Inwazja Ukraińców na Polskę budulcem geopolitycznej bezalternatywności

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Od 24 lutego 2022 roku media wszelkiej maści dokonały zmiany strategicznego straszaka wobec Narodu Polskiego – nagle, z dnia na dzień, „ultragroźna” pandemia COVID-19 została sprytnie, właściwie bez większej reakcji ze strony mas polskiego społeczeństwa, wyciszona i podmieniona na wojnę ukraińską.

 

Według tychże mediów, sprzężonych z prozachodnim (proniemieckim, proamerykańskim) establishmentem politycznym dzisiaj najważniejszym wrogiem dla Rzeczpospolitej Polskiej jest Federacja Rosyjska. Aby wprzęgnąć Naród Polski w swoją wizję stosunków międzynarodowych w tej części świata, establishment ten zajmuje się, razem ze swoimi tubami propagandowymi, przemycaniem jednej, jedynie słusznej wizji konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, według której Federacja Rosyjska jest absolutnym złem a neobanderowska Ukraina jest dla nas kluczowym sojusznikiem i gwarantem naszego bezpieczeństwa.

 

Wizja ta jest niezwykle szkodliwa; po pierwsze jest z góry fałszywa, gdyż już nawet szeroko pojęte zachodnie media (amerykańskie, australijskie) donoszą o bestialskich zbrodniach strony ukraińskiej na ludności cywilnej.

Więc nawet media z krajów sojuszniczych wobec establishmentu III RP nie mogą już dłużej okłamywać swojej opinii publicznej, że Ukraina jest absolutnym dobrem, które trzeba wspierać za wszelką cenę. Po drugie wizja ta jest niezwykle niebezpieczna, chociażby ze względu na możliwe konsekwencje dalszego przedłużania przez Kijów i Waszyngton ukraińskiej wojny, poprzez chociażby kolejne dostawy uzbrojenia z USA czy też kolejne operacje psychologiczne ukraińskiej armii, które mają na celu przekonanie ukraińskiego społeczeństwa, ukraińskich żołnierzy a także opinii publicznej na zachodzie, że wojna ta powinna być kontynuowana aż do ostatecznego zwycięstwa Ukrainy. Co w mojej opinii jest głęboko sprzeczne nie tylko z interesem Polski, o co powinniśmy się martwić, lecz także z interesem samych Ukraińców.

Naród ukraiński będzie w mojej opinii największą ofiarą działań reżimów w Kijowie i Waszyngtonie (jeżeli wojna nie rozniesie się na terytorium innych krajów) - zobaczmy z resztą co dzisiaj dzieje się z Ukraińcami:

-część Ukraińców trafiła do Polski, gdzie może zostać (aczkolwiek nie musi) wynarodowiona (w zależności od tego czy polskie państwo podejmie realne działania w celu stabilizacji Polski a więc asymilacji przybyszów);

-część Ukraińców rozpełznie się jednak po całej Europie a nawet w świecie a w związku z tym: padnie ofiarą handlu organami a więc po prostu straci zdrowie a nawet życie; padnie ofiarami handlu ludźmi – np. kobiety zostaną sprzedane do bliskowschodnich domów publicznych, gdzie będą maksymalnie eksploatowane seksualnie a następnie przypuszczalnie wyrzucane na dno Morza Śródziemnego albo Zatoki Perskiej; część Ukraińców trafi do niewolniczych obozów pracy w Europie Południowej (Włochy, Hiszpania, Grecja) gdzie czekają ich równie bestialskie przeżycia; część zostanie zaprzężona pod groźbą śmierci albo braku środków do życia do handlu narkotykami, przemytu tychże środków, handlu dziećmi czy do innych przestępczych ponadnarodowych biznesów itd.

Nie będę wypisywał wszystkich możliwości ale po kilku przykładach można już wywnioskować, że w czasie kiedy ukraińscy gieroje walczą w ustawionej przez mocarstwa wojnie, ich dzieci i kobiety mogą paść ofiarą przeróżnych przestępstw co w dłuższej perspektywie spowoduje znaczne uszczuplenie ukraińskiej tkanki narodowej, która i tak od 1991 roku zanika w zatrważającym tempie.

Los Ukraińców nie jest jednak problemem Narodu Polskiego – problemem naszego narodu jest los Polaków. A ten, wobec rozkładu ukraińskiej państwowości i masowego przenoszenia przez reżim III RP ludności ukraińskiej na terytorium Polski, z planami zatrzymania ich na stałe, może być równie tragiczny.

Mniejszości narodowe są jednym z największych jeżeli nie największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa każdego kraju. Dla kraju takiego jak Polska, znajdującego się w samym środku kontynentu Europejskiego, na przecięciu najważniejszych arterii handlowych z północy na południe i wschodu na zachód, mniejszości narodowe mogą być wyjątkowym niebezpieczeństwem, biorąc pod uwagę rywalizację mocarstw o kontrolę nad tą przestrzenią.

Przykład przedwojennych band banderowskich idealnie pokazuje jak grupa nawet niewielu Ukraińców może doprowadzić do powolnego rozkładu porządku społecznego naszego kraju. Kiedy spojrzymy jednak na mapę rozmieszczenia ukraińskiej mniejszości w II Rzeczpospolitej, widzimy, że byli oni skupieni przede wszystkim na jej południowo-wschodnim obszarze.

Oznacza to ni mniej ni więcej, że destabilizacja jaką powodowały ukraińskie bandy terrorystyczne mogła zostać stosunkowo łatwo rozbita, chociażby poprzez zmilitaryzowanie tego jednego, konkretnego obszaru.

W przypadku rozproszenia tej ludności na obszar całej Polski, oznaczać to może konieczność militaryzacji całego kraju, co wiązać będzie się z gigantycznymi kosztami, upadkiem systemu świadczeń społecznych, a w konsekwencji zwiększeniem obszarów skrajnej biedy, pauperyzacją klasy robotniczej i klasy średniej oraz głośną krytyką ze strony zachodnich reżimów demokratycznych, co może powodować izolację Polski, w przypadku utrzymania na obszarze północnego Atlantyku lewicowych tendencji demoliberalnych. To ostatnie jest akurat najmniejszym zmartwieniem, gdyż, jak wykażę w dalszej części artykułu, Polska całkowicie porzucona w mojej opinii zostać nie może, gdyż wówczas automatycznie kontrola nad przestrzenią łączącą euroazjatyckie szlaki handlowe, trafiła by do konkurentów geopolitycznych reżimów zachodnich. A tego, chociażby Amerykanie, zapewne bardzo nie chcą.

Jakie mogą byc skutki rozproszenia mniejszości ukraińskiej po całym kraju?

Po pierwsze znaczna obecność Ukraińców w Polsce generować będzie wspólnotę psychologiczną cierpiącego narodu ukraińskiego, wobec rosyjskiej agresji ich kraju; współczucie okazywane przez Polaków i budująca się wraz z nim więź pomiędzy narodami będzie cementować więc sojusz polsko-ukraiński, niekorzystny dla interesu Narodu Polskiego i niosący potencjalne niebezpieczeństwo wciągnięcia naszego kraju w wojnę z nuklearna Rosją.

Po drugie ukraińskie szaleństwo, produkowane przez ośrodki masowej propagandy (telewizja, prasa, serwisy internetowe itp.) w połączeniu w obecnością tej mniejszości na obszarze całego kraju zaaplikuje Narodowi Polskiemu, w ramach reguły Józefa Goebbelsa „kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą” w jego sferę mentalną proukraińskie działania jako jedyną, możliwą reakcję na wszelkie potrzeby.

Po trzecie mniejszość ta może być wykorzystana przez obce ośrodki siły jako element destabilizacji polskiego państwa i społeczeństwa (mowa konkretnie o krajach takich jak Niemcy czy też USA) w wypadku zmiany orientacji politycznej na niekorzystną z punktu widzenia ich interesu. Ponieważ obecnie kontrolę nad Polską sprawuje Waszyngton, poprzez swoich polskich lokai, Niemcy są w tej chwili pierwszym mocarstwem, które może chcieć dokonać korzystnych dla siebie przemian w Polsce. W przypadku utraty władzy przez opcję amerykańską na rzecz niemieckiej, Ukraińcy automatycznie staną się obiektem pożądania Waszyngtonu.

Po czwarte Ukraińcy w Polsce przyczyniać się będą do kontrolowania polskiego społeczeństwa za pomocą strachu – schemat tego jest bardzo prosty: agresywna, bitna, zdecydowana, pozbawiona zahamowań mniejszość, wywodząca się spoza europejskiego kręgu cywilizacyjnego, może swoją obecnością w przestrzeni publicznej, w połączeniu z powszechną proukraińską propagandą, generować strach w Polskim Narodzie, zwłaszcza biorąc pod uwagę ludobójczą przeszłości ukraińskiej nacji wobec Polaków. Ten strach generować będzie posłuszeństwo Polaków wobec działań reżimu warszawskiego, który już dawno zdradził żywotne interesy naszego narodu i oddał się obsłudze interesów ukraińskich. Taki strach i wygenerowane nim posłuszeństwo wobec proukraińskiej i proamerykańskiej polityki, sprzecznej z polskim interesem, może stworzyć bezalternatywną wizję geopolityczną w Europie Środkowej – wizję w której Naród Polski zostanie przekonany za pomocą operacji psychologicznej, jaką niewątpliwie jest ukraińska inwazja na Polskę, np. że wojna Polski z Rosją jest czymś od czego nie będziemy mogli uciec i czemu będziemy musieli stawić czoło.

Od kilku lat różni prowokatorzy, sprzężeni z amerykańskimi elitami imperialnymi, za pomocą propagandy i indoktrynacji, przekonują nas Polaków, że wojna naszego kraju z Federacja Rosyjską jest nieunikniona i jakoby miała ona wynikać z uwarunkowań geograficznych – co jest oczywistą brednią i wykorzystywaniem determinizmu geograficznego do tworzenia korzystnych dla hegemonii USA uwarunkowań politycznych. Od czasu rozszerzenia konfliktu na wschodzie (24.02.2022) do podżegaczy wojennych z waszyngtońskich think tanków, dołączyli inni „dziennikarze” i „publicyści”, którzy tłumaczą nam że wojna rosyjsko-polska jest kwestią oczywistą a zmierzenie się z Rosją jest dla nas „historycznym wyzwaniem”.

Istnienie w przestrzeni publicznej takich osobistości dowodzi temu, że osoby, obecnie lub w przeszłości związane z amerykańskim kapitałem, nie podlegają żadnej kontroli polskiego kontrwywiadu, pod kątem realizowania na obszarze Polski interesów nie tylko sprzecznych z żywotnymi interesami Narodu Polskiego ale de facto skazującymi nas na potencjalną nuklearną zagładę. A przynajmniej obniżającymi nasz opór wobec wejścia w samobójczą wojnę z Rosją w ramach „ratowania amerykańskiej hegemonii globalnej” czy też „ratowania architektury bezpieczeństwa”.

Trzeba sobie powiedzieć wprost: interes Narodu Polskiego i polskiego państwa jest niemal w każdym aspekcie sprzeczny z interesem Stanów Zjednoczonych i ich hegemonii globalnej. W interesie amerykańskim jest przeciąganie ukraińskiego konfliktu zbrojnego w celu maksymalnego osłabienia Rosji i odwrócenia jej od sojuszu z Chinami oraz jak najdłuższa destabilizacja szlaków komunikacyjnych, prowadzących z Chin do Europy. A w przypadku upadku Ukrainy i ustabilizowaniu jej w ramach porządku rosyjskiego czy też rosyjsko-chińskiego, wprzęgnięcie w konflikt Polski, przez którą przechodzą wszystkie najważniejsze potencjalne nitki Nowego Jedwabnego Szlaku.

Dalsze zaprzęganie nas do wozu o nazwie „wojna z Rosją za wszelką cenę”  powinno zostać w końcu skontrolowane przez odpowiednie do tego państwowe organy pod kątem narażania Polaków na utratę zdrowia lub życia a wobec takich osób, jeżeli nie będzie można wyciągnąć sankcji karnych, powinno się zastosować powszechne napiętnowanie i moralne wykluczenie ich z grona Narodu Polskiego. Ponadto w ramach drobnych upominków, należałoby im także wręczyć żołnierskie obuwie, hełm, karabin kałasznikowa oraz symboliczny bilet w jedną stronę do ukraińskiego Donbasu, gdzie będą mogli się wykazać swoimi zdolnościami w wojnie z Rosją o której tak bardzo marzą.

 

Ocena: 

Średnio: 4.3 (36 votes)

Komentarze

Portret użytkownika syriues

To może skutkować

To może skutkować przeniesieniem wojny na teren Polski.

A teraz czas na podwyżki 

Np ceny wynajmu mieszkań skoczyły o 30 procent wiecej noz rok temu.a rok temu było tyle samo podwyżki. 

Pytanie jest mianowicie jedno,dlaczego nie ma regulacji prawnej i dlaczego Polacy są poddawani terapii szokowej.Przez urzędy.przez pracowników z podatkow.tych nienasyconych zon i matek ,które zgarniają wasza kase pod pierzynę i smacznie sobie śpiąc urzeduja jako krolowe i królowie w urzędach przyslowiowo pokazujac wam dupe.tacy są nasi urzędnicy, lubia łapówki,a bez łapówki to nawet palcem nie rusza,chodz muszą 

Portret użytkownika Rumcajs

spokojnie-spokojnie - jak już

spokojnie-spokojnie - jak już nie będą mieli co wyciskać z Polaków to Polacy zaczną wyciskać z nich - tyle że krew hehe Biggrin

Człowiek który nie ma już nic do stracenia jest niebezpieczny i nieobliczalny - takich boją się najbardziej. 

Przykład - srandemia i maski w urzędach - wszystkie biórwy bez masek pracują i pajac na dole co stał poszedł się odlać to wlazłem do góry bez maski i wchodzę do pokoju a tam  4 biórwy siedziały kawkę piły i pierwsze do mnie z ryjem "a jak pan tu wszedł?" Udałem głupa i odpowiedziałem no jak to jak? po schodach - "a czemu nie ma pan maski?" jak to czemu? a wy czemu nie macie? I w tym momencie wyobraziłem sobie w 1/3 sekundy jak ktoś je rozwala i już ich nie ma. Chodziło mi w myśli główne nie o śmierć tylko o to (to coś na miarę wizji było) jak te biórwy i lewaki wszystkie nie mają pojęcia w ogóle, że siedzą na odpalonej bombie z palącym się lontem - bo nie mają najmniejszego pojęcia, kiedy ktoś przyjdzie zapierdolić tych wszystkich biórw pachołków systemowych i lewaków. A takich ludzi do zrobioenia tego nie będzie brakowało, jak już tak zaczynają cisnąć na maxa wszystkich Polaków. 

 

Jak komuś się nie chce czytać tego tematu to w audio mp3.

Inwazja Ukraińców na Polskę budulcem geopolitycznej bezalternatywności

http://ulub.pl/VdoA7yKWhL/ivona-reader-ivona-2-jan-inwazja-ukraicw-na-polsk-budulcem-geopolitycznej
 

 

Z a p r a s z a m - DobreFilmyTu i NewsyZwojny i Bacologia

 

 

Portret użytkownika Endymion

"jak już tak zaczynają cisnąć

"jak już tak zaczynają cisnąć na maxa wszystkich Polaków" NIE ZGODZĘ SIĘ. Jedne grupy pompują, raczej dzielą Polaków. Emeryt z 13 i 14 emeryturą, beneficjenci 500 plus, urzędasy, WOT, policja, śłużba zdrowia z dodatkami covidowymi stanie murem za "dobroczyńcami" nie mając pojęcia o  dodruku, inflacji i myśląc, że rząd ma własne pieniądze. Jako ciekawostkę dodam, znajoma pielęgniarka powiedziała mi, że ma 100zł brutto/h, a z dodatkiem plandemicznym jak była na odziale zakaźnym to 200zł brutto/h. Sama nie rozumie strajków służby zdrowia. Jak zaczęła się plandemia idostali podwyżki, sama kupiła nowe auto z salonu, wszyscy płaczą, ale liczą, że na jesień wróci eldorado.. 

DIVI LESCHI GENUS AMO 

Portret użytkownika spokoluz

Będę teraz brutalny ale o to

Będę teraz brutalny ale o to chodzi aby przenieść działania zbrojne na teren Polski a dokładnie rzecz biorąc z Polski będą śmigać samoloty bojowe ( i nie tylko ) nad Uland a My tutaj będziemy kalibrowani przez ruskich - usman soldier będzie walczył do ostatniego Ukraińca a potem do ostatniego Polaka. Jak się zacznie wszyscy wokół zamkną granice oprócz Słowaków i możliwość przejścia dalej będzie przez Węgry. Bułgarskie społeczeństwo już chce wypie..ać usamnów z Bułgarii a Rumunia to sojusznik Niemiec. Niemcy , Francja , Włochy , Holandia i prawdowdopowbnie Dania bedą pierwszą grupą krajów , które wypier..alą z NATO w podskokach. Mamy przerąbane bo jak już pisałem zostaniemy sami dzięki naszym patusom na smyczy usmanii.

Jeśli macie wątpliwości to proszę o dane , które wskazują , że tak nie będzie.

uzupęłnie wpis:

jak nasze lotniska zostaną rozkalibrowane to za odrą są następne ale te będą rozkalibrowane lub ziskanderyzowane większymi fajerwerkami zwłaszcza to w Ramstein -ciekawe czy polecą manewrujące czy hipersoniki ?

minusy są ale danych , że tak nie będzie nie ma.

na szczęście , ruscy polskiego społeczeństwa nie uważają za wrogów , wrogiem są patowładze i ich przydupasy.

słowian dobrej woli jest więcej -słowiański wiec , słowiański zew , słowiański duch , słowiańska krew !

Portret użytkownika Endymion

Gdzieś czytałem analizę, że z

Gdzieś czytałem analizę, że z portalu pod wynajem gdzie było 12000 ogłoszeń nagle zrobiło się 3000. Inna sprawa, że popyt to jedno, ale ryzyko jest. Wynajmujący boją się, że Ukrainca nie pozbedziesz się, Polaka jest ciężko wyrzucić za nie płacenie. Dojeżdżają nas, bo jest cel likwidacji klasy średniej, wszyscy mają być uzależnieni od państwa. 

DIVI LESCHI GENUS AMO 

Portret użytkownika Endymion

Kiedyś z racji zawodu często

Kiedyś z racji zawodu często odwiedzałem kilkuletnie nowoczesne osiedla. 3/4 mieszkań było niezamieszkałych po 2-3 latach od oddania budynków. Pomyślałem, że czekają na "nowych Polaków znad Jordanu. Druga sprawa, że większość była wykupiona przez zachodnie fundusze inwestycyjne i wzrost cen nieruchomości zadawalał ich klientów i nie chcieli bawić się w wynajem w tym chorym kraju. Teraz ciekawi mnie, czy jak wejdzie kataster to polski przedsiębiorca, co ma kilka mieszkań na wynajem będzie tak samo traktowany jak firmy inwestycyjne z zachodu? Jestem pewien, że nie..

DIVI LESCHI GENUS AMO 

Jak będzie przymusz, to chcę zastrzyk w pośladek. Zawsze będę szczerze odpowiadał, że mam szczepionkę w dupie.

Portret użytkownika Ar

Nasi okupanci juz zdecydowali

Nasi okupanci juz zdecydowali ze Polacy pojda na wojne, po to uczenie nienawisci do Rosjan i po to straszenie Rosjanami. Nienawisc trzeba wychowac by zolnierz zabijal a straszenie jest po to by nie uciekl na strone Rosjan jak to czyniono w I i II wojnie swiatowej.
Ludnosc juz podmieniono i nie jestesmy tu juz potrzebni i tyle. Mlodzi niech slodko spia dalej. Wkrotce czeka ich niemila pobudka. Zeby bylo smieszniej juz nawet nasze kobiety powoluja do wojska...

Strony