ONZ chce stworzyć świat bez granic dla migracji

Kategorie: 

Źródło: ONZ

Już w grudniu odbędzie się głosowanie w sprawie formalnego przyjęcia Światowego Paktu ws. Migracji. Niektóre państwa już zapowiedziały, że odrzucą ten niebezpieczny dokument, lecz zdecydowana większość krajów członkowskich ONZ zamierza go podpisać i przestrzegać zawartych w nim ustaleń.

 

Porozumienie, nazywane Światowym Paktem dla Bezpiecznej, Uporządkowanej i Regularnej Migracji, choć jest niewiążące, uznaje, że migracja jest prawem człowieka i wynosi tę kwestię na skalę globalną.

 

Należy tu zaznaczyć, że dokument nie mówi o uchodźcach wojennych, czy osobach, które uciekają z jednego kraju np. z przyczyn politycznych i ubiegają się o azyl w drugim. Pakt ONZ dotyczy wszelkiej możliwej migracji, w tym migracji ekonomicznej, oraz uznaje, że każdy ma do niej prawo, a poszczególne państwa mają ją respektować i chronić.

„Uchodźcy i migranci mają prawo do tych samych powszechnych praw człowieka i podstawowych wolności, które muszą być szanowane, chronione i spełniane przez cały czas.”

Porozumienie to zawiera 23 cele, które państwa sygnatariusze powinny zrealizować. Jeden z nich, punkt nr 3, wymaga, aby uruchomiono i udostępniono strony internetowe, w których pojawią się wszystkie najważniejsze informacje, dotyczące między innymi polityki migracyjnej danego państwa, prawa, możliwości zatrudnienia się oraz warunków życia. Bazy danych mają pozwolić migrantom na wybór dowolnego kraju, w którym będą chcieli się osiedlić.

„Uruchomienie i upublicznienie scentralizowanej i publicznie dostępnej krajowej strony internetowej, aby udostępnić informacje o legalnych opcjach migracji, takich jak prawa i polityka migracyjna kraju, wymagania wizowe, formalności związane z wnioskami, opłaty i kryteria konwersji, wymagania dotyczące pozwoleń na pracę, wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych, ocena wiarygodności i równoważności, możliwości szkolenia i nauki, koszty i warunki życia, w celu poinformowania o decyzjach migrantów.”

Zgodnie z punktem nr 16, państwa muszą respektować kulturę, tradycje i zwyczaje imigrantów, promować akceptację różnorodności i integrować obcokrajowców ze społeczeństwem. Rządy muszą także zapewnić im „godną pracę”, dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej oraz możliwość sprowadzania rodzin. Dalej czytamy obowiązku wspierania wielokulturowości poprzez sport, muzykę, sztukę i inne wydarzenia społeczne.

„Promować wzajemny szacunek dla kultur, tradycji i obyczajów społeczności docelowych oraz imigrantów poprzez wymianę i wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie polityk integracyjnych, programów i działań, w tym sposobów promowania akceptacji różnorodności oraz ułatwiania spójności społecznej i integracji.”

„Wspieranie działalności wielokulturowej poprzez sport, muzykę, sztuki, festiwale kulinarne, wolontariat i inne wydarzenia społeczne, które ułatwią wzajemne zrozumienie i docenienie kultur migranckich i społeczności docelowych.”

Równie niepokojący jest punkt nr 17, który zakłada promowanie i wspieranie mediów poprawnych politycznie oraz wycofywanie środków publicznych i wsparcia dla tych, które szerzą nietolerancję, ksenofobię i rasizm wobec imigrantów. Zaproponowano również wprowadzenie ustaw, które pozwolą karać za „zbrodnie nienawiści” przeciwko imigrantom, oraz zapewnienie szkoleń dla organów ścigania i urzędników celem zapobiegania i reagowania na wszelkie akty przemocy przeciwko imigrantom. Punkt ten postuluje walkę z wszelkimi przejawami nienawiści lub niechęci do imigrantów.

„Uchwalenie, wdrożenie lub utrzymanie ustawodawstwa, które będzie karać zbrodnie nienawiści i zaostrzone przestępstwa z nienawiści skierowane do imigrantów, a także szkolić organy ścigania i innych urzędników publicznych w celu rozpoznawania, zapobiegania i reagowania na takie zbrodnie i inne akty przemocy skierowane do migrantów, jak również w celu zapewnienia opieki medycznej, pomocy prawnej i psychospołecznej dla ofiar.”

„Promowanie niezależnego, obiektywnego i jakościowego raportowania mediów, w tym informacji w internecie, w tym przez uwrażliwianie i edukowanie specjalistów od mediów na kwestie związane z migracją i terminologię, inwestowanie w standardy sprawozdawczości etycznej i reklamę oraz zatrzymywanie alokacji środków publicznych lub wsparcia materialnego dla mediów, które systematycznie promują nietolerancję, ksenofobię, rasizm i inne formy dyskryminacji wobec migrantów, przy pełnym poszanowaniu wolności mediów.”

Światowy Pakt dla Bezpiecznej, Uporządkowanej i Regularnej Migracji można podsumować krótko – jest korzystny dla imigrantów a zarazem niebezpieczny dla państw i jego rodowitych mieszkańców. Wystarczy spojrzeć na problemy, z jakimi już dziś zmaga się Europa, gdzie imigranci nie integrują się, tworzą równoległe społeczeństwa i dochodzi do różnych konfliktów.

 

Co więcej, dokument ONZ głosi, że państwa i jego mieszkańcy mają tolerować wszystkie kultury i religie, a tymczasem islam, który agresywnie rozprzestrzenia się po Europie właśnie dzięki imigracji, nie toleruje chrześcijaństwa. Pamiętajmy również, że gdy nielegalna migracja stanie się legalną i promowaną przez państwa, na pomoc dla obcokrajowców będą oczywiście składać się podatnicy.

 

Światowy Pakt dla Bezpiecznej, Uporządkowanej i Regularnej Migracji sprzyja globalizacji, jest krokiem ku zniesieniu granic i zaprowadzeniu globalnego porządku. Głosowanie nad tym dokumentem i jego przyjęcie nastąpi już w grudniu, ale jego treść nie jest szeroko omawiana i można śmiało założyć, że zdecydowana większość Polaków, a także mieszkańców innych państw, nawet nie ma pojęcia, co zawiera ten tekst. Dlatego bez zgody opinii publicznej, wyrażonej na drodze referendum, poprzedzonym odpowiednią kampanią informacyjną, nie powinien być przyjmowany. Powinien trafić do kosza.

 

Dokument: https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/migration.pdf

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
Opublikował: John Moll
Portret użytkownika John Moll

Redaktor współpracujący z portalem zmianynaziemi.pl niemal od samego początku jego istnienia. Specjalizuje się w wiadomościach naukowych oraz w problematyce Bliskiego Wschodu


Komentarze

Portret użytkownika Maya

Wszystko ładnie, pięknie,

Wszystko ładnie, pięknie, tylko chroniąc napływowców zapominają o ochronie rodzimych obywateli, stają sie oni obywatelami 2 kategorii. To dlatego powstały ruchy nacjonalistyczne w ostatnim czasie i wzrastały w siłe. Rządy chcąc pomóc ludziom skądinąd potrzebującym pomocy nie zabezpieczają własnych obywateli, a na to oni nie mogą sie już godzić i nie powinni. Pora to zauważyć

Portret użytkownika Bolek

 By był możliwy świat bez

 By był możliwy świat bez granic to po pierwsze na całym zamieszkałym świecie muszą być wyrównanie dysproporcje gospodarcze. Po drugie zakaz wyznawania religii muzułmańskiej, ta grupa wyznaniowa nie integruje się i wpływa destrukcyjnie na struktury władzy wręcz je zastępuje . Następuje obecnie przyspieszona islamizacja krajów na wschodzie Azji i na południe Afryki. A za kilkadziesiąt lat islam owładnie Europę. I co zrobi z tą grupą ludzi światowy rząd wytraci w obozach zagłady to już robił Hitler a może z edukuje z wynikami jak w Europie zachodniej. Nie wykonywalne.

Portret użytkownika Wolny

I prawidłowo. To człowiek

I prawidłowo. To człowiek postawił granice, teraz czas je burzyć, dla wolności, gdzie każdy może decydować gdzie chce żyć i jak chce żyć. Tylko głupcy prubóją ograniczać swobodność przemieszczania się i życia w taki sposób jaki uważa za najlepszy dla siebie, bać się można tylko waszych ograniczeń i chęci układania pod swoje dyktando czyjeś życie. I w brew pozorom takie rozwiązanie może, nie tyle wywoływać konflikty i wojny tylko je dławić w zarodku, tam gdzie jeden próbuję kirować wszystkimi. Tak po prawdzie teraz jest to samo, chcesz żyć gdzie indziej? pakujesz się i jedziesz, prawo nie jest nikomu do tego potrzebne, no chyba że chcesz mieszkać w USA to musisz łaskawie błagać o wizę. Granic nie powinno być, to przez nie są wojny, po to by poszerzać swoje własne granice lub je chronić i koło zamknięte, wojna gotowa. Boicie się innych religii? a to dlaczego? chcecie wierzyć w swoją religię, nikt wam tego nie zakazuje więc i wy nie nakazujcie. Niby żyjemy w tak cywilizowanym świecie, ale świadomość sprzed 2 tyś lat. 

Portret użytkownika Bolek

O tym co piszesz to się

O tym co piszesz to się nazywa utopia . By był możliwy świat bez granic to po pierwsze na całym zamieszkałym świecie muszą być wyrównanie dysproporcje gospodarcze. Po drugie zakaz wyznawania religii muzułmańskiej, ta grupa wyznaniowa nie integruje się i wpływa destrukcyjnie na struktury władzy wręcz je zastępuje . Następuje obecnie przyspieszona islamizacja krajów na wschodzie Azji i na południe Afryki. A za kilkadziesiąt lat islam owładnie Europę. I co zrobi z tą grupą ludzi światowy rząd wytraci w obozach zagłady to już robił Hitler a może z edukuje z wynikami jak w Europie zachodniej. Nie wykonywalne.

Strony

Skomentuj