W Holandii na życzenie islamistów wycofano się z promocji chrześcijańskich dzieł Caravaggia

Kategorie: 

Obraz św Mateusz i anioł - Caravaggio

W holenderskim mieście Utrecht okazało się, że zaplanowane wsparcie dla wielkiej wystawy dzieł Michelangelo Merisi da Caravaggia, która miała się odbyć w lokalnym muzeum, ze wsparciem ratusza, nie może mieć miejsca z powodu protestu muzułmanów niezadowolonych z powodu chrześcijańskiej retoryki dzieł wybitnego malarza.

 

Jak wynika z doniesień medialnych, protest przeciwko obrazom Caravaggia rozkręciła muzułmańska partia DENK, która reprezentuje przebywających w Holandii imigrantów z Turcji i Maroka. Poszło o reprodukcje dzieł mistrza, które miały być prezentowane na budynkach miejskich.

Złożenie do grobu Jezusa - Źródło: Wikipedia domena publiczna

Muzułmanom nie spodobała się szczególnie chrześcijańska i biblijna tematyka prac Caravaggia. Politycy z partii DENK zasugerowali burmistrzowi Utrechtu, aby lepiej odstąpił od swojego planu i zamiast Caravaggia, powiesił dzieła współczesnych artystów. Wygląda na to, że zarówno on jak i rada miasta, dali się zastraszyć, bo ostatecznie przychylono się do realizacji postulatu muzułmanów.

Niewierny Tomasz - Źródło: Wikipedia domena publiczna

Radni Utrechtu zaznaczyli, że rezygnują ze wsparcia dla wystawy dzieł Caravaggia bo nie chcą nikogo urazić. Szkoda tylko, że nie wzięli pod uwagę co myśli chrześcijańska większość. 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika Popiół z feniksa

Nie kłam ! . W katolickiej

Nie kłam ! . W katolickiej Biblii w tzw. Tysiąclatce jest "przykazań " a nie " przepisów " . Truizmami o składzie Tory nie zamącisz tutaj widoku swego matactwa i indolencji . Oto zacytowałeś urywek o Janie , w którym sam zaprzecza , iż nie jest prorokiem . Istotnie nie czuł się prorokiem , ale to jemu Jezus przyznał najwyższe znaczenie proroka : " Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. 10 On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę5. 11 Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on6. 12 A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je7. 13 Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. 14 A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. 15 Kto ma uszy, niechaj słucha!" . A prorok Zachariasz wydaje o nim świadectwo : " A ty dziecię prorokiem Najwyższego zwać się będziesz bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi" . Jedno nędzne marne życie ludzkie dla takich niedouczonych nauczycieli jak ty wyczerpuje całą wiedzę o osobie , a z tych słów dla tych " co mają uszy " wynika co innego. Oto Jan idzie przez wieczność torując drogi Panu . Ślepy trwajacy w grzechu go nie spotka ani nie zobaczy. Powiadasz , że Mojżesz wszystko zarządzał (przepisy) od Boga ? . To też , fragment który zacytuje?  : " Gdy w kraju, który ci daje w posiadanie Pan, Bóg twój, znajdzie się na polu leżący trup człowieka zabitego, a nie wiadomo, kto go uderzył, 2 wtedy przyjdą starsi i sędziowie odmierzyć odległość trupa od okolicznych miast1. 3 Gdy chodzi o miasto, które jest najbliżej trupa, starsi tegoż miasta wezmą jałowicę, która jeszcze nie pracowała i nie nosiła jarzma. 4 Jałowicę tę sprowadzą starsi miasta do rzeki nie wysychającej, na miejsce nieuprawione i nieobsiane i złamią jej kark w rzece..." . Oto w tym tekście krzyżuja się rozkazy dawców grzechu w niewoli której jest ludzkość , podawane kryptosłowiem a dotyczące ludzi . Nie zasługujesz na to ,  abym ci zamieniał wodę w wino , wszak obszczekujesz mój kościół . Dla czytelników jednak wyjaśnię , co tam jest ukryte językiem nadprzekazu . " Trup człowieka zabitego " to człowiek obudzony ze snu wiecznego a według NT : " narodzony z woli męża". To tacy którzy odzyskali swoją wieczną tożsamość i obudzili się do życia wiecznego. Ci staja się " trupami " czyli umierają dla kłamstwa , którym posługuje sie plemię żmijowe , przewrotnie i wiarołomnie jak rzekł Jezus. To w niewoli tego plemienia ludzkośc jest od zarania , bo mając być opiekunami ludzkosci na sen wieczny , wiarołomnie złamali wszystkie umowy zapisu dłużnego nieskończoną ilość razy . Tradycja nazywa ich archontami ale jest to to samo " potomstwo węża" z ks. Rdz , a nie żydzi w opierdzianych szarawarach , którzy rzekomo jak wam owi archonci  przewrotnie nakładli do głowy , rzucili wyzwanie Wszechmocy Bożej . Dalej : " ... a nie wiadomo , kto go uderzył "-  Nie jest znany ingerent , który spowodował obudzenie tego człowieka . Tutaj należy wyjaśnić , ze cała ludzkość jest polem działania inetresów tak zwanych " lwów" , czyli mocarstw wymiarów i struktur Wszechbytu , przez św. Pawła nazywanymi " zwierzchnościami " . Te lwy są w różnych układach lub zwalczają się między sobą , a ich struktury władzy nad ziemią (ludzkoscią) nazywają się w nadprzekazie " miastami" . To własność takiego miasta musi dotknąć zemsta archontów( starsi i sędziowie) którzy wskazują najprawdopodobniejsze pochodzenie ingerenta( " kto go uderzył " ).Wskazane " miasto" samo musi wymierzyć karę , czyli wykonać wyrok na człowieku będącym w ich " jurysdykcji " i " chłopcem do bicia"za tamtego ingerenta. Jałowica zaś oznacza człowieka który miał przeznaczone wielkie czyny , ale jeszcze ich nie zaczął wypełniać(" która jeszcze nie pracowała i nie nosiła jarzma" ) .Kara polega na zpędzeniu takiego człowieka pod stały nadzór (rzeka nie wysychająca) w sytuacje dramatyczne i trudne(miejsce nieuprawione) i bezndziejne oraz pozbawione pomocy i ratunku(nieobsiane ) . I to po tych przejściach następuje " złamanie karku" czyli wpedzenie w choroby psychiczne a nawet doprtowadzenie do smobójstwa. Oto sens przepisu Mojżesza od Boga , czy od tych którzy się za Niego podszywają ?! .Cała Księga Powtórzonego Prawa usiana jest podobnymi nadprzekazami dotyczącymi zarzadzania ludzkością , ale nie pochodzącymi od Boga . To od autorów tych " natchnień" przyszedł wyzwolić nas Chrystus !.

Portret użytkownika Tomasz 123

Do  Popiół z feniksa.Dodam

Do  Popiół z feniksa.Dodam jeszcze znamienne słowa Pana Jezusa: (21) Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. (22) Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? (23) Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości."                                                   Co z tego ,że niektórzy cały czas mówią o Panie Jezusie,jeśli nie spełniają woli Boga Jahwe(Jehowy).

Portret użytkownika Tomasz 123

Do Popiół z feniksa.Na

Do Popiół z feniksa.Na odpowiedź podam Ci werset:2 list do Tymoteusza 3;16,17 BT:" (16) Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - (17) aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. ".Autorem Starego i Nowego Testamentu jest tak naprawdę Bóg Jahwe(Jehowa) i odrzucając Stary testament ,odrzucasz rzeczywistego autora.                                                                   Rzecz w tym ,że Bóg poprzez Apostoła Pawła potwierdził i powtórzył, co było napisane w Starym Testamencie w Powt .Prawa 4;15-19 BTdrugie wydanie:"(15) Strzeżcie siebie, boście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Jahwe spośród ognia na Horebie; (16) byście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, (17) podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego po niebie, (18) podobiznę jakiegokolwiek zwierzątka naziemnego, podobiznę ryby, która jest w wodach - pod ziemią. (19) Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Bóg twój, Jahwe, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem. "                                                                                                                     Teraz List do Rzymian Apostoła Pawła 1;22-26 BT:"(22) Podając się za mądrych stali się głupimi. (23) I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. (24) Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. (25) Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (26) Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. (27)Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. "                                            Czczenie czegokolwiek w postaci wizerunku,obrazu ,czy rzeźby lub odlewu ,jest prze Boga Jahwe(Jehowa)kategorycznie zabronione,czy się to komuś podoba czy nie. Efekty niestosowania do tego wyraźnego zakazu są widoczne w wśród kapłanów "chrześcijańskich" w postaci homoseksualizmu.

Portret użytkownika Popiół z feniksa

Powtarzasz się jak katarynka

Powtarzasz się jak katarynka , cytując w około tę sama interpretację Mojżesza( na bazie swojego ograniczonego rozumu) , podczas tego gdy nie pojął tych słów przykazań Bożych , które od Boga podał ludowi ! . Autorem Pisma św. nie jest Bóg tylko ludzie natchnieni - jedni od Boga drudzy od tych , którzy są niewidoczni a przeciw Bogu się zbuntowali !. Jezus niczego nie zniósł z Pisma aż sie wszystko spełni dlatego , że tam gdzie podszywano się za Boga , wypełnią się te słowa w sposób przewrotny(" bo miarą jaka w mierzycie , zostanie wam oddane ")w dwójnasób   na tych , którzy ważli sie zbuntować  . Człowiek w tej plątaninie fałszu i kłamstwa jakim był zwodzony naród wybrany przez plemię żmijowe , nie jest w stanie odsiać trucizny od zdrowego pokarmu w tym co zostało spisane.Opamnietaj się ślepcze ,bo to Bóg pierwszy kazał wrzeźbić dwa cheruby na arkę przymierza i umieścić w miejscu największej czci , czyli w namiocie spotkania na miejscu Święte Świętych . Potwierdź ,że w przykazaniach Bożych nie ma zakazu wykonywania podobizn tego co "nazywa się Bogiem" (dokładny zwrot z Pisma świętego ) w niebie i na ziemi oraz oddawania za pomocą tej sztuki sakralnej czci samemu Bogu albo idź precz ! . Sekciarski i heretycki bełkot pozostaw tym co wyłupali sobie oboje oczu i obcięli sobie obie ręce , ze starchu i nadgorliwości !.

Portret użytkownika Tomasz 123

Do Popiół z feniksa.Twoje

Do Popiół z feniksa.Twoje stwierdzenie:" Autorem Pisma św. nie jest Bóg" oddaje sedno Twoich poglądów.Ty odrzuciłeś Słowo Boże ,jako całość i powybierałeś sobie fragmenty, które Ci pasująJeszcze raz przypomnę,co Pan Jezus powiedział:"(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (18) Zaprawdę, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą i dopóki nie wypełni się wszystko, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie. "                                                                                                                              Niebo i ziemia jeszcze nie przemineły i ani " ani jedna jota, ani jedna kreska" nie zmieniły się w Prawie,oprócz tego ,co zmienił z woli Boga Jahwe (Jehowy) sam Pan Jezus .A o ludziach przekręcających Pisma(Święte) pisał pod natchnieniem Apostoł Piotr:      " (15) a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, (16) jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę. (17) Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku."   2 Piotra 3;15-17.BT

Wcale się nie dziwię ,że ateiści odrzucają Słowo Boże ,skoro odrzucają je ci, którzy mówią o sobie ,że są "chrześcijanami".Dlatego strzegę się Ciebie ,ponieważ nie szanujesz praw Bożych i kończę tę wymianę poglądów.Podrawiam Cię ,chociaż wyzywałeś mnie od kłamców.

Portret użytkownika Popiół z feniksa

Mam prawo nazywać cię kłamcą

Mam prawo nazywać cię kłamcą , wszak zarzucałeś katolikom sztukę sakralną , twierdząc że zakazał tego Bóg w przykazaniach Bożych , a to nieprawda ! . W przykazaniach Bożych jest zakaz który dotyczy " tego co na niebie wysoko" , " na ziemi nisko " , i " w wodach pod ziemią" - nie ma w tym nic z Boga , czego nie zrozumiał Mojżesz i wszyscy ślepcy od jego czasów !!! . Dowodziłeś że Mojżesz był największym prorokiem , a Jezus i Zachariasz twiedzą coś innego , ze jest nim Jan Chrzciciel ! .Katolicy oddaja cześć Bogu w tematyce sztuki sakralnej , jako sławienie Boga pięknem i wyrazem . Jest to najwyższa forma uwielbienia , gdyż przemawia do duszy i do serca  werbalnie .Jak ślepe i przestraszone zwierzęta , tacy jak ty biegną wykonywać nie pojąwszy co słuszne  a co nie .Chcieli by natomiast wszystkich pouczać w swej ślepocie przekonani o swej słuszności i nieomylności  swych przewodników , na których czeka zatracenie . Na żaden z moich zarzutów nie odpowiedziałeś , zaczynając znów z innej beczki imputując ,że wszystko co złe jest u katolików a ty jesteś tym który ma im to pokazywać . Jesteś nie tylko kłamcą , ale także żałosnym i obłudnym hipokrytą . Bez odbioru .

Portret użytkownika Tomasz 123

Do Arya.Obejrzałem uważnie i

Do Arya.Obejrzałem uważnie i uważam ,że autorzy tych filmików to naiwni ludzie ,którzy dali się podpuścić jakiemuś cwaniakowi.Świadczy o tym chociażby fakt,że zaczeli od wyśmiewania się z postanowienia Wszechmocnego Boga Jahwe(Jehowy) dotyczącego higieny po dotknieciu zwłok zmarłego.Przecież akurat higiena była jednym z najwspanialszych darów Boga dla Hebrajczyków ,a poprzez czytanie Biblii ,dla wszystkich ludzi.(Polecam hasło Antyseptyka w Wikipedii i historię doktora Igaza Semmelweisa - https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis).Następnym elementem świadczącym o ich niewiedzy był fakt,że podali różnice w oblężeniu miast ludów kananejskich(wybicie całej ludności miasta,ludzi ,którzy za zabijanie własnych dzieci na ofiarę dla demonów, zostali skazani na śmierć) i oblężenie wszystkich innych miast.Miasta w których nie mieszkały ludy kananejskie,musiały mieć podane warunki kapitulacji.Po kapitulacji nie wolno było zabijać ludności miasta:"(10) Jeśli podejdziesz pod miasto, by z nim prowadzić wojnę, najpierw ofiarujesz mu pokój, (11) a ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy, niech cały lud, który się w nim znajduje, zejdzie do rzędu robotników pracujących przymusowo, i będą ci służyli. "Powt.Prawa 20;10,11.                                                                                                                    Jestem przekonany ,że gdyby ci sami goście ,co nakręcili te filmiki ,plus część ludzi komentujących ,obejrzeli film fabularny o Kananejczykach,którzy najpierw w świątyniach uprawiali orgie seksualne bez żadnych ograniczeń, a później zobaczyli jak mordowali (czasem żywcem palili )część swoich dzieci,to zmieniliby zdanie o Wszechmocnym Bogu Jahwe(Jehowa).                                                                                                             Tak się "dziwnie" składa ,że narody, które składały ludzi na ofiarę dla bożków(demonów) zostały wytępione, lub zmieniły swoje rytuały.Poczytaj sobie o Kartagińczykach,Fenicjanach,Majach,Aztekach,Inkach,Hindusach(bogini Kali),Galach,Etruskach,itp.

Portret użytkownika Tomasz 123

Do Arya.Tak ,to brzmi

Do Arya.Tak ,to brzmi strasznie -Bóg każe zabijać małe dzieci.Te dzieci ,które nie zostały poświęcione przez swoich rodziców w ofirze dla bożka(demona),a dlaczego?Ponieważ miały za zadanie(gdy dorosną)dalej czcić bożka(demona),którego czcili ich rodzice.Nawet gdyby tylko rodzice zgineli,kult Baala i innych demonów znowu by się odrodził,i znowu dzieci tych małych dzieci ginełyby w ogniu.To jest efekt wolnej woli w złym celu.Można to było prześledzić na przykładzie Żydów.Dopiero ,gdy Żydzi po zburzeniu pierwszej Świątynii w Jerozolimie poszli w niewolę babilońską,porzucili kult bozków(demonów)i przestali mordować swoje dzieci w ofiarach.

Portret użytkownika gnago

To biegało nie o niewinne

To biegało nie o niewinne obrazy ale klony biologiczne, androidy- roboty i szerzej sztuczną inteligencję. Ale kmioty rozumuja w dostepny dla siebie sposób. 

Pomacaj osobę a nastepnie obraz , wyczuwasz podobiznę?

Strony

Skomentuj