List 500 naukowców do ONZ. Eksperci twierdzą, że nie ma żadnego kryzysu klimatycznego

Kategorie: 

Źródło: Kadr z Youtube

Grupa 500 naukowców przygotowała list otwarty, do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zawarto w nim twierdzenie, że coś takiego jak kryzys klimatyczny nie istnieje i konieczna jest otwarta dyskusja na temat zagadnienia zmian klimatu a nie ideologizowanie ich i wykorzystywanie w ramach polityki.

 

W liście znajduje się sześć głównych tez. Przede wszystkim eksperci zwracają uwagę że ocieplenie klimatu wywołują czynniki naturalne oraz antropogeniczne i zaobserwowano, że postępuje znacznie wolniej niż przewidywano. Zdaniem specjalistów polityka klimatyczna opiera się na niewłaściwych modelach naukowych.

 

Sugerują, że chorobliwa węglofobia objawiająca się zwłaszcza nawoływaniem do zmniejszenia emisji CO2 jest błędem, a dwutlenek węgla stanowi pożywienie dla roślin i jest podstawą życia na Ziemi. Sygnatariusze listu twierdzą również, że to nie globalne ocieplenie spowodowało ostatnie naturalne katastrofy, a polityka łagodzenia skutków zmian klimatu musi respektować naukowe i ekonomiczne realia i nie może być prowadzona za wszelką cenę.

„Apelujemy do prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o realistyczną naukę, ekonomię i prawdziwą troskę o tych, którzy zostali poszkodowani przez kosztowną, i niepotrzebnych próbę łagodzenia zmian klimatu” - piszą naukowcy

Oprócz tego w liście możemy przeczytać apel o to aby polityka klimatyczna opierała się bardziej na nauce a mniej na ideologii. Zwrócono też uwagę, że powinno się przywrócić wolność prowadzenia badań na temat klimatu tak aby naukowcy mogli swobodnie wypowiadać się na ten temat nie tylko w duchu zgodnym z ideologią klimatyczną. Tym samym potwierdzono istnienie ostracyzmu naukowego wobec tych, którzy ośmielają się twierdzić co innego niż nauka zgodna z oczekiwaniami ONZ-owskiego IPCC. To wskazuje na to ile warty jest ten słynny konsensus naukowy na który powołują się zwolennicy klimatyzmu.

 

Eksperci zwrócili również uwagę, że Międzyrządowy Panel do Ppraw Zmian Klimatu (IPCC) przewidywał w swoich publikacjach czterokrotnie wyższy wzrost średniej temperatury niż ten, który został w rzeczywistości zaobserwowany. Z tego powodu modele te nie mogą być brane pod uwagę jako element założycielski polityki klimatycznej.

Dodatkowo specjaliści stwierdzili, że ze względu na bardzo dużą ilość zmiennych i ogólną chaotyczność systemu nie jest możliwe precyzyjne przewidywanie zmian klimatu. Ostrzeżono ONZ, że aktualna polityka prowadzi do podkopania obecnego systemu ekonomicznego i naraża życie ludzi w wielu krajach na przykład odmawiajkąc im dostępu do elektrycznosći z pewnych i tanich źródeł.

 

Naukowcy którzy podpisali się pod listem stwierdzili również, że mają nadzieję aby na nowo otworzyć debatę na temat celowości klimatycznego alarmizmu, którego ucieleśnieniem stała się młoda Szwedka, Greta Thunberg. Promowanie takich postaw prowadzi bowiem ich zdaniem do krzywdzenia ludzi na różnych poziomach, jak emocjonalny czy ekonomiczny.

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (4 votes)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterroKomentarze

Portret użytkownika inzynier magister

Nowi hitlerowcy NWO w akcji !

Nowi hitlerowcy NWO w akcji !!!

Specjalny ekspert ONZ odpowiedzialny za promowanie „praw” osób LGBT na całym świecie wezwał rządy do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko duchownym i osobom o określonych przekonaniach religijnych, które nie akceptują promocji ideologii społeczności LGBT.W swoim najnowszym raporcie dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Victor Madrigal-Borloz napisał: „Państwa powinny podjąć zdecydowane działania, gdy władze religijne, przywódcy lub ich przedstawiciele naruszają prawa osób LGBT poprzez przemoc i dyskryminację, w tym mowę nienawiści”.Pod koniec 2017 r. Rada Praw Człowieka ONZ wyznaczyła Madrigala-Borloza na „niezależnego eksperta” ONZ ds. ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na „orientację seksualną i tożsamość płciową” na okres trzech lat, począwszy od 1 stycznia 2018 r.W tym charakterze, Madrigal-Borloz ocenia wdrażanie międzynarodowego prawa dotyczącego „praw” tzw. społeczności LGBT na świecie. Jego zadaniem jest „podnoszenie świadomości, prowadzenie dialogu ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz świadczenie usług doradczych, pomocy technicznej, budowanie zdolności w celu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji osób ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową”.

„Ekspert” chce, by zwiększyć udział osób LGBT w polityce, by miały one wpływ na wszystkie procesy decyzyjne. Chce wreszcie promocji dostępu do wymiaru sprawiedliwości i zwalczania bezkarności naruszeń praw człowieka, pielęgnowania partnerstwa z podmiotami niepaństwowymi, „uznania potrzeby promowania zmian społecznych i kulturowych oraz zaangażowania publicznego w kampanie uświadamiające i uwrażliwiające”, by w pozytywny sposób przedstawiać sodomitów, „transów” i inne tzw. mniejszości seksualne.

 

Co ciekawe, o ile dawniej środowiska homoseksualne zaprzeczały, że wśród nich są nadreprezentowane niektóre schorzenia, o tyle w raporcie „ekspert” podkreślił, że właśnie z powodu licznych schorzeń dotykających to środowisko (wyższy odsetek raka piersi i raka szyjki macicy, zakażenia wirusem HIV oraz problemy psychiczne takie, jak: lęk, depresja, samookaleczenie i samobójstwa) wymaga szczególnej opieki zdrowotnej. http://www.pch24.pl/ekspert-onz-chce-scigac-za-mowe-nienawisci-wobec-lgbt--na-celowniku-duchowni,71177,i.html#ixzz615G69YvW

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Portret użytkownika inzynier magister

George Soros poprzez fundacje

George Soros poprzez fundacje Open Society finansował działalność co najmniej 22 organizacji skrajnych ekologistów będących partnerami globalnego strajku klimatycznego. W latach 2000-2017 otrzymały one prawie 25 milionów dolarów - poinformował Joseph Vazquez w raporcie dla Media Research Center.Wśród organizacji współfinansowanych przez Sorosa znalazły się m.in.: Fund for Global Human Rights, Amnesty International czy People’s Action. W ostatnich 17 latach otrzymały na swoją działalność łącznie 24 854 592 dolarów. Każda z 22 organizacji ma wpisaną w swojej agendzie walkę ze zmianami klimatycznymi, wymuszenie redukcji dwutlenku węgla i zastąpienie gospodarki węglowej odnawialnymi źródłami energii.To jednak nie wszystko. Jak podaje „Washington Times”, w latach 2000-2014 Soros przeznaczył ponad 36 mln dolarów na 18 z 55 organizacji z komitetu sterującego marszami dla klimatu. Działanie ekologicznych aktywistów daje o sobie znać także w Polsce. Tuż przed szczytem ONZ w Nowym Jorku, na ulice 60 polskich miast wyszli uczniowie w „strajkach dla klimatu”. Wśród organizatorów specyficznych wagarów były międzynarodowe podmioty takie jak Extinction Rebellion czy Fridays for Future.W obliczu informacji podanych przez Media Research Center, działalność popularnej nastoletniej aktywistki klimatycznej Grety Thunberg nabiera nowego znaczenia.

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Portret użytkownika Alien1974

.............................

............................................... Czym innym jest globalne ocieplenie a czym innym ochrona środowiska poprzez przechodzenie na alternatywne źródła energii. Zjawisko globalnego ocieplenia jest dość dobrze opisane przez wcześniejsze cywilizacje, ale wiedza ta została źle zinterpretowana przez dziejszych badaczy. Np. szał na punkcie roku 2012 i Końca Świata wg Majów tyczy się m.in globalnego ocieplenia. Kroniki chińskie czy hinduskie mówią również o globalnym ociepleniu.

Portret użytkownika Arya

Mesjasz nie nadejdzie,

Mesjasz nie nadejdzie, ponieważ on już sié narodził i jest obecie w wieku 68 lat

Dowody poproszę. Inaczej to tylko rzucanie słów na wiatr. 

 

EDIT: No tak, nie ma to, jak uniknąć odpowiedzi, usuwając część wypowiedzi. To tylko potwierdza, że rzuciłeś słowa na wiatr z tym Mesjaszem. Następnym razem zrobię zrzut ekranu.

Wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku-z powrotem do Źródła.

Strony

Skomentuj