Voyager zaobserwował fluktuację magnetyczne w heliosferze

Kategorie: 

Jak wiadomo jedne z najdalej znajdujących się ziemskich pojazdów to sondy kosmiczne Pionier oraz Voyager. Właśnie ta ostatnia z pary sond przesłała interesujące dane na temat heliosfery, czyli magnetycznego bąbla generowanego przez Słońce i otaczającego cały Układ Słoneczny. Voyager był projektowany tak, aby opuścić Układ Słoneczny, ale zanim do tego dojdzie miał poczynić kilku ciekawych obserwacji astronomicznych oraz naukowych.

 

Uczeni oczekiwali, że Voyager potwierdzi wszystko to, co wywnioskowano wcześniej na temat heliosfery. Przesyłane odczyty urządzeń pokładowych umożliwiają dokonanie oceny poprawności wcześniejszych założeń. Najnowsze podsumowanie badań zawiera nowe informacje na temat fluktuacji pól magnetycznych oraz poziomu promieniowania kosmicznego wykrywanego na skraju oddziaływania Słońca.

 

Według odczytów już od 2004 roku Voyager przebił się przez obszar fali uderzeniowej generowanej na skraju naszego układu planetarnego z powodu ruchu w przestrzeni międzygwiezdnej. Obszar ten oczywiście nie jest obojętny i wywiera znaczny napór na heliosferę. Moment przejścia punktu równowagi oddziaływania sił solarnych w stosunku do kosmicznych został odebrany przez urządzenia pokładowe, ale potem jeszcze kilkukrotnie pola magnetyczne nagle rosły i spadały, co wskazywało na przekraczanie bariery. Potem Voyager znalazł się w obszarze stagnacji, czyli tam gdzie wiatr słoneczny już nie dociera.

Zauważalnie wzrosła ekspozycja na promieniowanie kosmiczne, którego wysokoenergetyczne cząstki zmierzono na więcej niż 70 megaelektronowoltów na nukleon. Naukowcy przy okazji ustalili, że fluktuacje magnetyczne wykryte przez urządzenie mogą pełnić ważna rolę w odchylaniu i w rozpędzaniu promieniowania kosmicznego wzdłuż linii pola heliosfery.

 

 

Źródłohttp://www.space-travel.com/reports/Voyager_observes_magnetic_field_fluctuations_in_heliosheath_999.html

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Komentarze

Portret użytkownika Neroli9

Mnie tylko dziwi jedno że 30

Mnie tylko dziwi jedno że 30 lat temu potrafili zrobić satelite który korzysta niestety z jakiejś super baterii zbudowanej na bazie pierwiastka radioaktywnego i chodzi to do tej pory w kosmosie i nawet wyleciało już poza granice naszej heliosfery a dzisiejsze telefony i inne pierdółki musimy ładowac codziennie by działały i kilka razy w roku oddawać do serwisu bo się niestety też psują Sad dość dziwne i intrygujące??

Portret użytkownika StaryCzłowiekIMoże

Bo to coś ma baterię

Bo to coś ma baterię plutonową. Pluton jest jednym z najbardziej toksycznych pierwiastków na świecie i to nie tylko ze względu na radioaktywność. Nie można go tak po prostu wyrzucić do śmietnika.  

Portret użytkownika drzazga

Gdyby coś trwalszgo wypuscili

Gdyby coś trwalszgo wypuscili na rynek to by mieli znacznie mniej zysków; Gdyby stworzyli super intuicyjny system nie potrzeba by było szkół, książek, magazynów, gdzie co ukryte jest i dlaczego tam a nie zbrzegu pod reką, gdyby nie było tyle i "tele" tego i niewielkich róznic ludzie by żyli w mniejszym chaosie, a to znów jest im nie na rekę, ktoś zapyta zaraz jacy oni, ano władza władza i jeszcze raz korporacje ;p

Portret użytkownika ja

Czyli co te 70

Czyli co te 70 megaelektronowoltów na nukleon to dużo??? Niby co to oznacza? spekuluję - że w dużym uproszczeniu nic żywego bez odpowiednio "silnych" osłon nie jest w stanie dotrzeć do naszego układu??? dobrze rozumuje??? jak nie to proszę o wyjaśnienie...

Portret użytkownika 777

Uwaga: anomalne skażenie

Uwaga: anomalne skażenie promieniotwórcze w Polsce!
Dostałem niepokojącego maila od czytelnika bloga z wykresem skażenia promieniotwórczego w Lublinie (UMCS). Sami możecie sprawdzić wskazanai monitora radioaktywności: http://www.radioaktywnosc.umcs.lublin.pl/?id=1.
Wskazania wszystkich mierzonych izotopów poszły w górę. Niestety, mierniki nie pokazują poziomu izotopów cezu czy skażenia uranem i plutonem. Wzrost wskazań wiąże się na pewno z obfitymi opadami deszczu i śniegu, ale świadczy to też o skażeniu atmosfery nad naszymi głowami. Ważna jest odpowiedź na pytanie czy jest to z Fukushimy, czy też są inne przyczyny.
Niedawno założyciel fundacji Keshefoundation, Mehran Keshe, poinformował w jednym z wywiadów, że w Europie są dwa poważne wycieki z elektrowni atomowych – jednej na Ukrainie, a drugiej w jednym z krajów Europy Wschodniej, i że w związku z tym skażenie powietrza przekracza normy. To by się wydawało potwierdzać wskazaniami UMCS, które wczoraj wskazywały całkowitę liczbę zliczeń jako „anomalną”, a więc groźną dla zdrowia. Nie było jednak na ten temat informacji w mediach. Wskazania są dostępne tutaj: http://www.radioaktywnosc.umcs.lublin.pl/?id=0
Mehran Keshe dodał, że mierniki w całej Europie zostały przekalibrowane – tak, by nie wykazywać zagrożenia. Faktycznie, kilka miesięcy temu, gdy mierniki UMCS wskazały ponad 1000-krotny wzrost skażenia, poddano je „konserwacji”, po której wskazania nie były już tak ekstremalne.
 
http://www.monitor-polski.pl/uwaga-anomalne-skazenie-promieniotworcze-w-polsce/

Portret użytkownika StaryCzłowiekIMoże

Skoczył Bizmud 214. Czas

Skoczył Bizmud 214. Czas połowicznego rozpadu jest bardzo krótki. Podobnie jak jego poprzedników.
Podejrzewam że to jakaś bardzo lokalna katastrofa lub być może uwolnienie  radonu związane   z tektoniką.

Portret użytkownika Rasta4Peace

Każdy atom ma swój fraktal,

Każdy atom ma swój fraktal, ten wszechświat też nim jest, taką bańke jak nasz układ słoneczny posiadamy również my. Samą nauką nigdy nie dowiemy się czym jest to wszystko, lecz połączenie nauki z duchowością dają większe perspektywy na to wszystko. Dlatego też w najbliższych latach zacznie się połączenie nauki zachodu z duchowością wschodu, wspaniałe czasy Smile

Thrive - Wzrost napisy PL - 
ViP  ~~ Victoria is Peace ~~

Portret użytkownika 777

Już od ponad stu lat uczeni

Już od ponad stu lat uczeni zarzucają Biblii, iż jest ona jedynie zbiorem religijnych mitów o wątpliwej wartości naukowej. Prawda jest jednak taka, że Biblia jest najstarszą na świecie księgą poprawnie opisującą budowę i umiejscowienie Ziemi.
Okrągła planeta
W Starym Testamencie trzykrotnie zostało użyte hebrajskie słowo 'hog' (nr Stronga 02329) oznaczające 'okrąg'. Po raz pierwszy jest ono użyte w odniesieniu do nieba ponad ziemią:

"Obłoki są skrytością jego, iż nie widzi, a po okręgu niebieskim przechadza się." (HIOBA 22:14, Biblia Gdańska)

Po raz drugi wyraz ten pojawia się przy opisie oceanów:

"Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni." (PRZYPOWIEŚCI 8:27, Biblia Warszawska)

Po raz trzeci i ostatni 'hog' jest użyte do opisania Ziemi:

"Ten, co mieszka nad kręgiem ziemi, której mieszkańcy są jak szarańcza, On rozciągnął niebiosa jak tkaninę i rozpiął je jak namiot mieszkalny." (IZAJASZ 40:24, Biblia Tysiąclecia)

Sceptycy twierdzą, iż Biblia powinna być bardziej precyzyjna i używać słów 'kula' bądź 'kulista' przy opisie Ziemi. Jednakże w rzeczywistości ludzie świadomi kulistości Ziemi rzadko kiedy mówią, iż nasza planeta jest kulista - dużo częściej słyszymy, że Ziemia jest okrągła. Poza tym, użycie słowa 'okrąg' w odniesieniu do nieba nie może oznaczać płaskiego okrągłego dysku, lecz ewidentnie wskazuje na sferyczny kształt nieba.
W Nowym Testamencie znajdujemy inne stwierdzenie jednoznacznie potwierdzające kulistość ziemi. Otóż, Jezus i wszyscy apostołowie mówili o powtórnym przyjściu Syna Bożego, podczas którego nastąpi masowe zmartwychwstanie chrześcijan, po czym ożywieni oraz pozostawieni przy życiu wyznawcy Chrystusa zostaną w jednym momencie przemienieni i porwani z Ziemi. Jednakże, Jezus mówiąc o tej chwili masowego pochwycenia podkreśla, iż dla niektórych będzie to miało miejsce w dzień a dla innych w nocy:

"Powiadam wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony." (ŁUKASZA 17:34-36, Biblia Warszawska)

Kosmos i gwiazdy
Stary Testament trzykrotnie wspomina o tym, iż ponad niebem atmosfery ziemskiej znajduje się inne niebo - niebo przestrzeni kosmicznej:

"Oto Pana, Boga twego, są niebiosa, i niebiosa niebios, ziemia i wszystko co na niej." (5 Mojżeszowa 10:14, Biblia Gdańska)

"Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten przybytek, który zbudowałem?!" (2 Kronik 6:18, Biblia Warszawska)

"Ty, Panie jesteś jedyny. Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko; ziemię i wszystko, co na niej; morza i wszystko, co w nich. Ty ożywiasz to wszystko, a wojsko niebios oddaje Ci pokłon." (Nehemiasz 9:6, Biblia Tysiąclecia)

'Wojsko niebios' czy też 'zastęp niebios' oznacza w języku biblijnym aniołów (bożych lub diabelskich) oraz gwiazdy. Ostatni z przytaczanych wersetów mówi o tym, iż gwiazdy nie są częścią nieba atmosfery ziemskiej, lecz znajdują się w 'niebiosach niebios', czyli w kosmosie. Inne wersety wyraźnie ukazują, że dla Hebrajczyków gwiazdy nie były jedynie świecącymi plamkami na niebie, ale były one potężnymi tworami wszechmogącego Boga:

"Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?" (PSALM 8:4-5)

"On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Strefy Południa. On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy Jego dziwów." (HIOBA 9:9-10)

"Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? - Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli." (IZAJASZ 40:28)

Zawieszona w próżni
W Starym Testamencie znajdujemy liczne wzmianki o tym, iż pierwotny prakontynent oparty był na słupach (będących być może skalnymi wybrzuszeniami kontynentu), gdyż pod nim znajdowały się olbrzymie masy wody. Słupy mogły być także obrazowym określeniem praw fizycznych utrzymujących planetę we właściwym miejscu. Na tej podstawie sceptycy twierdzili, że według Biblii Ziemia oparta była na słupach podobnie jak i inni starożytni uważali, że Ziemię podpierały słonie, krokodyle czy giganci. Nic bardziej mylnego! Biblia jako jedyna starożytna księga wyraźnie mówi o tym, że nasza planeta jest zawieszona w próżni:

"Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością." (HIOBA 26:7, Biblia Warszawska)

Poprawność takiego tłumaczenia i interpretacji potwierdza także starożytne tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki, czyli Septuaginta:

"ekteinwn borean ep ouden kremazwn ghn epi oudenoV." (HIOBA 26:7, Septuaginta)

Rozpalona od wewnątrz
Księga Hioba zawiera także inne rewolucyjne stwierdzenie odnośnie tego co znajduje się we wnętrzu Ziemi:

"Z ziemi pochodzi chleb, lecz w głębi jest ona rozgrzebana jakby przez ogień." (HIOBA 28:5, Biblia Warszawska)

Cykl hydrologiczny
Biblia przedstawiła także schemat cyklu hydrologicznego już setki lat przed Chrystusem:

"Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera; w dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają." (KOHELETA 1:7, Biblia Warszawska)

"On wyciąga kropelki z morza i te rozlewają się w oparach deszczu, którym ociekają chmury i który spada na mnóstwo ludzi." (HIOBA 36:27-28, Biblia Warszawska)

Portret użytkownika drzazga

Dosłownie czytając to, co

Dosłownie czytając to, co kiedys napisali poznamy jedynie maksymalnie pół prawdy, poza tym forma bibli była specjalnie tak skompletowana by nie zaburzać panowania duchownych za pomoca religii, wiec prawda nie mogła być na tacy podana. Można dyskutowac czy specjalnie uzyto słowa okrąg zamiast kuli, lecz duchowni nawet za czasów kopernika udowodnili że "kulistość" może im zaszkodzić, robiac z nich nie wiarygodnych.

Portret użytkownika Sofo11

Piekne swiadectwo o wielkosci

Piekne swiadectwo o wielkosci Boga, tylko trapi mnie jedno jak doskonaly Bog mogl zniesc wlasne przykazania i uznac je za przeklenstwo , przeciez mialy byc bloboslawienstwem dla jego ludu
moze przetlumaczysz nam co znacza slowa Chrystusa ze nie przyszedl zniesc prawa tylko je wypelnic? a w mat 23:23 pieknie ukazuje czym jest prawo -a o reszcie nie nalezy zapominac !!

So 1:14 BT "Bliski jest wielki dzień Pański, bliski i rychły on bardzo; głos dnia Pańskiego okrutny; wtedy z rozpaczy zakrzyknie i mocarz." 

Portret użytkownika MonaLisa

Sofo11, zgadzam się z tobą

Sofo11, zgadzam się z tobą całkowicie! "777" mocno nagina Biblię do astronomii i fizyki, zapominając - za co został spalony heretyk D.Bruno, Galileusz,i jak z oporem uznano poglądy Kopernika. Na dodatek, Biblia od wieków była źle tłumaczona - pod Kościół, sto razy pod czas przepisywania też popełniano błędy. A więc - jest w ogóle mało zrozumianą księga wszech czasów! Co innego - hinduska Ramajana - tam aż dech zapiera przy czytaniu, jak opisane są dokładnie atom, kosmos, broń atomowa. Czytałam ją nie jako pismo duchowe hindusów, tylko jako prastarą księgę o wszechświecie!
A z tego artykułu tez mało co zrozumiałam. Do czego nam te wiadomości? Nie jest dopracowany artykuł przez autora. Nie ma łączności z innymi procesami fizycznymi czy astrofizycznymi. Tak oto sobie - dawka naukowych terminów o jakimś procesie, który mało zbadany jest. Szkoda, że nie powiązany jest temat i słabo rozwinięty. Myślę, że tam coś ciekawe się działo. Ale co?
 
P.S.  A zegar na portalu nie są przestawiony na czas zimowy? Bo widzę - na zegarku jest 21.30, a moja wypowiedzieź ukazała się z godziną 22.30! A to masz!

Portret użytkownika Sofo11

ksiega hioba omawia jak

ksiega hioba omawia jak dziala przyroda , wiedza z 20 wieku , Biblia jest od Boga tylko ze NT ulozyli ludzie no i wiekszosc pism to nauki Pawla z Tarsu tego ktory zniosl Prawo 
reszta religii to motywy zwiazane z kultem bogow-aniolow oni uczyli lud wiedzy --opisane w Biblii, a jaka inna Ksiege porownamy do Biblii ?

So 1:14 BT "Bliski jest wielki dzień Pański, bliski i rychły on bardzo; głos dnia Pańskiego okrutny; wtedy z rozpaczy zakrzyknie i mocarz." 

Portret użytkownika promyk

Ja myślę, że odkąd

Ja myślę, że odkąd wylecieliśmy w kosmos to już nie jesteśmy tylko ziemianami ale jedną z cywilizacji w kosmosie, lub jednym z bytów zamieszkujących kosmos. Czy to nam wyjdzie na dobre? Na naszej planecie są ogromne przepaście jeśli chodzi o cywilizację. Z jednej strony postęp techniczny, naukowy a z drugiej strony nędza i bieda. Jesteśmy na różnym poziomie. Jedni mają ambicje rozwoju iść wyżej, inni walczą o chleb o przetrwanie. Lecimy w kosmos a nie potrafimy uporać się z naszymi chorobami, ułomnościami, słabościami, uczuciami. Człowiek nie zna samego siebie. Mamy dużo pracy do przerobienia, jak Bóg pozwoli. Bo chyba coś mu się nie podobamy. Może zpominamy o tym co jest najważniejsze. Wydaje mi się, że powinniśmy zadbać o siebie i naszą planetę.  Myślimy o innym wymiarze a nie potrafimy poradzić sobie z naszą cielesnością. Oczywiście, ci którzy tematem się nie interesują nie mają pojęcia o jakimś tam innym wymiarze. Wiekszość ludzi chyba do tego nie dorosła, albo jest niedoinformowana, nieprzygotowana. I jeszcze jedno zmiany na ziemi - myślę, że czy tego chcemy czy nie chcemy to kosmos  i to co jest wokół nas ma na nas wpływ, czy tego chcemy czy nie chcemy. Nasze materialne istnienie puki co zależy między innym od słońca. Nasza planeta jest piękna, człowiek jest piękny, a co spotkamy w innym wymiarze? Czsoprzestrzeni? Gęstości? 

Portret użytkownika barra barra

piszesz promyku "Wydaje mi

piszesz promyku "Wydaje mi się, że powinniśmy zadbać o siebie i naszą planetę"
Wiemy jak jest na Ziemi i co człowiek już z nią zrobił, czyli jak bardzo niszczył. Jestem realistą i nie wierzę, że kilka miliardów ludzi stać na to, aby przywrócić Ziemi pierwotny rytm. Mam dzieci, znajomych, uwielbiam tą planetę, bo innej nie mam, i cenię życie. Ale w tej chorej rzeczywistości wolę, aby na Ziemi zaszły takie zmiany, że człwiek z niej raz na zawsze zniknie. Bo jest piękna bez bez nas a nie z nami.
Cieszę się, że człowiek nie jest w stanie przemieszczać się i kolonizować innych planet, bo wszędzie zrobiłby podobny syf i zakłócił rytm każdej z nich.

Nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów

Portret użytkownika zerg

Jesteś małym skołowanym

Jesteś małym skołowanym kręciołkiem i dlatego wydaje ci się , że prezentujesz punkt widzenia zgodny z interesem wszechświata. Nic bardziej mylnego. W naturze wszechświata nic nie dzieje się z przypadku. Jeżeli następują jakieś zmiany, to znaczy , że jest to taka kolej rzeczy. Nadinterpretacja ciągu zdarzeń przedstawiana przez oślepionych blaskiem wiedzy (iluminati) ma u  maluczkich zadufanych w sobie ludzikach prowadzić do zgoła dziwacznych wniosków. Jednym z nich jest, że ludzie to  to co najgorsze mogło przytrafić się Ziemi. A dinozaury też z takiej przyczyny wyginęły?  To , że nie mamy na coś (zło)wpływu, nie oznacza , że jesteśmy czegoś(zła) przyczyną. Brak powszechnej wiedzy w określonych dziedzinach , różne  oślepione cwaniaczki wykorzystują do osiągania coraz większych zysków.  I to oni za ten brak wiedzy odpowiadają. Władza nieodmiennie kojarzy się z głupotą " włatcuf".  Temu samemu służy twierdzenie jakoby do poznania wiedzy o otaczającym nas wszechświecie, jeszcze , jako ludzkość, jeszcze nie dorośliśmy, jeszcze nie osiągneliśmy odpowiedniego poziomu. A kim są owi oświeceni , że ośmielają się zaprzeczać naturalnemu ciągowi zdarzeń? Jeżeli występuje ciąg zdarzeń zmierzający do udostępnienia wiedzy na temat jakiegoś zjawiska ( np. odkrycia naukowe ) , to oznacza, że nadszedł czas poznania tej wiedzy przez ludzkość.  A jedynymi nieprzystosowanymi  do zrozumienia tej wiedzy są własnie  ci , którzy tą wiedzę ukrywają, ponieważ widzą w tym tylko własne zyski.

Portret użytkownika drzazga

Oświeconych przeważnie od

Oświeconych przeważnie od małego bardziej gnębią, bo mają podejście do świata które obecnym władcom jest nie na ręke, które burzy ich chory ład globalizacji poprzez przymus, poprzez czczenie innych bożków "pieniędzy, złota, srebra, diamentów" itd. itp. Oświeconych przewaznie się spycha, ujarzmia, wykorzystuje ich odkrycia i pomysły w powiekszaniu i szerzeniu zła lub eliminuje, bo nie pasują im - władzy. Ilu oswieconych mówiacych prawdę zamknięto, niech to da ludziom do myślenia. Kluczem jest walka ze złem które tkwi w nas, by tej walki nie przedkładac na rzeczywistość, cóż nie każdy potrafi zwalczyć zło w sobie, wiec wylewa sie ono na otoczenie, jest jak wirus, potem ciagła przepychanaka jednych z drugimi bezsensowna, możliwe że kataklizmy wleja trochę oleju do głowy ludziom, choć z tego co widać po przestepczosci po nich, oznaczać moze że część ludzkości jest zdziczała i nadal u nich mentalnie fukcjonuje hierarchia istniejaca w ganagach i mafii. Gdy brak intelektualnych argumentów, pojawia się argument siły, jak nie ma dyplomacji kompromisów jest konflikt. Choć widać wielu sprytnych cwaniaków którzy wmawiają sobie że to inteligencja, a nie argument szantażu psychicznego i presji jest ich siłą.

Portret użytkownika Michaladdon

Minusy plus pare negatywnych

Minusy plus pare negatywnych komentarzy swiadcza za tym ze masz choc czesciowo racje. Choc moglo byc gorzej, znaczy przewaga minusow. Jednak zgadzam sie z Toba... wiadomo ze swiat trzeb zmieniac od siebie... i staram siemam nandzieje tak robic ale tez wiadomo ze nie zmieni sie wystarczajaco duzo ludzi aby ludzkosc zmienila kierunek biegu... a biegnie w przepasc i  niestety tylko reset pomoze.. Wiec... taka ludzkosc niech zginie... ale niech Stworca pozwoli na niej zyc tym co pragna sie rozwijac poprzez harmonie z jego dzielami, z planetami i calym wszechswiatem...bo, jak napisales nasza Ziemia jest tak piekna... ze az zal zeby nie mogla byc przez nas podziwiana i kochana... Nie wszyscy musza zniknac, alli ci ktorzy przeszkadzaja nam ja kochac i szanowac...

Portret użytkownika barra barra

jesli na Ziemi jest

jesli na Ziemi jest "przystanek alaska" i nasze dusze po śmierci wędrują zupełnie gdzieś indziej, tzn. że dusza nie niszczy ziemi, tylko nasze ciało. Więc ten przystanek niech będzie dostepny dla zwierząt a nie dla człwoeika. Ziemia dalej będzie istnieć i niech człwoiek sięna niej nie odradza, bo za jakiś czas znowu będzie tak samo. Dla Ziemi to bez różnicy, bo ma cykle, ale dla zwierząt i roslin to jednak istotne. Dziś są niszczone i zabijane. W imię czego?

Nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów

Portret użytkownika barra barra

to tylko twoje zdanie.

to tylko twoje zdanie. hipokryzja powiadasz? może;-) ale nie dziecinada aby sobie plusy dawać. Reprezentujesz częśc populacji, która musi niszczyć ziemię w imię swojej durnej wygody. bronisz życia swojego ciała a nie duszy. Coś musi się wydarzyć w twym pustym zyciu, abyś sam zrozumiał, co jest ważne a co głupie i jak ta głupota wpływa na wszytko co cię otacza. I kto.
Wiec zachowaj dla siebie te pierdoły "dydaktyczne" boś za cienki w uszach do powaznej dyskusji.
Wiesz, wysłałem do ciebie anioły aby były przy tobie, bo potrzebujesz pomocy czystej energii a nie ciemnej mocy lukasku. Fajnie się gawędzi z kimś, kto nie wie o czym gada. Łapiwesz słowa ale nie ich znaczenie, nie mówiąc o przesłaniu.
Niech śmoc będzi z tobą

Nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów

Portret użytkownika lukas

Co ty wiesz o życiu

Co ty wiesz o życiu dzieciaku,masz strasznie niskie wibracje skoro skupiasz się na plusach i miunsach jako wyznacznik i argument, Ja ich nawet nie wiedze i nie spostrzegam.
 
Przeczytałeś jedną książke i się zachłysnołeś, swoją wiedzą i misją. Ktoś kto kocha życie (a takiego próbujesz grać) nigdy by nie pisał takich rzeczy. Także napisze to już kolejny raz skoro chesz lub ktokolwiek chce rozpoczynać depopulacje w imię ziemi, proszę niech zaczyna od samego siebie, a innym pozwoli tworzyć własną rzeczywistość pełną życia tu na ziemi.

life is for living - live your life - life is good

Strony

Skomentuj

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><h5>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Emotki będą zastępowane odpowiednimi ikonami.
  • Możesz cytować inne posty osadzając je w tagach [quote]

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zabezpieczyć witrynę przed spamem