Czy Polska jest rzeczywiście Kuwejtem Europy?

Kategorie: 

Źródło: eprudnik.pl / pressmix.eu

Dlaczego w Polsce, wszystko co tyko się da, sprzedaje się obcokrajowcom, dlaczego wygania się miliony Polaków na emigrację? Być może chodzi o wynarodowienie tych terenów w Europie. Terenów, które mogą być bogatsze niż Kuwejt.

 

Jeśłi informacje o tych złożach są prawdziwe, to przejęcie ich musi się wiązać ze zniszczeniem naszego narodu. Dopiero potem nastąpi eksploatacja i wkorzystanie tych bogactw przez ośrodki z zagranicy.

Czy Polska jest rzeczywiście NAJBOGATSZYM krajem świata, położonym w samym sercu Europy? Oczywiście na nasze bogactwa, jest bardzo wielu chętnych. Na przykład Niemcy, którzy w swojej konstytucji nadal uznają granice sprzed 1937 roku. Oszustwem rządów warszawskich jest wmawianie Polakom, że Niemcy uznały kiedykolwiek naszą granicę zachodnią. Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie 25 lat, ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego narodu jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski.


O tych złożach, które kryje Polska Ziemia, pisał w 2009 roku w książce Pola Laska Alef Stern. Już wtedy wskazywał, że całą wojna o Polskę toczy się właśnie o te złoża, o posag, który jest ukryty w ziemi. Zatem nie należy dziwić się temu co dzieje się na europejskiej i międzynarodowej scenie politycznej. Dziwi jednak fakt, że polskie elity są tak ograniczone i krótkowzroczne, że nie mają pojęcia o tych bogactwach i sprzedają Polskę za garść nędznych srebrników.


Nic tak precyzyjnie nie pokazuje gorliwego służenia obcym interesom, a zarazem bezprzykładnej głupoty rządów warszawskich przez ostatnie 25 lat jak sprawa ukrywanych przed narodem bogactw naturalnych naszego kraju. Przez zaprzedanie i głupotę rządzących jest blokowany szybki rozwoju Polski i dobrobyt całego społeczeństwa w tym naszych “elit”.
Poniższe zestawienie opracował mgr inż. Andrzej Łodziński – nasz Komandor pełnomocnik na Polskę. Powstało ono w oparciu o powszechnie dostępne dane geologiczne. Można sprawdzić poprzez Internet podane tu liczby!

Złoża metali w okolicach Suwałk (tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich),  zasobność – 1 500 000 000 ton rudy (1,5 mld ton). Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 $ (355 mld $). Całkowita wartość złoża przekracza 1 000 000 000 000 $ (bilion $).

Rzecz w tym, że prócz 50 milionów ton tytanu złoże to zawiera najwyższej jakości rudy żelaza. W całej Europie, włącznie ze Szwecją i Uralem złoża rud żelaza akurat kończą się. Pod Polską znajdują się też rzekomo ogromne ilości bezcennych dla techniki tzw. metali ziem rzadkich. Bez tych metali nie jest możliwa żadna nowoczesna produkcja elektroniczna czy militarna. Są to złoża molibdenu, wolframu miedzi, które znajdują się pod Myszkowem (Jura Krakowsko-Częstochowska). Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen. Zasobność – 726 000 000 ton rudy (726 milionów ton. Wartość samego tylko molibdenu to 14 520 000 000 $ (14,52 mld $).


Do tego dochodzą złoża niklu pod Ząbkowicami Śląskimi. Obok niklu w złożach tych występuje złoto i platynowce. Zasobność – 14 000 000 ton rudy (14 mln ton), a wartość samego niklu około 4 000 000 000 $ (4,00 mld $). Oprócz tgo nie można zapomnać, że złoża wysokiej jakości węgla kamiennego są zlokalizowane na Lubelszczyźnie. Węgiel też również „zanieczyszczony” jest złotem. Zasobność złóż to 40 000 000 000 ton (40 mld ton), a ich wartość to 4 800 000 000 000 $ (4 800 mld $ = 4,8 biliona $).

 

Czytaj dalej na następnej stronie

 


Są też złoża węgla brunatnego pod Legnicą. Zasobność – 15 000 000 000 ton (15 mld ton), a ich wartość – 87 000 000 000 $ (87,00 mld $). Do tego złoża złota znajdujące się w różnych lokalizacjach na terenie Dolnego Śląska. Szacowana zasobność to 350 ton kruszcu, o wartości 14 000 000 000 (14,00 mld $). Idąc dalej złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia Odrzańskiego, zasobność: miedź – 8 000 000 ton metalu (8 mln ton), złoto – 100 ton kruszcu, wartość razem około 62 500 000 000 $ (62,50 mld $).


Nie można też zapominać o konwencjonalneych (nie łupkowych) złożach gazu ziemnego. Z lokalizacji w Ziemi Lubuskiej, Wielkopolsce i na Podkarpaciu możemy pozyskać do 1,7 bln m3 o wartości 510 000 000 000 $ (510 mld $)

RAZEM (podsumowując tylko wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami) 5 847 020 000 000 $ (5 847,02 mld $ = 5,847 biliona $)

Jednak to wcale nie wszystko!!!


Ropa, która płynie do Polski rurociągiem „Przyjaźń” jest wydobywana z głębokości około 7km w Tatarstanie, około 1000 km na wschód od Moskwy. Surowiec ten nie jest najwyższej jakości ponieważ jest silnie zasiarczony. Przedstawione powyżej dane pochodzą głównie z raportu z 15 letniego programu poszukiwań geologicznych, jaki zainicjował Edward Gierek w 1971 roku. Prace nad raportem ukończono w 1985 roku. Jednak w raporcie wykazano tylko złoża do głębokości 4km. Sowieci zakazali władzom PRL wiercić głębiej niż 4km! Dlaczego? Czyżby pod naszymi stopami znajdowały się szczególnie ważne złoża?


Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu (w dodatku daleko wychodzącym w polski szelf bałtycki), bowiem twór geologiczny skał porowatych, który jest jak gąbka nasączony gazem i ropą, zaczynający się w Zatoce Perskiej, a kończący w Morzu Północnym pomiędzy Szkocją i Norwegią osiąga swoją kumulację właśnie w Polsce! Tylko, że to ogromne złoże znajduje się na głębokości 5 km – Polska zachodnia i północna i 7 km – Polska południowo-wschodnia. Te głęboko położone złoża szacowane są na 650 mld ton, co daje 4764,50 mld baryłek. Złoża Arabii Saudyjskiej oszacowane są na 265 mld baryłek!!! Eksploatacja głębokich złóż jest dzisiaj z punktu widzenia technicznego możliwa. Wartość tej ropy, biorąc pod uwagę obecne ceny wynosi – 300 163,5 mld $, czyli 300,1635 biliona $ (w USA 300,1635 trylionów $).

Pod całą Polską znajduje się „gąbka” nasączona największą ilością Ropy i Gazu – to z ich części Norwegia, Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kuwejt czerpią swoje bogactwa!!! – o tych złożach pisał w książce Pola Laska Alef SternW powyższym wyliczeniu nie uwzględniono złóż uranu, srebra, cynku, ołowiu, bursztynu, siarki i soli oraz innych.
Jedno musimy wszak dopowiedzieć!


Polska leży wskutek unikalnego zbiegu czterech płyt tektonicznych na terenach idealnych do produkcji najtańszej i najczystszej energii elektrycznej, jaka powstaje z wyprowadzenia na powierzchnię gorących wód termalnych, albo rozgrzania wody o gorące skały do pary wodnej (geotermia) wystarczającej do napędu turbin elektrycznych.Ten fenomen geotermalny jest w Polsce tak unikalny, że jego szacunkowa wartość w możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego!


Fenomen geotermalny w Polsce odkryto w ramach wspomnianego 15 letniego programu badań geologicznych. Sowieci tak się przestraszyli tych informacji, że polski geniusz geologiczny, prof. Feliks Sokołowski (znany i ceniony i w USA), miał zakaz jakichkolwiek publikacji na ten temat!Ogólnie uważa się, że Polska wykorzystując geotermię może szybko zwiększyć produkcję energii elektrycznej 15 razy, natomiast pełne możliwości energetyczne naszego kraju to zwiększenie produkcji energii – 150 razy! Dzięki temu możemy być naturalną potęgą energetyczną formatu światowego fundując niezależność energetyczną wszystkim ościennym krajom!


Tymczasem polityka zdrajców stanu to zamykanie kopalń (gdzie jest udokumentowanych 16 miliardów ton wysokiej jakości węgla) by zrobić miejsce dla dotowanego węgla z Rosji oraz wyprzedaż polskich zakładów energetycznych państwowym firmom francuskim, które natychmiast podnoszą dla odbiorców ceny, jak również zachwycanie się drogą i nisko efektywną energetyka wiatrową, którą wciskają nam Niemcy. Niemcy sprzedają nam stare wiatraki jednocześnie u siebie forsownie rozwijają energetykę opartą o spalanie węgla brunatnego i geotermię. W Polsce wiele mówiło się o łupkach (ang. Shale Gas) zatajając przy okazji informacje o ogromnych pokładach gazu naturalnego w podziemnych zbiornikach (ang. Tighten Gas). Na takich zbiornikach stoją np. dwa miasta polskie: Poznań i Rzeszów. Ukrywając wiedzę o naszych bogactwach władza warszawska podpisała z Rosją maksymalnie niekorzystne umowy na dostawy gazu i ropy. Obecnie płacimy Rosji najwyższe na świcie ceny za ropę i gaz (zdrajca Cimoszewicz, zdrajca Pawlak).


Przyczyny szczegółowe polityczne zatajania przed Polakami bogactw Polski
Zatajanie przed Polakami bogactw naturalnych Polski miało prócz przyczyn ogólnych (wygnanie polskiej młodzieży z kraju i eksterminacji Polaków wskutek głodowych rent i emerytur oraz żałośnie niskich zarobków; w historii politycznej świata jest to znana praktyka eksterminacji ekonomicznej, która umożliwia skuteczne zlikwidowanie całych narodów; ogólnie cała polityka tzw. III RP to eksterminacja ekonomiczna plus drastyczny atak na dobre imię Polski i Polaków, czyli eksterminacja prawdy historycznej i godności osobistej/narodowej) również i równoległe bardzo konkretne przyczyny polityczne:


Antracyty na Lubelszczyźnie odkryto już przed II wojna światową. Po roku 1946 podjęto kontynuację badań geologicznych. Sowieci zakazali kontynuować badania nad antracytami na Lubelszczyźnie pod koniec lata 40-tych, gdy z kolejnych odwiertów potwierdzało się zanieczyszczenie antracytów złotem (dane z dwóch odwiertów potwierdzały też bardzo silną radioaktywność, co wskazywało na dodatkowe bardzo bogate złoże Uranu /lub Plutonu?/). Zanieczyszczenie złotem węgla była tak wysokie, że Stalin przestraszył się, że gdy Amerykanie się o tym dowiedzą – zrewidują Jałtę i Poczdam i zabiorą Sowietom Polskę. Sowieci nakazali zniszczyć dokumentację wykonanych odwiertów! Polscy technicy i inżynierowie zdołali jednak część najważniejszej dokumentacji zachować. Dokumentacja ta jest przechowywana do dziś.


Złoża polimetaliczne na Suwalszczyźnie, zwłaszcza ogromne zasoby metali ziem rzadkich wymusiłyby “Alliance cordiale” Polska – Chiny. Po prostu dwa jedyne kraje na świecie, które mają takie zasoby – Chiny i Polska – musiałyby koordynować swoje ruchy, a Chiny zrobiłyby co w ich mocy by te zasoby nie wpadły pod kontrolę ich konkurentów (Rosja, USA, Niemcy). Ruszenie polimetali na Suwalszczyźnie (podobnie jak i innych bogactw) spowoduje też “zalanie” budżetu szybkimi dochodami. Dzięki temu, że skała, w której znajdują się złoża polimetaliczne jest wolna od niebezpiecznych gazów, a złoża są płytko pod powierzchnią eksploatacja byłaby tania i bezpieczna. W ogóle te bogactwa wiążą się z ogromnym przyrostem dochodów budżetu, co bezpośrednio przekłada się na szybkie wzmocnienie państwa polskiego, w tym Wojska Polskiego. Spodziewane dochody będą tak duże, że Polska po prostu nie będzie miała na co wydawać pieniędzy. Niemcom i Rosji nie w smak taka opcja!


Bogata dzięki swoim złożom Polska jako potęga umożliwiłaby szybki postęp gospodarczy całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz wykreowanie silnego bloku politycznego skupionego wokół Polski. To na dobre przekreśliłoby i plany ekspansji Rosji na Europę, a Niemiec na wschód jednocześnie stabilizując pokój na kontynencie.
Jakiekolwiek „ruszenie” przez Polskę swoich złóż ropy i gazu oznaczałoby konieczność podzielenia się przez Rosję paliwowym tortem w Europie z Polakami. W dalszej kolejności do podziału zysków musieliby dopuścić nas inni eksporterzy, zwłaszcza z nad Zatoki Perskiej.


Oczywiście – nic nigdy nie będzie, dopóki w Polsce będzie “rząd warszawski”, a nie suwerenny rząd polski!
Bez mówienia o tych tematach kampanii wyborczej się nie wygra! Wiedza o bogactwach Polski ruszy do urn nawet najbardziej zaciekłą absencję wyborczą! I nawet pijacy na moment wytrzeźwieją! Niech tylko zjawi się jeden kandydat, który powie prawdę. Niech do Polaków dotrze jak od ponad 25 lat są oszukiwani i eksterminowani! Powodem są nasze bogactwa, na które jest wielu chętnych.

 


Źródło: eprudnik.pl / pressmix.eu
Na potwierdzenie 2 filmy z profesorem Kozłowskim.
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch

Ocena: 

5
Średnio: 5 (5 votes)
Opublikował: Ramer
Portret użytkownika Ramer

Komentarze

Portret użytkownika sabaka

Masoneria dąży do osiągnięcia

Masoneria dąży do osiągnięcia jednego celu WŁADZY ABSOLUTNEJ, czyli przede wszystkim władzę nad ludzką duszą. W tym celu potrzebne jest stworzenie nowego systemu religijnego opartego na wierze w człowieka jako istoty boskiej. Dlaczego jest to tak istotne? Jeżeli człowiek uwierzy w to, że jest Bogiem, a co najważniejsze, że może się nim stać, wówczas można mu podsunąć istoty „pozaziemskie”, z innego wymiaru lub nawet innych ludzi (tytanów lub bogów) którzy z racji swojej boskości mogliby przejąć duchową władzę na ludem dążących dopiero do swojej jej osiągnięcia. Idea ta sprawdzała się w latach starożytnych i sprawdza się w czasach dzisiejszych (hinduizm, buddyzm i wszystkie religie pogańskie). Dzięki takiej ideologii możliwe jest udowodnienie boskości klasy najwyższej, jako nadludzi godnych do kierowania losami reszty gatunku.

Jedyną przeszkodą w tym planie są wiary monoteistyczne, uznające istnienie jednego Boga i równość pozostałych istot wobec swojego stwórcy. Takie podejście nie pozwala na wprowadzenie nadczłowieczeństwa poszczególnych jednostek, a tym samym ogranicza możliwość obwieszczenia całemu światu nadludzkiej natury poszczególnych jednostek, jako nowego porządku świata.

W jaki jednak sposób można usunąć z ludzkiej świadomości wiarę w Boga stworzyciela, wolną wolę i równość wszystkich ludzi. W przypadku chrześcijaństwa, opartego na słowach Jezusa Chrystusa (Ludzkiego oblicza Boga stworzyciela – czyli takiego z którą nasze materialne ciało jest w stanie przebywać) sprawa nie jest taka prosta. Słowom Chrystusa nie da się zaprzeczyć, nie da się znaleźć w nich kłamstwa i matactwa, słowa te mimo upływu czasu są nadal aktualne i co najważniejsze skuteczne. Geniusz ich doprowadza ludzi „oświeconych” do obłędu.

Masoneria musiała zatem zastosować plan długoterminowy. Wykorzystali największą słabość organizacji ludzkich (czynnik ludzki). Po pierwsze wejść głęboko w struktury kościelne, co nie było to zbyt trudne ponieważ każdy zdaje sobie sprawę jak wiele hierarchów kościelnych działało i do dnia dzisiejszego działa przeciw Bogu. Mając już wystarczająco dużą siłę na szczycie hierarchii kościelnej zaczęto od delikatnego laicyzowania kościoła (jak choćby przyjmowanie komunii na stojąco…) i wyciąganie brudów kleru w celu maksymalnego osłabienia ich autorytetu (podobnie działa to z politykami, wystarczy pokazać jak działa góra lub pojedyncze jednostki a zaufanie traci całość organizacji). W między czasie należy stworzyć podwaliny nowej religii. Czym różni się wiara w czarne dziury, ciemną materię itp. od wiary w Boga? Właściwie niczym bo obu nie możemy w chwili obecnej sprawdzić a widzimy tylko efekty ich występowania. Tak więc obecną wiarą ogólnoświatową stała się nauka, z fundamentami w postaci ogólnie akceptowalnych teoriach (teoria ewolucji, teoria względności…).

Aby ostatecznie rozprawić się z Bogiem należy dokonać jeszcze jednego kroku, zaprzeczyć założeniom (fundamentom) starego systemu. Prostym sposobem jest wprowadzenie wątpliwości w ich istnienie. Stąd też powstała cała masa nowych „faktów” zaprzeczających działalności a przede wszystkim śmierci Jezusa Chrystusa, z zastosowaniem zasady „Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”. Po wieloletniej indoktrynacji społeczeństwa zostaje już tylko spijanie owoców swojej manipulacji.

Co stałoby się gdyby dzisiaj „Jezus” przyleciałby statkiem kosmicznym i przedstawił się jako przedstawiciel innej cywilizacji, bądź przybył z rzeszą „Bogów” i/lub „Tytanów” po zamęcie jaki powstał większość ludzi uznałoby to za fakt. Na szczęście ostatnie słowo zawsze należy do Boga i obserwując dzisiejszy świat tylko tu widzę nadzieję.

Portret użytkownika Taki

WSZYSTKICH Ktorzy zrobili

WSZYSTKICH Ktorzy zrobili Geszefte z Naszimi Zasobami Trzeba przeswietlic i Zobaczymy Ilu Zlodziejii iSprzedawczykow mamy Tam Gdzie powinni byc TYLKO prawdziwi POLACY.

Zabrac Tym Zlodzieja WSZYSTKO , ..... To dopiero bedzie Krzyk ,,,!!!!!!!!!!

Portret użytkownika ds

Jeżelie 1/10 z tego jest

Jeżelie 1/10 z tego jest rzeczywiście dostępna do wydobycia to byłoby pięknie. Tylko zastanawiające jest, że jak za poprzedniej władzy wpóścili obce koncerny do demolki pt gaz łupkowy to nagle nikt nie widział opłacalności w tych zasobach. Co innego że dopiero od niedawna wdrożono technologie pozyskujące równoczasowo inne minerały z drążonych złóż. 

Portret użytkownika Anyari

Skoro o Polsce mowa. Czy

Skoro o Polsce mowa. Czy istnieje jakaś organizacja Polan? Ruch Odrodzenia Polan  czy coś takiego? Proszę o informację. Lub osoby chętne do założenia takiej organizacji. Zostaliśmy ograbieni i zdominowani przez obce tradycje i wierzenia. Odeprano nam nasze dziedzictwo. Ludu Polan powstań z kolan! Zapraszam!

Portret użytkownika Ulvhedin

Prawdziwi Patrioci powinni

Prawdziwi Patrioci powinni się zjednoczyć i odbić Naszą Polske z obcych rąk. Nikt za nas tego nie zrobi, a jeśli tego nie zrobimy to będziemy się wstydzić przed naszymi dziecmi, wnukami jako przegrane pokolenie które dopuściło do pokojowych rozbiorów Polski.

Portret użytkownika Piotr Mijas

Jestem za tylko dlaczego nas

Jestem za tylko dlaczego nas tak mało trzeba informowć naszych omamionych zachodem Polaków o błedzie w myśleniu to trudne bo pieszątka na czołach jest ta sama Pozdrawim Piotrek pozytywista i Polanin a i może Lechita

Strony

Skomentuj