Czy Jehowa to Diabeł ?

Fora: 

Kontrowersyjny temat - ale i pytanie ważne.

 

Jak okreslić istotę, która każe w siebie wierzyć pod groźbą śmierci, która twierdzi, że jeśli ktoś w nią wierzyć nie będzie - zostanie zabity, a rzeki spłyną krwią ludzi, którzy nie uklękną przed nią i nie będą oddawali jej czci?

 

Jak nazwać istotę, która bez przerwy powtarza "JA" i opisuje w kółko jak bardzo jest wkurzona i rozgniewana?

 

Jak nazwać istotę, która sprawia, że im mocniej ktoś w nią wierzy - tym bardziej uspiony ma umysł i nie przyjmuje żadnych argumentów?

 

Kim jest istota, która ze złości na "wszystkich" zabiła potopem prawie wszystkich ludzi na ziemi (oszczędzając tylko jedną rodzinę żydowską) ? Sprawiając później, że ta rodzina kopuluje między sobą by odrodzić gatunek ludzki?

 

Kim jest istota, która mówiąc o równości - jednocześnie wywyższa jeden naród z powodu sympatii do jednego z jej przedstawicieli ?

 

W dodatku dlaczego naród wybrany przez tą istotę okazuje się być tak wredny, mordując cywilną ludność w Palestynie i myśląc tylko o władzy i pieniądzach? Czy to możliwe, że Bóg się tak pomylił co do swoich "pupilków"? A może oni robią dokładnie to, na co im pozwolono?

 

Niestety, z tego wszystkiego wyłania mi się obraz odbiegający od wizerunku wszechmocnego i będącego nieskończoną miłością Boga. Albo Biblia kłamie na temat Boga - albo istota w niej opisana nie jest Bogiem - tylko Diabłem...

 

Ponoć szatan objął ziemie w posiadanie około 2000 lat temu - czy nie właśnie wtedy powstała Biblia?

 

Zapraszam do przemyśleń

 

 

Portret użytkownika Roni Tornado

-"Ponoć szatan objął ziemie w

-"Ponoć szatan objął ziemie w posiadanie około 2000 lat temu - czy nie właśnie wtedy powstała Biblia?"To ja już gdzieś czytałam. A przed powstaniem Biblii, powstały na Dalekim Wschodzie inne księgi i wtedy panował Bóg.

Portret użytkownika em2301

Żydowskie imię boga

Żydowskie imię boga reprezentuje tetragrammaton יהוה(YHVH) który wymawia się Jahwe lub Jehowa. Znaczenie imienia Boga jest w Biblii podkreślane wielokrotnie.Prawdziwe znaczenie imienia Jehowa (Yah-Hovah) w języku hebrajskim:”Yah” (#H3050) oznacza „bóg”. „Hovah” (#H1942) tłumaczy się na „chętnie pożądany, upadły, pragnienie, ruina, klęska, wina, intryga, niegrzeczny, obrzydliwy, perwersyjny, bardzo zły. „Baali (#H1180) od ba’al ; mój mistrz; Baali, symboliczne imię Jehowy.Jehovah jest synonimem Baala:YHVH i Ba’al reprezentują boga seksualnej perwersji i zła, Szatana. http://radtrap.wordpress.com/2011/08/07/lucyfer-bogiem-judaizmu/

Dla niego nie istnieje ani ten, ani tamten brzeg, ani oba równoczesnie. Takiego wędrowca, wolnego od trosk i kajdan, nazywamy świetym. 

Portret użytkownika MARGO

[quote=em2301] Żydowskie imię

[quote=em2301]
Żydowskie imię boga YHVH i Ba’al reprezentują boga seksualnej perwersji i zła, Szatana.
_________________________________________________________________________________
W takim razie, na usta ciśnie się pytanie ? - kto mógłby wyznawać takiego boga i w jaki sposób ?, chociaż odpowiedź jest już zawarta w stwierdzeniu...
Mi na myśl przychodza cytaty na przestrzeni wieków zapisane w różnych źródłach:
" Wyście z ojca diabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie; on ci był mężobójcą od początku i w pra-
 wdzie  nie został, bo w nim prawdy nie masz: gdy mówi kłamstwo, ze swego własnego mówi, iż jest kłamcą i
 ojcem kłamstwa..."     (Moj 3,4; Jan 3,8)
 " Nigdy nie było pod słońcem narodu krwi żądniejszego i mściwszego niż ci, którym sie zdaje, że są narodem
 przez Boga wybranym, aby obowiązani byli i musieli mordować pogan. Największą rzeczą jaką spodziewają się
 od swego mesjasza, jest to, że powienien swym mieczem wymordować i zatracić cały świat..."
 (Marcin Luter 1483-1546)
"Bogiem Żydów jest weksel. Okrutną naturę żydowskiego charakteru nie należy tłumaczyć ich religią ale tym co
słuzy za podstawę religii - egoizmem. Co jest podstawą żydostwa? - korzyść własna. Co jest ich świeckim  oby-
czajem ? - szachrajstwo. Co jest istotnym bogiem Żydów ? - pieniądz (...) Jehowa jest tylko iluzorycznym
wekslem..."  ( Karol Marks 1818-1883).
"...Naród żydowski pod protekcją możnych tego świata ( sic!) rozszerza się i używa wszelkich wysiłków zmierzając do ruiny i zniszczenia chrześcijan..." (Synod lwowski 1762r)
         Jeśli wyznawcami boga jest taki naród, to odpowiedź na zadane pytanie moze być tylko twierdząca !
 

Kimże jest człowiek jeśli nie potomkiem Boga?  
Tak, jak dąb zawarty jest w żołędziu - tak Bóg  ukryty jest w Człowieku...

Portret użytkownika Pulsar

  „em2301” - Widzę żeś

 „em2301” - Widzę żeś powklejał bzdury, nawet ich nie sprawdziwszy. Imię Boże w języku hebrajskim pisze się יהוה.Te cztery litery zwane tetragramem czyta się po hebrajsku od strony prawej do lewej.Można je przetransponować w wielu językach współczesnych na YHWH lub JHVH.Imię Boże wypisane tymi czterema spółgłoskami występuje w oryginale „Starego Testamentu”, czyli Pism Hebrajskich blisko 7000 razy.Imię to jest jedną z form hebrajskiego czasownika hawah′ (יהוה), „stać się”, i znaczy „On powoduje, że się staje”.A zatem imię Boże wskazuje, że Bóg jest twórcą wszystkiego we wszechświecie i urzeczywistni każdy swój zamiar. Pierwotne brzmienie imienia Bożego jest nieznane. Zresztą nie jest to najważniejsze, gdyby bowiem tak było, Bóg postarałby się o to, żeby zostało dla nas zachowane. Ważne jestnatomiast posługiwanie się imieniem Bożym zgodnie z jego zwyczajowym brzmieniem w naszym języku. W języku polskim są to słowa JEHOWA i JAHWE. Piszesz „em2301” - „w języku hebrajskim:”Yah” (#H3050) oznacza „bóg”” Sprawdziłem i niestety ale jesteś w błędzie. Słowa „Jah” i „bóg” mają całkiem inne znaczenie, i nie oznaczają tego samego. Jah (ang. Yah) http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H3050&t=KJV - Jah (Jahwe w skróconej formie) - właściwe imię jedynego prawdziwego Boga Strong's H3050 - Yahh - יָהּ wym. (Jahh) ang.----------------------------------------------------------------------------- Bóg (ang. God) http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H410 - Bóg-jak jeden, mocarzem- mocarze, ludzie ważni rangą, potężni bohaterowie- aniołowie- fałszywi bogowie , (demony)- jedyny prawdziwy Bóg, Jehowa- wielkie rzeczy w przyrodzie- siła, moc Strong's H410 - 'el - אֵל - wym. (ej-el) ang.--------------------------------------------------------------  Jednym z hebrajskich odpowiedników słowa „Bóg” jest wyraz ʼEl, który znaczy „potężny; silny”.Gdzie Ty tu widzisz podobieństwo znaczeniowe ?Słwo „Bóg” to tytuł oznaczający przydomek danej osoby, - wskazuje na potęgę i moc.Słowem „bóg” nazywani byli – ludzie silni, potężni władcy, bohaterowie, aniołowie, a nawet naturalne zjawiska przyrody oznaczające siłę i moc, czy nawet nałogi kalające człowieka (obżarstwo, alkoholizm itp.) z których człowiekowi ciężko się wyzwolić. Czyli słowo Bóg oznacza kogoś lub coś potężnego w mocy.Poza tym pod kodem (#H3050) nie ma znaczenia słowa „Bóg” lecz słowo „Yah” (pol. Jah).A tam wyraźnie napisano iż „Yah” to – imię prawdziwego Boga w wersji skróconej. Dalej piszesz o znaczeniu imienia Bożego – Jehowa.Co na to encyklopedia Strong's ? Jehowa (ang. Jehovah) http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H03068&t=KJV  - Jehowa = "Jeden istniejący" - odpowiednie imię jedynego prawdziwego Boga Strong's H3068 - Yĕhovah – יְהֹוָה wym. (Je-ho-wa) ang.----------------------------------------------------------------------------  I znów zwrócono tu uwagę iż jest to imię własne Boga, a nie samo słowo oznaczające iż jest Bogiem. Co zaś do znaczenia tego słowa podano taki oto odnośnik etymologiczny: http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H1961&t=KJV - stać się- by stać- stać się jak - zaistnieć Strong's H1961 - hayah - הָיָה wym. (ha-ja) ang.-------------------------------------------------------------------  Imię to jest jedną z form hebrajskiego czasownika hawah′ (יהוה), „stać się”, i znaczy „On powoduje, że się staje”. Imię własne Boga kieruje więc uwagę na to iż jest on stworzycielem wszystkiego i ma nieograniczoną moc by uczynić wszystko co zachce. Co zaś do słowa „hovah” to we wspomnianej encyklopedii napisano ale pod nr H1943, nie zaś pod H1942: http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H1943&t=KJV%29  - ruina, katastrofa Strong's H1943 - hovah – הוָֹה wym. (ho-wa) ang.-----------------------------------------------------------------------------------  http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H1942&t=KJV%29 - pragnienie - pragnienie (w złym tego słowa znaczeniu) - przepaść (rys. zniszczenia) - pochłaniająca ruina, zniszczenie, nieszczęście Strong's H1942 - havvah – הַוָּה wym. (he-wa) ang.----------------------------------------------------------------------------  Tak więc wyraźnie widać iż w grę opisanych tu znaczeń wyrazowych wchodzą dwa hebrajskie słowa: „hovah” oraz „ havvah”, które mają podobne brzmienie.  Co zaś do słów „Baali” oraz „Baal” sprawa ma się tak: http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H1180&t=KJV - Baali = "panie mój"- bóstwa pogańskie w królestwie północnym, zmiana nazwy "Baal"  Strong's H1180 - Ba`aliy - בַּעְלִּי wym. (ba-a-li) ang.---------------------------------------------------------------------------  http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H1167&t=KJV - właściciel, męż, pan- obywatel- władca- (rzeczownik relacji użyty do scharakteryzowania - czyli mistrz snów)- Pan (używany obcych „martwych” bogów)  Strong's H1167 - ba`al - בַּעַל wym. (be-el) ang.------------------------------------------------------------------------------------  Czyli wyraźnie widać iż chodzi tu o jakiegoś właściciela, władcę, czy męża – tj. osobę mającą nad kimś władzę. Gdzie jest napisane iż „Baal” jest to synonim imienia Bożego „Jehowa” ?Słowo „Bóg” nie jest tożsame ze słowem „Baal”. Bóg to ktoś mający władzę działający z potężną mocą, a Baal to synonim władcy człowieczego, ale o wiele mniejszym znaczeniu niż słowo Bóg. To tak jakby wytłumaczyć znaczenie w nazwie „Częstochowa” Można rozbić to na poszczególne człony „często” oraz „chowa” Każdy z nich po rozbiciu ma nowe znaczenie, oraz oba człony połączone również znaczą co innego, a więc mamy w sumie trzy zwroty wyrazowe, - każde o innym znaczeniu.Skoro imię Boże Jehowa w Polsce występuje od X wieku n.e. to gdyby dopatrywać się nowych znaczeń wyrazowych po rozbiciu słowa głównego to wychodzi nam co innego niż zamierzony efekt !Skoro bowiem „howa” to z hebr. ruina, to słowo Częstochowa znaczyło by” "CZĘSTO - RUINA"Ale czy tak jest w istocie ?!Sami sobie odpowiedźcie. Formy imienia Bożego w przykładowych różnych językach; awabakal — Yehóafidżijski — Jiovajapoński — Ehobajoruba — Jehofahkantoneski — Yehwowahpetats — Jihouvaportugalski — Jeovásamoański — Ieovawłoski — Geova Gdyby rozbić przykładowo imię Boże z języka Włoskiego – Geova – to wychodzi nam:Ge – symbol Germanu + „ova” z jez. Ang. - znaczy – komórki jajowe, to wychodzi nam zwrot = germanowe komórki jajowe – czy ma to sens ??! Tak więc rozbijanie wyrazów no niczego nie prowadzi i niczego nie udowadnia.Więc imię Boże na pewno nigdy nie ma powiązań z szatanem ! Totalny absurd !    

Portret użytkownika Paweł 22

Saturn

Tyle manipulacji w jednym komentarzu. Ów jahwe, czy yhwy jest przedstawiony w ST jako żądny krwii, prymitywny morderca i ludobójca. Na dodatek jest rasistą. Czy to jest Bóg? Mam nadzieję, że nie. Być może jest to jedynie odzwierciedlenie mentalności żydów, czemu wielokrotnie dali przykład. Faktem jest, że jahwe/yhwy to nic innego jak zakamuflowany kult Saturna. Pierwowzorami yhwy/jahwe są El, Kronos, Saturn, Anu. Bogowie mordu, wojny, ale również rolnictwa, czasu i stworzenia. Zawsze rządni krwii. Sam szabat to nic innego jak kult Saturna i powyższych: sabbathai - Saturn. Dziś podobnie: saturday. Gwiazda dawida to gwiazda saturniczna, czyli Tefilin. Naturalnie ściśle związana z wcześniej wymienionymi bogami.

Portret użytkownika Paweł 22

Saturn

Wkradła się literówka: rządni -> żądni. Dodam jeszxmcze, że bóg muzułmanów ma te same korzenie, tyle że pośrednikiem ich religii był właśnie judaizm.

Portret użytkownika szarakizhybrydyzowalyazjatowznas

yahwe to reptylski bandyta

yahwe to reptylski ksiezycowy bandyta niestety skamradowal sie z nim nasz bialy kronos=sabaoath=saturm ojciec i wrog naszego zeusa zwanego diablem w bibli dlatego czesto w bibli jest uzywane yahwe sabaoath ze niby jeden bog czytaj zarzadca okupant a jest dwoch, trwa wojna naszego zeusa z dwoma ujami kronosem i jaszczurkowatym yahwe okupujacymi nas od 13500 lat mniejwiecej, obecnie wojna trwa w okolicach saturna gdzie komasuja sie planety bojowe yawe/kronosa i zeusa, nawet nasa zauwazyla kilkanascie nowych ksiezycy saturna i jowisza no ale oni nie maja pojecia o trwajacej kosmicznej wojnie albo wogule ze to planety bojowe a nie zadne ksiezyce, jeden ksiezyc nawet okraza planete w druga strone niz ich prawa fizyki... no ale nie domysla sie bo zalozyli ze wszytsko to dzieje sie przypadkiem bez zadnej inteligencji bo wiadomo oni maja najwieksza inteligencje i wiedza wszystko... cos jak medycyna szczepionkowa wie najlepiej mimo milionow uszkodzonych szczepionkami dzieci wiecej na hellenandchaos ale dodam ze gadzi yahwe i jego szaraki(ci co porywaja nas) i bialy kronos zrobili wspolna rase hybrydowa tj azjatow z pomieszania swoich genow, takie gruszkojablko niestety hybryda jest chorowita agresywna i pelna genetycznych bkedow traci wzrok sluch ma spory odsetek mongolizmu w roznym stopniu brak cech zenskich u zenszczin dlugie tlowia krotkie nozki itd itp, jak to twor gmo wiekszosc chinokoreow juz nosi okulary od dziecka, team yahwe-sabaoth probuje nas slowian i hellenow tazke czarnych mordowac glownie biochemoradio opryskami,  pogoda pozarami trzesieniami mieszaniem pradami morskimi naprowadzaniem sciaganiem glazow z rozwalonej przez yahwe naszej planety phaeton miedzy jowiszem i marsem, szczepionkami chemia spozywcza aspartam czy E000 cos tam, fluorem w wodzie pitnej w eur zach i stanach, pesycydami jak ameryjanski roundup, rolnctwo polskie morduje nas dodatjowo procesem desykacji tj suszeniem pestycydem zaraz przed zbiorem i sprzedaza na nasze stoly itd itp a w polsce dzis co 3 umiera na raka... ludobojstwo trwa

Portret użytkownika LordOfTheBots

Temat istotnie kontrowersyjny

Temat istotnie kontrowersyjny i to bardzo.Pamiętajcie o niedorzecznej ustawie o "uczuciach religijnych". Chyba nie chcemy Adminowi narobić wiochy?Wszystkie swoje wnioski musicie rzetelnie uzasadnić i poprzeć określonymi cytatami tak, jak to zrobiła Margo. Zero popeliny!Pamiętajcie, że Admin wkłada swój czas i pracę, a pewnie i pieniądze by udostępnić nam miejsce do wymiany poglądów niczego w zamian od nas nie żądając. Dlatego też w tym kontekście dobro Admina jest naszym dobrem. Na swoje wypowiedzi patrzcie z tego punktu widzenia.Wiem, że nie zawsze się da, lecz najlepiej jeśli wypowiedzi byłyby przez pryzmat innej religii. Wtedy jest argument - religia kontra religia. Uczucia vs uczucia. Admin ma chroniony tyłek plus nasze poparcie, a przynajmniej moje, gdyż wychodzę z założenia, że zawsze należy z dumą i spokojem przyjąć konsekwencje swoich działań lub ich braku ;)Jehowa pochodzi z Judaizmu, dlatego wydaje mi się szcześliwszym tytuł "czy Judaizm jest religią zła". Ale to tylko moje zdanie.Przyjrzyjmy się Judaizmowi przez pryzmat słów Chrystusa czyli autorytetu kraju Chrześcijańskiego, za jaki Polska się uważa:Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. (Mateusza 7:16-18)Jakie owoce zbiera się z drzewa Judaizmu? Czy ten okruch, który Dev wymienił nie daje wystarczająco jasnego obrazu?

Portret użytkownika MARGO

[quote=Roni] Istotnie,

[quote=Roni]
Istotnie, rozmowy o religiach to śliski temat.
____________________________
Nie Roni, to nie tak... Rozmowy o religiach, a szczególnie wśród osób znających temat o którym rozprawiają, to wspaniałe źródło informacji, można naprawdę wiele ciekawych i mało znanych info się dowiedzieć, muszą być jednak spełnione  m.in. podstawowe warunki  mianowicie  - musi być wyeliminowany fanatyzm religijny, brak tolerancji dla poglądów rozmówców, no i  ciekawostki z tego zakresu powinny mieć na względzie tylko i wyłącznie charakter informacyjny a nie agitacyjny...

Kimże jest człowiek jeśli nie potomkiem Boga?  
Tak, jak dąb zawarty jest w żołędziu - tak Bóg  ukryty jest w Człowieku...

Portret użytkownika LordOfTheBots

Roni napisał: "Ponoć szatan

Roni wrote:
"Ponoć szatan objął ziemie w posiadanie około 2000 lat temu - czy nie właśnie wtedy powstała Biblia?"
Dokładnie w 325 podczas I Soboru zwanego Nicejskim. Sobór został zwołany przez Konstantyna I Wielkiego. Po Soborze Konstatnyn nakazał wykonanie 50 kopii pism, które uznano za kanon wiary.Wielu nie zgadzało się z ustaleniami Soboru, w tym 17 ówczesnych biskupów. Konstantyn jednak posiadał "moc perswazji" i z wyjątkiem 2 pozostałych 15 zmieniło zdanie ;)Jednocześnie do wszystkich Chrześcijan, którzy nie chcieli przyjąć nowej religii Imperium Romanum przestał obowiązywać tzw edykt mediolański gwarantujący wolność wyznania.Innymi słowy już od poczęcia Biblia zaczęła przynosić krwawe żniwo. Później było jeszcze gorzej. Wystarczy wspomnieć tzw (nie)świętą inkwizycję.

Portret użytkownika MARGO

[quote=LordOfTheBots] Innymi

[quote=LordOfTheBots]
Innymi słowy już od poczęcia Biblia zaczęła przynosić krwawe żniwo. Później było jeszcze gorzej. Wystarczy wspomnieć tzw (nie)świętą inkwizycję.
_________________________
Lordzie czy nie wydaje się Tobie, że połączenie Starego z Nowym Testamentem to był błąd ?, mnie właśnie się tak wydaje..., mam wrażenie, że zostało to zrobione celowo ( tylko nie wiem dlaczego );
Poza tym jak czytam ST, odnoszę jakieś niejasne odczucie wrogości i strachu... do tego stopnia, że czasami chciałabym doczytać do końca jakiś fragment ale... mnie odpycha...W ogóle jak widzę lub słyszę hasło Jehowa to ..., flaki mi sie przewracają.., myślisz, że jestem uprzedzona ???
Dodam jeszcze, że bardzo mi pasuje gadzi bóg do tego ze ST...

Kimże jest człowiek jeśli nie potomkiem Boga?  
Tak, jak dąb zawarty jest w żołędziu - tak Bóg  ukryty jest w Człowieku...

Portret użytkownika LordOfTheBots

MARGO napisał: Lordzie czy

MARGO wrote:
Lordzie czy nie wydaje się Tobie, że połączenie Starego z Nowym Testamentem to był błąd ?, mnie właśnie się tak wydaje..., mam wrażenie, że zostało to zrobione celowo ( tylko nie wiem dlaczego );
Wszystko zależy od punktu widzenia. Od strony wiary, Boga, rozwoju jednostki, etyki, etc to był katastrofalny błąd. Jednak nie z punktu widzenia polityki oraz państwa Rzymskiego.Wyobraź sobie państwo rozdarte wojną domową pomiędzy 4 sukcesorami do tronu oraz ich zwolennikami. Państwo, w którym obowiązuje kult cesarza, którego de facto nie ma ;)Konstantyn dokonał wręcz genialnego posunięcia z punktu widzenia strategii oraz polityki. Nie interesowała go religia jako taka lecz konsolidacja imperium. Wykorzystał do tego Chrześcijaństwo. To on zdecydował, które Ewangelie wejdą do kanonu oraz co ma składać się na nową religię państwową, a następnie dopilnował by ta zaczęła obowiązywać.Podobno swoją decyzję podjął po wizji, w której zobaczył krzyż oraz usłyszał słowa "pod tym znakiem zwyciężysz" (in hoc signo vinces). Tak przynajmniej podaje Laktancjusz. Jednak nie było mnie tam i równie dobrze może to być ówczesna propaganda ;)
MARGO wrote:
W ogóle jak widzę lub słyszę hasło Jehowa to ..., flaki mi sie przewracają.., myślisz, że jestem uprzedzona ???
Nie wiem czy jesteś uprzedzona. Jest jednak jeszcze inna opcja. Postaram się to wyjaśnić sięgając do kompilacji wiedzy ezoterycznej oraz teozoficznej.Wcześniej jednak muszę wyjaśnić budowę "warstw" wszechświata. Inaczej nic nie zrozumiesz, choć i ja mam wątpliwości czy potrafię to wyjaśnić, gdyż zaganienie jest skomplikowane i trudno jest ująć to w kilku słowach, a w dodatku w sposób zrozumiały ;). Przynajmniej postaram się ;).Zgodnie z ezoteryką jest 7 światów; sfer, w których obowiązują odmienne prawa. Światy nie leżą obok siebie lecz w sobie. Przenikają się.Może posłużę się przykładem by zobrazować, o co chodzi z tym przenikaniem.Na pewno jeśli nie piłaś to widziałać piwo. Wyobraź sobie kufel piwa oraz pianę na nim. Piana, jeśli ją zmrozimy staje się ciałem stałym - prawda?A teraz spójrz czym jest ta piana. Czy nie składa się z piwa i powietrza? ;)A teraz wzór E=mc2. Znasz go? Wink 1 g piwa to 90 000 MW (milionów watów) energii ;)Piana to odpowiednik świata fizycznego, piwo - świata eterycznego, powietrze, świata astralnego, itd. Tych warstw jest 7.Przykład nie oddaje dokładnie zagadnienia lecz nic lepszego nie przyszło mi do głowy Wink Mam jednak nadzieję, że do tego miejsca łapiesz? Wink Jak coś, to wpisz w Google "fotografia kirljanowska" i pooglądaj foty, na których widoczny jest eter ;)Każda sfera składa się z 7 elementów. Zawsze element 4 jest elementem rozdzielającym; przejściowym i działa jak soczewka; rzutuje. Posłużę się światem fizycznym jako najlepiej przez nas znanym by to zobrazować:mamy 3 stany energetyczne: elektromagnetyzm, grawitację, oddziaływania międzyatomowe, stan przejściowy którym jest plazma oraz 3 stany skupienia materii. (oficjalna fizyka inaczej to widzi lecz zajmujemy się ezoteryką)Podobnie jest ze światem eterycznym, astralnym, mentalnym, etc, aż do Źródła Wszelkiego czyli Boga, bo tu jest troszkę inaczej. Również możesz zapytać dlaczego 7, a nie np 12 lub 30. Ale to może innym razem. ;)Jehowa jest demonem księżycowym. Inna jego nazwa to Aryman (z perskiego). Operuje na płaszczyźnie astralnej, która odpowiada za emocje. z tym, że jako degenerat ma dostęp wyłącznie do 3 niższych warstw tego świata czyli pragnień, rządz, strachu, etc oraz różnych odmian tych emocji. Warstwą przejściową w świecie astralnym; odpowiednikiem plazmy w świecie fizycznym jest obowiązkowość.Zauważ, że człowiek obowiązkowy jest uczciwy z natury i nie jest podatny na różne pokusy. Przynajmniej ja takiego nie znam ;)Natomiast nie zdarzyło mi się spotkać osoby pokrętnej i chciwej, która byłaby sama z siebie obowiązkowa, punktualna, etc. To się wyklucza.Jest jeszcze jeden element - wyższa sfera, którą jest tu świat mentalny, będący jednocześnie "soczewką" na światy niższe ;)Zdobywając wiedzę oraz zrozumienie świata rozbudowujesz ciało mentalne. Wzrasta Twoja zdolność pojmowania, rozumienia. Im bardziej to ciało jest rozbudowane - tym łatwiej potrafisz zrozumieć nawet trudne zagadnienia. Przy czym nie chodzi o "wkuwanie na blachę"; pamięć lecz właśnie zdolność rozumienia; pojmowania. To świat, z którego pochodzą wszelkie idee. Wszystko, co nas otacza, wszelkie dzieła rąk ludzkich i nie tylko najpierw zamanifestowały się w mentalu. Musisz się nad tym zastanowić ;)Uff... mam nadzieję, że choć "po łebkach" to przybliżyłem to zagadnienie ;)Teraz możemy wrócić do "uprzedzeń". Chodzi o to, że na wyższym stopniu rozwoju, gdy Twoje ciało astralne jest oczyszczone różnego rodzaju wyrzeczeniami i prawym postępowaniem nie masz w sobie pociągu do zła. Wykrywasz je niejako podświadomie. U takich osób często manifestują się zdolności empatyczne, które opatrznie brane są za telepatię. Wzrost ciała mentalnego przyśpiesza proces oczyszczenia astralu oraz nasz wzrost. Rozum ponad emocjami.Mam nadzieję, że choć troszkę zrozumiałaś Wink Jeśli tak, to wiesz nie tylko jak zbudowany jest świat oraz czy jesteś uprzedzona lecz także wiesz w jaki sposób szatan rządzi ludzkością oraz dlaczego Stary Testament zakazuje pewnych rzeczy ;)Do reptilian ustosunkuję się innym razem. Już jest późno, a rankiem do pracy Wink

Portret użytkownika MARGO

[quote=LordOfTheBots] [Uff...

[quote=LordOfTheBots]
[Uff... mam nadzieję, że choć "po łebkach" to przybliżyłem to zagadnienie Wink
_____________________________
Jak widać, wiedziałam do kogo mam sie zwrócić z dręczącymi mnie dylematami : )))
Szczerze podziwiam zarówno zasób Twojej wiedzy jak też umiejętność klarownego jej przekazania : )))
Bardzo serdecznie Ci dziękuję za tak wyłożoną zawiłość tematu oraz iście expresowe tempo : )))
[ibimage==9973==50_procent==none==self==null]

Kimże jest człowiek jeśli nie potomkiem Boga?  
Tak, jak dąb zawarty jest w żołędziu - tak Bóg  ukryty jest w Człowieku...

Portret użytkownika szarakizhybrydyzowalyazjatowznas

tu masz wiecej o bandycie ksiezycowym jahwe=jehowa

na hellenandchaos tak jeszcze po krotce powiem ze yahwe to tez allah i biblijny pan takze chinski sin chin jed jedi metatron w sumie kazda nacje ktora zwodzil wystepowal wystepuje pod roznym imieniem

Portret użytkownika szarakizhybrydyzowalyazjatowznas

przewracanie flakow to reakcja prawidlowa na slowo yahwe

bo yahwe=allah=biblijny pan bog=sin=sina=chin=china=metatron=el szadei (shadow - cien z ang) to zbrodniarz wrog i morderca ras bilaych i propagator i stworca a raczej tepy hybrydazor zydomongolow z naszych i jego genow niestety wiecej na hellenandchaos i sympan u o

Portret użytkownika szarakizhybrydyzowalyazjatowznas

biblia to zydochinski wymysl z sosem greckiego boga kronosa

kronos to inaczej biblijny sabaoath stad mamy zydowski szabas, zdrajca rasy bialej kronos przez pare tysiecy lat gral zeusa stad mityo zlym zeusie pozniej troche zastepowal yahwe jak ten walczyl z zeusem itd itp wiecej na hellenandchaos

Portret użytkownika devoratus

LordOfTheBots

LordOfTheBots wrote:

Temat istotnie kontrowersyjny i to bardzo.
Pamiętajcie o niedorzecznej ustawie o "uczuciach religijnych". Chyba nie chcemy Adminowi narobić wiochy?
Wszystkie swoje wnioski musicie rzetelnie uzasadnić i poprzeć określonymi cytatami tak, jak to zrobiła Margo. Zero popeliny!
Pamiętajcie, że Admin wkłada swój czas i pracę, a pewnie i pieniądze by udostępnić nam miejsce do wymiany poglądów niczego w zamian od nas nie żądając. Dlatego też w tym kontekście dobro Admina jest naszym dobrem. Na swoje wypowiedzi patrzcie z tego punktu widzenia.
Wiem, że nie zawsze się da, lecz najlepiej jeśli wypowiedzi byłyby przez pryzmat innej religii. Wtedy jest argument - religia kontra religia. Uczucia vs uczucia. Admin ma chroniony tyłek plus nasze poparcie, a przynajmniej moje, gdyż wychodzę z założenia, że zawsze należy z dumą i spokojem przyjąć konsekwencje swoich działań lub ich braku Wink
Jehowa pochodzi z Judaizmu, dlatego wydaje mi się szcześliwszym tytuł "czy Judaizm jest religią zła". Ale to tylko moje zdanie.
Przyjrzyjmy się Judaizmowi przez pryzmat słów Chrystusa czyli autorytetu kraju Chrześcijańskiego, za jaki Polska się uważa:
Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. (Mateusza 7:16-18)
Jakie owoce zbiera się z drzewa Judaizmu? Czy ten okruch, który Dev wymienił nie daje wystarczająco jasnego obrazu?

 
Nie narobimy wiochy, bo nikt z nas niczego tu nie twierdzi, natomiast obawy i subiektywne opinie każdy z nas ma konstytucyjne prawo posiadać Smile Zresztą próbujemy tu przecież wyjaśnić kwestie godzące w dobre imię Boga... Smile

 

 

Portret użytkownika LordOfTheBots

Pulsar napisał: Tak więc

Pulsar wrote:
Tak więc rozbijanie wyrazów no niczego nie prowadzi i niczego nie udowadnia.
Bardzo fajna wypowiedź i zgadzam się, co do zacytowanego fragmentu - nie ma co zajmować się pojedynczymi wyrazami. Do niczego to nie prowadzi. Jednak...
Pulsar wrote:
Więc imię Boże na pewno nigdy nie ma powiązań z szatanem ! Totalny absurd !
nie zaklinaj się. Nie uwzględniając przynajmniej 2 ważnych czynników popełniłeś kilka błędów logicznych. Ochłoń i już spokojnym umysłem ogarnij to, co niżej:Słowa w języku hebrajskim, a szczególnie w stylu staroegipskim są pisane "ciurkiem" czyli bez znaków przystankowych, spacji, etc. Ponadto nie zawierają samogłosek, a tym samym przy czytaniu wiele zależy od tego, gdzie samogłoski zostaną wstawione i ile oraz gdzie wstawimy spację rodzielając wyraz.Tym samym powstało pismo tajemne; rodzaj szyfru utrudniające poznanie pierwotnego znaczenia słów oraz treści, gdyż niewłaściwe wstawienie spacji i/lub samogłoski zmienia sens wyrazu oraz całego zdania.By to uzmysłowić daję przykład zdania 9 wyrazowego w j. polskim z usuniętymi wyłącznie samogłoskami "a" i "o" oraz spacjami: tmztremlismnrejnstre.Czy jest ktoś, kto zdoła napisać jak brzmi to zdanie?O tym, że Torah jest zaszyfrowane świadczy poniższy cytat:"Biada człowiekowi, który w Torach (w Prawie) widzi jedynie proste przykłady i zwyczajne słowa. Gdyby rzeczywiście tylko to one zawierały, można by było obecnie napisać Torah jeszcze bardziej podziwu godnym - lecz tak nie jest.Każde słowo w Torah ma podniosłe znaczenie i kryje w sobie wielkie misterium... Opowieści Torah są jedynie zasłoną Torah. Biada temu kto zasłonę Torah bierze za sam Torah... Naiwny widzi jedynie zasłony i opowieści i nie rozpoznaje nic innego. On nie widzi co kryje się za zasłonami. Człowiek bardziej uświadomiony nie zważa na ubiór lecz na ciało, które ubiór osłania"Wiemy więc, że Torah jest szyfrem. Ponadto wiemy, że tzw "naród wybrany" strzeże swej wiedzy, a nas uważa za goi, bydlęta, podludzi.Sądzisz, że ot tak zdradziliby bydłu swoje największe tajemnice i dokonali uczciwego tłumaczenia?Ja uważam, że nas okłamali jak to mają w zwyczaju i zgodnie ze swoim prawem.Tym samym zgadzam się z Twoim wywodem odnośnie dzielenia słów na człony; zgadzam się również, że nie powinniśmy wnikać w prawdziwe tłumaczenie, gdyż nie posiadamy odpowiedniej wiedzy oraz klucza.Nie zgadzam się natomiast z Twoim zastrzeżeniem, gdyż nie możesz mieć tej pewności. Swoje przekonanie opierasz wyłącznie na domniemaniu, że nie zostałeś okłamany, a jak jest naprawdę? Tego nie możesz wiedzieć.Jest jeszcze jedna opcja. Pierwotny Bóg Izraela nie ma nic wspólnego z faktycznie czczonym. Czy mogę prosić Cię o rozważenie tej opcji i sięgnięcie do księgi Jeremiasza? Już na samym początku masz pewne "sugestie" Wink Jak coś poprę Cię apokryfem Henocha odkrytym w Qumran, który w pewnym stopniu mówi to samo. Jednak z tego co wiem nie sięgasz do źródeł z poza Biblii.
devoratus wrote:
Nie narobimy wiochy, bo nikt z nas niczego tu nie twierdzi, natomiast obawy i subiektywne opinie każdy z nas ma konstytucyjne prawo posiadać Smile Zresztą próbujemy tu przecież wyjaśnić kwestie godzące w dobre imię Boga.
Drogi Devciu - rozbawiłeś mnie do lez :DNie chodzi o mnie, o Ciebie, Margo, Roni, Pulsara i innych stałych bywalców lecz o nowych. To właśnie ich się obawiam. To oni mogą tu wpaść i narobić chlewu. Dlatego naszym obowiązkiem jest pilnowanie czy oby treści są odpowiednie i czy nie dochodzi do spin.Ja raczej mało mam czasu. Lecz jeśli wspólnie będziemy pilnować by nikt "nie fikał" nasz czas się sumuje i jest większa szansa na sukces; na wyłapanie "zadymiarza". Wink

Dla niego nie istnieje ani ten, ani tamten brzeg, ani oba równoczesnie. Takiego wędrowca, wolnego od trosk i kajdan, nazywamy świetym. 

Portret użytkownika LordOfTheBots

devoratus napisał: Tam za

devoratus wrote:
Tam za torem lis ma nore a jan store ?
Prawie dobrze. Tam za torem lis ma nore, a ja nos tre. Moja 9 letnia córa mi to podsunęła ;)Teraz zobacz. Wiedziałeś, że jest 9 wyrazów, że brak jest wyłącznie spacji oraz samogłosek "a" oraz "o", a jednak błędnie przetłumaczyłeś. Teraz wyobraź sobie ten sam wyraz bez jakichkolwiek samogłosek. A co w przypadku wielu ksiąg?Kiedyś mieliśmy taki kod. Pisaliśmy list, który zawierał bzdury z punktu widzenia osoby postronnej. Jednak zawierał istotne informacje dla "wtajemniczonych", którzy znali klucz.  Liczba liter pierwszego słowa wskazywała pierwszą literę słowa właściwej wiadomości; liczba liter słowa, w którym wystąpiła pierwsza litera wskazywała pozycję drugiej litery; liczba liter słowa, w którym występowała 2 litera wskazywała trzecią, itd. Często celowo robiliśmy orty, przekręcaliśmy słowa lub "zjadaliśmy" litery by "nam wyszło". Osoba, która czytała taką wiadomość myślała, że pisał ją jakiś wtórny analfabeta. Prawda jednak była zupełnie inna ;)Tak samo może być z pismami hebrajskimi, szczególnie, że sami to podkreślają. ;)Inny kod, którego do dziś używam to pismo swaperskie. Na przykład 548d4n1rw4n4m jest słowem sanskryckim zakodowanym pismem swaperskim Wink

Portret użytkownika Enivr0

Jehowa jest Bogiem co prawda.

Jehowa jest Bogiem co prawda. Ale jest on młodym Bogiem, który siedzi w dualności świata. Kocha i nienawidzi za razem. Jehowa czerpie inspiracje do tworzenia z miłości oraz z nienawiści. Czyli napędzają go negatywne i pozytywne aktywy z doświadczenia ludzkiego. Dlatego straszy i zarazem mówi jak jego miłość jego jest wielka. Jest on teraz na rozdrożu wyboru. Dlatego te zmiany. Sięga coraz głębiej do miłości. Dlatego świat zaczyna wibrować w tych szczególnych falach^^ Jahwe, Bóg, Budda, Allah..... itp. itd.^^

"Kto patrzy, niekoniecznie widzi."

Portret użytkownika MARGO

[quote=Enivr0] Jehowa jest

[quote=Enivr0]
Jehowa jest Bogiem co prawda. Ale jest on młodym Bogiem, który siedzi na rozdrożu wyboru....
______________________________________________
Widzę, że ten Twój skok kwantowy głową w dół, musiał mieć bardzo twarde dno - może beton ?, jasno widać, że chyba jeszcze Ci od tego dzwoni w uszach, bo sam nie słyszysz to, co wygadujesz...  
 

Kimże jest człowiek jeśli nie potomkiem Boga?  
Tak, jak dąb zawarty jest w żołędziu - tak Bóg  ukryty jest w Człowieku...

Portret użytkownika MARGO

[quote=Enivr0] Jehowa jest

[quote=Enivr0]
Jehowa jest Bogiem,... który siedzi w dualności świata....
_____________________________________________________
...i duma ze spuszczonym łbem jakiego by tu psikusa ludziskom nie wywinąć... : ))
Wiesz co Enivr0, właściwie to powinnam Ci podziękować, bo doprawdy dawno już tak serdecznie, do łez nikt mnie nie rozbawił, trzeba przyznać, ze w tej materii masz wyjątkowy dar...

Kimże jest człowiek jeśli nie potomkiem Boga?  
Tak, jak dąb zawarty jest w żołędziu - tak Bóg  ukryty jest w Człowieku...

Portret użytkownika devoratus

Amnie zaciekawiło to, co

Amnie zaciekawiło to, co napisał.
 
Co jeśli Bóg również ewoluuje i uczy się ?
Co jeśli każda galaktyka ma swojego "Boga" - na różnym poziomie rozwoju ?

 

 

Portret użytkownika szarakizhybrydyzowalyazjatowznas

yahwe miluje najbatdziej porwane nasze dzieci

na tzw sluzenie u pana w niebie czytaj na gwalty i morderstwa w ksiezycu i tu sie jego milosc konczy a moze nawet zaczyna, z tej milosci takze wysadzil nasza planete phaeton dzisiaj gruz pasu mars jowisz, takze wysadzil nasza sodome gomore, mentalnosc yahwe jest mentalnoscia jego stwora, zreszta, kim dzong una stalina hussaina a wiec pomieszanie z poplataniem, jak kim wyciaga pistolet to nie wiadomo czy ciez zastrzeli czy ci go podaruje i ksiezycowy uj ma to samo wiecej na hellenanadchaso

Portret użytkownika hulahop77

Kochani, polecam goraco

Kochani, polecam goraco artykul o Talmudzie ktory jest najswietsza ksiega ZydowWklejam link: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/poznaj-zyda/talmud/talmud-obnazony/ A ponizej krotki fragmen dla zaostrzenia apetytu Niestety, z powodu bezdennej nieznajomości naszych czasów, rozprzestrzenione jest judeo-chrześcijańskie pojęcie, że Stary Testament jest najwyższą książka judaizmu. Ale tak nie jest. Faryzeusze uczą dla doktryny przykazań rabinów, nie Bożych. Talmudyczny komentarz do Biblii jest ich najwyższym prawem, a nie sama Biblia. Ten komentarz potwierdza to, co Jezus powiedział – unieważniają prawa Boga, nie przestrzegają ich. Jako czytelnicy Talmudu wiemy, że jest to prawdą. Żydowski uczony Hyam Maccoby, w „Judaizmie Na Próbę,” cytuje rabina Yehiela Bukiewa ben Josepha: „Dalej, bez Talmudu, nie moglibyśmy zrozumieć fragmentów w Biblii … Bóg wręczył tę władzę mędrcom i tradycja jest potrzeba, tak jak również Pismo Święte. Mędrcy też wprowadzili swoje dekrety … ktoś, kto nie studiuje Talmudu nie może zrozumieć Pisma Świętego”. Chore i obłąkane nauczania żydowskiego Talmudu.Gittin 69a.By wyleczyć swoje ciało, Żyd powinien wziąć proch, który leży w obrębie cienia pozadomowej toalety, zmiesza to z miodem i zje.Shabbath 41a.Podane jest prawo regulujące zasadę, jak oddać mocz w święty sposób.Yebamoth 63a. stanowi, że Adam miał stosunki płciowe ze wszystkimi zwierzętami w rajskim ogrodzie.Yebamoth 63a. stanowi, że rolnictwo jest najpodlejszym z zajęć.Sanhedrynu 55b.Żyd może poślubić trzy letnią dziewczynę (dokładnie trzy lata „i dzień” ).Sanhedrynu 54b.Żyd może mieć stosunek seksualny z dzieckiem tak długo, jak dziecko będzie mieć mniej niż dziewięć lat.Kethuboth 11b.„Kiedy człowiek dorosły ma stosunek z małą dziewczyną, to nie jest nic”.Yebamoth 59b.Kobieta, która miała stosunek ze zwierzęciem, nadaje się na poślubienie żydowskiego duchownego. Kobieta, która ma stosunek seksualny z demonem też się nadaje , by poślubić żydowskiego duchownego.  Polecam

Portret użytkownika Enivr0

hulahop77 napisał: Kochani,

hulahop77 wrote:
Kochani, polecam goraco artykul o Talmudzie ktory jest najswietsza ksiega ZydowWklejam link: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/poznaj-zyda/talmud/talmud-obnazony/ A ponizej krotki fragmen dla zaostrzenia apetytu Niestety, z powodu bezdennej nieznajomości naszych czasów, rozprzestrzenione jest judeo-chrześcijańskie pojęcie, że Stary Testament jest najwyższą książka judaizmu. Ale tak nie jest. Faryzeusze uczą dla doktryny przykazań rabinów, nie Bożych. Talmudyczny komentarz do Biblii jest ich najwyższym prawem, a nie sama Biblia. Ten komentarz potwierdza to, co Jezus powiedział – unieważniają prawa Boga, nie przestrzegają ich. Jako czytelnicy Talmudu wiemy, że jest to prawdą. Żydowski uczony Hyam Maccoby, w „Judaizmie Na Próbę,” cytuje rabina Yehiela Bukiewa ben Josepha: „Dalej, bez Talmudu, nie moglibyśmy zrozumieć fragmentów w Biblii … Bóg wręczył tę władzę mędrcom i tradycja jest potrzeba, tak jak również Pismo Święte. Mędrcy też wprowadzili swoje dekrety … ktoś, kto nie studiuje Talmudu nie może zrozumieć Pisma Świętego”. Chore i obłąkane nauczania żydowskiego Talmudu.Gittin 69a.By wyleczyć swoje ciało, Żyd powinien wziąć proch, który leży w obrębie cienia pozadomowej toalety, zmiesza to z miodem i zje.Shabbath 41a.Podane jest prawo regulujące zasadę, jak oddać mocz w święty sposób.Yebamoth 63a. stanowi, że Adam miał stosunki płciowe ze wszystkimi zwierzętami w rajskim ogrodzie.Yebamoth 63a. stanowi, że rolnictwo jest najpodlejszym z zajęć.Sanhedrynu 55b.Żyd może poślubić trzy letnią dziewczynę (dokładnie trzy lata „i dzień” ).Sanhedrynu 54b.Żyd może mieć stosunek seksualny z dzieckiem tak długo, jak dziecko będzie mieć mniej niż dziewięć lat.Kethuboth 11b.„Kiedy człowiek dorosły ma stosunek z małą dziewczyną, to nie jest nic”.Yebamoth 59b.Kobieta, która miała stosunek ze zwierzęciem, nadaje się na poślubienie żydowskiego duchownego. Kobieta, która ma stosunek seksualny z demonem też się nadaje , by poślubić żydowskiego duchownego.  Polecam
 udowodni mi to, że ten wielki rabin to potwierdził. Gdzie są o tym wzmianki. Następnie jak Jezus to potwierdził?

"Kto patrzy, niekoniecznie widzi."

Portret użytkownika hulahop77

Syjonisci wyrzadzaja bardzo

Syjonisci wyrzadzaja bardzo duzo zla i sa kompletnie bezkarni. Nie wiem czy mozna zmienic kogos, kogo wychowal Talmud? Nie wiem rowniez czy eksterminacja to dobra metoda Wink

Portret użytkownika Roni Tornado

Jeżeli się masowo

Jeżeli się masowo eksterminuje żydów to nie przetrwają Biggrin Oni chyba zachowują czystość rasową i z nie-żydami się nie krzyżują.

Portret użytkownika hulahop77

Roni. Syjonisci czerpia

Roni. Syjonisci czerpia olbrzymie, niewyobrazalne zyski z mitu o ich odwiecznym ciepieniu. Dlatego nie jestem przekonana czy potrzebny jest nam kolejny...Oni sa bardzo dobrze zakamuflowani. Nie kazdy syjonista ma ,,gwiazde Davida" na czole. Czesc z nich jest tez kompletnie niewierzaca. Ale wszyscy pragna potegi Izraela. I w tym celu wilu z nich funkcjonuje w naszych szeregach ukrywajac swoja tozsamosc. Wiec nie wiem czy w ogole byloby to mozliwe... uwazam natomiast, ze absolutnie nalezy rozpowszechniac informacjach o klamstwach syjonistow oraz niekonczacych sie mordach i wyzysku innych nacji.  

Portret użytkownika szarakizhybrydyzowalyazjatowznas

rzozpoznawanie zydow

zydzi to rasa mongolskoarabska maja dlugie nochale ponizej srodka ucha i przewaznie haczykowate, slowianie maja krotkie raczej zadarte noski jak np david icke, nie nochale, dokladnie mniejwiecej w srodku ucha, slowianie takze maja pionowe uszy wszelkie po skosie to juz geny ufozydowskie, takze prawdziwi zydzi maja brazowe-czarne oczy, zyd z niebieskimi czy zielonymi to tylko nasz kamrad urodzony tam czy w ich religi, takze czarne arabskie/hinduskie/azjatyckie grube wlosy nie mylic z naszymi brunetami/szatynami sa zydowska cecha, tazkze zydowska cecha sa duzo wiekszy odsetek chorob umyslowych to za uniwersytetem w telawiwie, ci co bija 12 godzin w mur glowa bo tak kochaja pana sa tego znakomitym przykladem podobny odsetek tyczy sie arabow i azjatow, u zydow wystepuje brak miesni pod nosem maja tylko skore tam jak np barbara streisand szczegolnie widac jak sie usmiechaja, takze za krotkie albo za dlugie podbrodki np jay leno takze za dluga odleglosc miedzy nosem i ustami np hitler

Portret użytkownika szarakizhybrydyzowalyazjatowznas

z obcinaniem napletkow nie o to chodzi

nie jest tajemnica ze bioroboty yahwe tj szaraki porywaja bialych i zeby nie zjadac i eksperymentowac porwanych zydow to po napletku ich odrozniaja i puszcaja

Portret użytkownika LordOfTheBots

Roni - nie powinniśmy

Roni - nie powinniśmy wyśmiewać się z tradycji innych, zwłaszcza, gdy jej nie rozumiemy.Ponadto nie wydaje Ci się, że Twoją wypowiedź można podciągnąć pod ostatnio modny antysemityzm? Wink

Portret użytkownika Pulsar

"Roni Tornado" - Żydzi

"Roni Tornado" - Żydzi zaczeli praktykować obrzezanie jako nakaz od Boga.Spełniało ono dwa aspekty: 1) Dla biblijnych żydow obrzezanie zawsze było tyko "przymierzem" z Jehową Bogiem.2) Stanowiło naturalną ochronę higieny i zabezpieczało przed chorobami - wszak na pustyni nie ma tyle wody by się mogło umyć ok. milion mężczyzn. http://www.wykop.pl/ramka/282834/obrzezanie-chroni-przed-infekcjami/

Quote:
Obrzezanie, którego skuteczność jako procedury zmniejszającej ryzyko zakażenia HIV udowodniono już kilka lat temu, sprzyja także ograniczeniu patogennej flory bakteryjnej na prąciu - twierdzą badacze z Translational Genomics Research Institute (TGen) oraz Johns Hopkins University. O odkryciu informowało czasopismo PLoS ONE. Celem studium, prowadzonego pod wodzą dr. Lance'a B. Price'a oraz dr Cindy M. Liu, było ustalenie składu flory bakteryjnej zamieszkującej w rowku zażołędnym (miejcu na granicy żołędzi oraz trzonu penisa) u 12 mężczyzn. U każdego z panów pobrano dwa wymazy, jeden przed zabiegiem obrzezania oraz drugi po pewnym czasie po nim. Identyfikacji mikroorganizmów dokonano dzięki sekwencjonowaniu fragmentów ich DNA. Jak wykazano na podstawie analiz, po wycięciu napletka u mężczyzn doszło do znacznego zmniejszenia liczby bakterii bezwzględnie beztlenowych, tzn. takich, które nie są w stanie przeżyć w obecności tlenu. Właśnie one są uważane za główną przyczynę zakażeń oraz stanów zapalnych narządów rozrodczych u obu płci. Oprócz zmniejszonej liczby potencjalnie patogennych bakterii zamieszkujących na prąciu mężczyźni obrzezani są chronieni przed infekcjami także dzięki zgrubieniu powierzchni żołędzi....

Strony

Skomentuj

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><h5>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Emotki będą zastępowane odpowiednimi ikonami.
  • Możesz cytować inne posty osadzając je w tagach [quote]

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zabezpieczyć witrynę przed spamem