Energia odnawialna w Polsce - ambitne plany do 2020 roku

Kategorie: 

Źródło: Internet

Energia ze źródeł odnawialnych stanowi 14% ogólnej konsumpcji energii w UE. Polska osiągnęła 11%  udziału "zielonej" energii w konsumpcji energii ogółem. Celem UE do roku 2020  jest jej 20% średni udział dla całej UE, ale ciężar jego realizacji jest różnie rozłożony na poszczególne kraje członkowskie - Polskę obowiązuje cel ponad 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych.

 

Oto jak wygląda udział całkowity energii odnawialnej dla Polski i UE:

 

Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych powtarzających się procesów przyrodniczych, pozyskiwaną z odnawialnych niekopalnych źródeł energii, takich jak energia wody, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalna, pływów morskich oraz energia wytwarzana z biopaliw stałych, ciekłych i biogazu, a także energia otaczającego środowiska wykorzystywana przez pompy ciepła.

 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) została przyjęta przez Sejm w lutym tego roku, a podpisana przez Prezydenta w marcu. Uchroniło to Polskę przed karami za niewdrożenie dyrektywy o OZE. Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej twierdził jeszcze rok temu, że Polska powinna płacić 61 tys. euro za każdy dzień opóźnienia.

 

Jak informuje Ministerstwo Gospodarki, Polska zakończyła działania legislacyjne mające na celu takie wdrożenie dyrektywy OZE, które nie będzie budziło wątpliwości Komisji Europejskiej. Ostatnie zastrzeżenia Komisji usunęła ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w dniu 28 stycznia  2015 roku.

 

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie. Jednak część przepisów, m.in. dotyczących nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii uregulowanego w rozdziale 4 ustawy, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. W 2011 r. "zielona" energia stanowiła w Polsce 10,4% ogólnej konsumpcji energii, to niewiele mniej niż w przypadku Włoch i Francji (po 11,5%), Grecji (11,6%), czy Niemiec (12,3%). Najwyższy udział energii odnawialnej odnotowały Szwecja (46,8%), Łotwa (33%), Finlandia (31%) i Austria (30,9%).

 

A to struktura energii odnawialnej dla Unii Europejskiej:

 

Struktura energii odnawialnej dla Polski:

Struktura pozyskania energii ze źródeł odnawialnych dla Polski różni się zasadniczo od struktury pozyskania dla UE. Wynika to przede wszystkim z charakterystycznych dla naszego kraju warunków geograficznych i możliwych do zagospodarowania zasobów. Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce pochodzi w przeważającym stopniu z biopaliw stałych (80%), biopaliw ciekłych, z energii wiatru, energii wody i biogazu.

Biopaliwo jest produktem powstałym z przetwórstwa biomasy - organizmów roślinnych. Do najpopularniejszych biopaliw stałych w Polsce zaliczamy m.in. drewno, brykiety drzewne, trociny, pellety, zrębki, pył  drzewny, słomę, odpady roślinne,  a także biodegradowalną frakcję odpadów komunalnych.

 

Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Ponadto pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych, bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.

 

 

Źródła:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-2013-r-,3,8.html

http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/8/1/1/energia_ze_zrodel_odnawialnych_w_2013_notatka.pdf

http://gramwzielone.pl/trendy/13706/dane-gus-na-temat-udzialu-oze-w-miksie-energetycznym-polski

http://energetyka.wnp.pl/polska-niewiele-odstaje-od-sredniej-ue-w-udziale-energii-odnawialnej,196245_1_0_0.html

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Opublikował: Preston
Portret użytkownika Preston

Komentarze

Portret użytkownika Brzęk_monet_w_słoneczny_dzień.

Mamy nie emitować jakiegoś

Mamy nie emitować jakiegoś tam CO2 i ok. Ale po co rozdzielać włos na czworo. Niech firmy zajmujące się dostawami energii stawiają sobie na taką, bądź inną technilogię i tyle. A co mnie obchodzi jak wyprodukowano energię, plastik, szkło, wołowinę komputer, marchewkę, samochód. Mają nie truć, ma być nie tokyczne i tyle. A tu 1.2583845982472987298457238742938572948754785230489% z pierdów bawoła a 2.2348234089251087612786412039487134892734234% z biomasy.

Portret użytkownika Takitam

Te "pseudoczyste" technologie

Te "pseudoczyste" technologie kosztują tyle, że za energię płaciłbyś dwa razy tyle co dziś, ale nie Polakom tylko zachodniej energetyce.  Ponadto proces spalania węgla w kotłach elektrowni nie wygląda tak jak proces spalania węgla w piecu Twojej babci, to jest spalanie retortowe z wymuszonym nadmuchem powodującym całkowite dopalenie się węgla - lub spalanie węgla zmielonego na pył micelarny w palnikach przypominających trochę starą "lutlampę" - to spalanie mieszanki pyłu węglowego z powietrzem, tam też jest pełne dopalenie paliwa. Ponadto spalanie gazu też emituje duże ilości CO2 + pary wodnej, wcale nie mniejszego niż ze spalenia węgla, faktem jest że przy spalaniu węgla jest zwiększona emisja pyłów - ale w nowoczesnych elektrowniach węglowych są stosowane skuteczne systemy elektrofiltrów wyłapujących je w ponad 90%, ale te pyły to nie CO2.  Więc mit o zwiększonej emisji CO2 służy tylko zakładaniu kagańca na polską energetykę. 

Portret użytkownika Ariel

Energia odnawialna nie znaczy

Energia odnawialna nie znaczy to samo co eko. Dla jednych eko a dla innych syf. Dla europejczyków eko a dla Chińczyków syf.
W zasadzie wiatraki jak policzyć więcej niż tylko fajny wiaterek i prąd z turbinki jest tak samo nie eko a nawet bardziej niż ten brudny węgiel. Ktoś musi wyprodukować cement, ktoś musi wyprodukować stal, drut miedziany itd itd itd.
Z w miarę dobrego szacowania wynika, że biomasa jest najbardziej eko, potem węgiel, potem gaz razem z wiatrakami dużej mocy, potem atom razm z fotowoltaiką. Może rozwój technologii coś zmieni w rankingu. 
Na razie rządzi polityka i lobby,.

Portret użytkownika Takitam

Na razie to "sami swoi"

Na razie to "sami swoi" dopuszczani są do tego sektora. Ponadto w energetyce kwitnie też potężna korupcja. Parę lat temu w Szczecinie była afera że dyrektor Enei zarządał horrendalnej łapówy za pozwolenie na przyłączenie farmy wiatrowej, gość się wk....ł i podał dyrektorka do sądu. Ale sprawa została umorzona z braku dowodów winy - a farmę łaskawie przyłączyli. Było to opisane w lokalnych mediach. Ponadto przeciętnego Kowalskiego żaden bank nie uraczy odpowiednim kredytem - a koszty takiej jnwestycji są ogromne. Poza tym z tego co wiem to umowy z energetyką są tak konstruowane że dostawca energii jest zobowiązany do dostarczania określonej ilości energii w określonym czasokresie. Jeżeli będzie miał pecha i z powodu braku wiatru czy jakiejś awarii nie dostarczy deklarowanej ilości energii - płaci niesamowite kary umowne.

Skomentuj