Czy Polacy przetrwają futerkowe trzęsienie ziemi ? Czy będziemy jeść sztuczne mięso ?

Kategorie: 

Źródło: twitter.com

W polskojęzycznej polityce dzieją się rzeczy zadziwiające. Jeszcze do niedawna partia PiS była uznawana za prawicowo narodową, a nawet chrześcijańską, a tu się okazuje, że w większości jest to ugrupowanie skrajnie lewicowe, chcące zaprowadzić w Polsce skrajny ekologizm, wypływający wprost z marksizmu, a dokładniej z Agendy 2030 i 2050.

W pełni polska inteligencja, chrześcijanie oraz ludzie zdrowi intelektualnie oraz duchowo stwierdzają jednomyślnie o implementacji planów tzw. "Piątki dla zwierząt", jak zamachu na polskie rolnictwo. Ugrupowanie pana Jarosława chce zaorać w Polsce produkcję mięsa, a w to miejsce, zgodnie z (niemieckimi) dyrektywani UE, mają powstać zakłady hodujące mięso in vitro (GMO), często na bazie ludzkich komórek !

Słynny biolog ewolucyjny, wielki zwolennik Agendy 2030 oraz zaprowadzenia "Nowego Wspaniałego Świata", w którym wszyscy będą karmieni sztucznym mięsem, prof. Richard Dawkins wypowiedział znamienne słowa: "„A co, jeśli hodowalibyśmy ludzkie mięso? Czy możemy przezwyciężyć nasze tabu przeciwko kanibalizmowi?” Naukowcy sponsorowani przez filantropów, jest ich spora grupa,  nie wykluczają produkcji ludzkiego mięsa! Uczeni stwierdzili, że „alternatywnie może się zdarzyć, iż początkowa produkcja mięsa z in vitro wymagałaby od ludzkiego „dawcy” dostarczenia próbek genetycznych lub tkanek, które posłużyłyby jako model dla przyszłych produktów."

W roku 2019 profesor Magnus Söderlund zasugerował, że konieczne może być nauczenie konsumentów praktyk kanibalizmu i zjadanie ludzkiego mięsa, wszystko to ma być pomocne w ratowaniu planety Ziemia przed domniemanymi zmianami klimatycznymi.

Warto jeszcze wspomnieć, w ramach marksistowskiej "Piątki dla zwierząt", że "Komisja Europejska sugeruje, aby zaprzestać promocji produktów mięsnych, stymulacji ich produkcji i narzucić „bardziej ukierunkowane stosowanie przepisów podatkowych dotyczących mięsa”. W strategii „Od pola do stołu” znajduje się wyraźne wskazanie na potrzebę ograniczenia produkcji zwierzęcej i zmiany orientacji na produkcję roślinną. Strategia mówi o podniesieniu „dobrostanu zwierząt hodowlanych”.

Patrząc na polskojęzyczną politykę z tej perspektywy, posunięcia Polaków, jak pan Ziobro, i kikunastu innych, którzy oparli się skandalicznej antypolskiej ustawie, niszczącej polskie rolnictwo, uznać można za oznakę prawdziwego patriotyzmu. Gdyby udało się połączyć polityków Solidarnej Polski i Porozumienia z Konfederacją, to mamy szansę na budowę prawdziwie polskiej partii, która nie zdradzi nas, tak jak to robi od wielu lat ugrupowanie Jarosława, często podszywające się pod "narodowców", a w gruncie rzeczy działające na szkodę państwa. Wszystko w trj materii jest w rękach Boga Jezusa Chrystusa, to do niego powinniśmy kierować nasze prośby.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
Opublikował: inzynier magister
Portret użytkownika inzynier magister

Komentarze

Portret użytkownika Groot

No właśnie, niektórzy nie

No właśnie, niektórzy nie potrafią żyć inaczej, niż pod butem.
Taka mentalność niewolnicza, Lata zaborów i prania mózgów zrobiły swoje.
Polak to żywy przykład współczesnego niewolnika, oczywiście nie każdy.

Nieposłuszeństwo jest prawdziwą podstawą wolności, posłuszni muszą być niewolnicy” – George Orwell.

Portret użytkownika inzynier magister

Morawiecki zniszczy

Morawiecki mason jak nic, zniszczy energetykę bo jużgórnicy się troszkę pokapowali że kopalnie przestaną istnieć ! A kaczyński, który oficjalnie mówił że należy do loży, chyba kopernik, zniszczy rolnictwo, jedyna na świecie jeszcze w miarę normalne, zdolne wyżywić całą europę !!! PiS to partia enwuowska !

Fryderyk Bastiat pisał przed wiekami o tym, co widać i czego nie widać… Można tę zasadę przenieść także na problem z polskim węglem. Bardzo dobrze widać to, co głośno mówili i mówią politycy PiS.

"Krzysztof Tchórzewski mówił w 2015 roku: „Naszym głównym surowcem energetycznym jest dziś, i przez wiele lat będzie, węgiel i w produkcji energii z niego nie zrezygnujemy. Musimy to otwarcie i jednoznacznie partnerom z UE przedstawiać”.

Inny polityk PiS, Michał Kurtyka tak twierdził w 2017 roku: „Jednym z celów Unii Europejskiej w polityce energetycznej jest całkowita dekarbonizacja a my mówimy, że węgiel może nie tylko zapewnić bezpieczeństwo energetyczne ale także może być źródłem innowacji”.

W 2018 roku, ten sam minister, Krzysztof Tchórzewski, mówił o inwestycjach opartych na węglu w nieco już innym tonie: „Elektrownia Ostrołęka to ostatnia elektrownia węglowa w Polsce”.

Co takiego wydarzyło się pomiędzy 2015 rokiem, kiedy to minister Tchórzewski mówił o tym, że „nie zrezygnujemy”, a 2018, kiedy to zapowiedział, odnośnie węgla, że „to już koniec”?

Jedna z zasadniczych zmian dokonała się w kraju, mianowicie zmiana premiera. Beatę Szydło zastąpił Mateusz Morawiecki. Różnica pomiędzy byłą panią premier a nowym szefem rządu polegała choćby na tym, że ta pierwsza kierowała do ludu prosty przekaz, bez żadnych polit-poprawnych zacięć, natomiast Mateusz Morawiecki zaczął zasypywać nas tajemniczymi terminami typu: „strategia zrównoważonego rozwoju„, czy „agenda 2030”, zaczął mówić o „elektrycznym aucie” i o „walce ze smogiem”.

I tu właśnie przechodzimy do – trzymając się bastiatowskiego rozróżnienia – tego, czego „nie widać”.

Retoryka premiera Morawieckiego nie wzięła się znikąd. To kontynuacja tego, co Zgromadzenie Ogóle ONZ uchwaliło, pod nazwą „Agenda 2030”, w październiku 2015 roku, a co Polska ratyfikowała. We wrześniu 2016 roku prezydent Andrzej Duda, przemawiając w ONZ mówił: „Zrównoważony rozwój, ochrona praw człowieka, a także pokój i bezpieczeństwo – oto cele Organizacji Narodów Zjednoczonych, których realizacja jest podstawowym pragnieniem ludzkości. (…) Trzy zasady – trzy fundamenty zrównoważonego rozwoju, to ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ i SPRAWIEDLIWOŚĆ”. I dalej: „(…) wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju, które wymaga odpowiedzialnej polityki, jest troska o środowisko naturalne. Realizacja Agendy 2030 nie będzie możliwa bez walki z degradacją przyrody, prowadzonej z determinacją i konsekwencją. (…) Rozwój – jeżeli ma być zrównoważony – musi także uwzględniać specyfikę poszczególnych krajów, zwłaszcza zaś strukturę ich gospodarki oraz sektorów zatrudnienia”. W tym ostatnim zdaniu można by się dopatrzyć wypowiedzianej nie wprost deklaracji, że specyfiką Polski jest węgiel i że m.in. na nim będzie Polska opierać swoją gospodarkę. Ale jak ma się to do zapowiedzi ministra Tchórzewskiego z 2018 roku, że „to już koniec” węgla?

„Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, bo tak nazywa się dokument ONZ z 2015 roku wyraźnie określa, w którym kierunku mają iść poczynania rządów poszczególnych państw. W tym również Polski, a dobrze wiedzieć, że premier Morawiecki nie tak dawno temu zapowiedział, że „Rząd jest zdeterminowany, by wdrożyć wszystkie cele Agendy 2030”. Nie czas i miejsce, by omawiać tu poszczególne założenia „Agendy 2030”. Warto jednak zacytować pierwsze zdania dokumentu, by wyczulony na współczesną lewicową propagandę Czytelnik mógł wyrobić sobie zdanie, z czym ma do czynienia: „Niniejsza Agenda jest planem działań na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu. Celem agendy jest również wzmocnienie powszechnego pokoju w warunkach większej wolności. Zdajemy sobie sprawę, że eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym skrajnego ubóstwa, stanowi największe wyzwanie w skali światowej i jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju. Niniejsza Agenda będzie wdrażana przez wszystkie kraje i wszystkich interesariuszy poprzez działania w ramach współpracy partnerskiej. Jesteśmy zdeterminowani uwolnić ludzkość od plagi ubóstwa i chcemy uzdrowić oraz zabezpieczyć naszą planetę [wytłuszczenie: od redakcji]. Jesteśmy zdecydowani na podjęcie śmiałych kroków ukierunkowanych na zmiany, które są pilnie potrzebne, aby skierować świat na ścieżkę zrównoważonego i trwałego rozwoju. Wyruszając w tę zbiorową podróż zobowiązujemy się, że nikt nie zostanie w niej pominięty”.

Ostatnie zdanie może budzić grozę – „nikt nie zostanie pominięty”…

(Jeśli ktoś chce przekonać się o tym, że „Agenda 2030” to taka współczesna wersja Manifestu Komunistycznego, niech zada sobie trud zapoznania się z nią pod TYM linkiem)

Ale wróćmy do początku artykułu i do kwestii polskiego węgla… To co widać, to deklaracje rządowych urzędników zapowiadających, choć z upływem czasu z coraz mniejszym zacięciem, że będą bronić energetyki węglowej jak niepodległości, a jednocześnie, to, czego nie widać, to przebiegające gdzieś na zapleczu głównego nurtu polityki, działania zmierzające, krok po kroku, do rezygnacji z węgla, a tym samym do pozbawienia się ważnego atutu w gospodarczej konkurencji z innymi. Skoro „Agenda 2030” stanowi priorytet premiera Morawieckiego to nie należy się dziwić, że bez większego przytupu, choć konsekwentnie, będzie ona realizowana.

A o tym, jak ta realizacja może przebiegać poinformowała niedawno „Rzeczpospolita” w artykule „Banki odwracają się od węgla”. Otóż okazuje się, że wiele z działających na polskim rynku banków planuje zaniechać kredytowania inwestycji opartych na węglu. Zatem, jeszcze buńczuczny w 2015 roku, a w 2018 już z podkulonym ogonem, minister Tchórzewski, mówiąc o Elektrowni Ostrołęka, że będzie ostatnią opartą na węglu, wiedział co mówi. W ubiegłym roku jeden z największych polskich banków – WBK, ten sam, w którym przez wiele lat jako prezes pracował Mateusz Morawiecki, przejęty został przez wielki hiszpański Santander Bank. Właśnie Santander jest jedną z tych instytucji, która zapowiedziała, że odchodzi od finansowania inwestycji opartych na węglu. Wcześniej, jak pisze „Rz”, uczyniły to BNP Paribas, ING Bank Śląski oraz mBank. W „Rz” czytamy: „Santander nie będzie już finansować węglowych bloków energetycznych oraz kopalni węgla – mówił podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy prezes banku Michał Gajewski. Zapowiedział, że do 2030 r. bank ma całkowicie zredukować swoje zaangażowanie w finansowanie producentów węgla energetycznego”. Do 2030 roku… Jak pięknie układa się to w jedną całość. Do 2030, czyli do czasu, w którym zrealizowana ma być ONZ-owska „Agenda 2030”. Bank zakłada najwidoczniej, że do tego czasu żadna polska kopalnia nie będzie już istniała, a wobec tego nie będzie również zasilanych węglem polskich elektrowni… Co zatem z budowaną wciąż Elektrownią Ostrołęka, czy istniejącą od lat Elektrownią Bełchatów? Czy zostaną przerobione na atomowe, a może wiatrowe?

Wszystko wskazuje na to, że premier Morawiecki na poważnie wziął się za wdrażanie, osadzonych w ONZ-owskich dokumentach, utopijnych, lewicowych wizji zmieniania świata na modłę jego nowych „konstruktorów”. Na razie, żeby nie odsłaniać się tak od razu, by nie zrazić do siebie części naiwnego PiS-owskiego elektoratu, robi to rękami prywatnych banków, z którymi ma świetne relacje i do wzmocnienia pozycji których sam się przyczynił (poza Santander, sprowadzenie do Polski JP Morgan). W swoich rękach ma co prawda państwowe: PKO BP i Pekao, ale czy na dłuższą metę zaangażuje on ich (NASZE) pieniądze w projekty oparte na węglu, skoro realizacja celów „Agendy 2030” nieuchronnie się zbliża?"

WIELKA NIERZĄDNICA Z BIBLII TO LOŻA UFONAUTYCZNA ILUMINATÓW NWO ORDO AB CHAO LUCYFERA

https://www.bitchute.com/video/Lw9xPIv99F6b/

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

 

Chcesz uratować czyjeś życie? Nie pozwól by mengelowcy "leczyli" go substancją zwaną Remdesevir/ Veklury.

 

Portret użytkownika Mojeimię44

Nie wiem czy Polacy

Nie wiem czy Polacy przetrwają futerkowe trzęsienie ziemi ale wiem, że "monarcha" Jarosław Kaczyński- Salomon I bierze pod berło wszystkie najważniejsze ministerstwa. Dyktator wychodzi z cienia i bierze na swoje barki całą Polskę twierdząc, że będzie tylko wicepremierem. Oczywiście jako głównemu strategowi i mistrzowi działań wojennych będzie mu podlegać m.in. ministerstwo obrony narodowej. Dwóch dyktatorów czyli Kaczyński- Salomon I i Łukaszenka najprawdopodobniej spodkają się na polu bitwy. Nasz "monarcha" ma wieloletnie doświadczenie jako aktor, strateg, prawnik, król, dyktator, komediant, poeta, wielbiciel zwierząt itd. prawdziwy dar z niebios dla polskiego syjonu skrywający się pod agenturalnym pseudonimem Kaczyński. Teraz to się zaczną modlitwy w kościołach. Ludzie nie będą modlić się o ewangelistów Mateusza Morawieckiego i Łukasza Szumowskiego. Nie będą się modlić nawet o wcielenie samego Jezusa w postaci Andrzeja Dudy teraz będą się modlić o samego Boga Jarosława Kaczyńskiego- Salomona I gdyż ministerstwo sprawiedliwości to również jego dziedzina. Kolejny mesjasz polskiego syjonu. 

https://www.infosecurity24.pl/legislacja/wicepremier-od-bezpieczenstwa-i-sprawiedliwosci-jaroslaw-kaczynski-wejdzie-do-rzadu

Modliliśmy się wiekami o królestwo boże na ziemi oraz o to żeby tak jak w niebie było w Polsce więc ojczyzna dostała to co obiecane. Naród wybrany 2 tuż po Izraelu. 

Kaczor ojciec

Duda syn boży

Morawiecki (zmora) duch święty

 

PILNE! Linkuj ciekawe artykuły znz u siebie na koncie społecznościowym. Zwiększaj zasięg. 

Strony

Skomentuj