Według obecnie obowiązujących zasad fizyki istnienie białek oraz DNA jest niemożliwe

Kategorie: 

Źródło: Internet

Istnienie podstawowych dla życia składników, takich jak białka oraz DNA, nie jest wytłumaczalne z punktu widzenia obecnie obowiązujących paradygmatów fizyki i biochemii. Co nam to mówi o stanie obecnej wiedzy?

Białka są długimi łańcuchami krótszych jednostek – aminokwasów. Żeby białko „działało” jako sterownik reakcji chemicznych w żywej komórce, jego łańcuch musi mieć precyzyjnie określony kształt, ponieważ w przeciwnym razie będzie ono bezużyteczne jako chemiczne „narzędzie”. Białka tracą swoje kształty, robią się z nich przypadkowe kłębki. Proteiny  zwijają  się  na  niezliczone  sposoby, wybierając  ten  stosowny do kontekstu w czasie  milionowej  części  sekundy. Są cięte  na  mniejsze  fragmenty o nowych funkcjach; łączą się  ze  sobą  ponownie,  znowu  zmieniając  swoje  zadanie;  są  w końcu modyfikowane  przez  przyłączenie niewielkich cząsteczek – i to w wielu różnych miejscach i kombinacjach  równocześnie. Te drobne zmiany często decydują o przeznaczeniu poszczególnych białek. Rodzi to pewien problem, bo gdyby łańcuch aminokwasów formował się na nowo jak zwykły mechaniczny układ, musiałby wybrać właściwy sobie kształt spośród gigantycznej liczby rzędu gugola (10 do potęgi 100) możliwych wariantów. Cząstek w znanym wszechświecie jest około 100 trylionów razy mniej. Gdyby ten proces przywracania kształtu zachodził tak szybko, jak tylko dopuszcza fizyka, trwałby 10 do potęgi 77 lat! (Wg innych oszacowań „tylko” 10 do potęgi 50 lat).

 

Oficjalny wiek wszechświata to niecałe 14 miliardów lat. Zatem, gdybyśmy musieli przywrócić kształt zaledwie jednemu łańcuchowi aminokwasów opierając tę możliwość na aksjomatach współczesnej fizyki, to musielibyśmy to robić przez 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 lat. Należy przyznać, że jest to liczba niewyobrażalna. Inaczej rzecz ujmując praca nad właściwym kształtem jednego łańcucha trwałaby około 100 undecylionów razy dłużej niż istnieje wszechświat. Płynie z tego taki wniosek, że na gruncie znanej dziś biochemii i fizyki, funkcjonowanie białek (i innych biopolimerów, w tym DNA) jest zwyczajnie niemożliwe i niepojęte. Następny wniosek: muszą istnieć prawa przyrody, które mimo to ułatwiają białkom przybieranie ich kształtu.

Pomyślmy sobie o tym, jak wiele struktur powstało przez „zaledwie” 14 miliardów lat istnienia kosmosu? Jak wiele przeszliśmy jako gatunek przez 100 tysięcy lat od pojawienia się Homo Sapiens? I pójdźmy w drugą stronę - jak wiele może stać się naszym udziałem za 100 lat, 1000, 1000000, 1000000000, itd.? Rok ma 31 536 000 sekund. Gdy przemnożymy to razy milion, wychodzi 31 536 000 000 000. Gdy to z kolei przemnoży się przez 10^77, to okazuje się, że tylko na jednym białku zyskujemy około 10^89 lat na rozwój naszej wiedzy, technologii, itd.

Być może więc warto inaczej spojrzeć na powiedzenie: „czas to pieniądz”? Natura wykonuje za nas pracę, której my nie wykonalibyśmy, gdyż przekonania, na których oparliśmy naszą wynalazczość, nie pozwoliłyby nam nawet ruszyć z miejsca. Ba, w ogóle byśmy nie powstali!

Fundament życia w tajemniczy sposób tworzony przez prawa przyrody pozwala naszej cywilizacji startować już z pewnego pułapu. Oszczędzając czas na tworzenie fundamentów istnienia, zyskujemy ogrom czasu na pogłębianie jego sensu. Pomyślmy, ile warte jest wszystko to, co stworzyliśmy dotychczas, ale zastanówmy się też, ile może być warte to, co stworzymy w dalekiej przyszłości.

Pisząc o wartości mam na myśli nie tylko wartość duchową, ale przede wszystkim materialną. Być może rozsądnym byłoby rozważenie projektu systemu finansowego, który wliczałby ten zyskany czas do tabeli globalnych przychodów. Skoro ekonomia opiera się prawie wyłącznie na spekulacji i sprzedaje głównie oczekiwania i marzenia, to nie ma powodu, by ignorować ekonomiczną wartość czasu jako najcenniejszego składnika „nowej ekonomii”.

 

Ocena: 

1
Średnio: 1 (1 vote)
Opublikował: Marcin Kozera
Portret użytkownika Marcin Kozera

Komentarze

Portret użytkownika Wmordepchaj Dollar

"...I chodzi tu nie tylko o

"...I chodzi tu nie tylko o to, że racjonalnie rozpatrując, powstanie życia na Ziemi wydaje się wręcz niemożliwe do wyjaśnienia z perspektywy czystego przypadku. Bo takich przypadków, które ułożyły się w zwartą całość, musiałoby być miliony". - k. cyt. Polemizowałbym: proszę sobie wyobrazić przypadkowy upadek z dachu dachówki/z okna szyby na beton: niepowtarzalność rozkładu miliarda czy biliona odłamkow, ich kształtu, wagi i co tylko sobie można jeszcze w tych "parametrach rozkładu" wyobrazić jest statystycznie rzecz biorąc niepowtarzalna choćbyśmy tych dachówek/szyb ciskali na beton po milionie/sek przez pentyliony lat! A jednak swobodnie "zachodzą" one po raz pierwszy - ba!! - każdy taki rzut jest sam w sobie nie tylko niepowtarzalnością rozkladu poprzedniego rzutu ale też sam jako taki w następnym rzucie jest niepowtarzalny w rzutach kolejnych!! Reasumując - coś zupełnie nieprawdopodobne/niepowtarzalne po raz drugi swobodnie, z częstotliwością miliona czy tryliona razy/sekundę zachodzi po raz pierwszy!! I tak też mogło być z życiem - ono mogło w pierwotnych warunkach praziemi powstawać w trylionach miejsc tryliony razy/sek i ginąć, ale w kliku/kilkudziesięciu/kilkuset czy więcej przypadkach udało mu się utrzymać i nie zostać zjedzonym/strawionym w kwasach czy wrzących źródłach itp. ciężkich początkowych warunków. Patrząc z boku i nie widząc pozostałych w/w przypadków - każdy taki akt powstania życia wygląda na cudowny i nieprawdopodobny, widziany razem - nagle staje się/jest zjawiskiem tyleż trywialnym co poprzednio był cudownym...ot choćby śnieżynki - choć niepowtarzalne po raz dugi oktylionami/sek. powstają po raz pierwszy, i to od zarania Ziemi i innych mroźnych planet pewnie też...

"Pokaż jak sikasz, a powiem ci gdzie jest twoja synagoga".

Portret użytkownika Tomasz123

Do Wmordepchaj Dollar

Do Wmordepchaj Dollar.Proponuję Ci ten sam przykład ,który zastosowałeś,ale w odwrotnym kierunku:okruchy szkła /dachówki leżą na ziemi i nagle powstaje z nich samoistnie elegancka dachówka/szyba i samoistnie lewituje na dach/w okno.Zastanów się ,proszę, nad prawdopodobieństwem takiego zdarzenia,które i tak nie dorównuje stopniem skomplikowania ,procesowi powstawania białek w komórce.

Portret użytkownika Wmordepchaj Dollar

Proces łączenia cząsteczek

Proces łączenia cząsteczek mikro i makroatomowych w środowisku wodnym gdzie diametralnie różne od zjawisk makro są warunki powstawania wiązań chemicznych jest nieporównywalnie inne od warunków łączenia się w sensowny twór cząstek makro - kto o tym nie wie/te diametralnie inne co do warunków procesy myli lub stawia między nimi znak = jest albo niedoukiem-dyletantem albo... wybitnym kreacjonistą, co zresztą na jedno wychodzi... Znanym tego przykładem jest podobna propozycja: leży kupka złomu i niech wskutek wiatrów, trzęsień ziemi itp. procesów powstanie z niej produkt dla tej kupki złomu wyjściowy - samolot czy inna maszyna. Podane tu 2 niestety żenujące przykłady mające świadczyć o jakiejś wobec chaotycznego przypadku Istocie Wyższej (np. czlowieka składająceego np. samolot z kupy złomu) wyczerpują wszelkie znamiona chwalebnego w pewnych kręgach naukowego dyletantyzmu, błogosławionej niewiedzy (błogosławieni prostaczkowie którzy nie zobaczyli ale... uwierzyli!!!) o mechanizmach łączenia cząstek zachodzących na poziomie atomowym.. Mechanizmie, gdzie siłami przemożnymi i decydującymi co się z czym złączy i co powstanie jest choćby... odległość od siebie przeważnie będących w centrach biocząsteczek - vide enzymy! - metali w tzw. szeregu elektrochemicznym metali świadczącym o ich reaktywności chemicznej! To decyduje o zajściu takich a nie innych, dla niektórych aminokwasów decydujących procesów chemicznych i biochemicznych.

Dyletanci zupełnie pomijają w dyskusji kardynalne w procesach łączenia zjawiska jakimi są różnice potencjałów elektrycznych (czego dowiodło słynne, wręcz epokowe doświadczenie z poddanym w środowisku wodnym wyladowaniom metanem i kilku jeszcze gazami i pierwiastkami  przez studenta chemii Mullera!). Mimo dyletanctwa, abnegacji i hałaśliwej nonszalancji obrońcy tych nie wytrzymujących krytyki założeń dumnie je z różnych świętych pniaczków głoszą i o uwierzenie im, a nie Królowej Nauk-Empirii naukowej, proszą...

"O ile w religii przyjmowanie czegoś "na wiarę" jest wielką i świętą cnotą gwarantującą żywot wieczny, o tyle w Nauce jest ciężkim, niewybaczalnym przestępstwem gwarantującym śmierć cywilną i zawodową, i eliminującym na wieki z jej Szacownych Szeregów. I tym właśnie różni się religia od Nauki".
--------------------------------------
'W każdej wiosce jest pochodnia - nauczyciel, i gaśnica - ksiądz" - W.Hugo
-----------------------------------------------
"Religia zna tylko jedno, wielkie niebezpieczeństwo - Naukę: zdrowe pojęcie przyczyny i skutku". - Fryderyk Nietzse

"Pokaż jak sikasz, a powiem ci gdzie jest twoja synagoga".

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex

Wykluczam powstanie

Wykluczam powstanie Wszechświata w Wielkim Pierdnięciu, czy w jakikolwiek inny sposób samoistny, bez udziału Inteligencji. A więc jeżeli Wszechświat powstał wg "Inteligentnego Projektu", to powstał z kreatywnej myśli, która jest podobna do ludzkiej z tą różnicą, że człowiek aby wprowadzić myśl w czyn, musi posiadać fizyczne ciało... Absolutna Inteligencja nie musi posiadac ciała, czyli w sensie materialnym jest NICZYM" a wykreowała ów Świat... po prostu: "stoliczku nakryj się"...

 "...Oczywiście wszelkie religie, to kupa gówna, które usiłuje przybrać formę diamentu.." AMR

 Nie bez powodu powstała ta i podobne bajki, które przemyciła z ludzkiej  podświadomości do świadomości, boską tajemnicę...

 Bowiem w naszej podświadomości jest zakodowana cała wiedza o Boskim Bycie, i jego Dziele...

 W tym kontekście słowa bezmyślnych klechów i :proroków", że "Bóg był od zawsze" nabierają głębokiego sensu, gdyż czas jest dziełem fizycznej rzeczywistości tylko i jedynie...

Portret użytkownika Illuminat13

ejj kolego ale przeciez

ejj kolego ale przeciez jestes katolikiem twoj łojciec swiety niejeden zreszta podtrzymuje wiare w teorie darwina i wielki nie wybuch Papież Pius XII w encyklice „Humani generis” (1950 r.) nie zabrania badań nad teorią ewolucji, mającą za przedmiot pochodzenie ciała ludzkiego - „co do dusz bowiem katolicka wiara każe nam przyjąć, że są one bezpośrednio przez Boga stworzone” (tamże, n.36). Stanowisko to podtrzymał Paweł VI w swej alokucji w 1966 roku oraz Jan Paweł II w r. 1996.   Benedykt XVI podkreślił, że nie trzeba dokonywać wyboru "między kreacjonizmem, zdecydowanie wykluczającym naukę, a teorią ewolucji, która zakrywa swoje braki i nie chce dostrzec pytań, które powstają poza możliwościami metodologicznymi nauk przyrodniczych".  

4 Niemożliwe jest3 bowiem tych - którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego

Strony

Skomentuj