Greta Thunberg została antysemitką po tym gdy skrytykowała Izrael

Kategorie: 

Źródło: kadr z YouTube

Greta Thunberg, znana i lewicowa aktywistka środowiskowa, niedawno znalazła się pod presją krytyki ze względu na swoją opinię Izraela i stwierdzenie, że "Żydzi popełniają ludobójstwo na Palestyńczykach". To spowodowało oskarżenia niektórych osób o antysemityzm wobec niej. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka...

 

Udział rozhisteryzowanej nastolatki Grety Thunberg w debatach politycznych poza tematyką zmian klimatycznych nie jest nowością. W przeszłości spotykała się z krytyką za swoje tweety dotyczące izraelskiej okupacji terytoriów palestyńskich, którą nazwała "rasistowską". Jednak jej ostatnie użycie terminu 'ludobójstwo' skoncentrowało uwagę na kontrowersji wokół jej poglądów. Krytycy twierdzą, że termin ten powinien być używany tylko w kontekście Holokaustu, a jego stosowanie w innych przypadkach pomniejsza jego historyczne znaczenie.

 

Sedno kontrowersji polega na użyciu przez Greta Thunberg terminu 'ludobójstwo' do opisania sytuacji w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Ludobójstwo to poważny i historycznie znaczący termin, często kojarzony z Holokaustem, podczas którego Niemcy systematycznie wymordowali sześć milionów Żydów. Żydzi twierdzą, że stosowanie tego terminu poza kontekstem Holokaustu umniejsza ogrom jego okrucieństwa.

 

Jednak warto zauważyć, że termin 'ludobójstwo' ma szerszą definicję prawną, zgodnie z Konwencją o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni Ludobójstwa ONZ z 1948 roku. Odnosi się on do działań popełnianych z zamiarem zniszczenia, w całości lub części, grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej. W tym kontekście niewątpliwie ludobójstwem była też ukraińska Zbrodnia Wołyńska na Polakach albo Operacja Polska w ZSRR.

 

Święte oburzenie na słowa Grety Thunberg pokazuje aż nadto kto rządzi mediami i opinią publiczną. Według nowej definicji antysjonizm, czyli bycie przeciwko nacjonalizmowi żydowskiemu też jest antysemityzmem. To jedyny na świecie dozwolony nacjonalizm poza ukraińskim.

 

Choć jej dobór słów mógł być uznany za kontrowersyjny, jej intencją wydaje się być zwrócenie uwagi na cierpienie Palestyńczyków w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Krytyka Gretty Thunberg wydaje się być skierowana przeciwko polityce i działaniom rządu Izraela, a nie jest ogólnym oskarżeniem wobec wszystkich Żydów. Niemniej jednak nastąpiło automatyczne zaetykietowanie jej jako antysemitki.

 

Wygląda na to, że obecnie antysemici to nie ci, którzy żydów nie lubią, tylko ci, których oni nie lubią i nie ma świętości, nawet ekologicznych. Świadczy o tym fakt, że nawet Greta Thunberg, ekologiczna Joanna d'Arc popadła w niełaskę.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika S

Przypomnę:

Przypomnę:

Heinrich Himler, Szef SS, nazistowskich okupantów Polski, powiedział w 1942 o likwidacji Getta w Warszawie (Aktion Reinhard): "Wprowadziliśmy całkowitą blokadę Warschauer Ghetto. Ten obszar zostanie całkowicie odcięty od dostaw żywności, elektryczności i paliwa. Walczymy ze zwierzętami".

 

Joaw Galant, Minister Obrony Izraela, żydowskich okupanów Palestyny, powiedział 10 października 2023 o likwidacji Getta Gaza (Operation Iron Sword): "Wprowadziliśmy zarządzenie przewidujące całkowitą blokadę palestyńskiej Strefy Gazy. Ten obszar zostanie zupełnie odcięty od dostaw żywności, wody, elektryczności i paliw. Walczymy z ludźmi-zwierzętami i postępujemy adekwatnie do sytuacji"

 

Co prawda Greciątko jak zawsze nie powiedziało nic od siebie, tylko zacytowało rezolucję ONZ w sprawie izraelskiego ludobójstwa na palestyńczykach, ale Izrael ONZ-towi też (w oficjalnej nocie dyplomatycznej) kazał zamknąć mordę i spierdalać, bo Naziści to wymordowali cywili (w tym kobiety i dzieci) z bezpodstawnej nienawiści, a chazarzy to mordują cywili (w tym kobiety, dzieci i chorych w szpitalach) w obronie miliardowych interesów, do których potrzebne im są tereny Palestyny - jakoś 10 lat temu znaleziono tam największe złoża gazu, za setki miliardów dolarów, no i nie zapomnijmy o nowym kanale "sueskim", który ma być przekopany dokładnie przez teren Strefy Gazy i również przynieść izraelitom miliardy zysku.

Więc teges ....

Portret użytkownika BG-OG

Gereta w ciągu dekady winna

Greta w ciągu dekady winna być postawiana przed sądem, za rozpowszechnianie ludobójczej ideologii neo-marksizmu i wynikającego z niego "Zielonego Komunizmu". Bo, że to upadnie, to nie mam wątpliwości, pytanie tylko ile będzie znowu ofiar. Bo dotychczas, 100 lat wprowadzania różnych odmain marksizmu na świecie to ok 300 MLN ofiar. 

Skomentuj