Banksterzy i filantropi

Kategorie: 

nwonews.pl

Opublikowany w poniedziałek raport organizacji humanitarnej Oxfam, zajmującej się zwalczaniem głodu na świecie wskazuje, że 1% najbogatszych ludzi na świecie posiada większy majątek niż pozostałe 99%. Nasuwa się zatem pytanie, co jest tego przyczyną?

 

 

Podobno żyjemy w epoce dobrostanu, więc wynik raportu wyraźnie wskazuje, że podział tych dóbr jest niewłaściwy. Przecież to my wszyscy, jako mieszkańcy Ziemi, powinniśmy być właścicielami wszystkich bogactw naturalnych jakimi nasza planeta dysponuje. Ktoś nawet spróbował oszacować te zasoby i okazało się, że ich wartość jest taka, że na każdego mieszkańca Ziemi przypada około jednego miliona dolarów.

 

A jeśliby nawet pominąć te zasoby naturalne, to istnieje jeszcze możliwość zmiany takiego stanu rzeczy, wdrażając koncepcję kredytu społecznego, którą stworzył i opisał w swojej książce "Kredyt społeczny" Clifford Hugh Douglas (1879-1952). Zauważył on bowiem, że suma wynagrodzeń pracowników jest zawsze niższa od sumy wartości produktów, które trafiają na rynek w wyniku ich pracy.

 

Wysnuł z tego wniosek, że na rynku pozostają dobra niesprzedane, lub nabyte na kredyt na poczet przyszłych wynagrodzeń. Douglas uważał, że ten stały przyrost produkcji jest wynikiem stałego postępu technicznego. To znaczy postępu naukowego, technologicznego oraz dokonywanych odkryć i wynalazków. Jego zdaniem postęp cywilizacyjny, dzięki któremu wzrasta oferta rynkowa, jest własnością całej ludzkości. Zatem wszyscy ludzie powinni partycypować w podziale tych dodatkowo wyprodukowanych dóbr. Nazwał to dywidendą społeczną.

 

Według tej teorii, rządy poszczególnych państw powinny być zobligowane do emisji dodatkowego pieniądza, tak aby ludność mogła te produkty nabyć. Podział tych pieniędzy powinien odbywać się sprawiedliwie. Powinny one być dzielone równo, na wszystkich obywateli od noworodka do starca.

 

To teoria. A jak to wygląda w praktyce? Ta nadprodukcja nabywana jest na oprocentowany kredyt, a odsetki od tych kredytów zasilają konta i tak już niemiłosiernie bogatych bankierów. A jeśliby jeszcze wziąć pod uwagę fakt, że to bankierzy emitują pieniądz (FED w USA) i pożyczają go rządowi na procent, to opisane w raporcie dysproporcje nie powinny już nikogo dziwić.

 

Dyrektor Oxfam Winnie Byanyima oświadczyła, że należy wezwać rządy, firmy i elity finansowe aby znieść raje podatkowe, które uniemożliwiają wyjście z biedy miliardom ludzi. Tylko czy aby na pewno winne są temu raje podatkowe ? 

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Opublikował: Akamai
Portret użytkownika Akamai