e-Recepta transgraniczna. Ostatni krok do realizacji w Polsce

Kategorie: 

Źródło: Whitepress

Dokładnie 27 lipca, Komisja Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie w Polsce dostępu do elektronicznej wymiany e-Recepty na terenie innych krajów członkowskich. e-Recepta transgraniczna umożliwi polskim pacjentom realizację e-Recepty za granicą i odwrotnie, zagranicznym pacjentom – w Polsce.

Ostatnia prosta do decyzji, która pomoże Polakom

Decyzja Komisji Europejskiej jest ostatnim krokiem do tego, aby pacjenci z Polski mogli zacząć realizację e-Recepty na terenie krajów europejskich, które również przystąpiły do programu wymiany. Wcześniej była taka możliwość jedynie w Finlandii. Centrum e-Zdrowia będzie teraz musiało domknąć różne kwestie z innymi państwami członkowskimi, takimi jak: Estonia, Chorwacja czy Portugalia. Dopiero po ustaleniu szczegółów i zamknięciu tego etapu, e-Recepta transgraniczna będzie mogła zostać zrealizowana.

Na ten moment pozostaje nam e-Recepta, która doskonale spełnia swoje zadanie w upraszczaniu naszego życia. Zgodnie z jej działaniem wystarczy niewiele, żeby ją zrealizować, a mianowicie 4-cyfrowy kod, który przychodzi wiadomością SMS, plik .pdf z wiadomości e-mail, kod QR w podglądzie na profilu na Internatowym Koncie Pacjenta bądź wydruk informacyjny dla osób, które z internetu nie korzystają i nie posiadają konta na IKP. e-Recepta już z nami zostanie, jednak jej rozbudowa jest konieczna i wyczekiwana, w szczególności o możliwość realizowania jej w innych krajach europejskich.

 

e-Recepta transgraniczna – szczegóły

 • e-Recepta transgraniczna jest dla każdego, kto ukończył 18. rok życia oraz ma wyrażoną zgodę na takie recepty na swoim Internetowym Koncie Pacjenta,
 • refundacja jest możliwa w kraju, w którym e-Recepta transgraniczna została wystawiona. W Polsce należy złożyć odpowiedni wniosek do NFZ,
 • e-Recepta transgraniczna nie zostanie wystawiona przez lekarza na leki recepturowe, leki odurzające, leki psychotropowe, produkty lecznicze wydawane do zastrzeżonego stosowania, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • jeżeli e-Recepta nie ma znacznika ‘nie zamieniać’, to jest możliwość wykupu zamienników,
 • musi zostać zrealizowana w ciągu 30 dni od wystawienia, po przekroczeniu tego czasu nie ma możliwości wykupu.

 

Jeśli Pacjent kupi lek, który w Polsce jest refundowany w ramach programu lekowego, to zwrotu kosztów za taki lek pacjent nie otrzyma, ponieważ zakup leków nie jest świadczeniem gwarantowanym.

W ramach programu lekowego świadczenie gwarantowane obejmuje:

 • przeprowadzenie badań, które będą kwalifikowały do programu lekowego,
 • dawkowanie leku,
 • opiekę, która jest związana bezpośrednio z podaniem leku,
 • monitorowanie postępów leczenia.

 

e-Recepta transgraniczna jest złożona i musi zawierać dużo szczegółowych danych, takich jak:

 • imię, nazwisko, data urodzenia pacjenta,
 • kwalifikacje zawodowe osoby, która wystawia receptę oraz dane osobowe,
 • dane do kontaktu do osoby, która wystawia receptę,
 • dane adresowe miejsca, w którym została wystawiona taka recepta,
 • postać, ilość oraz dawkę leku,
 • sposób dawkowania leku,
 • data wystawienia recepty,
 • podpis odręczny osoby, która wystawiła receptę.

 

Niewiele dzieli Polaków i Polskę od tego, aby swobodnie móc wyjechać za granicę bez obaw o zabraknięciu leków. W wyjątkowych przypadkach lekarze, którzy świadczą porady online będą mogli bez problemu wystawić e-Receptę transgraniczną i zażegnać kryzys związany z brakiem odpowiednich leków.

Wszechogólna dostępność w Europie jest mocno pożądana i wyczekiwana przez każdego, dlatego z niecierpliwością czekamy na to, aż kolejne państwa członkowskie wstąpią do programu i umożliwią swobodny wykup leków na terenie całej Unii Europejskiej.

Ocena: 

2
Średnio: 2 (1 vote)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika Ja2

Nalezy podejrzewać chęć

Nalezy podejrzewać chęć "wyrównania" cen leków do tych najwyższych w UE (Niemcy, Holandia?) - tzw. harmoznizacja. To może być "świetna" wiadomość dla ludności polskojęzycznej, ale chcącemu krzywda sie nie dzieje.

Portret użytkownika Q.

Komputery istnieją od lat 60

Komputery istnieją od lat 60-tych XX w. a papierologia stosowana ma się całkiem dobrze wciąż.. choć miało być inaczej nie..? Jak ostatnio (parę lat temu) byłem u lekarza to nabazgrał "cóś" na papierku zwanym receptą tak, że nawet kura pazurem wyraźniej by napisała i nijak nie szło się dorozumieć co tam stoi.. ? Za coś takiego "lekarza" powinno się ukarać zakazem wykonywania zawodu na czas nauki pisania.  Inną rzeczą są kompetencje.. bo do czego to podobne by "lekarz" wiedział tylko to czego się nauczył na studiach z podręcznika ? Przypomina to sytuację belfra ze szkoły znającego temat tylko na tyle ile ma w podręczniku. Podstawą jednak jest to by lekarz potrafił właściwie zdjagnozować pacjenta odkrywając przyczynę schorzenia i metodę odwrócenia problemu a nie tylko chemiczne leki z apteki, które mają usunąć skutek z zewnatrz. Z drugiej strony nic to nie da jeśli pacjent nie jest zainteresowany przywróceniem u niego równowagi a jedynie złagodzeniem/usunięciem przykrych dolegliwości. 

Portret użytkownika Endymion

Dla mnie prawdziwym lekarzem

Dla mnie prawdziwym lekarzem jest weterynarz, ogarnia całą medycynę od odbioru porodu, internę, okulistykę, chirurgię, ortopedię, dermatologię, stoatologię itd.itp. WSZYSTKO, a pacjent nie powie co mu dolega. Wycena operacji nerki psa w stosunku do ludzkiej jest 5x niższa!!!!! a to ten sam organ u ssaka. Idziesz z problemem do lekarza, mafia odsyła cię od pokoju do pokoju, niczym w "Proces" F.Kafki. Byłem kiedyś z NFZ u ortopedy, który był zarazem dermatologiem. Zadałem pytanie z drugiej dziedziny i dostałem odpowiedź, że jestem teraz klientem ortopedy, a na konsultację dermatologiczną muszę umówić się osobno!!! LUDZIE TO KU..WY!!! mam setki takich przykładów, co nie zmienia faktu, że są też wyjątki, dobrzy uczynni ludzie, ale większość chce drugiego wy..dymać, utopić w łyżce zupy.

DIVI LESCHI GENUS AMO 

Portret użytkownika Q.

Bzdury gadasz. Lekarze

Bzdury gadasz. Lekarze weterynarii również posiadają specjalizacje bo nikt nie jest specjalistą w każdej medycznej dziedzinie a już na napewno nie w obliczu kilkudziesięciu gatunków zwierząt domowych i chodowlanych. Człowiek to tylko jeden gatunek i też muszą się nim zajmować specjaliści od konkretnych schorzeń.

Ps. Wszyscy cię poparli a to świadczy tylko o tym że ci wszyscy (jak dotąd 11 osób) to tłumoki bez wiedzy i rozumu nieumiejące (tak jak ty) logicznie i świadomie myśleć. Jeden tylko przykład - naprawdę myślisz, że zwierzęcy okulista zna się na oczach wszystkich zwierząt od papugi, przez krokodyla aż po krowy i konie ??

Portret użytkownika Szkarłatny

W skrócie. Zarejestruj się do

W skrócie. Zarejestruj się do międzynarodowego systemu udostępniając swoje dane wrażliwe międzynarodowce geszefciarskiej, oczywiście wszystko jest dla "twojego dobra". To co nie udalo im się za pomocą kurwida próbują ludzim wciskać na na różne inne sposoby, cel i tak jest jeden międzynarodowy komunizm 2.0, i wszystkie dane niewolników w jednej bazie danych

Portret użytkownika spokoluz

Napiszę tylko sentencję ,

Napiszę tylko sentencję , która określa ten artykuł - pierwowzorem było IBM usrajmańskie pod szydowską przykrywką z numerowaniem więźniów w obozach koncentracyjcnych stworzonych przez III rzeszę niemiecką - a teraz sentencja - Qui penis aqua turba. Non penis provincium . Ale są tacy co są ch...mi.

Słowian dobrej woli jest więcej - Słowiański WIEC, Słowiański ZEW , Słowiańsk DUCH , Słowiańska KREW - na pohybę .......

Portret użytkownika Nomen - Omen

"Patryk - KAŻDEGO dnia CZUŁEM

"Patryk - KAŻDEGO dnia CZUŁEM, że SPADAM w DÓŁ - POCZĄTKI w BERLINIE były CIĘŻKIE!"- (WIDEO)

https://m.youtube.com/watch?v=nUHpy7fVejM

Czyli Ty musisz być teraz bezpaństwowcem... (09:00 minuta)

(Aby zostać bezpaństwowcem można złożyć wniosek do prezydenta ojczystego kraju o zrzeczeniu się obywatelstwa. 
Może to zrobić każdy obywatel, wobec którego nie jest prowadzone postępowanie sądowe, karne lub śledcze i który nie posiada niespłaconych kredytów i innych zaległości finansowych)

"Bezpaństwowcy są wśród nas. Także ich problemy"

Nasze prawo nie jest dla tych osób przyjazne, wiele z nich nie ma nawet dokumentów, a dla urzędów są one często "niewidzialne" - mówi dr Dorota Pudzianowska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Czy można wyeliminować bezpaństwowość?
Jest to raczej niemożliwe. Eliminacja bezpaństwowości, choć jako hasło na przykład w kampaniach UNHCR może stanowić mobilizację dla działań państw w obszarze bezpaństwowości, to z punktu widzenia przeprowadzonych przeze mnie badań jest założeniem niemożliwym do realizacji. W perspektywie, gdzie celem jest eliminacja zjawiska, nie bierze się pod uwagę tego, że ludzie nie zawsze dążą do tego, by być obywatelami jakiegoś państwa...

https://www.prawo.pl/prawo/bezpanstwowcy-w-polsce-na-swiecie-potrzebne-zmiany-w-prawie,423371.html

Portret użytkownika Nomen - Omen

"W jaki sposób można zrzec

"W jaki sposób można zrzec się obywatelstwa polskiego i jakie są tego konsekwencje?" 

Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kategoria konstytucyjna:
Art. 34 - Obywatelstwo polskie

Obywatel polski może utracić obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wnoszą za pośrednictwem właściwego wojewody, a osoby zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem konsula. O właściwości miejscowej wojewody stanowią kolejno: miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, miejsce jej pobytu, miejsce jej ostatniego zamieszkania lub pobytu. W razie braku tych podstaw właściwy jest wojewoda mazowiecki. Do wniosku (który powinien być sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę w języku polskim) należy dołączyć:

poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy;
odpis aktu urodzenia,
odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny,
własnoręcznie sporządzony w języku polskim życiorys,
aktualną fotografię formatu paszportowego,
oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego,
dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania, wydany przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje,
oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe
rozstrzygnięcie polskiego sądu, w przypadku gdy zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców ma rozciągnąć się na dziecko, którego drugie z rodziców jest obywatelem polskim i nie wyraża zgody na utratę obywatelstwa polskiego przez dziecko lub gdy porozumienie pomiędzy rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Dokumenty wydane w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy uzależniają możliwość otrzymania zgody Prezydenta na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego od złożenia dokumentu stwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania, wydanego przez właściwy organ państwa, którego jest się obywatelem lub o którego obywatelstwo się występuje. Nie decyduje tylko sama chęć zrzeczenia się obywatelstwa, ale też konieczne jest spełnienie innych określonych w przepisach warunków, uniemożliwiających w praktyce uzyskania przez obywatela polskiego statusu „bezpaństwowca”.
Postanowienie Prezydenta w sprawie zrzeczenia się obywatelstwa polskiego jest ostateczne.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/w-jaki-sposob-mo%C5%BCna-zrzec-sie-obywatelstwa-polskiego-i-jakie-s%C4%85-tego-konsekwencje

Zablokowany do odwołania. To nie portal religijny. Moderator.

Skomentuj