PiS został oskarżony przez NIK o poważne przestępstwa w sprawie tak zwanej pandemii Covid-19

Kategorie: 

Źródło: Kadr z Youtube

Nieodmiennie niepokoi, że w momencie globalnego kryzysu, takiego jak pandemia COVID-19, administracja państwowa bywa czasem skłonna do podejmowania decyzji na skraju legalności, jeśli nie poza nią. Raport przedstawiony w ostatni czwartek przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) na temat wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz funkcjonowania Narodowego Programu Szczepień, obnażył wiele kontrowersyjnych aspektów związanych z działaniami rządu w obliczu pandemii.

Przede wszystkim zdumiewa nieodpowiedzialność w kwestii zakupu szczepionek. Jak podaje raport NIK, miliardy złotych zostały zmarnowane na niepotrzebne szczepionki, z których niektóre okazały się wadliwe, co z kolei stanowiło zagrożenie dla życia obywateli. Wadliwe szczepionki firmy Jansen (J&J) zostały podane Polakom, mimo że Główny Inspektor Farmaceutyczny został uprzedzony o potencjalnym zagrożeniu w kwietniu 2021 roku. Jak się okazuje, reakcja ze strony GIF nastąpiła dopiero po roku, gdy szczepionki te zostały już podane. Ta rozbieżność między otrzymaniem ważnej informacji a jej przetworzeniem budzi zaniepokojenie i rodzi pytania o kompetencję organów zdrowia.

 

Z raportu NIK wynika również, że przyjęte przez rząd przepisy pozwoliły na wydatkowanie środków z Funduszu w trybie pseudokonkursowym, co oznacza brak odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej, dlaczego niektóre wnioski zostały ocenione pozytywnie, a inne negatywnie. Niejasność ta stanowi potencjalne pole do korupcyjnych praktyk, co skłoniło NIK do zgłoszenia sprawy do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o jej zbadanie.

 

Dodatkowo, środki z Funduszu, które miały być przeznaczone wyłącznie na łagodzenie skutków pandemii, stały się swoistym dodatkowym budżetem w dyspozycji premiera Morawieckiego. Z funduszu finansowano nie tylko świadczenia opieki zdrowotnej, ale również różnego rodzaju samorządowe inwestycje, co zdaje się oddalać od pierwotnego celu powstania funduszu. Warto zaznaczyć, że niemalże dowolne wydawanie ogromnych sum pozostawało poza właściwą kontrolą.

 

Ujawnienia dokonane przez Najwyższą Izbę Kontroli rzucają mroczne światło na tzw. walkę z pandemią COVID-19 prowadzoną przez rząd. Brak kontroli nad jakością, przechowywaniem i dystrybucją szczepionek, a także niejasności prawne w kontekście wydatkowania środków z funduszu, stanowią dowód na to, że działania rządu mogły być nie tylko nieefektywne, ale również potencjalnie niebezpieczne dla obywateli. Każdy aspekt zarządzania kryzysem pandemii powinien być przejrzysty i podlegać ścisłej kontroli, aby uniknąć zarówno marnotrawstwa publicznych środków, jak i zagrożeń dla zdrowia i życia obywateli. Niepokojące doniesienia NIK powinny stanowić impuls do głębokiej refleksji i przeglądu procedur oraz kompetencji organów rządowych w obliczu kryzysów zdrowotnych.

 

Oczywiście nie ma co liczyć, że ktokolwiek zostanie rozliczony za działania, które doprowadziły do śmierci ponad 200 tysięcy ludzi. Po pierwsze grupa trzymajaca władzę w postaci postmagdalenkowych partyjek głosowała za tym wszystkim ręka w rękę i są współwinni temu do czego doszło w Polsce w latach 2020-2022. Hekatomba śmierci rozkręcona przez PiS miała większą skalę niż Zbrodnia Wołyńska. Od czasówII wojny światowej nikt nie zabił swoimi działaniami tylu Polaków co PiS. Niestety ludzie mają pamięć jak rybki akwariowe i już zapomnieli poziom upodlenia zafundowany nam w tak zwanej pandemii. Zostali obsypani wydrukowanymi pieniędzmi i zamierzają dać im mandat do dalszej zbrodniczej działalności.

Ocena: 

4
Średnio: 3.5 (2 votes)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika Feliks

Ja tylko dodam że

Ja tylko dodam że Zuckerberger Marek powiedzial na jakimś tam przesłuchaniu ( publicznie) że: " politycy i urzędnicy chodzili do niego i prosili go żeby cenzurował wiadomości na temat tego tam wajrusa-19. Oczywiście chodziło o nie puszczanie wiadomości odbiegających od wiadomości z głównego nurtu....Co tu napisać? Wiadomo że to był przekręt. Ja jako sympatyk Ś. Jehowy myślałem że kierownictwo Świadków zajmie jakieś odrębne stanowisko w tej kwesti. Ale gdzie tam! Też popadli w głupotę.

Portret użytkownika 777

Przeczytajcie to !!!

Przeczytajcie to co zapodal magister !!!

…Niewiele osób wie, że Ludwik Pasteur był wynalazcą konsensusu naukowego. Na skutek którego „uczeni” zgodzili się, że odkrył on wirusa wścieklizny. Dzięki temu konsensusowi naukowemu (czyli przegłosowaniu przez grono samozwańczych autotytetów naukowych, że odkrył on wirusa wścieklizny) Pasteur został… ojcem wirusologii. Jakim cudem mógł on w 1885 r. odkryć wirusa? Oczywiście nie mógł, więc przegłosowano że…. odkrył! Nawet obecnie dysponując mikroskopami elektronowymi nie jest możliwe udowodnienie istnienia wirusów, o czym poniżej.

Dlaczego?

Otóż kluczowym etapem przy pracy z mikroskopem elektronowym jest przygotowanie próbki materiału który chcemy w powiększeniu obejrzeć.

Załóżmy, że chcemy obejrzeć wirusy grypy, które ponoć „pływają” w ślinie osoby chorej.

Osobom młodym, wykształconym z dużych miast może się wydawać, że wystarczy kropelkę śliny włożyć pod okular mikroskopu, zaś ten pokaże nam w milionowym powiększeniu wirusy.

Nic bardziej mylnego!

Przyjrzyjmy się metodologii przygotowania próbek do badań mikroskopem elektronowym. Niech tą próbką będzie ślina pobrana od osoby chorej na grypę.

 

„…Przygotowanie próbki do badania pod mikroskopem elektronowym przebiega w kilku etapach i wymaga kolejnego użycia różnych typów odczynników. Pierwszym etapem jest utrwalanie pobranego materiału w aldehydzie glutarowym albo jego mieszance z formaldehydem. Dla zapewnienia pH możliwie zbliżonego do naturalnego dla danej badanej próbki należy wykorzystać odpowiedni preparat w postaci np. buforu kakodylowego, fosforanowego czy Tris/HCl, albo HEPES/HCl, w którym rozpuszcza się utrwalacz.

Po procesie utrwalania prowadzonym nierzadko w obniżonej temperaturze dla zwolnienia procesów metabolicznych niezbędne jest wypłukanie utrwalacza za pomocą użytego wcześniej buforu, czyli np. kakodylanu sodu. Następnym krokiem jest przeprowadzanie utrwalania wtórnego w postaci osmowania w czterotlenku osmu rozpuszczonym w buforze lub wodzie destylowanej. Po osmowaniu wykonuje się odwadnianie alkoholem lub acetonem. Dla ochrony próbki przed uszkodzeniami mechanicznymi zatapia się ją w żywicy epoksydowej lub akrylowej.

Ostatnim etapem jest trymowanie próbki oraz umieszczenie jej w ultramikrometrze w celu pocięcia. Próbki w zależności od swego rodzaju są umieszczane na specjalnych siatkach miedzianych albo złotych lub niklowych z odpowiednim dla samego preparatu i celu badania filmem, np. krzemionkowym bądź węglowym albo odpowiednią membraną. Próbka może też być dodatkowo skontrastowana roztworem octanu uranylu albo cytrynianu ołowiu….”

Więcej na temat przygotowania próbek do badań pod mikroskopem elektronowym tutaj: https://www.unimarket.net.pl/blog/jakie-odczynniki-sa-stosowane-w-mikroskopii-elektronowej

 

Jeśli założymy, że w ślinie osoby chorej na grypę znajdują się wirusy, (a więc bardzo nietrwałe, martwe struktury białkowe), to co z tych wirusów pozostanie po poddaniu ich opisanej wyżej procedurze?

Czy one rozpadną się na jakieś inne cząstki białkowe, czy wejdą w reakcje chemiczne z użytymi odczynnikami i co w wyniku tych reakcji powstanie?

Jaki wpływ na wirusy będzie miał silny strumień elektronów, który zostanie przepuszczony przez próbkę? Niesie on z sobą duża energię. Jak ta energia wpłynie na strukturę wirusów i czy one w ogóle przetrwają?

Załóżmy na moment, że obraz mikroskopowy pokazuje wirusy. Ale oprócz wirusów pokazuje on miliardy innych cząstek zarówno tych które były w próbce śliny jak i tych które do próbki zostały wprowadzone podczas jej przygotowania.

Które z tych widocznych na ekranie komputera kropek, kresek, przecinków, wężyków (itp.) to są wirusy? A które to wtrącenia obce?

Aby w obrazie mikroskopowym rozpoznać wirusy, musielibyśmy wcześniej wiedzieć jak one wyglądają i czym się jedne wirusy (na przykład grypy) różnią od innych, na przykład odry. A tego nie wiemy!

Tak więc za pomocą mikroskopu elektronowego ani nie możemy potwierdzić istnienia wirusów ani nie możemy tego wykluczyć!!

Prawdziwa nauka takimi przypadkami (których nie daje się zweryfikować doświadczalnie) się nie zajmuje! Skoro jedna grupa „naukowców” może przegłosować, że wirusy istnieją, to dlaczego inna grupa nie może przegłosować, że one nie istnieją? W prawdziwej nauce takiego dziadostwa nie ma! Każda tezę trzeba udowodnić empirycznie w sposób możliwy do powtórzenia przez innych!

Jak z tego dylematu wybrnęli współcześni szamani zwani wirusologami? Oszustwem! Pokazują oni w mediach i swoich pracach jako zdjęcia wirusów…. powiększone obrazy pyłków kwiatowych, czyli kolorowe piłeczki z kolcami!

Wiedząc, że weryfikacja istnienia wirusów za pomocą mikroskopów elektronowych jest niemożliwa, oszuści zwani wirusologami wpadli na iście komediowy, oszukańczy sposób: pośredniego dowodzenia istnienia wirusów.

Prekursorem tej metody dowodzenia istnienia bytów których nie ma, jest… nasza poetka Maria Konopnicka. To ona pierwsza zauważyła istnienie krasnoludków, których co prawda nikt nigdy na oczy nie widział, ale są nie podważalne dowody pośrednie na ich istnienia.

Tym pośrednim dowodem na istnienie krasnoludków jest… kwaśnienie mleka! Dlaczego ono kwaśnieje? Gdyż pod osłoną nocy do mleka szczą krasnoludki!

Podobne dowody na istnienie wirusów przedstawiają wirusolodzy.

Oto jeden z tych dowodów pośrednich.

Skoro nie ma możliwości technicznych wyizolowania wirusa ani obejrzenia go pod mikroskopem elektronowym, to trzeba przyjąć „na wiarę” (co zwane jest konsensusem naukowym), że w biologicznej zupie (próbce pobranej do badań, na przykład w ślinie, czy śluzie z nosa) osób chorych pływają wirusy! A kto nie przyjmie tej „wiary” jest „płaskoziemcą” i szurem.

A jak udowodnić pośrednio, że wirusy pływają w biologicznej zupie osób chorych, skoro inne metody udowodnienia zawodzą?

Ano jeśli w biologicznej zupie pływają wirusy, to (teoretycznie) wywołują one choroby, na tej samej zasadzie jak szczyny krasnoludków wywołują kwaśnienie mleka.

Teraz trzeba „udowodnić”, że to wirusy spowodowały chorobę.

Co więc robią wirusolodzy?

Wpuszczają do biologicznej zupy w której są wirusy (na przykład do śliny osoby chorej) dwa antybiotyki (gentamycynę i amfoterycynę, znane jako toksyczne dla nerek), które mają zabić obecne w zupie „wtrącenia” żywe. (Przypominam, że wirusy to martwe struktury białkowe, tak twierdzą wirusolodzy.) Po tym zabiegu w zupie pozostają już (teoretycznie!) tylko same martwe wirusy i martwe „wtrącenia” obce.

I teraz (uwaga, uwaga!) mamy gwóźdź programu.

Aby udowodnić, że martwe wirusy (a co z martwymi wtrąceniami?) są zabójcze i powodują chorobę, potraktowaną antybiotykami miksturę podaje się żywym tkankom pobranym z nerek małp, gdyż są one bardzo wrażliwe na toksyny. Tkanki małp obumierają, co jest dowodem na toksyczność wirusów. A więc mleko kwaśnieje, gdyż oddały do niego mocz krasnoludki!

Szwindel ten jest grubymi nićmi szyty, gdyż obumieranie tkanek nerek małp powodują nie wirusy tylko antybiotyki, co kilku naukowców udowodniło!

I takim oto prostymi szwindlami sprowadzono medycynę w ślepy zaułek, co było możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że teoria infekcyjności Pasteura umożliwiła firmom farmaceutycznym obrabowanie ludzi na całym świecie, pod pozorem ich leczenia z wirusów i bakterii!

Rabunek trwa nadal i trwać będzie, gdyż prawie 100% ludzi nie ma świadomości jak robiona jest w konia! Próba wytłumaczenia im jak jest naprawdę zawsze kończy się medialną nagonką na „naukowego oszołoma”, który odważy się zauważyć i upublicznić szwindel „wirusowy”.

Po takiej medialnej „obróbce” danego „oszołoma” jest on skończony w świecie „nauki” , co stanowi ostrzeżenie dla innych by „siedzieć cicho”!

Wirusowa ściema umożliwiła rozpętanie ogólnoświatowej histerii pandemii covid-19, na co dała się nabrać prawie cala światowa populacja ludzi!
Ludzie uwierzyli w wirusowe krasnoludki, choć istnieją one tylko w baśniach tak zwanych wirusologów, czyli oszustów!

Anthony Ivanowitz

12.05.2023 r.

www.pospoliteruszenie.org

Za: Neon24.pl (12 maja 2023)

 

 

 

 KOMENTARZ BIBUŁY: Żeby nie było niejasności oraz aby powyższy tekst w pewnej satyrycznej swej części był również zrozumiały dla ortodoksów wirusologii, wyjaśniamy, że zarówno Autor jak i PT Czytelnicy doskonale zdają sobie sprawę, że za fermentację mleka odpowiadają bakterie (oraz oczywiście wydzieliny krasnoludków…).
 

Bakterie to realne twory przyrody – można je wyizolować, zobaczyć, dokonać z nimi sprawdzalnych eksperymentów – w przeciwieństwie do tzw. wirusów, których nikt nie widział, nie wyizolował i nie przeprowadził eksperymentów z wykorzystaniem ich w czystej postaci (bo… „to niemożliwe”).
 

To są te „krasonoludki” współczesnej nauki, które jednak – tak jak ich bajkowe odpowiedniki – nie istnieją.
 

Przepraszamy dzieci za tę okrutną wiadomość. Przykro nam również wobec wirusologów i innych oszołomów za rujnowanie ich wiary i dogmatów.
 

https://www.bibula.com/?p=140406

Portret użytkownika Wiedźmin-Dermatolog

Cóż mogę dodać?

Cóż mogę dodać?

A nie mówiłem ??  *biggrin*

Trzeba się będzie jakoś przygotować do tego sezonu: A NIE MÓWIŁEM ?? *biggrin**biggrin*

Więcej przed nami, oj znacznie więcej...!

To chyba teraz będzie najlepszy moment na mój projekcik przypisywania zdjęcia najgłupszej miny do numeru telefonu dzwoniącego "baranka", ee...kolegi  ??  *biggrin*

Banaś tam coś zaszalal coś ponoć....

Yeahhhh !  *biggrin*

"O ileż łatwiej jest odrzucić rzeczywistość, niż wyzbyć się marzeń".

JEDYNYM sposobem na pokonanie ich jest powrót do egzekwowania prawa naturalnego; Znieść CAŁE ich ustawodawstwo, które wzmacnia i wzbogaca ich, zubażając i zniewalając nas 

Portret użytkownika emel

Iwanowski oraz Beijerinck

Iwanowski oraz Beijerinck odkryli eksperymentalnie, że poza bakteriami istnieją jeszcze inne formy "zarazków". Ten drugi je chyba nazwał wirusami, chociaż obaj nie wiedzieli do końca, czym tak naprawdę są. Późniejsze badania pokazały, że wirusy składają się z otoczki białkowej i kwasów nukleinowych. 

Kłamstwem jest również twierdzenie, że nie można przy użyciu mikroskopii elektronowej obserwować wirusów. Przytoczono powyżej opis przygotowania preparatu do obserwacji, ale już twierdzenia że wirusy nie przetrwają tego procesu jest wymysłem autora artykułu. Poza tym, mogą istenieć jeszcze inne metody przygotowywania preparatów.

 

Portret użytkownika Jolanta Grymas

O proszę , profesor Emel

O proszę , profesor Emel zabiera "głos" , cicho foliarze i szury, płaskoziemcy, antyszczepy, cicho! teraz poczytajcie sobie co pan profesor napisał. Pozamiatał wszystko w kilku naukowych zdaniach. Wasze teorie są słabsze od teori pana profesora Emela.

Ja niejedno już widziałam na naukowych kanałach i w telewizji, do szkoły się chodziło, ale powiem wam że o mało nie zemdlałam z orgazmu jak zobaczyłam że profesór wzioł sprawy na swój siwy, stary, łysy i opuchnięty teoriami łeb. Wiwat, brawo! stanowczo zachęcamy profesora do dalszych walk o prawdziwą wiedzę o makabrycznie bezkresnym kosmosie.

 

Portret użytkownika Medium

III Rzeczpospolita mafijna.

III Rzeczpospolita mafijna.

Mnie jednak bardziej interesuje, które ze stosowanych szczepionek, bez względu na legalność decyzji o zakupie okazały się realnie niebezpieczne dla zdrowia. Że nie były badane na skuteczność przeciwdziałania wskazanej chorobie to się sam producent przyznał. Ale które z nich zaszkodziły Polakom?

Bez oparcia się o takie dane trudno będzie w pełni moralnie ocenić działania rządu, nie uważacie?

Strony

Skomentuj