Naukowcy odkryli dziwne powiązanie między piorunami a promieniowaniem gamma

Kategorie: 

Źródło: Dreamstime.com

Naukowcy po raz pierwszy powiązali ze sobą dwa rodzaje zjawisk promieniowania gamma w chmurach burzowych. Najnowsze odkrycie sugeruje, że słabe rozbłyski promieniowania gamma mogą w specyficznych warunkach poprzedzać uderzenie pioruna.

 

Słabe poświaty gamma, które trwają około minuty, oraz znacznie krótsze i bardziej intensywne ziemskie błyski gamma to dwa zjawiska, które pojawiają się w chmurach burzowych w atmosferze. Naukowcy nigdy nie potrafili w pełni zrozumieć, jak te dwa fenomeny współdziałają ze sobą, oraz jaki jest ich związek z występowaniem piorunów.

 

Zespół astrofizyków z Uniwersytetu w Tokio podczas zimowej burzy w Kanazawie namierzył ziemski błysk gamma oraz poświatę gamma, która nagle zniknęła wraz z uderzeniem błyskawicy. Zjawiska te zaobserwowano w jednym obszarze w tym samym czasie.

Choć naukowcy od dekad wiedzą, że aktywność promieniowania gamma może towarzyszyć burzom, te dwa zdarzenia atmosferyczne zostały razem wykryte tylko jeden raz, a obserwacja nie dała jednoznacznych odpowiedzi. Jednak najnowsze badania dostarczyły znacznie więcej danych, a japońscy naukowcy opisują swoje odkrycie jako pierwsze jednoznaczne i jednoczesne wykrycie dwóch zjawisk gamma.

 

Zdaniem badaczy, istnieje możliwość, że błyski gamma nie tylko zapowiadają uderzenie piorunów, ale też pomagają je wywołać. Naukowcy nie rozumieją jednak, dlaczego ziemskie błyski gamma rzadko towarzyszą błyskawicom. Tylko instalacja większej liczby czujników oraz dalsze obserwacje mogą pomóc zrozumieć to zjawisko. Badania w tym zakresie nie tylko poszerzą naszą wiedzę na temat wyładowań atmosferycznych, ale też pozwolą meteorologom z jeszcze większą dokładnością przewidywać uderzenia piorunów.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: John Moll
Portret użytkownika John Moll

Redaktor współpracujący z portalem zmianynaziemi.pl niemal od samego początku jego istnienia. Specjalizuje się w wiadomościach naukowych oraz w problematyce Bliskiego Wschodu


Komentarze

4 Niemożliwe jest3 bowiem tych - którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego

Portret użytkownika Illuminat13

13

13

1 Głupi [już] z natury2 są wszyscy ludzie,
którzy nie poznali Boga:
z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest,
patrząc na dzieła nie poznali Twórcy,
2 lecz ogień, wiatr, powietrze chyże,
gwiazdy dokoła, wodę burzliwą
lub światła niebieskie3 uznali za bóstwa, które rządzą światem.
3 Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa -
winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca,
stworzył je bowiem Twórca piękności;
4 a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw -
winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił.
5 Bo z wielkości i piękna stworzeń
poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę.
6 Ci jednak na mniejszą zasługują naganę,
bo wprawdzie błądzą,
ale Boga szukają i pragną Go znaleźć.
7 Obracają się wśród Jego dzieł, badają,
i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą.
8 Ale i oni nie są bez winy:
9 jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy,
by móc ogarnąć wszechświat -
jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana?
 

Nierozumność bałwochwalstwa4

10 A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani
ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich:
złoto i srebro - dzieła sztuki,
wyobrażenia zwierząt
lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki.
11 Oto jakiś cieśla wyciął odpowiednie drzewo,
całą korę zdjął z niego umiejętnie
i obrobiwszy ładnie
sporządził sprzęt przydatny do codziennego użytku.
12 A odpadków z tej obróbki
użył do przygotowania pokarmu i nasycił się.
13 Wziął spośród nich odpadek na nic już niezdatny,
kloc kręty, poprzerastany sękami,
rzeźbił, bawiąc się pracą dla odpoczynku,
i przekształcał, próbując swych umiejętności.
Odtworzył w nim obraz człowieka
14 lub uczynił coś podobnego do jakiegoś marnego zwierzęcia.
Pociągnął minią, czerwienią jego powierzchnię zabarwił
i zamalował na nim wszelką skazę.
15 Przygotował mu pomieszczenie stosowne:
na ścianie umieścił, przytwierdzając gwoździem.
16 Zatroszczył się więc o niego, żeby czasem nie spadł,
wiedząc, że sobie sam pomóc nie zdoła,
bo jest [tylko] obrazem i potrzebuje pomocy.
17 Ale gdy się modli w sprawie swego mienia,
w sprawie swych zaślubin i dzieci -
nie wstydzi się mówić do bezdusznego.
I bezsilnego prosi o zdrowie,
18 do martwego modli się o życie.
Najbardziej bezradnego błaga o pomoc,
a o drogę szczęśliwą - niezdolnego posłużyć się nogą.
19 O zarobek, o pracę, o rękę szczęśliwą,
o siłę prosi tego, czyje ręce są jak najbardziej bezsilne.

4 Niemożliwe jest3 bowiem tych - którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego

Skomentuj