Czy Jezus rzeczywiście urodził się 25 grudnia, czy to po prostu obchody przesilenia zimowego?

Kategorie: 

Źródło: internet

Data 25 grudnia jako dzień narodzin Chrystusa jest kompletnie nieprawdziwa i zupełnie niebiblijna. Wprowadzono ją dopiero w 4 wieku aby przypodobać się wyznawcom różnych kultów solarnych którzy min. 25 grudnia mieli obchody swoich świąt związanych z przesileniem słońca.

W dzisiejszym kalendarzu przesilenie zimowe wypada 21-22 grudnia, ale według dawnego kalendarzu juliańskiego przesilenie wypadało dokładnie 25 grudnia. Chrystus nie tylko nie narodził się 25 grudnia, ale nie narodził się w okresie od ok listopada do marca. poważne biblijne przesłanki, że narodził się na przełomie września i października.

 

Poza tym Jezus Chrystus nie ustanowił i nie nakazał obchodzenia swoich narodzin. Przez około pierwsze 300 lat chrześcijaństwa w ogóle nie było takich świąt. Data 25 grudnia została inkorporowana od wyznawców kultów solarnych, a święto to zostało wprowadzone za czasów Konstantyna i było kultywowane przez późniejszych cesarzy.

 

Oto biblijne argumenty wskazujące na to, że Chrystus nie narodził się w zimie :

1) Ewangelia Łukasza 2:8 : Gdy urodził się Chrystus - to pasterze czuwali w polu nad stadami. Od ok połowy października do marca stada nie przebywały na otwartej przestrzeni, ale sprowadzano je na przezimowanie, więc Chrystus nie narodził się między połową października a marcem. 


2) Łukasz 2:1 - z tych samych względów pogodowych nie robiono spisów ludności zimą. Od ok litpada do początku marca w Izraelu bywa ciężka deszczowa a nawet snieżna pogoda. Zbawiciel mówi aby modlić się aby ucieczka w czasach ostatecznych nie wypadła zimą. 


3) Jan Chrziciel poczęty został na przełomie czerwca/lipca - [zmiana Abiasza] - Łukasz 1:5,8. Jan był starszy o 6 miesięcy od Chrystusa - Łukasz 1:36. Gdy do czerwca/lipca dodamy 9 miesięcy ciąży Elżbiety - to wychodzi że Jan narodził się na przełomie marca/kwietnia. Chrystus urodził się pół roku później a więc na przełomie września/października.


4) Chrystus miał ok 30 lat gdy rozpoczął publiczną słuźbę - Łk 3:23 i trwała ona prawdopodobnie 3,5 roku. Tyle ma trwać przyszła misja proroków Bożych - Objawienie 11:3 i władza antychrysta - Obj 13:5. 


5) " A Słowo ciałem się stało i zamieszkało [skenoo] wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy " - Ewangelia Jana 1:14 - słowo zamieszkało to greckie słowo "SKENOO" co oznacza żyć lub mieszkać pod namiotami, rozbić namiot. Starotestamentowe, nie obowiązujące nas święto Namiotów.

 

Chrystus żył mniej więcej 33 lata, a został zabity na przełomie marca i kwietnia. Jakby nie liczyć wychodzi na to, że urodziny mesjasza nie były w grudniu tylko właśnie na przełomie września i października. 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (3 votes)
Opublikował: charis
Portret użytkownika charis