W Holandii na życzenie islamistów wycofano się z promocji chrześcijańskich dzieł Caravaggia

Kategorie: 

Obraz św Mateusz i anioł - Caravaggio

W holenderskim mieście Utrecht okazało się, że zaplanowane wsparcie dla wielkiej wystawy dzieł Michelangelo Merisi da Caravaggia, która miała się odbyć w lokalnym muzeum, ze wsparciem ratusza, nie może mieć miejsca z powodu protestu muzułmanów niezadowolonych z powodu chrześcijańskiej retoryki dzieł wybitnego malarza.

 

Jak wynika z doniesień medialnych, protest przeciwko obrazom Caravaggia rozkręciła muzułmańska partia DENK, która reprezentuje przebywających w Holandii imigrantów z Turcji i Maroka. Poszło o reprodukcje dzieł mistrza, które miały być prezentowane na budynkach miejskich.

Złożenie do grobu Jezusa - Źródło: Wikipedia domena publiczna

Muzułmanom nie spodobała się szczególnie chrześcijańska i biblijna tematyka prac Caravaggia. Politycy z partii DENK zasugerowali burmistrzowi Utrechtu, aby lepiej odstąpił od swojego planu i zamiast Caravaggia, powiesił dzieła współczesnych artystów. Wygląda na to, że zarówno on jak i rada miasta, dali się zastraszyć, bo ostatecznie przychylono się do realizacji postulatu muzułmanów.

Niewierny Tomasz - Źródło: Wikipedia domena publiczna

Radni Utrechtu zaznaczyli, że rezygnują ze wsparcia dla wystawy dzieł Caravaggia bo nie chcą nikogo urazić. Szkoda tylko, że nie wzięli pod uwagę co myśli chrześcijańska większość. 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika Witek

tu chodzi o tradycyjne

tu chodzi o tradycyjne rozumienie słowa tolerancja, gdzie więksość społeczeństwa toleruje mniejszości pozwalając im spokojnie funkcjonować, chrześcijanie (w rozumieniu katolicy) nie stosują przemocy wobec mniejszości, tolerancja jednak nie oznacza afirmacji, grzech jest grzechem 

Portret użytkownika 33i1/2kromki

Wiemy to już z "fałszywych"

Wiemy to już z "fałszywych" protokołów. Jeszcze jakieś "sensacje"? Oddawałeś już "cześć" człekopająkowi, patronowi masońskiejsieci oplatającej świat? To chyba właśnie od trzynastego lewelu, prawda?

Portret użytkownika Dzik

Chrzescijańska większość

Chrzescijańska większość
cieszy się z wycofania promocji chrześcijańskich dzieł Caravaggia. Ponieważ chrześcijańska większośc naprawdę wierząca zgodnie z drugim przykazaniem dekalogu (" Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.Nie będziesz się im kłaniał  i nie będziesz im służył," wyj 20:4) nie maluje sobie na obrazach postaci Jezusa" i nie kleka przed tymi obrazami i nie modli się przed nimi i czuje obrzydzenie do tego rodzaju malowideł.. W przeciwiaństwie do chrzescijańskiej mniejszości zwanych - parafianami (wg słownika języja polskiego sjp.pl/parafianin  jest to człowiek bez ogłady, wykształcenia, zacofany, ograniczony ) którzy nie czytają sami Biblii, nie wiedzą co oznacza wyraz bałwochwalstwo i wierzą tylko  w wymyślone bajki opowiadane przez ich nauczycieli - pedofili i homoseksualistów, pełnych hipokryzji i młości do pieniądza i władzy.

Chwała i Sława naszemu Bogu, który stworzył Niebo i Ziemię, i wszystko co w nich jest.

Intermarium is solution for Europe

Portret użytkownika Popiół z feniksa

Jeszcze jeden ślepiec i

Jeszcze jeden ślepiec i ignorant z sekciarską i  heretycką  interpretacją !. Prawidłowe brzmienie tego przykazania w tym miejscu : " Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na(nie w niebie !) niebie wysoko(kulty astralne !), ani tego, co jest na ziemi nisko( na ziemi nisko jest to co podłe i złe , a nie to co dobre i wzniosłe !), ani tego, co jest w wodach pod ziemią!( tam są tylko bakterie  , więc indolenci i heretycy nawet nie zauważyli , iż znaczenie jest tutaj metaforyczne i chodzi o istnienie ukryte przed ludzkim wzrokiem a oddziałujące na ludzkość- podziemie świata) 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. " .Natomiast sztuka to język , którym w pierwszej kolejności należy wielbić Boga , gdyż Bóg o tą chwałę jest zazdrosny wszak talenty pochodzą od Niego . Opamiętaj się ślepcze i przestań zwodzić luidzi , którzy nie są obeznani w temacie !.

Portret użytkownika Tomasz 123

Do Popiół z feniksa.Dla tych,

Do Popiół z feniksa.Dla tych, którzy próbują wymyślać nieprawdopodobne objaśnienia wersetów z Biblii(Pisma Świętego,Słowa Bożego) Wszechmocny Bóg Jahwe(Jehowa) przygotował wersety -korepetycje.            Oto pierwszy z nich:księga Powtórzonego Prawa 4;12-19 BP:"(12)Jahwe przemawiał do was spośród ognia. Słyszeliście brzmienie słów, sam głos tylko; żadnej postaci nie widzieliście. (13) I obwieścił wam swoje Przymierze, nakazując wam wypełniać je - Dziesięć Słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach. (14) W owym czasie Jahwe polecił mi nauczyć was praw i nakazów, abyście je wypełniali w kraju, do którego przychodzicie, by wziąć go w posiadanie. (15) Strzeżcie się więc pilnie - bo nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym Jahwe przemówił do was na Chorebie spośród ognia - (16) abyście się nie sprzeniewierzyli, wykonując dla siebie rzeźby przedstawiające jakąkolwiek podobiznę: postać mężczyzny albo kobiety, (17)obraz jakiegokolwiek zwierzęcia żyjącego na ziemi [czy] jakiegoś ptaka latającego pod niebem, (18) obraz jakiegoś płaza, pełzającego po ziemi, czy wyobrażenie jakiejś ryby, żyjącej w wodach pod powierzchnią ziemi. (19) Spoglądając więc w niebo i widząc słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie daj się uwieść do oddawania im czci i do służenia im! Twój Bóg, Jahwe, dał je w udziale wszystkim ludom pod niebem, ".                                               Myślę,że Wszechmocny Bóg dobitnie wyraził,co uznaje za bałwochwalstwo.Jeśli chciałbyś poznać jeszcze inne wersety - korepetycje na temat zakazu czczenia czegokolwiek lub kogokolwiek poza Wszechmocnym Bogiem Jahwe(Jehową) ,to służę pomocą.                          

Portret użytkownika Popiół z feniksa

Do Tomasz123 . Te słowa które

Do Tomasz123 . Te słowa które zacytowałeś , Mojżesz wypowiedział do ludu  o " twardym karku " , czyli trwajacym w uporze podobnie jak ty i wszyscy ludzie o zatwardziałych sercach , jak o nich rzekł Jezus. Nie cytuje ich on za Bogiem lecz interpretuje jak wiele zarządzeń (co prostował Jezus )po swojemu na użytek ludu w swoim czasie . Nawracali oni chronicznie do kultów astralnych i koncentrowali kult na przedmiotach które utożsamiali z samym bóstwem  . Upór to trwanie w błędzie pomimo światła prawdy która jaśnieje . Twój upór polega  na trwaniu w ciemności po to aby nie zbliżyć się do światła .Nam Prawda zajaśniała w Chrystusie i nie jest On już nieznanym i niewidzialnym Bogiem , lecz Bogiem , który stał się Ciałem- Słowo Wcielone !. Ma więc widzialny obraz  .Jako Syn Człowieczy przyszedł On nas uwolnić z niewoli grzechu , który sprowadza przekleństwo Prawa , śmierć . Do ludzi żyjących pod Prawem przemawiał Mojżesz i obostrzenia prawa ten lud obowiązywały . Chrystus wyswobodził nas od śmierci wiecznej i uwolnił od wszelkiej trwogi , a wybranym objawił siebie i Ojca . Dzieci które znają Ojca miłują Go i rysują jak potrafią . Natomiast te które Go nie znają i nasłuchały się kłamstw na jego temat , drżą ze strachu przed Nim . Tak się go boją ,że nawet swoje dzieci skazują na śmierć , odmawiając im pomocy (przetaczanie krwi ) , po to aby spełnić żle interpretowane Prawo ! .Bowiem " krew życia " to nie płyn fizjologiczny nazywany krwią , lecz zapis świadomości z całego zycia zabierany w chwili śmierci od umierajacego a który wyświetla sie w kilka chwil przed jego oczami.Płyn fizjologiczny " krew" jest tylko metaforycznym obrazem tamtej krwi , a którego zakazał Mojżesz sam będąc  w ciemności(Nie posiadał obietnicy Ducha św , lecz sporadycznie stawał przed Panem i słyszał Jego głos !), narodowi który kroczy w ciemności !. Tak i na tym polu trwanie w " starym" jest następną zatwardziałością !. Ci którzy w niej trwają , nie zbliżają się do Boga , lecz oddalają wraz z przemijaniem ich zycia , które było ich szansą na odnalezienie Go .

Portret użytkownika Tomasz 123

Do  Popiół z feniksa.Biblia

Do  Popiół z feniksa.Biblia(Stary i Nowy Testament) jest Słowem Boga.Pan Jezus powiedział:"(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (18) Zaprawdę, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą i dopóki nie wypełni się wszystko, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie. (19) Ktokolwiek więc zniósłby jeden z tych przepisów, choćby najmniejszy, i tak nauczał ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto by ich przestrzegał i nauczał tego, ten będzie wielki w królestwie niebieskim."Ewangelia Mateusza 5;17-19 Biblia Poznańska(Katolicka).    Wszystko, co Mojżesz objaśniał i co Bóg Jahwe(Jehowa) kazał zapisać ,pochodzi od Niego,a nie personalnie od Mojżesza,który jako prorok stał niżej tylko od Jezusa.Pan Jezus nigdy nie zniósł zakazu tworzenia posągów,obrazów, wizerunków,ani san sie do nich nie modlił.Nie modlili się też do obrazów apostołowie,ani inni uczniowie pana Jezusa.Więc nie sugeruj ,proszę ,że zakaz-- "(16) abyście się nie sprzeniewierzyli, wykonując dla siebie rzeźby przedstawiające jakąkolwiek podobiznę: postać mężczyzny albo kobiety,"-- dotyczy tylko i wyłącznie Żydów, a Chrześcijan już nie.

Portret użytkownika Popiół z feniksa

Nie kłam cytując fałszywe

Nie kłam cytując fałszywe przekłady Pisma św !. Czytałem twoje kacerskie wypowiedzi w wielu miejscach na forach . Oto prawdziwe brzmienie tego co cytujesz z uwagami jak fałszywie zmieniajac treść ,  chcesz zmieścić w tym swoją herezję !. " Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić618 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań( u ciebie " przepisów " ! - a przykazań Bożych jest niewiele , przepisów wymyślonych i nie wymyślonych przez Mojżesza natomiast tysiące !) , choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. " . Aby wypełniać przykazania stosownie do wzrostu chrzescijaństwa , należy rozumieć je odpowiednio do doby dziejów , nie zaś trwać w ciemności koczujących pastuchów ! .Aby uczyć wypełniać te przykazania , należy je samemu najpierw odczytac dogłębnie , bo słowo Boże jest mieczem obosiecznym ; wspomaga prawdziwych uczniów a kaleczy niegodnych tego miana.Kłamiesz też o wielkości Mojżesza jako proroka , wszak palmę pierwszeństwa Jezus przydzielił Janowi Chrzcielowi - to Jezus nie wiedział co mówi ?!. Oto Jan nie zostawił po sobie żadnych przepisów ani przykazań , które by za jego pośrednictwem przyszły do ludzi - tak ty i wszyscy przebywający w ciemności macie problem : Czemu Jezus Chrystus pomiędzy narodzonymi z niewiasty nie znalazł wiekszego !?.

Portret użytkownika Tomasz 123

Do Popiół z feniksa.Do czego

Do Popiół z feniksa.Do czego to doszło ,żeby Katolik wyśmiewał się z katolickiego (Biblia Poznańska) przekładu biblii(Pisma Świętego).           Prawo to nie jest tylko 10 przykazań,to jest całe pięć ksiąg (Rodzaju, Wyjscia,Kapłańska,Liczb,Powtórzonego Prawa).Co do Jana Chrzciciela, on sam nie uważał się za proroka:(19) Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, (20) on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. (21) Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! (22) Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? (23) Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. (24) A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. (25) I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? (26) Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, (27) który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. (28) Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu."Ewangelia Jana 1;19-28 Biblia Tysiąclecia.                      Powtarzam jeszcze raz:"  Wszystko, co Mojżesz objaśniał i co Bóg Jahwe(Jehowa) kazał zapisać ,pochodzi od Niego,a nie personalnie od Mojżesza,który jako prorok stał niżej tylko od Jezusa."

Strony

Skomentuj