Chrześcijanie są prześladowani na całym świecie. Brytyjski rząd zbada skalę zjawiska

Kategorie: 

Źródło: Twitter/tdwilliamsrome, pixabay.com

Po dwóch tysiącach lat chrześcijanie znowu są mordowani i prześladowani. Brytyjskie władze zleciły wykonanie raportu na temat sytuacji chrześcijan w krajach na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. Konkluzja zostanie zawarta we wspomnianym raporcie.

Szacuje się, że aż 505 milionów chrześcijan spotyka się z prześladowaniem ze względu na wiarę. Katolicka organizacja pozarządowa Pomoc dla Kościoła w Potrzebie (ACN) podała, że szczególnie narażone na przemoc z powodu własnych przekonań są chrześcijańskie kobiety i dzieci. W ubiegłym roku średnio 250 chrześcijan było zabijanych każdego miesiąca z powodu swojej wiary.

Biskup Truro – wielebny Phillip Mounstephen planuje pomóc brytyjskiemu rządowi w opracowaniu strategii pomocy dla prześladowanych osób. Wielebny ma zakończyć swoją pracę przed Wielkanocną. Przegląd będzie miał trzy cele: badanie prześladowania chrześcijan w najważniejszych krajach Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji, przedstawienie analizy obecnego wsparcia rządu Wielkiej Brytanii, a także zaoferowanie pomocy najbardziej potrzebującym.

 

Interwencja pojawia się po tym jak pakistańska chrześcijanka Asia Bibi otrzymywała groźby śmierci, mimo uniewinnienia od rzekomego bluźnierstwa. Bibi spędziła osiem lat w celi śmierci, dopóki nie została uniewinniona przez Sąd Najwyższy Pakistanu na początku tego roku.

 

Tłumy wyszły na ulice, aby zaprotestować przeciwko decyzji sądu. Mąż kobiety prosił o azyl w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, twierdząc, że rodzina jest w niebezpieczeństwie. Żadne z powyższych państw nie zaoferowało azylu rodzinie, a Bibi ukrywa się gdzieś w Pakistanie.

 

Plany Wielkiej Brytanii zostały ogłoszone pięć dni po tym, jak papież Franciszek podkreślił mnogość prześladowań chrześcijan na całym świecie, oświadczając, że Kościół przeżywa nowy okres męczeństwa.

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: B
Portret użytkownika B

Redaktorka, która pracuje z nami od ponad 3 lat. Specjalizuje się w tematyce medycznej i zdrowym żywieniu. Często publikuje na portalu medycznym tylkomedycyna.pl


Komentarze

Portret użytkownika Tomasz 123

Ewangelia Mateusza 26;51,

Ewangelia Mateusza 26;51, 52BP:"(51) A oto jeden z tych, co byli z Jezusem, wydobył miecz i zadawszy cios słudze arcykapłana odciął mu ucho. (52) Mówi mu Jezus: Włóż miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy chwytają za miecz, od miecza giną!"      

Ewangelia Jana 18;35,36BP:"(35) Piłat odrzekł: Czy ja jestem Żydem?! Twój naród i najwyżsi kapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? (36) Jezus odrzekł: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Judejczykom, a teraz moje królestwo nie jest stąd."

Ewangelia Jana 12;34,35BP:" (34) Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. (35) Po tej miłości, którą będziecie mieć jedni do drugich, wszyscy poznają, żeście uczniami moimi."

1 List Jana 2;1-4BP:"(1) Dzieci moje, piszę wam, abyście nie grzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, to obrońcę mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa, Sprawiedliwego. (2) On właśnie jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, nie tylko zresztą za nasze, lecz również za grzechy całego świata. (3) Po tym poznajemy, że Go znamy, iż wypełniamy Jego przykazania. (4) Kto mówi: Znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy."

1 List Jana 3;10-15BP:"(10) Po tym można rozpoznać dzieci Boże i dzieci diabła: każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie i nie miłuje brata swego, ten nie pochodzi od Boga. (11) Takie bowiem jest orędzie, które słyszeliście od początku: miłujcie się wzajemnie. (12) Nie tak, jak Kain, który był [dzieckiem] Złego i zamordował swego brata. A dlaczego zamordował go? Ponieważ czyny jego były złe, a brata jego sprawiedliwe. (13) Nie dziwcie się, bracia, jeżeli nienawidzi was świat. (14)My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci; a kto nie miłuje, ten trwa w śmierci. (15)Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma w sobie życia wiecznego."

Jakie wojska walczą na Bliskim Wschodzie, w Afryce,na Ukrainie?Wyłącznie muzłumańskie,izraelskie i ateistyczne?Jeśli jakaś część "Chrześcijan"-  "chwyta za miecz" to tak, jakby wszyscy" Chrześcijanie" chwytali za miecz na całym świecie.

Portret użytkownika Kangur

@ Tomasz 123  "Jeśli jakaś

@ Tomasz 123  "Jeśli jakaś część "Chrześcijan"-  "chwyta za miecz" to tak, jakby wszyscy" Chrześcijanie" chwytali za miecz na całym świecie." - no tak, i trzeba wszystkich chrześcijan za to prześladować, albo obciąć im głowy, dzieciom oczywiście też...tak?

Portret użytkownika Tomasz123

Do Kangur.Księga Izajasza 2;1

Do Kangur.Księga Izajasza 2;1-22:"(1) Los s Judy i Jeruzalem, który oglądał Izajasz, syn Amoca: (2) Stanie się w czasach późniejszych, że góra Domu Jahwe stać będzie utwierdzona na szczycie najwyższym i wyniesiona nad wzgórza. Popłyną do niej wszystkie narody, (3) wiele ludów zdążać będzie i mówić: - Pójdźmy i wstąpmy na górę Jahwe, do Domu Boga Jakuba, by On nas dróg swoich nauczył, byśmy Jego ścieżkami chodzili! Z Syjonu bowiem wyjdzie Nauka i Słowo Jahwe - z Jeruzalem. (4) On będzie sądził narody, Prawo wielu ludom ogłosi. Przekują swe miecze na pługi, a włócznie swoje na sierpy. Nie wzniesie naród miecza przeciw narodowi, już się nie będą zbroić do wojen. (5) Naprzód więc, Domu Jakuba! Postępujmy w światłości Jahwe; (6) Lecz odtrąciłeś swój lud, Dom Jakuba. Pełen jest bowiem [obyczajów] Wschodu, wróżbiarzy - na wzór Filistynów, i wchodzi w związki z obcymi. (7) Kraj jego pełen jest srebra i złota, a jego skarby są nieprzebrane. Kraina pełna rumaków [bojowych] i niezliczonych wozów wojennych. (8) Pełno jest w jego kraju bożyszczy, biją pokłony przed tworem rąk własnych, dziełem własnych palców. (9) [Dlatego] ugnie się człowiek, mąż zostanie poniżony, (a Ty im nie darujesz). (10) Wchodź między skały i w prochu się ukryj z trwogi przed Jahwe, przed blaskiem jego potęgi, gdy On powstanie, by ziemię porazić (11) Oczy pyszałków ukorzone będą i pycha ludzka zostanie złamana, a sam tylko Jahwe dnia tego ujawni swój majestat. (12) Bo [przyjdzie] dzień Jahwe Zastępów, [dzień sądu] nad wszystkim, co pyszne i dumne, nad tym, co harde - bo będzie ugięte, (13) i nad wszystkimi cedrami Libanu wybujałymi i wyniosłymi, i nad wszystkimi dębami Baszanu, (14) górami, co się piętrzą wysoko, nad wszelkimi wyniosłymi wzgórzami, (15) nad wszelką wieżycą wysoką i każdym murem warownym, (16) nad wszystkimi okrętami Tarszisz i wszelkim zbytkownym przedmiotem. (17) Pycha człowieka zostanie ugięta, ludzka wyniosłość będzie poniżona, a sam tylko Jahwe dnia tego ujawni swój majestat. (18) Wtedy zupełnie znikną bożyszcza. (19) Do jaskiń skalnych powchodzą, do dołów [wykopanych w] ziemi z trwogi przed Jahwe, przed blaskiem Jego potęgi, gdy On powstanie, by porazić ziemię. (20) Dnia tego człowiek wyrzuci kretom i nietoperzom swych bożków ze srebra i złota, których sporządził, by bić im pokłony. (21) [Sam zaś] wejdzie w rozpadliny skalne i do szczelin wśród głazów z trwogi przed Jahwe, przed blaskiem Jego potęgi, gdy On powstanie, by porazić ziemię. (22) Przestańcie polegać na człowieku, który nie ma nic prócz tchu w nozdrzach. Bo cóż może mieć za znaczenie?

Psalm 2;1-12:"(1) Czemuż to narody wszczynają niepokój, a ludy knują daremne zamysły? (2) Królowie ziemscy jednoczą się, a książęta wspólnie się zmawiają przeciw Jahwe i Jego Pomazańcowi: (3) Zerwijmy ich więzy, odrzućmy od siebie ich pęta! (4) Ten, który ma siedzibę w niebie, śmieje się, Pan drwi sobie z nich. (5) Potem [jednak] przemawia do nich w swym gniewie, w swym uniesieniu przyprawia ich o przerażenie: (6) To ja ustanowiłem mego króla na Syjonie, mojej świętej górze! (7) Chcę [wam] oznajmić dekret Jahwe. Jahwe rzekł do mnie: Tyś moim synem, Ja dziś zrodziłem ciebie. (8) Zażądaj ode mnie, a dam ci w dziedzictwo narody i krańce ziemi w twoje posiadanie! (9) Zdruzgocesz je żelazną maczugą, roztrzaskasz jak gliniane naczynie. (10) A przeto, królowie, bądźcie rozważni, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! (11) Służcie Jahwe w bojaźni i całujcie z drżeniem Jego stopy! (12) W przeciwnym razie może się unieść gniewem, a wtedy droga wasza doprowadzi was do zguby. Zaprawdę, łatwo może zapłonąć gniewem! Błogosławieni wszyscy, którzy u Niego szukają ucieczki."

Psalm 110;1-7:"(1) Psalm Dawida. Uroczysta wypowiedź Jahwe do mego Pana: Usiądź po mej prawicy, aż położę wrogów Twoich jako podnóżek dla Twych stóp. (2) Berło Twej potęgi poszerzy Jahwe z Syjonu. Panuj pośród Twoich nieprzyjaciół. (3) Twe panowanie na górach świętych od dnia Twych narodziny od łona, od zarania Twej młodości, która jest jak rosa. (4) Jahwe przysięgał i nie będzie żałował: Tyś na wieki kapłanem na podobieństwo Melchizedeka. (5) Po Twojej prawicy jest Jahwe, porazi królów w dzień swego gniewu. (6)Będzie sądził narody, stosy trupów położy, zdruzgocze głowy szeroko na ziemi. (7) Ze strumienia po drodze pić będzie, i dlatego wywyższy swą głowę."

Pomazaniec to po hebrajsku -Mesjasz,po grecku-Chrystus.

Portret użytkownika Roni Tornado

Chrześcijanie są

Chrześcijanie są prześladowani bo tamci pamiętają o krwawych wyprawach krzyżowych. No i dla tego, że tak odziałują religie na umysły ludzi - "nasze jedyne prawdziwe a reszta to chora herezja, którą należy zwalczyć za wszelką cenę".

Portret użytkownika Roni Tornado

Oni mają nasrane we łbie,

Oni mają nasrane we łbie, katolicy też mają. Każdy zmanipulowany i zapatrzony w swoje pseudo wspaniałości. Wez mnie nie obrażaj. Wiesz, że zle zrozumiałeś drugą cześć mojego postu ? On tyczył się też Chrześcijan.

Portret użytkownika Kangur

Przede wszystkim, nigdzie Cię

Przede wszystkim, nigdzie Cię nie obraziłem dziecko, ale skoro uważasz, że ci, co obcinają chrześcijanom głowy, mają tak samo nasrane, jak modlące się moherki, to wybacz, ale nie ze mną tu jest coś nie tak, tylko z Tobą....każdy ma prawo mieć nasrane we łbie, ale czy upoważnia to kogoś do obcięcia tego łba?

Gdyby chodziło o pyskówki z obu stron, przyznałbym Ci rację...ale tu mordowani są ludzie, w sposób naprawdę brutalny i bezwzględny. Zrozumiałem twój post w całości, "nasze jedyne prawdziwe a reszta to chora herezja, którą należy zwalczyć za wszelką cenę" gdyby to była prawda, to chyba z obu stron spadałyby głowy, a tak nie jest.

Propaganda, poprawność polityczna, socjotechniki są tak stare jak ludzkość.

Portret użytkownika Kangur

@ jol  "szkoda tylko, że

@ jol  "szkoda tylko, że Europa asymilowala to mordercze ścierwo "  bo nie miała innego wyjścia, ta "operacja" była zaplanowana i szczodrze finansowana, wszystkie ścierwomedia piały jednym fałszywym głosem, ogłupiając społeczeństwa. Jest jeszcze chwila na pobudkę, zanim mordercze ścierwo nie osiągnie przewagi liczebnej, lub nie dostanie zielonego światła do ataku.

Strony

Skomentuj