Doświadczenia z pogranicza śmierci zachodzą częściej niż sądzono

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Doktor François Lallier ze Szpitala Uniwersyteckiego w Reims we Francji, opublikował niedawno retrospektywne badanie dotyczące doświadczeń z pogranicza życia i śmierci (NDE). Osoby, które otarły się o śmierć często twierdzą, że widziały i doświadczały wydarzeń odmieniających ich życie. Czy którekolwiek z tych doświadczeń można wyjaśnić naukowo?

Półtoraroczne badanie obejmowało około 300 pacjentów, którzy doświadczyli zatrzymania akcji serca, i byli leczeni w Szpitalu Uniwersyteckim w Reims na przełomie lat 2005-2012. Lekarz był w stanie porozmawiać ze 118 osobami. Grupa składała się głównie z mężczyzn (69%), w średnim wieku 54 lat.

 

Lekarz poprosił uczestników badania, aby udzielili odpowiedzi na pytania przewidziane w tak zwanej skali Graysona. Jest to jedna z najczęściej używanych skal do klasyfikowania i odróżniania NDE od innych stanów psychicznych. Powstała ona jeszcze w 1983 roku, z inwencji profesora Bruce'a Greysona. Skala daje każdej z 16 cech wynik 0, 1 lub 2. Wynik zależy od tego, czy cecha została doznana oraz stopnia jej intensywności. Potencjalny maksymalny wynik to 32, a najniższy to 7 punktów.

 

Lallier zebrał informacje o poziomie wykształcenia i możliwych przeżyciach z pogranicza śmierci lub ich wiedzy na ten temat. Badacz zbadał również historię medyczną i chirurgiczną pacjentów. Spośród 118 osób, z którymi rozmawiał lekarz, 18 mogło mieć NDE. Jest to 15,3%, co jest zgodne z danymi zawartymi w literaturze. Specjalista wyszedł z założenia, że gdyby doświadczali oni halucynacji, to ich psychiatryczne podłoże można byłoby znaleźć w historii choroby pacjenta. Gdyby natomiast NDE było związane z napadem padaczkowym, przyczyn należałoby szukać w zaburzeniach neurologicznych. Jednak w toku badań, odkrył on coś zupełnie odwrotnego.

Ludzie z historią problemów psychiatrycznych lub neurologicznych mieli mniejszą szansę na NDE niż ci zupełnie zdrowi. Pacjenci, którzy przyjmowali leki i cierpieli na jakąś dolegliwość, byli mniej narażeni na NDE. Jedna z teorii wysuniętych przez Lalliera głosi, że każdy, kto doświadcza zatrzymania akcji serca, doświadcza NDE, ale nie każdy o tym pamięta. Jego zdaniem, im bardziej uszkodzony jest mózg, choćby na skutek zaburzeń neurologicznych lub psychiatrycznych, a co dopiero stanów upośledzających pamięć, tym trudniej jest zapamiętać doświadczenia z pogranicza śmierci.

 

Tłumaczyłoby to dlaczego zgodnie z danymi, aż 60% dzieci doświadcza NDE, podczas gdy u dorosłych jest to 15-20%. François Lallier doszedł do wniosku, że jeśli w historii pacjenta widnieje zdarzenie, które może prowadzić do NDE, lekarz powinien podjąć ten temat bez żadnego sceptycyzmu czy krytyki. Jego zdaniem, tylko dokumentacja takich zdarzeń pozwoli na stworzenie wiarygodnej teorii na temat natury tego zjawiska.

 

Ocena: 

3
Średnio: 3 (1 vote)
Opublikował: M@tis
Portret użytkownika M@tis

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wielki fascynat nauki. Jego teksty dotyczą przełomowych ustaleń ze świata nauki oraz nowinek z otaczającej nas rzeczywistości. W przerwach pełni funkcję głównego edytora i lektora kanałów na serwisie Youtube: 

zmianynaziemi.pl/ innemedium.pl/ tylkomedycyna.pl/tylkonauka.pl oraz tylkogramy.pl.

Projekty spod ręki M@tisa, możecie obserwować na jego mediach społecznościowych.

Facebook: https://www.facebook.com/M4tis

Twitter: https://twitter.com/matisalke


Komentarze

Portret użytkownika Ruchomy Cel

PRAWDZIWA NAUKA ŚWIADOMOŚCI

PRAWDZIWA NAUKA ŚWIADOMOŚCI

Badania wykazały, że wrażliwe dane osobowe, takie jak numery PIN i dane karty kredytowej, można zebrać z danych fal mózgowych użytkowników noszących popularne zestawy słuchawkowe EEG klasy konsumenckiej.
Badacze włamują się do fal mózgowych, aby ujawnić kody PIN i inne dane osobowe. 

"Researchers Hack Brainwaves to Reveal PINs, Other Personal Data"

(wired.com)

https://www.wired.com/2012/08/brainwave-hacking/

PRAWDZIWA NAUKA ŚWIADOMOŚCI

Wśród badaczy mózgu istnieje truizm, który mówi, że powodem, dla którego ludzie nie doceniają, ile nieświadomego przetwarzania zachodzi w mózgu, jest to, że nie jesteś tego świadomy. I chociaż istnieje wiele nieświadomych procesów przetwarzania, truizm wskazuje również na dwoistość: mózg wykonuje zarówno przetwarzanie, które prowadzi do świadomości, jak i przetwarzanie, które nie prowadzi. Jak zobaczysz poniżej, ta dwoistość otworzyła naukowe podejście do badania świadomości. 

W nauce jesteśmy przyzwyczajeni do wyników testów empirycznych, pomiarów dokonywanych w sposób weryfikowalny, odczytu ze skalibrowanego miernika, w którym ten odczyt może być dokonywany raz za razem przez różne osoby. Ale co, jeśli wszystko, co musisz zrobić, to to, czego doświadcza dana osoba, subiektywna obserwacja? To nie brzmi zbyt naukowo. Ten brak niesubiektywnych dowodów jest dużą częścią tego, co zablokowało badania naukowe nad świadomością na wiele lat. Ale świadomość jest wyjątkowa. Chociaż mamy narzędzia pomiarowe do obserwacji aktywności mózgu, skąd wiesz, czy ta aktywność przyczynia się do świadomego doświadczenia, czy jest nieświadoma? Jedynym sposobem jest zapytać osobę, której mózg mierzysz. Czy są świadomi przedstawianego im obrazu? Jeśli nie, to jest przetwarzane nieświadomie. Musisz ich zapytać, a ich odpowiedź jest oczywiście subiektywna. Sceptycyzm co do subiektywnych wyników wraz z brakiem narzędzi wstrzymywały na wiele lat badania naukowe nad świadomością. Tabu było nawet używanie słowa na C aż do lat 80., kiedy naukowcy zdecydowali, że subiektywne wyniki są w porządku. Od tego czasu przeprowadzono wiele badań naukowych nad świadomością, a to jest próbka tych badań.

NARZĘDZIA POMIAROWE

Z biegiem lat wzrosła liczba metod i narzędzi do badania ludzkiego mózgu. Pierwszym z nich było uczenie się od pacjentów neuropsychologicznych, którzy doznali uszkodzenia mózgu, korelując, które obszary zostały fizycznie uszkodzone, z wynikającymi z tego skutkami. Są też eksperymenty często kojarzone z psychologami, w których badani wykonują zadania, a ich zachowanie jest monitorowane w celu przetestowania jakiejś hipotezy. Inną wczesną metodą było wprowadzenie elektrod do mózgu, zwykle podczas operacji chirurgicznej. Zaletą elektrod jest to, że mogą być wykorzystywane zarówno do monitorowania aktywności neuronalnej, jak i do jej stymulacji.

Elektroencefalografia (EEG) polega na umieszczeniu elektrod na skórze głowy w celu pomiaru wahań napięcia wynikających z prądu jonowego w neuronach mózgu. To stara metoda, która bardzo się rozwinęła, czasami dzięki umieszczeniu aż 256 elektrod. Magnetoencefalografia (MEG) jest podobna do EEG, z tą różnicą, że mierzy pola magnetyczne za pomocą charłaków umieszczonych na skórze głowy. Zarówno EEG, jak i MEG są szczególnie przydatne do śledzenia czasu wydarzeń, ponieważ mierzą aktywność neuronów w trakcie ich trwania. Prawdopodobnie słyszałeś o EEG w kontekście obserwacji fal mózgowych. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) są również szeroko stosowane od jakiegoś czasu. Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), wynaleziony w 1990 roku, daje trójwymiarowy obraz aktywności mózgu poprzez wykrywanie niewielkich zmian w przepływie krwi, które następują po rozpoczęciu tej aktywności mózgu. Ale chociaż fMRI daje dobry, pełny obraz mózgu, gdzie wystąpiła aktywność, opóźnia aktywność nerwową o około 1 lub 2 sekundy, a więc nie oferuje dokładnego czasu, jaki uzyskujesz za pomocą EEG lub MEG. Wraz z elektrodami w obszarze stymulacji mózgu znajdują się przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) i optogenetyka. TMS wykorzystuje indukcję elektromagnetyczną do wywołania prądu przez błony komórkowe neuronów, co może spowodować ich odpalenie. Optogenetyka pobudza neurony poprzez stymulację światłem, zwykle z lasera. 

MASKOWANIE I PODPROGRAMOWANIE

Powrót do świadomości. 
Wyobraź sobie, że jesteś w stanie zaprojektować eksperyment, w którym możesz kontrolować, co jest przetwarzane nieświadomie, a co przetwarzane świadomie, dzięki czemu możesz następnie użyć instrumentów do określenia, które ścieżki neuronowe są używane w tych dwóch przypadkach. Maskowanie to narzędzie, które pozwala na ten poziom kontroli. Przykładem maskowania jest pokazanie obrazu przez 33 milisekundy, ale przed i po pokazaniu innego obrazu zwanego maską. Będziesz świadomy obrazu maski, ale nie środkowego, który był pokazywany tylko przez 33 milisekundy. Ten czas jest idealny, a im dłużej jest pokazywany, tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz tego świadomy.

(Google translate)

"THE REAL SCIENCE (NOT ARMCHAIR SCIENCE) OF CONSCIOUSNESS" - 

(15-12-2021 hackaday.com)

https://hackaday.com/2021/12/15/the-real-science-not-armchair-science-of-consciousness/#more-510713

Portret użytkownika Ruchomy Cel

KONTROLA TWOJEGO MÓZGU -  

KONTROLA TWOJEGO MÓZGU -  
Rządy już to mają - A TAKŻE HAKERZY MOGĄ UKRAŚĆ TWOJE FALE MÓZGOWE - (EEG)

HAKERZY MOGĄ UKRAŚĆ TWOJE FALE MÓZGOWE - (EEG)

"Hackers Can Steal Your BRAIN WAVES" 

(stopthecrime.net)

https://stopthecrime.net/wp/2022/01/22/hackers-can-steal-your-brain-waves/

KONTROLA TWOJEGO MÓZGU -  
Rządy już to mają - A HAKERZY MOGĄ UKRAŚĆ TWOJE FALE MÓZGOWE - (EEG) 

"CONTROL OF YOUR BRAIN
OUR Corporate Governments Already Have 
and Hackers can steal your BRAIN WAVES" 

(theregister.com) 

https://www.theregister.com/2015/10/13/brain_waves_security/

Google:

HACKERS CAN STEAL YOUR BRAIN WAVES

https://www.google.com/search?client=ms-opera-mini-android&sxsrf=AOaemvJmeW7uCxmFCTPSb-0kyPICJ4UztA%3A1643130361464&oq=&aqs=mobile-gws-lite..35i39l5.....

Google:

CONTROL OF YOUR BRAIN OUR CORPORATE GOVERNMENTS ALREADY HAVE  AND  HACKERS CAN STEAL YOUR BRAIN WAVES

https://www.google.com/search?client=ms-opera-mini-android&sxsrf=AOaemvJT_X54Hz67kA53I1xxDlkRX20FSw%3A1643129510610&oq=&aqs=mobile-gws-lite..35i39l5.....

W warunkach klinicznych urządzenia rejestrujące EEG są użytecznym narzędziem do diagnozowania napadów i zaburzeń snu, takich jak narkolepsja. Naukowcy sądzą, że zarejestrowane fale mózgowe mogą potencjalnie oceniać zdolności umysłowe morderców, tworzyć interfejsy między mózgami, w których świadome myśli są przesyłane przez Internet i nieświadomie odgrywane przez inną osobę lub  drony sterowane impulsami neuronowymi.

Hernández mówi, że roczne badania nauczyły go, jak znajdować dziury w sprzęcie EEG i doszedł do wniosku, że zarejestrowane fale mózgowe powinny być uważane za dane wrażliwe, a zatem zaszyfrowane. Hernández pracował z urządzeniem MindWave za 80 USD, które miało służyć jako narzędzie do pomiaru pracy mózgów uczniów podczas wykonywania zadań matematycznych i innych problemów. Maszyny szpitalne pozostają poza zasięgiem hakerów bez głębokich kieszeni i wymaganej skomplikowanej wiedzy o tym, które fale mózgowe można zmodyfikować dla danego wyniku.

Niemniej jednak Hernández twierdzi, że w domowym i prawdopodobnie szpitalnym sprzęcie istnieją niebezpieczne luki, w tym kradzież strumienia danych i dziury w aplikacjach, a także ataki typu "man-in-the-middle" i ataki typu "odmowa usługi”. Wymagana wiedza również nie jest egzotyczna ani nieosiągalna dla zdeterminowanego hakera.

Haker zademonstrował na konferencji "BruCon" żywy atak typu "man-in-the-middle" na sygnały z jego własnego mózgu przy użyciu nieobsługiwanego, ale wciąż bardzo szeroko stosowanego pakietu EEG "NeuroServer" o otwartym kodzie źródłowym.

 „Lata temu nikt nie martwił się o sieci SCADA tylko o to, że to działa, a dekadę później mówimy o bezpieczeństwie [SCADA]… Odkrywam dokładnie to samo z EEG - powiedział Hernández na konferencji"

Portret użytkownika Ba19

Jeden  werset z Biblii 

Jeden  werset z Biblii  wszystko mówi :

Kaznodziei 9:  Żyjący wiedzą*, że umrą+, ale umarli nic nie wiedzą+ ani nie mają już żadnej nagrody*, bo cała pamięć o nich idzie w zapomnienie+.

Czy to jest prawda ????  życie = śmierć

Portret użytkownika Ba19

To komu wierzysz Bogu Biblii

To komu wierzysz Bogu Biblii i czy Diabłu ? :

Co powiedział BNóg Biblii do ludzi w raju :

Rodzaju 2: 16  Jehowa Bóg dał też człowiekowi taki nakaz: „Możesz jeść do syta owoce ze wszystkich drzew ogrodu+. 17  Tylko owoców z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo w dniu, w którym z niego zjesz, z całą pewnością umrzesz”+.

A co powiedział wąż ( Diabeł ) ustami węża do ludzi :

Rodzaju 3:  Ale o drzewie, które jest w środku ogrodu+, Bóg powiedział: ‚Nie wolno wam jeść jego owoców ani nawet go dotykać, bo w przeciwnym razie umrzecie’”.  Wtedy wąż odezwał się do kobiety: „Z całą pewnością nie umrzecie+.

Gdyby po zjedzeniu zakazanego owocu ludzie Adam i Ewa dalekj żyli to zakaz nie miałby sensu , skoro po śmierci dalej sie żyje , zycie jest zaprzeczeniem śmierci , śmierć to największy wróg ludzkości :

Jana 5: 28  Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi czas, gdy wszyscy, którzy są w grobach*, usłyszą jego głos+ 29  i wyjdą. Dla postępujących dobrze okaże się to zmartwychwstaniem do życia, a dla postępujących niegodziwie — zmartwychwstaniem na sąd*+.

Gdyby człowiek miał dusze nieśmiertelną  to zmartwychwstanie nie miałoby sensu , bo po co, skoro sie dalej żyje po  śmierci , To jak Łazarz po śmierci żył to poszedłby wedle twoich wierzeń do nieba,  bo był dobrym człowiekiem a Jezusa  ściągając go z nieba na ziemie  do tego padołu zrobiłby mu krzywdę , wniosek  Łazarz wracał do prochu ziemi

Izaajsza 26: 19  „Twoi umarli ożyją. Ciała moich zmarłych* powstaną+. Przebudźcie się i radośnie wykrzykujcie,mieszkańcy prochu!+ Bo Twoja rosa jest jak rosa o poranku*i ziemia uwolni bezsilnych w śmierci — powrócą oni do życia*.

 

Portret użytkownika Sio

Głupi baranie yehowski.

Głupi baranie yehowski. Śmierć kończy ciało i cielesne wspomnienia, które utrzymuje mózg. A dusza pamięta duchowo. Ale twój Russel - syfilityk, kobieciarz, pijak tak to zinterpretował. Skończcie tu pisać i cytować te brednie. Dusza jest istotą wieczną i nawet Bóg jest nie stwarza - Bóg to też dusza - najwyższa. Bóg jednak może duszę oczyścić z cielesności i występków jak np żądza czy fałszywe ego,przywiązanie do fizyczności. Wprowadzacie ludzi w błąd bo waszym zrozumieniem kieruje nieczysty duch. jesteście nienawistni, aroganccy i głupi

Portret użytkownika Sio

Tak było właśnie z Jezusem,

Tak było właśnie z Jezusem, który mało co nie padł na pustyni z głodu. Miał zwidy bo był bliski śmierci i DMT w mózgu zadziałało. Tak powstawały te dziwne historyjki biblijne.Tak też było z Mojrzeszem po uderzeniu pioruna i innymi religijnymi prorokami.
No a ci,którzy niczego nie doświadczyli bo nic im nie było uznali ich za najwyższych ha, ha, ha.
Biedna ta wiara chrześcijańska i judejka bo opiera się na niczym albo na wydzielinach hormonalnych jakiejś melatoniny czy dopaminy

Portret użytkownika Wioletta Vandetta

Ty takie teorie to ja

Ty takie teorie to ja widziałam w telewizorku na diskowery czanel. Bardzo naukowi doktorzy się o tym wypowiadali. Świetna teoria taka młodzieżowo chipisowska, acz kolwiek nowoczesna, w sam raz dla pelikanów co łykają solidne "naukowe" fakty. A tymczasem sio, są to brednie i majaki , chyba owi jajogłowi doktorzy naukowi się naćpali swoimi wypocinami.

"Biedna ta wiara chrześcijańska i judejka bo opiera się na niczym albo na wydzielinach hormonalnych jakiejś melatoniny czy dopaminy" a twoja ateistyczna banialuka opiera się na opinni opłaconych pajaców aktorów z telewizora.

Portret użytkownika Szemihaza

Nie trzeba być ateistą, żeby

Nie trzeba być ateistą, żeby zakwestionować zbiór pustynnych opowiastek zawarty w magicznej książce zwanej Biblią. Żydzi jak to mają w zwyczaju ukradli mnóstwo różnych historyjek i zlepili je w jedną bujdę, która przez lata została tak bardzo zniekształcona, że chrześcijaństwo jakie dzisiaj znamy nie jest nawet w ułamku podobne do oryginalnego. Cały mit o stworzeniu świata ukradziony od sumerów i niejako przeinaczony. Mit o potopie tak samo, żydowski Noe to sumeryjski Ziusudra. Zniszczenie Sodomy i Gomory też ukradzione. Dualistyczna natura starotestamentowego psychopaty-Jahwe pokrywa się z porywczymi zapędami Boga Enlila z Sumeru, a jego nowotestamentowy image miłościwego Boga pokrywa się z charakterystyką Enkiego. Pomijając w ogóle to, że Żydzi na samym początku swojej wiary nie byli monoteistami, a monolatrystami. Jahwe nie był najwyższym Bogiem, był nim El Eljon. Jahwe był jednym z Elohim, pod swoją pieczę dostał plemię Izraelitów, które rywalizowały z innymi plemionami i ich Elohim. "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną". Jednym z takich plemion było plemię Moabitów wraz z ich Elohim - Kemoszem.

Apel do wszystkich chrześcijan. Przeczytajcie wreszcie swoją magiczną książkę. Przeczytajcie ze zrozumieniem Stary Testament to może zrozumiecie kim jest wasz" miłościwy bóg". 

Portret użytkownika Sio

Nie wiem w co wierzysz, ale w

Nie wiem w co wierzysz, ale w tej pewnie twojej biblii też gdzieś jest napisane, kto ma rozum ten zrozumie i to nie jest kwestia nawiedzenia ducha. W tamtych czasach nie wiedzieli o hormonach, czy genomach więc jak mieli o tym pisać? Napisali krew. Nie tylko biblia pisze o końcu cywilizacji, ale to nie jest jakiś ostateczny dowód jej wiarygodności - zwykła logika. Trzeba zrozumieć czas również. Ale nie zgodzę się z yahvistycznym zrozumieniem życia, śmierci i samego Boga. To jest gorsze od dyscovery i też pochodzi z USA.
Biblia to biblia a Bóg to Bóg. Nikt nie powinien czcić kartek papieru i jednocześnie patrzeć na innych z góry a nawet życzyć im śmierci bo oczywiście Bóg jest po ich stronie - żydzi tak myśleli, katolicy, muzułmanie a teraz yehowcy - i wszyscy mieli i będą mieli przechlapane

Portret użytkownika oswiecony77

6 zanim się przerwie srebrny

6 zanim się przerwie srebrny sznur
i stłucze się czara złota,
i dzban się rozbije u źródła,
i w studnię kołowrót złamany wpadnie6;
7 i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był,
a duch powróci do Boga, który go dał7.   https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=571   tak ze smierc jest nieodlacznym partnerem tego upadlego swiata lenin stalin napoleon hitler i inni co wiecej znacza 12 I ujrzałem umarłych -
wielkich i małych -
stojących przed tronem,
a otwarto księgi.
I inną księgę otwarto,
która jest księgą życia.
I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano,
według ich czynów.

Psalm 18.29  „Ty zaiste zapalasz pochodnię moją; Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje

Portret użytkownika semperparatus

Jest to zjawisko doskonale

Jest to zjawisko doskonale znane...i opisywane od początków przekazu pisemnego w historii ludzkości(NDE="eksterioryzacja"=istnienie poza ciałem). Występuje albo spontanicznie...np.w chwilach zagrożenia życia...albo może być wyuczone...jako zwykła techniczna umiejętność(np.w niektórych ćwiczeniach jogi). Człowiek po opuszczeniu własnego ciała...które jest niczym innym jak tylko "wehikułem" dla duszy=świadomości-dokładnie opisuje przebieg wypadków w materialnym otoczeniu...czasem bardzo odległym-których dostrzeżenie przy pomocy zmysłów fizycznych byłoby całkowicie niemożliwe(np.w czasie operacji,kiedy pacjent jest nieprzytomny).
Więc jeżeli dusza=świadomość-może funkcjonować poza ciałem...to zapewne funkcjonuje też wtedy kiedy ciało ulega zniszczeniu(co popularnie nazywamy "śmiercią"). Jest to jedna z bardzo silnych przesłanek na rzecz tezy o nieśmiertelności duszy i o pozorności śmierci...która okazuje się tylko dezintegracją(zniszczeniem) ciała=nietrwałego i mało istotnego komponentu człowieka jako całości.

Strony

Skomentuj