Stworzono bakterie, które żywią się ropą naftową

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Pracownicy Instytutu Badawczego Biologii Fizykochemicznej w Rosji stworzyli genom – materiał genetyczny zawarty w podstawowym zespole chromosomów – na podstawie bakterii pozyskanych z Morza Barentsa, który rozkłada ropę naftową i inne zanieczyszczające środowisko substancje.

Głównym rezultatem pracy rosyjskich naukowców jest stworzenie genomu bakterii Thalassolituus oleivorans, szczepu K-188. Bakterie zostały pobrane z wód powierzchniowych Morza Barentsa i charakteryzują się tym, że potrafią metabolizować alifatyczne węglowodory. Podczas pracy naukowcy stosowali metody sekwencjonowania nowej generacji (NGS).

 

Sekwencjonowanie NGS jest jedną z najbardziej nowoczesnych technik wykorzystywanych w biologii molekularnej. Pozwala ono na wykrycie wszystkich możliwych wariantów w wybranych genach. Stworzone bakterie mogą być wykorzystywane do utylizacji węglowodorów naftowych, a zatem do oczyszczania skażonej wody. 

Praca została przeprowadzona we współpracy z Moskiewskim Instytutem Fizyki i Technologii oraz Rosyjskim Instytutem Badawczym Genetyki i Selekcji Organizmów. To nie pierwszy przypadek wykorzystania mikroorganizmów do proekologicznych działań. W zeszłym roku odkryto bakterie o nazwie Indeonella sakaiensis, które są w stanie rozkładać plastik, wykorzystując go jako jedyne źródło węgla.

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: Scarlet
Portret użytkownika Scarlet

Komentarze

Portret użytkownika Medium

Yankesi wcześniej stworzyli

Jankesi wcześniej stworzyli Cynthię - Microplasma laboratorium - całkiem sztuczną bakterię, zapuścili ją w Zatoce Meksykańskiej i jakiś czas karmiła się Cynthia ropą, ale później zmieniła jadłospis i przerzuciła na żywe organizmy, w tym janków zażywających kąpieli...

Portret użytkownika Adrem

A... nie trzeba było aż

A... nie trzeba było aż stwarzać !

Pseudomonas aeruginosa ( pałeczka ropy błękitnej ) ma to na wyposażeniu genetycznym.

Pseudomonas jest jak najbardziej już stworzony i obecny od zawsze w różnych odpływach kanalizacyjnych, syfonach w umywalkach i zlewach  itp.

Skomentuj