Badanie wykazało, że zaledwie 7,3 miesiąca bez alkoholu pozwala mózgowi naprawić uszkodzenia spowodowane piciem

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

W nowatorskim badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Stanforda, naukowcy odkryli, że ludzki mózg wykazuje zdolność do szybkiego odzyskiwania swojej strukturalnej integralności po zaprzestaniu spożywania alkoholu. Jest to ważne odkrycie dla społeczności medycznej oraz dla osób zmagających się z uzależnieniem od alkoholu w Stanach Zjednoczonych, które szacuje się na około 16 milionów. Obserwacje te dostarczają nadziei na możliwość odwrócenia szkód i poprawy funkcji poznawczych u osób uzależnionych.

Podczas badania skupiono się na pomiarze grubości kory mózgowej, która u osób cierpiących na alkoholizm często bywa zanikła, co negatywnie wpływa na wyższe funkcje poznawcze. Choć wcześniejsze badania wskazywały na potencjał regeneracyjny mózgu po zaprzestaniu spożywania alkoholu, tempo i zakres tej regeneracji pozostawały do tej pory nieuchwytne.

 

Przeprowadzone przez Timothy'ego Durazzo, psychiatrę i behawiorystę, oraz jego zespół badanie podłużne miało na celu zbadanie, w jaki sposób abstynencja alkoholowa wpływa na grubość kory mózgowej. Badanie objęło 88 osób zmagających się z alkoholizmem, których mózgi skanowano w trzech różnych momentach abstynencji: po tygodniu, miesiącu oraz po 7,3 miesiąca. Kontrolę stanowiła grupa 45 osób, które nie były uzależnione od alkoholu.

 

Zaobserwowano, że w miarę trwania abstynencji, grubość kory mózgowej u osób zmagających się z alkoholizmem zwiększała się, z najbardziej znaczącym wzrostem w pierwszym miesiącu niepicia. Po upływie 7,3 miesiąca abstynencji, grubość kory mózgowej była zbliżona do tej obserwowanej u osób nieuzależnionych, co sugeruje imponującą zdolność mózgu do samoregeneracji po zaprzestaniu spożywania alkoholu.

 

Badanie to dodatkowo uwzględniało analizę wpływu innych czynników, takich jak stan zdrowia, palenie tytoniu oraz współistniejące choroby psychiczne i zaburzenia związane z używaniem substancji, na proces regeneracji kory mózgowej u osób wycofujących się z uzależnienia. Uczestnicy z wysokim ciśnieniem krwi, wysokim poziomem cholesterolu oraz palacze doświadczali wolniejszej regeneracji kory mózgowej.

 

Odkrycia te mają znaczące konsekwencje dla terapii i strategii zapobiegania uzależnieniu od alkoholu (AUD). Lepsze zrozumienie naturalnych procesów leczniczych mózgu może przyczynić się do tworzenia bardziej skutecznych metod interwencji i leczenia osób z AUD. Kluczowe jest również działanie na rzecz zmniejszenia stygmatyzacji AUD, co może zachęcać do szukania pomocy i wsparcia wśród osób uzależnionych.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika wiktor wektor

A wystarczy nie chlać, nie

A wystarczy nie chlać, nie pić, nie spożywać to i naprawiać nie będzie potrzeby niczego. Odurzają się tylko "idioci", którzy w stanie ograniczonej świadomości, zmniejszonych możliwości i ograniczonego potencjału upatrują jakiejś "korzyści".   

Portret użytkownika inzynier magister

właśnie  koalicja szatańska

właśnie  koalicja szatańska NWO w polskojęzycznym sejmie ogosiła że będzie karać za mowę nienawiści w sprawie pederastycznych humanoidów LGBT !!! admin musi teraz pilnować bo zaraz się wezmą za admina wolnościową stronę !!! zaraz nam tu pederaści pesłowie z koalicji szatana zrobią państwo enwuowskie policyjne ! Niech ma nas w swojej opiece Jezus Chrystus Pan !

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Portret użytkownika BG-OG

Wczoraj słyszałem wycinek

Wczoraj słyszałem wycinek rozmowy w radiu ( jakimś z USA) , gdzie dzwoni do radia słuchacz i pitu, pitu, i pada pytanie od prowadzącego : A jaki jest twój ideał kobiety, o jakiej marzysz ???

Hmmm. chwila zastanowienia i gostek odpowiada : taka bez kutasa.

Portret użytkownika To tyle

Dopisze, ze twój wizerunek

Dopisze, ze twój wizerunek Jezusa jest NIE PRAWDZIWY ,  a wiesz dlaczego, bo Jezus nie miał długich włosów !!!!!!!!!

1 Koryntian 11: 14  Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna ma długie włosy, jest to dla niego hańbą,

hańba

1. «niegodne postępowanie przynoszące ogólne potępienie i pogardę»

2. «ujma na honorze»

 

Jezus haniebnie nie postępował !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Portret użytkownika To tyle

Psalm 104:15  a także wino,

Psalm 104:15  a także wino, które rozwesela serce śmiertelnika,ażeby twarz lśniła od oliwy,boraz chleb, który krzepi serce śmiertelnika.c

Kaznodziei 9:  Idź, pokarm swój jedz z radością i wino swe pij z dobrym sercem,+ gdyż prawdziwy Bóg już znalazł upodobanie w twoich uczynkach.+

Kaznodziei 2:24  Dla człowieka nie ma nic lepszego, niż jeść i pić, i dać swojej duszy ujrzeć dobro za swój trud.a Również to widziałem, ja sam, że pochodzi to z ręki prawdziwego Boga.b

Jana 2:

 Jezus powiedział do nich: „Napełnijcie te dzbany wodą”. I napełnili je po brzegi.  I rzekł do nich: „Teraz zaczerpnijcie trochę i zanieście gospodarzowi uczty”. Oni więc zanieśli.  A gdy gospodarz uczty skosztował wody, która się zamieniła w wino+ — ale nie wiedział, skąd się wzięło, chociaż ci usługujący, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli — ów gospodarz uczty zawołał oblubieńca 10  i powiedział do niego: „Każdy inny człowiek najpierw podaje wino wyborne,+ a gdy sobie podpiją — gorsze. Ty zachowałeś wyborne wino aż dotąd”. 11  Jezus dokonał tego w Kanie Galilejskiej jako początek swych znaków i ujawnił swą chwałę;+ a jego uczniowie uwierzyli w niego.

Jezus nie  był abstynentem ,  nie wolno się upijać winem , tak samo jak  nie wolno się obżerać , bo to szkodzi zdrowiu , a szklaneczka wina nikomu nie zaszkodzi , o wyjątkach nie piszę !

Kto się upija traci kontrole nad sobą, a to grzech i przestępstwo ! napić się a upić się to kolosalna różnica dla cywilizowanych ludzi, zwłaszcza dla chrześcijan !

 

Portret użytkownika axell69

Inszynier  Inschtalator ,

Inszynier  Inschtalator , czytałeś  !?!?  no to    przestań chlać mszalne , bo alkohol szkodzi   ,  kłamstwa szkodzą      zwłaszcza wam    szydom  gdyż żyjecie swobnie  i wasze  uchlane  geny    toczą pianę   po caluśkim świecie powodującą   nędzę   i anty .......        

„Dopóki nie staną się świadomi, nigdy się nie zbuntują, a dopóki się nie zbuntują, nie mogą stać się świadomi”.
-George Orwell, 1984

Portret użytkownika ba19

On nie jest żydem :

On nie jest żydem :

ŻYD
(hebr. Jehudi: „[od; należący do] Judy [hebr. Jehuda]”).
W Biblii nazwy „Żyd” lub „Żydzi”, odnoszące się pierwotnie do członków plemienia Judy, pojawiają się dopiero w relacji opisującej okres upadku dziesięcioplemiennego królestwa izraelskiego. W czasach Ezechiasza Izajasz użył przymiotnikowej formy tego słowa, przetłumaczonej na „po żydowsku” (Iz 36:11, 13). Mieszkańców południowego królestwa Judy najczęściej nazywano synami Judy lub plemieniem synów Judy. Wyrazu „Żydzi” bezpośrednio w odniesieniu do ludzi użył po raz pierwszy pisarz ksiąg Królów, zapewne Jeremiasz, który swą prorocką działalność rozpoczął w 647 r. p.n.e. (zob. 2Kl 16:6; 25:25). Po niewoli babilońskiej zaczęto tak nazywać wszystkich Izraelitów powracających do ojczyzny (Ezd 4:12; 6:7; Neh 1:2; 5:17), a w końcu wszystkich Hebrajczyków żyjących gdziekolwiek na świecie, w odróżnieniu od narodów pogańskich (Est 3:6; 9:20). Za Żydów podawali się też poganie, którzy przyjęli ich wiarę i stali się obrzezanymi prozelitami (Est 8:17). Jednakże nawróconych na religię żydowską zazwyczaj odróżniano od rodowitych Żydów: Pisma Hebrajskie często nazywają ich ‛osiadłymi przybyszami’ (Jer 22:3), a Chrześcijańskie Pisma Greckie — „prozelitami” (Dz 2:10; 6:5; 13:43). W Dziejach 24:24 użyto określenia „Żydówka”.
Kiedy Jezus przyszedł na świat, poszukujący go astrolodzy wypytywali: „Gdzie jest ten narodzony król Żydów?” (Mt 2:1, 2). A gdy zawisł na palu męki, Piłat kazał umieścić nad nim napis: „Jezus Nazarejczyk, król Żydów” (Jn 19:19).
Znaczenie przenośne. Dowodząc, że Żydzi niesłusznie chełpili się swym pochodzeniem i ufali, iż przestrzeganie Prawa Mojżeszowego zapewni im uznanie Boże, Paweł powiedział: „Albowiem nie ten jest Żydem, kto jest nim na zewnątrz, ani obrzezaniem nie jest to, które jest na zewnątrz, na ciele. Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, a jego obrzezaniem jest obrzezanie serca przez ducha, nie zaś przez spisany kodeks. Taki ma pochwałę nie od ludzi, lecz od Boga” (Rz 2:28, 29). Nawiązując tu do znaczenia imienia Juda („sławiony; wychwalany”), Paweł wykazuje, że prawdziwą podstawę do otrzymania pochwały od Boga ma ten, kto został Jego sługą za sprawą ducha i służy Mu z całego serca. Podobnej argumentacji używa w 4 rozdz. Rzymian, gdzie wyjaśnia, iż prawdziwymi potomkami Abrahama są ci, którzy przejawiają równie głęboką wiarę jak ten patriarcha. Wspomina też, że w zborze chrześcijańskim narodowość nie odgrywa roli, bo „nie ma Żyda ani Greka [poganina]” (Gal 3:28). Gdy wskrzeszony Jezus Chrystus pocieszał członków zboru w Smyrnie w związku z prześladowaniami, jakich doznawali głównie z rąk Żydów, powiedział: „Znam (...) bluźnierstwo tych, którzy podają się za Żydów, a jednak nimi nie są, ale są synagogą Szatana” (Obj 2:9).

 

Skomentuj