Upadek Watykanu a ujawnienie jego tajemnic

Kategorie: 

Źródło: Internet

Religie zawierają w sobie tyle absurdalnych niekonsekwencji, że najwyższy czas uświadomić społeczeństwu na jak kruchych intelektualnie fundamentach tysiące lat temu wzniesiony został kombinat manipulacji, który żerując na ludzkim strachu i naiwności zdobył władzę, pieniądze, a przede wszystkim bezcenną wiedzę, którą dziś perfidnie wykorzystuje przeciwko nam.

Dlaczego nie chcemy zadać najwyższym dostojnikom Kościoła pytań granicznych, które ostatecznie obnażają podstawy tego systemu? Nie chodzi o kwestie zapędów pedofilskich księży, o to, że nie przestrzegają celibatu czy też o to, że nie płacą podatków i w wielu wypadkach są traktowani jak „święte krowy”. Nie chodzi też o to, że za odkupienie win i dusz musimy im płacić haracz „co łaska”. Ludzkie ułomności są w tym względzie tak oczywiste, że pochylanie się nad tymi problemami po raz kolejny jest tylko samobiczowaniem. Chodzi o coś głębszego. O to, czym ten zinstytucjonalizowany twór jest w istocie. Jak bardzo nas zmanipulował?

 

Co mężczyzna może zrobić dla kobiety w afekcie? Co dla mężczyzny może zrobić kobieta? Co uczynilibyśmy dla bogactwa? Ile wojen i okropności zafundowaliśmy sobie i światu opierając się na tak przyziemnych rzeczach jak pożądanie i chęć zysku? Jezus Chrystus umarł na krzyżu, żeby nas zbawić od grzechów. Czy po ponad 2000 lat od tamtego wydarzenia można otwarcie powiedzieć, że osiągnął sukces? Czy naprawdę odkupił nas od grzechu? Przecież z każdej strony i w każdej sferze życia osacza nas zło. Zazdrość, oszczerstwo, nienawiść, rywalizacja, zemsta. Historia świata, to suma zdarzeń, których można było uniknąć. Zatem od czego zostaliśmy wybawieni?

 

Chyba można zaryzykować stwierdzenie, że w istocie mamy do czynienia z absolutną obojętnością Boga na potworności realnej egzystencji człowieka.

 

Po co było wystawienie na pokusę popełnienia grzechu Adama i Ewy? Po co było znęcanie się nad Hiobem? Po co zakład z Szatanem, którego efektem było to, że bogobojny, dobry, uczciwy Hiob stracił żonę, dzieci, majątek i zdrowie? Wszechwiedzący Bóg musiał znać wynik zakładu zanim się założył. A jednak wybrał opcję znęcania się nad biednym człowiekiem, który stał się ofiarą przerośniętego ego Stwórcy, usilnie próbującego udowodnić Diabłu, że jest większym kozakiem. Bezsens. Czy ofiara Judasza jest mniej cenna niż ofiara Jezusa. Przecież gdyby nie jego zdrada, nie byłoby zbawienia. Dlaczego jednego wielbimy, a drugim gardzimy, skoro obydwaj byli częścią boskiego planu?

 

Brutalną prawdę o tym, w co i w kogo wierzymy zauważył już dawno Markiz de Sade. Wychodzi na to, że Bóg nęka swe ofiary całkiem bezinteresownie, nie ma bowiem powodu karać istot, które nie mogą ani naprawdę zagrozić jego władzy, ani zakłócić jego szczęśliwości. Olbrzymia część naszego gatunku z powodu swoich grzechów zostanie skazana na wieczną udrękę. Czyli Bóg stworzył miliardy ludzi tylko po to, żeby trafili do piekła. Czy ktoś go do tego zmusił? Jeśli tak, gdzie jego wszechmoc? Jeśli zrobił to świadomie, jak wielkie musi być jego okrucieństwo?

 

Czy to nie dziwne, że człowiek żyjący kilkadziesiąt lat miałby za swoje złe uczynki trafić na wieczność do piekła? Czy to nie specyficzne, że człowiek żyjący kilkadziesiąt lat może za swoje dobre uczynki trafić na wieczność do nieba? To trochę tak jakby za 80 złotych można było sobie kupić cały Wszechświat.

Nieustanne dręczenie słabej istoty ludzkiej, której cechy zostały odgórnie nadane i na których nadanie ona nie miała wpływu, na pewno nie przyczynia się do większej pomyślności społeczeństwa. Jeśli  prawdą jest to, że świat został stworzony i jest rządzony przez istotę nieskończenie potężną, nieskończenie mądrą i nieskończenie dobrą, to jest absolutnie konieczne, żeby wszyscy skupili się na jak największym dobru i na tym, aby wszelkie zło zostało usunięte raz na zawsze. Pogodzenie się z koniecznością istnienia grzechów i z tym, że bardzo wielu z nas zostanie skazanych na wieczne cierpienie, samo w sobie jest złem absolutnym. Piekło powinno być puste.

 

Największym dobrem jest udostępnienie wszystkim możliwości wiecznego życia w niebie. Do tego powinniśmy być wszyscy powołani. A najlepiej, gdyby miłość Boża przejawiała się tym, że nie wymusza na nas niczego, tylko wszystko nam daje. Jeśli niebo jest miejscem bez bólu, przestrzenią niekończącej się szczęśliwości, bogactwa duchowego i wiedzy; jeśli wystarczy kilkadziesiąt w miarę dobrze przeżytych lat tu na Ziemi, to w zestawieniu z nieskończonością Boga nie ma to sensu. Lepiej od razu dać ludziom to, do czego aspirują. Na jedno wychodzi.

Czy Kościół jako instytucja próbuje modyfikować swoje pierwotne założenia? Dlaczego wszystkie święte księgi największych religii nie mówią wprost o tym, co się wydarzy w odległej przyszłości, tak, żeby każdy kto je czyta miał czytelny dowód proroczej mocy tego, który tych nauk udzielał? Metafora goni metaforę, każdy interpretuje je na swój sposób. Jak w takim układzie ma wyglądać budowa dobrego społeczeństwa zasługującego na zbawienie? Generał jezuitów mówi o tym, że nie ma sensu przywiązywać zbyt dużej wagi do słów zawartych w Biblii, bo nikt nie miał dyktafonu, którym można by nagrać wypowiedzi Jezusa i zweryfikować autentyczność przekazów z Pisma Świętego.

 

Skoro Kościół w każdym z nas widzi Boga, który z definicji jest wszechwiedzący i wszechmocny, to dlaczego nie traktuje każdego tak, jakby był Bogiem? Skoro sprawiedliwe społeczeństwo może stać się rzeczywistością tylko wtedy, kiedy oparte jest na szacunku dla najwyższej godności osoby ludzkiej, gdyż to człowiek reprezentuje ostateczny cel społeczeństwa, dlaczego porządek społeczny i jego rozwój nie jest nastawiony nieustannie na dobro wszystkich ludzi? Trzeba uznawać każdego bez wyjątku bliźniego za drugiego siebie, zważając przede wszystkim na jego życie i środki konieczne do jego godnego prowadzenia. Trzeba, by wszystkie programy społeczne, naukowe i kulturalne kierowały się świadomością prymatu każdej istoty ludzkiej. Systemy są stworzone dla człowieka, a nie człowiek dla systemów i interes człowieka, któ­rym jest samorozwój, stoi ponad wszystkimi systemami.

 

18 listopada 1302 roku papież Bonifacy VIII wydał bullę pt. Unum Sanctum. Kończy się ona stwierdzeniem, że dla zbawienia dusz konieczne jest, aby każde ludzkie stworzenie podlegało Biskupowi Rzymskiemu. Zatem uznano, iż Biskup Rzymu - papież - ma najwyższą kontrolę nad światem materialnym. Skoro naszym ciałem rządzi dusza, a duszą rządzi duchowny, to Biskup Rzymu, czyli najwyższy duchowny jest „nadzorcą” zarówno wszystkich dusz, jak i ciał.

 

Upadek Kościoła jako instytucji nie może oznaczać wyłącznie końca jakiejś doktryny, do której wszyscy się przyzwyczaili. Watykan wykorzystując ludzką wiarę i naiwność zbudował ukryte imperium, o którego realnych rozmiarach wiemy bardzo niewiele.

 

W czasie jednego z przesłuchań Lord James of Blackheath oznajmił, że Watykan może posiadać więcej złota niż kiedykolwiek wydobyto w oficjalnej historii świata. Jeśli ma rację, to Kościół posiada złoto o wartości przekraczającej 7,5 biliona dolarów. Istnieje teoria mówiąca o tym, że Bank Rozrachunków Międzynarodowych, zwany też „bankiem centralnym wszystkich banków centralnych”, jest w istocie Bankiem Watykańskim. Sam papież nie jest zaś najważniejszą osobą w tej układance. Ponoć znacznie większą władzą dysponuje „czarny papież”, czyli generał jezuitów. Nad nim z kolei mają być członkowie takich rodów, jak Orsini, Aldobrandini, Borgia, Medici czy Farnese. System finansowy, którym zarządzają, wygenerował (według takich ludzi jak Benjamin Fulford) setki trylionów dolarów, które istnieją wyłącznie jako zapis elektroniczny. Upadek Kościoła musi wiązać się z tym, by te środki zostały uwolnione dla społeczeństwa.

 

Bogactwa materialne to jedno, a wiedza jaką można znaleźć w Archiwach Watykańskich, to drugie. Oczywiście niczego nie wiadomo na pewno, ale wśród informacji tam ukrytych może znajdować się prawda o życiu Jezusa, który być może wcale nie umarł, lecz uciekł do Kaszmiru i tam założył rodzinę. Jego potomkowie mają żyć po dziś dzień. Od razu trzeba zaznaczyć, że jest to założenie dość kontrowersyjne. Jeśli ktoś żyjący dzisiaj okaże się bezpośrednim potomkiem Jezusa Chrystusa (a zatem i Boga), konsekwencje dla Kościoła będą ogromne. Papież, „czarny papież” i wszyscy nad nimi, staliby się bezużyteczni jako pośrednicy pomiędzy Bogiem a ludzkością. Gdyby po Jezusie istniało jeszcze 20 pokoleń jego potomków, to liczbowo byłaby to grupa od 600 000 do 1 000 000 ludzi. Prześledzenie linii krwi Jezusa o 120 pokoleń wstecz do 1000 roku przed naszą erą oznaczałoby, że z Jezusem spokrewnieni są praktycznie wszyscy ludzie na świecie. Mało tego, nie tylko bylibyśmy spokrewnieni z Jezusem, ale także z królem Dawidem, królem Salomonem i Zoroastrem, irańskim prorokiem.

 

Jeśli wszyscy jesteśmy potomkami Jezusa, a Jezus jest Bogiem, to wszyscy mamy w sobie gen boskości. Zatem wszelkie bogactwo Kościoła jest bogactwem wszystkich ludzi. Stąd wszyscy ludzie są jego spadkobiercami. Doskonale wpisuje się to w logikę maksymy: „kochaj bliźniego, jak siebie samego”.

W Archiwach Watykańskich mają się także znajdować księgi satanistyczne i okultystyczne. Skoro okultyzm jest grzechem, dlaczego Watykan kolekcjonuje dzieła takie jak ognioodporny „Wielki Grymuar”? Księga ta zawiera rytuał przywoływania Lucifuga Rofocale’a. Ma on być wysokim rangą demonem pod rozkazami Lucyfera. Lucyfer ma być cesarzem piekieł a Lucifuge kimś w rodzaju „prezydenta”. Ten, kto zechciałby przywołać tego demona musi oddać swoją duszę. XIX-wieczny okultysta A.E. White orzekł, że taki rytuał mógłby wykonać jedynie niebezpieczny maniak albo niereformowalny przestępca. Czy Watykan trzyma takie księgi tylko po to, żeby uchronić ludzkość przed zgubą? A może jednak ktoś tam się bawi w czarną magię, przyzywa demony, zawiera pakty z ciemnymi mocami i czerpie z tego korzyści?

 

Watykan na długo przed incydentem w Roswell miał gromadzić szczątki kosmitów, artefakty z ich statków, a także dokumenty techniczne dotyczące inżynierii tych istot oraz ich broni. Nie ma na to oczywiście dowodów, ale Kościół może posiadać taką wiedzę i wmawiać społeczeństwu, że nie jest na nią gotowe. Trzecia Tajemnica Fatimska również początkowo miała nie istnieć. A jednak istnieje. Anonimowy jezuita w rozmowie z włoskim dziennikarzem Cristoforo Barbato powiedział, że w Watykanie funkcjonuje tajna okultystyczna organizacja o nazwie SVS. To ona stoi za ukrywaniem wszystkich tajemnic i tajnych technologii, z których chce czerpać zyski wyłącznie dla siebie.

 

Być może Archiwa skrywają również informacje na temat urządzenia o nazwie „chronowizor”. Za jego pomocą można było obserwować przeszłość, zupełnie tak, jakby oglądało się transmisję z jakiegoś wydarzenia w telewizji. W jego opracowaniu mieli brać udział między innymi Enrico Fermi i Wernher von Braun. Są tacy, którzy twierdzą, iż chronowizor rzekomo zniszczono, gdy papież Pius XII i Benito Mussolini zdecydowali, że stanowi zbyt duże zagrożenie dla społeczeństwa. Gdyby jego użycie stało się powszechne, nie byłoby już żadnych tajemnic, czy to naukowych, politycznych, wojskowych, religijnych, gospodarczych czy prywatnych. Wszystko stałoby się przejrzyste.

 

Watykan może mieć ponadto dostęp do innych posiadających moc magiczną artefaktów z całego świata, wywodzących się z dawnych religii, a nawet do prawdziwego imienia Boga, którego można przywołać za pomocą specjalnej formuły kabalistycznej. Aspekty poruszone w tym tekście dotyczą nie tylko chrześcijaństwa, ale także każdej religii, która wykorzystując szlachetne hasła, ograbia wiernych z należnych im środków materialnych oraz wiedzy niezbędnej do tego, by we właściwy sposób rozumieć to, co dzieje się na świecie. Jeśli więc kiedykolwiek Kościół jako instytucja trzymająca realną, ukrytą władzę upadnie, to pamiętajmy, że całemu społeczeństwu należy się to, co jego pracownicy utajnili i ukradli zasłaniając się służbą dla Istoty Najwyższej.

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: Marcin Kozera
Portret użytkownika Marcin Kozera


Komentarze

Portret użytkownika Normin

Zamiast pajacować napisz

Zamiast pajacować napisz lepiej sprawozdanie z ataków waszego sławetnego Komando KOPULACJONEN - Sex GRUPPEN... opisz dokładnie jakiej techniki używacie do utwardzania CZUBKÓW wsród swoich czubów... i jeszcze ile ataków macie zamiar przeprowadzić by NIEWINNĄ ścianę w "naszym" knieSECIE rozpier..lić w drobny pył... nooo... chyba że chcecie ją zaj..ać na śmierć... no to powodzenia rzyczę... lepiej dymajcie ścianę niż NAS!!! ... Co do sciany to macie przecież swoją... ale rozumiem że obca zawsze lepiej smakuje... >>> https://www.youtube.com/watch?v=vE0y3Y_8T-o&t=24s 

Portret użytkownika piko

A ja polecam książkę E.

A ja polecam książkę E. Alexander "Dowód". Historia neurochirurga, który przeżył śmierć i opisuje co widział. Dodatkowo nikt mu nie może wmówić że to było działanie mózgu, bo się na tym zna. Książka przyjemna w czytaniu w formie powieści.

W DYSKUSJI WYRAŻAM WŁASNE POGLĄDY KTÓRE NIE MAJĄ NA CELU NIKOGO OBRAZIĆ ,TYM NIEMNIEJ OBRAŻALSKIM WSTĘP DO DYSKUSJI SUROWO ZABRONIONY !!!

Portret użytkownika lipka

Oj ludzie ludzie, zbyt łatwo

Oj ludzie ludzie, zbyt łatwo wami manipulować byście dostrzegli prawdę. Słowa pisane zawsze niosą jakieś okruszki prawdy lub próbują otworzyć wam oczy na fakty, których jest coraz mniej bo prawda pisana została już tak zmieniona, że tylko jej odrobiny krążą jeszcze po świecie. Wyłuskać ją ze sterty ksiąg i mitów jest czynem prawie niemożliwym ale osiągalnym trzeba tylko wiedzieć czego szukać. Żydzi wierzący w swoich proroków i "święte" słowa pisane zawsze dążyli do bycia lepszymi od innych, wystarczyło im napisać, że są ludem wybranym i już byli panami świata, ba oni autentycznie tak się czują i wierzą w to co robią nawet gdyby to była najgłupsza rzecz na świecie. Mając wiedzę jakimi są manipulantami i zwykłymi oszustami nawet średnio inteligenty człowiek miałby się na baczności. Nikt inny tylko oni przekopali archiwum watykańskie wzdłuż i wszerz bo tam znajdują się tzw. mądrości nie tylko europejskich narodów ale i pozostałych ludów świata gdyż misje miały zapewnić nie tylko nowych wiernych ale i wiedzę, którą te ludy posiadały, o dobrach materialnych nie wspominając. Można przypuszczać, że nasze rodzime wierzenia przed chrześcijańskie są też tam udokumentowane i skrzętnie wykorzystane, czyt. zmienione, do wprowadzenia nowej wiary i podporządkowania sobie władców a przez to i całych narodów. Wszystkie zaistniałe przez wieki tajne bractwa z zakonem jezuitów na czele oraz idące przed nimi religie zostały powołane do grabieży pod flagą wiary i walki z niewiernymi oraz by panować nad ludźmi. Czy ma to cokolwiek z Bogiem wspólnego? Żyd Jezus sam nazywał się synem bożym i ma to odzwierciedlenie w wybraństwie tego oszukańczego narodu.

Z Bogiem ani z innymi Bóstwami, od których ludzkość zawsze czerpała wsparcie, nie ma to nic wspólnego. Ziemia stała się izolatką, z której nikt nie może odejść żywy, dla niektórych stała się więzieniem, dla innych piekłem a jeszcze dla innych jest rajem, w którym spełniają się ich życzenia. Jak to mówią 'punkt widzenia zależy od punktu siedzenia'. Rozważania nad duszą i jej rolą w życiu człowieka jest bezprzedmiotowa jeśli nie wiemy komu "służymy" a kto może nas obronić przed "nami" samymi.

Portret użytkownika killuminati oi

https://www.zbawienie.com

https://www.zbawienie.com/dlaczego-Bog-dopuszcza-zlo.htm
http://zbawienie.com/12-pokolen-Izraela-nadal-istnieje.htm
http://zbawienie.com/kain-synem-lucypera.htm

W wyniku otwartego buntu doskonalych i poteznych stworzenw niebie , powstal rozlam . Efektem jest bunt Cherubinow i aniolow, ktorzy w momencie stworzenia pierwszych ludzi byli pelni podziwu dla Jego dziela. Ale gdy przyszlo do proby lojalnosci jaka bylo oddanie "choldu " czlowiekowi ktory mial panowac nad calym materialnym stworzeniem ,doszlo do buntu.Nie chcieli ugiac sie przed kims kto byl stworzony pozniej i nie byl bytem energetycznym a materia ozywiona.
Efektem buntu byl Kain splodzony fizycznie lub invitro z Szatana (weza),Abel mial czysta ludzka linie krwi od Adama .
Upadli chcieli aby ten swiat opanowali ich potomkowie a rdzennych ludzi wytepili wraz z e smiercia Abla. Ale Bog nie powiedzial jeszcze ostatnego slowa bo dal Ewie kolejnego syna z Adamem  Seta od ktorego prawdopodobnie pochodza wszyscy z haplogrupa A1R1 . Bog dopuszcza wiec zlo aby odsiac ziarno od plew ,aby kazdy bez wzgledu na grupe krwi (potomkowie upadlych tez- to jest sprawiedliwosc i laska Boza),o ile zacznie przestrzegac praw Bozych czyli 10 przykazan i sabatu, bedzie mogl wejsc do nowego krolestwa pod panowaniem Jego Syna Isusa Chrystusa.
A na isoty niesmiertelne za to co zrobili w Raju , przed potopem i po nim  Bog wydal wyrok smierci ktory bedzie wykonany po krotkim czasie od tysiacletniego panowania Chrystusa wraz z 144000 sprawiedliwych wybranych z ziemi. Wraz z nimi zginie wtedy tez sam Szatan i wszyscy jego zwolennicy i jemu posluszni.Zgina wtedy juz bezpowrotnie.
  Żyjemy dzis w czsach konca , w okresie sądu ostatecznego do dnia w ktorym nadchodzi proba decydujaca o przyjeciu znaku bestii na reke lub czolo i uniwersalizmu praw szatana, albo smierc za ich odrzucenie i probe zycia wg praw Bozych a w efekcie zmartwychwstanie do zycia wiecznego  na sadzie ostatecznym.

Portret użytkownika keri

Taa, mózg wyprany do czysta

Taa, mózg wyprany do czysta przez sektę śj.

Sekta Ci nie powiedziała, że ten, którego nazywasz bogiem, bo tak kazał siebie nazywać, to demon.

Poczytaj w biblii ile bożek-demon zabił ludzi, ile zwierząt, przez ile lat ciągle wszczynał wojny za pomocą izraelitów, aby lała się krew.

Nie rozpoznajesz demona po jego uczynkach?

demon, który kazał nazywać siebie bogiem zwodzi całą ludzkość swym kłamstwem a ludzie oddając mu swoją wolę (bądż wola twoja) wzmacniają zło.

Orwella Partia w "Rok 1984" to kościół kat.  Precz ze światem Orwella! https://zmianynaziemi.pl/comment/494516#comment-494516

Portret użytkownika Normin

UPADEK WATYKANU I OBMIERZŁEJ

UPADEK WATYKANU I OBMIERZŁEJ KATOOBŁUDNEJ ORGIA,NIZACJI!!!

Ooooch… jakaż rozpacz… jakaż bojaźń i trwoga… i przeraźliwe beeeczenie BARAnkowego stada…!!! …Autor jeszcze nic nie napisał… bał się, lub nie wiedział… zadawał tylko pytania… mnóstwo ich zadawał… niektóre cholernie celne i precyzyjne… znaczy się jest osobą potrafiącą logicznie myśleć… zadaje MĄDRE pytania… kiedyś uzyska na nie odpowiedzi… dotrze do PAWDY… ale Barankom tonącym w KATOobłudnych OPARACH absurdów i zwyrodniałych zboczeń… największą tragedią jest POZNANIE PRAWDY… więc na najdrobniejszy objaw i ślad PRAWDY… zaczynają beeeeczeć jak zarzynane barany… to nic że podążają prostą drogą do matrixowej RZEŹNI… ichnie wadliwe oprogramowanie pokazuje im że RZEŹNIA jest dla nich mniejszym zagrożeniem niż poznanie PRAWDY… dlatego matołki są w stanie uczynić największe nawet głupoty, debilizmy i zwyrodnienia… aby jak najdalej być od PRAWDY!!! Jakiekolwiek dyskusje z nieszczęsnymi matołkami obłudnymi są całkowicie bezsensowne… prędzej opadniecie z sił niż ich przebudzicie… jedyna rada - PRAWDĄ między oczy przypier…..dzielić… po to tylko by mieć czyste sumienie że próbowaliście!!! … A więc pozdrawiam wszystkich myślących i przebudzonych… a barankom powiem tak >>> a myślicie że strasznie wielką LASKĘ robicie komuś… że zaczniecie myśleć?!! … Jesteście właśnie w końcowej fazie OSTATECZNEGO ZWIEDZENIA… myślicie matołki że o wasze tyłki, dupska lub tępe łby nadzorcom chodzi… mylicie się i to BAAARDZO… tu chodzi o WASZE DUSZE… ale wy macie je gdzieś… handlujecie NIMI za ułudę szczęśliwości i chwilowej „przyjemności” – wpieprzając co tydzień „świerzynkę” w postaci swego demonka… w krwiożerczym kanibalistycznym RYTUALE… i odurzeni OHYDĄ tej orgii… naparzacie się po klatach beeecząc – moooja WIIINA… i żebyście wiedzieli jak straszna to wina to byście /twuuu!/… I oto jest ta STRAAAASZNA tajemnica waszej ZBOCZONEJ głupoty zw. przez zwyrodnialców wiaRA…!!!   >>>>>>

https://www.youtube.com/watch?v=NCkK99oqlnc - Film - PRAWDA KSIĘŻY !!!    

https://www.youtube.com/watch?v=CA4BD-0zXiw - Pedofilia wśród księży.

https://www.youtube.com/watch?v=GarzttSkGes - Prawdziwe Oblicze Kościoła Katolickiego PART 2     

https://www.youtube.com/watch?v=lGWR8Ia6Njs - Jak w irlandzkim Kościele działał mechanizm głodzenia dzieci na śmierć?

https://www.youtube.com/watch?v=Rhxsebbhvcc - Pedofila w kościele katolickim i jej tuszowanie. USA.

https://www.youtube.com/watch?v=gQ8eAVdizqg - …sprzedaż polskich dzieci na ofiary rytuałów satanistycznych

https://www.youtube.com/watch?v=qIVHlaDTcQc - Lucyfer w Watykanie Bóg Kościoła Rzymsko Katolickiego   

https://www.youtube.com/watch?v=cShcoJSayv4 -  Kościół Katolicki to pogaństwo i satanizm cz.2

https://www.youtube.com/watch?v=DIz_vTV1A_U - Czy można używać słowa AMEN???               

https://www.youtube.com/watch?v=pOpYLxXNmPM - Msza - Prawdziwe Oblicze Eucharystii        

https://www.youtube.com/watch?v=Vc7OtYQZ0zc - Diabeł na papieskim tronie?     

Portret użytkownika Kalkstein

Aspekty poruszone w tym

Aspekty poruszone w tym tekście dotyczą każdej religii, ale oczywiście rytualnie będę grzał chrześcijan bo jestem zbyt tchórzliwy żeby jeździć po muzułmanach albo żydach. Najłatwiej jechać po kościele katolickim. 

Portret użytkownika Timi

Witam ..Mariusz Frączak -

Witam ..Mariusz Frączak - jeśli chodzi o kościół. To dla mnie jest to w naszym rozumieniu  korporacja,firma ,spółka ,mają udziały w gieldzie.I to nie jedyna organizacja religijna również  Swiatkowie Jehowy też  są notowani na giełdzie. Ja myślę że nie ma piekła reinkarnacja jest prawdą nie ma piekła za grzechy  wracamy tu by je naprawic i lub odpokutowac , po prostu ktoś nas tak traktuje w danej sytuacji  jak my kiedyś kogoś potraktowalismy wcześniej w innym życiu  .nie ma piekła jest tylko odpokutowanie stąd są te chore dzieci  to nie wina rodziców. Tzn. Nie zawsze zależy od sytuacji pamiętajmy że grzech trzeba odkupić naprawic dlatego  wracamy  zazwyczaj jako młode dzieci niektóre cierpią za. To co zrobiły a niektóre cierpią z powodu błędów rodziców , nikogo nie usprawiedliwiam  sam za swoje błędy zapłacę jedni gwalcą potem się rodzą i są gwalceni  inni biją a się.ich dzieci już tego nie robią bo doswiadczyli tyle i mają tyle miłości że się nie chce sie mścic  jeśli ktoś chce wiedzieć kiedy to słodka eden musi pojąć że nie może być zawistny chciwy zazdrosny nawet ten najbogatrzy musi pojąć to .Bo walka o większe dobro to krzywda dla tych co oddają swoje dobro, materialne czy duchowe dla innych (dla biednego bezdomnego dla ludzi potrzebujących  współczucia pocieszenia i wsparcia. A dla czego tak jest zle i dobro razem . Dzieje się tak , dlatego że Bóg  czy jak kto woli Ojciec dał nam wolną wolę by robić co chcemy .i puki nie nauczymy się z tego korzystać jak trzeba ,tu na ziemi będzie źle to i do tzw. Nieba nie dane będzie nam wejść . A to jest cel który postawił nam Bóg, pokuta czeka nas tu Czyściec to nasze doczesne zycie od nas zależy kiedy to opuscimy . Bo nie ma Piekła..A Ty tu będziesz tyle razy ile będzie trzeba byś zrozumiał..swoje  bledy.

 

Strony

Skomentuj