Pływanie i lot zwierząt zostały opisane matematycznie w ramach tego samego modelu

Kategorie: 

Źródło: tg

Fizyk ze Stanów Zjednoczonych zbudował model matematyczny, który pomaga obliczyć dynamiczne właściwości kilku rodzajów ruchu zwierząt jednocześnie. Z jego pomocą naukowiec określił siły i ciśnienia, jakich doświadczają nurkujące zwierzęta, a także obliczył siłę ciągu wytwarzaną przez skrzydła i płetwy podczas poruszania się odpowiednio w powietrzu i wodzie. Swoje obliczenia zastosował do danych o parametrach prawdziwych zwierząt. Wyniki badań opublikowano w Scientific Reports.

 

Ruch zwierząt bada taką dziedzinę nauki jak biomechanika. Naukowcy i inżynierowie regularnie zapożyczają od zwierząt wszelkie cechy ich ruchów, aby zastosować je w robotyce, samolotach i przemyśle stoczniowym. Aby to zrobić, naukowcy muszą stworzyć modele matematyczne, które są jak najbardziej zbliżone do tego, co robią zwierzęta.

 

Wykonano wiele pracy w tym kierunku, aby zbadać, jak zwierzęta pływają i machają skrzydłami w powietrzu. W obu przypadkach pchnięcie jest tworzone przez zawirowania w środowisku wywołane ruchem ciała i trzepotaniem płetw lub skrzydeł.

 

Jednak dla niektórych zwierząt te dwa rodzaje ruchu są ściśle związane z przekraczaniem granicy powietrze - woda, czyli nurkowaniem. Fizycy opisujący nurkowanie zwykle interesują się tym, ile ciśnienia i siły uderzenia uzyska ciało, gdy wpadnie do wody.

 

Teoria potencjału prędkości jest tradycyjnie używana do odpowiedzi na to pytanie. Pomimo ogromnych postępów w analitycznym opisie tego typu ruchu, wszystkie z nich są rozpatrywane przy użyciu oddzielnych modeli matematycznych.

 

Fizyk Sunghwan Jung z Cornell University zbudował model matematyczny opisujący pływanie i lot oraz nurkowanie.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: tallinn
Portret użytkownika tallinn

Legendarny redaktor portali zmianynaziemi.pl oraz innemedium.pl znany ze swojego niekonwencjonalnego podejścia do poszukiwania tematów kontrowersyjnych i tajemniczych. Dodatkowo jest on wydawcą portali estonczycy.pl oraz tylkoprzyroda.pl gdzie realizuje swoje pasje związane z eksploracją wiadomości ze świata zwierząt


Komentarze

Portret użytkownika bobi

Nikt tego nigdy nie obliczy,.

Nikt tego nigdy nie obliczy,. Zlapali rekina i zainstalowali mu GPS'a. Plywal w Atlantyku kolo wybrzezy P. Ameryki . 

Nagle znalazl sie w sasiedztwie Australi w czasie krotszym niz lot samolotu. Przeplywal na poludnie od S. Afryki, nie przez kanal Suezki. 

I niech to ktos wyjasni...

 

Portret użytkownika oswiecony77

Ta wiedza jest swieta

Ta wiedza jest swieta geometria Naukowcy jakby poznali umysl Boga w stworzeniu Nie byloby takiej patologi na ziemi   By zrozumieć pochodzenie tego typu tez, wystarczy przyjrzeć się temu, jak powszechnie obecność geometrii można spostrzec w widzianym na co dzień świecie – spojrzeć na geometryczne kształty płatków śniegu, kwiatów, wzory dostrzegalne w kryształach czy prawach poruszania się gwiazd. Święta geometria zawiera w sobie wzór, który dokładnie rozumiany jest tylko przez boskość, objawiający się jednak w świecie na różne sposoby i mogący być w jakiś sposób pojętym właśnie przez osoby zajmujące się tym zagadnieniem.

13

1 Głupi [już] z natury2 są wszyscy ludzie,
którzy nie poznali Boga:
z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest,
patrząc na dzieła nie poznali Twórcy,
2 lecz ogień, wiatr, powietrze chyże,
gwiazdy dokoła, wodę burzliwą
lub światła niebieskie3 uznali za bóstwa, które rządzą światem.
3 Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa -
winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca,
stworzył je bowiem Twórca piękności;
4 a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw -
winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił.
5 Bo z wielkości i piękna stworzeń
poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę.
6 Ci jednak na mniejszą zasługują naganę,
bo wprawdzie błądzą,
ale Boga szukają i pragną Go znaleźć.
7 Obracają się wśród Jego dzieł, badają,
i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą.
8 Ale i oni nie są bez winy:
9 jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy,
by móc ogarnąć wszechświat -
jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana? 

Nierozumność bałwochwalstwa4

10 A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani
ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich:
złoto i srebro - dzieła sztuki,
wyobrażenia zwierząt
lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki.
11 Oto jakiś cieśla wyciął odpowiednie drzewo,
całą korę zdjął z niego umiejętnie
i obrobiwszy ładnie
sporządził sprzęt przydatny do codziennego użytku.
12 A odpadków z tej obróbki
użył do przygotowania pokarmu i nasycił się.
13 Wziął spośród nich odpadek na nic już niezdatny,
kloc kręty, poprzerastany sękami,
rzeźbił, bawiąc się pracą dla odpoczynku,
i przekształcał, próbując swych umiejętności.
Odtworzył w nim obraz człowieka
14 lub uczynił coś podobnego do jakiegoś marnego zwierzęcia.
Pociągnął minią, czerwienią jego powierzchnię zabarwił
i zamalował na nim wszelką skazę.
15 Przygotował mu pomieszczenie stosowne:
na ścianie umieścił, przytwierdzając gwoździem.
16 Zatroszczył się więc o niego, żeby czasem nie spadł,
wiedząc, że sobie sam pomóc nie zdoła,
bo jest [tylko] obrazem i potrzebuje pomocy.
17 Ale gdy się modli w sprawie swego mienia,
w sprawie swych zaślubin i dzieci -
nie wstydzi się mówić do bezdusznego.
I bezsilnego prosi o zdrowie,
18 do martwego modli się o życie.
Najbardziej bezradnego błaga o pomoc,
a o drogę szczęśliwą - niezdolnego posłużyć się nogą.
19 O zarobek, o pracę, o rękę szczęśliwą,
o siłę prosi tego, czyje ręce są jak najbardziej bezsilne.

Psalm 18.29  „Ty zaiste zapalasz pochodnię moją; Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje

Portret użytkownika Goku

Też zawsze uważałem że obrazy

Też zawsze uważałem że obrazy i krzyże nic z Bogiem wspólnego nie mają, choć ostatnio noszę mały krzyż (oczywiście bez przybitego Chrystusa, bo przybili go skorwysyny na wieki do tego krzyża ) i tak się zastanawiam czy dobrze robię, nigdy się nie modłę nad jakimiś obrazami krzyżami, bardziej chodzi mi i to że się nie wstydzę swojej wiary (Chrześcijaństwa, tak wiem znakiem Chrześcijan jest ryba, ale niestety mało kto tak naprawdę to wie, może inaczej to okresle nie wstydzę się Chrystusa)

 

 

Głosuj przeciw
-14
Portret użytkownika Tomasz123

Do Goku.Księga Powtórzonego

Do Goku.Księga Powtórzonego Prawa 4;15- 19 BP:" (15) Strzeżcie się więc pilnie - bo nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym Jahwe przemówił do was na Chorebie spośród ognia - (16)abyście się nie sprzeniewierzyli, wykonując dla siebie rzeźby przedstawiające jakąkolwiek podobiznę: postać mężczyzny albo kobiety, (17)obraz jakiegokolwiek zwierzęcia żyjącego na ziemi [czy] jakiegoś ptaka latającego pod niebem, (18) obraz jakiegoś płaza, pełzającego po ziemi, czy wyobrażenie jakiejś ryby, żyjącej w wodach pod powierzchnią ziemi. (19)Spoglądając więc w niebo i widząc słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie daj się uwieść do oddawania im czci i do służenia im! Twój Bóg, Jahwe, dał je w udziale wszystkim ludom pod niebem"                             cytat ze Starego Testamentu

"(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (18)Zaprawdę, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą i dopóki nie wypełni się wszystko, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie. (19)Ktokolwiek więc zniósłby jeden z tych przepisów, choćby najmniejszy, i tak nauczał ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto by ich przestrzegał i nauczał tego, ten będzie wielki w królestwie niebieskim." 

Słowa Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza 5;17-19 BP.

Masz wg mnie zupełną rację,że nie modlisz się do obrazów.Krzyżyk też nie jest potrzebny,ponieważ Pan Jezus podał znak rozpoznawczy swoich naśladowców.Tym znakiem miała być miłość panująca wśród nich.Pozdrawiam.

Skomentuj