Barack Obama wezwał, aby przygotować się na wypadek sytuacji nadzwyczajnych

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

W naszych czasach, kiedy władze państwowe zaczynają aktywnie o czymś ostrzegać ludność krajów (kraju), to od razu tworzy się silne poczucie zbliżającej się katastrofy. I często niebezpieczeństwo jest odczuwane ze strony właśnie samej władzy. Tak było również przed 11 września 2001 roku i wiele razy po tym. Co sprawiło, że Obama wystąpił przed narodem i wezwał go, aby się przygotował do nadzwyczajnych sytuacji? Po co i dlaczego ogłosił on wrzesień – miesiącem gotowości narodowej?

 

Można wypowiedzieć wiele przypuszczeń i jak nierealnymi by one nie wydawały się – wszystko może się zdarzyć. Dokładnie znane jest tylko jedno – Rząd Światowy przygotowuje się do pogrążenia ludzkości w przerażający chaos, jakiego nie było od stworzenia świata. Jest to jednoznaczne i niewątpliwe. A co ten rząd może wyprawić? Wszystko, cokolwiek bądź.

 

Poinformowano oto o ogromnej 700-metrowej asteroidzie, która podobno leci do Ziemi i przyleci w dniu 17 września i której według stwierdzeń NASA nie da się obliczyć z powodu niestabilności toru lotu. Leci ona czy nie – nikt dokładnie nie może powiedzieć, a zresztą to nie jest ważne dla twórców kataklizmów.

 

Współczesne technologie i tele-zombie-skrzynki bez problemów pokażą, jak ogromny kamień wpada do oceanu i jak po tym rozpoczną się katastrofalne zniszczenia na całej planecie. Natomiast, że to w rzeczywistości wcale nie była asteroida, tylko przygotowany wcześniej potężny wybuch ładunku jądrowego na dnie oceanu – nikt nie powie i nie pokaże. Uwierzyli natomiast prawie wszyscy, że 11 września 2001 roku „brodaci łapciarze – pastuchy owiec” porwali Boeingi i w sposób snajperski trafili w bliźniacze wieże. I teraz też uwierzą …

 

Ciekawy komunikat pojawił się na stronie internetowej Białego Domu USA w dniu 31 sierpnia 2016 roku, podpisany przez prezydenta USA Baracka Obamę. Oto kilka cytatów z niego (tłumaczenie za pośrednictwem Google Tłumacza):

„Chociaż moja administracja nadal dokłada wszelkich starań, aby naród amerykański był bezpieczny i ponosimy odpowiedzialność za każdego obywatela, to trzeba w jak najlepszy możliwy sposób przygotować się do sytuacji nadzwyczajnych. Czy to w postaci klęsk żywiołowych, takich jak huragany i trzęsienia ziemi, lub niewyobrażalnych aktów zła, jak terroryzm, zagrożenie może wystąpić w nieoczekiwanej chwili i w nieoczekiwanym miejscu."

"Na szczęście, jest wiele rzeczy, które jednostki, rodziny i wspólnoty mogą zrobić, aby poprawić swoją gotowość. Wzywam wszystkich Amerykanów do podjęcia aktywnych działań w celu przygotowania się do każdej sytuacji, która może się pojawić, w tym napisanie dla miejscowej ludności ostrzeżeń, sprawdzenia zakresu ubezpieczeń, dokumentowania majątku, wartości, stworzenia planu natychmiastowej łączności i ewakuacji oraz posiadania w pełni skompletowanego zestawu awaryjnego pod ręką."

"I wzywam tych ze środowiska biznesowego, aby przygotowali swoich pracowników, opracowali plan ciągłości działania biznesowego, a także uczestniczyli w procesie planowania na poziomie wspólnot, aby zapewnić, że nasze wspólnoty i sektor prywatny pozostaną silne w obliczu nadzwyczajnej sytuacji”.

„W warunkach nieprzewidywalnych zagrożeń i niebezpieczeństw, dążymy do poprawy dostępu do informacji i podniesienia świadomości na temat znaczenia środków ostrożności. Liderzy w całym naszym kraju powinni poświęcić czas na zapoznanie się z narodową gotowością i znaleźć sposoby na rozwiązanie problemu słabych stron. Wszyscy Amerykanie mogą odegrać określoną rolę w realizacji naszej narodowej gotowości w drodze usunięcia ryzyka, które ich dotyczy i uczestniczyć w działalności, dotyczącej zapewnienia gotowości przez cały nasz naród."

"Nadal będziemy współpracować z partnerami państwowymi i lokalnymi, a także z tymi, którzy są w sektorze państwowym i prywatnym w celu zapewnienia tego, aby wspólnoty w warunkach kryzysu nie musiały stawić czoła tym zagrożeniom w pojedynkę. W uzupełnieniu do koordynacji wysiłków na rzecz pomocy i zapewnienia szybkiego reagowania, powinniśmy się skupić się na wspieraniu potrzeb tych, co ucierpieli, poprzez inwestowanie w dotknięte katastrofami obszary, a także pomagając im w odbudowie swoich społeczności, aby były lepsze, silniejsze i bardziej stabilne."

"Agencje federalne również pracują, aby wspólnie wykorzystywać środki publiczne, promować narzędzia i technologię, które mogą pomóc w czasie klęsk żywiołowych, a także zaproponować strategię przygotowania się (szkolenie). Uruchomiliśmy „America’s PrepareAthon!”, aby łączyć wspólnoty i pomagać im w planowaniu na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, a dzień 30 września wzywamy do uznania jako Narodowego Dnia działań, mających na celu pobudzanie wysiłków, dotyczących zapewnienia gotowości od wybrzeża do wybrzeża."

"Kataklizmy stają się coraz częstsze i poważniejsze, następują też zmiany klimatyczne; zarówno obszary miejskie jak i wiejskie już odczuwają ich niszczące skutki, w tym silne susze i podniesienie się poziomu mórz, intensywne sztormy i pożary lasów, a także coraz potężniejsze huragany i fale upałów."

"Zmiana klimatu stwarza bezpośrednie i trwałe zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego i jest to bardzo ważne, że inwestujemy w naszą infrastrukturę i zintegrujemy wysiłki, dotyczące zabezpieczenia gotowości naszych wspólnot, aby poprawić naszą zdolność do reagowania i naprawić szkody po skutkach zmian klimatu i ekstremalnych zjawisk pogodowych."

"Uznajmy więc, że każdy z nas może wieść swój wkład w przygotowanie się do sytuacji nadzwyczajnych, okazania pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, a także zagwarantować, aby wszyscy nasi ludzie posiadali niezbędne zasoby i wiedzę, jak ochronić siebie. Wspólnie będziemy nadal silni i pogodni, bez względu na to, co się stanie z nami."

"Ja, Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy uprawnień nadanych mi przez Konstytucję i prawa Stanów Zjednoczonych, niniejszym ogłaszam wrzesień 2016 jako miesiąc gotowości narodowej. Wzywam wszystkich Amerykanów do uznania znaczenia zapewnienia gotowości i pracy razem, aby poprawić naszą stabilność i gotowość".

 

Źródło: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/31/proclamation-national-preparedness-...

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

Ocena: 

5
Średnio: 5 (4 votes)
Opublikował: Ramer
Portret użytkownika Ramer

Komentarze

Portret użytkownika Waldemar Bartosik

STEROWANA  RZECZYWISTOŚĆ.

STEROWANA  RZECZYWISTOŚĆ.
PREPAROWANE INCYDENTY.

Nasza wiedza o otaczającym nas świecie, jest w najwyższym stopniu powierzchowna.

Ledwie co, czytaliśmy o wezwaniu kanclerz Merkel do poczynienia niezbędnych zapasów przez niemieckie rodziny i gospodarstwa aby przetrwać " hipotetyczny epizod " w horyzoncie kilku dni, a oto mamy apel prezydenta Obamy o poczynienie przygotowań do sytuacji nadzwyczajnych.

Wbrew powszechnemu, wręcz nabożnemu przekonaniu że obie te postacie na znanym nam świecie są niemal wszechpotężne, prawda jest banalna : są marionetkami, sterowanymi spoza kulis przez w szczególności lobby przemysłowo-zbrojeniowe, przez ponadnarodowe korporacje, Wall Street i banki, a nade wszystko żydowskie lobby w Ameryce, które obrało sobie ten kraj za chwilową siedzibę i obrało państwo i naród za zbrojne ramię w realizacji swych interesów.

Proces ten sukcesywnie postępuje, odkąd Cecil Rhodes położył teoretyczne podwaliny pod budowę imperium brytyjskiego, z czego wypączkował  Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych, a z niego, w roku 1921, Council of Foreign Relations (Radę Polityki Zagranicznej) zwaną CFR i odtąd każda organizacja działa autonomicznie, ponieważ jeszcze istniały utajone sentymenty narodowe.
Mimo to, CFR otrzymuje część środków finansowych z Królewskiego Instytutu, który ma dobrą pozycję finansową, oraz co najważniejsze z Fundacji Rockefellera, Forda, Carnegie oraz z banków: Nelson Aldrich, Chase Morgana, National City Bank, Jacob Schiff, Kuhn-Loeb, Bernard Baruch i innych. Nikt nie może negować dyskretnego wpływu CFR na oficjalne stanowisko rządu stąd w powszechnej opinii przylgnęła do niego nazwa " niewidzialnego rządu ".
Powstanie Ligi Narodów, ONZ, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w których to globalistycznych formacjach Amerykanie odgrywają rolę hegemona dążącego do zapanowania nad globem podług wymagań tych nieformalnych elit do stworzenia Nowego Porządku Świata, jest wyrazem zakulisowego działania  Rady Stosunków Międzynarodowych.
Nie znam żadnej ważnej decyzji odnośnie polityki amerykańskiej,mającej swe międzynarodowe implikacje, która by nie była sugestią Rady Polityki Zagranicznej.

Bliźniaczymi formami bytu i w rozumieniu docelowych działań i składu personalnego, choć pierwotnie skupiającymi się na wydzielonych geograficznie obszarach, była Komisja Trójstronna (USA-Europa-Japonia) , oraz wszystkim nam znany, bo zainspirowany przez polskiego Żyda Józefa Rettingera - Klub Bilderberg.

Są to wszystko ciała, które podług dostępnej nam dzisiaj wiedzy sterują losem nas wszystkich z osobna  i całego świata, i dla których Obama, czy Merkel, to wynajęte papugi.

Warto więc z uwagą śledzić poczynania zza kulis, lecz i nie zaszkodzi słuchać co mówią wynajęci najemnicy.

A ten, kto z obrzydzeniem odrzuci postawione tu tezy, powinien z uwagą się wsłuchać, co o teoriach spiskowych mawiał zmarły Prof. Wieczorkiewicz :

" Historyk, który mówi krytycznie o tak zwanej spiskowej teorii dziejów, jest historykiem niepoważnym, hołdującym historii dla idiotów lub prostaczków, którzy wierzą w to, co widzą w telewizji i czytają w gazetach. Jest bowiem historia prawdziwa i historia medialna, fasadowa. Ta prawdziwa w dużej mierze toczy się za kulisami. A za nimi działają przede wszystkim tajne służby. "

Portret użytkownika MiterMann

na Mariana web- strefa

na Mariana web- strefa pamietnika samego lucka... jest do obejrzenia symulacja przyszlosci...autorem tej symulacji sa elity.... jak elita ma podglad w strefy mariansweb..../ wojna ktora przedbiegi miala w postaci finansowej.... wojna polegajaca na zniszeniu wrogiej gospodarki ktorej upadek wniesie zlecenia do wlasnej..... na pomniejszych gospodarkach operowano i niestety lecz dalej im brakuje profitu

 

Portret użytkownika Anyari

Śmieszą mnie kolesie, którzy

Śmieszą mnie kolesie, którzy zamieszani w propagandę, próbują mówić, że to słowa wyrwane z kontekstu. G. prawda! Każdy, ktp umie czytać niech przeczyta oryginał.. Dlaczego jest napisane ogólnie? By nie wywołać paniki. Po co jest napisane? Żeby mieć czyste sumienie, że ostrzegło się ludzi i zaleciło co trzeba zrobić, by mieć choć cień szansy na przetrwanie. Tyle w tym temacie. Dał Amerykanom czas od 1 września. Więc, niewiele już czasu zostało....

Portret użytkownika Adolf Rotshild

Ja też poczytałem o tym. Co

Ja też poczytałem o tym. Co roku miesiąc wrzesień jest okrzykany hucznie "miesiącem przygotowania" przez niejaką FEME, agencje rządową USA która powstała tylko po to żeby skupować od korporacji niepotrzebne towary i nadwyżki żywności, rozbudowywać coraz bardziej totalitarną biurokracje i ograniczać prawa obywatelskie, oczywiście w celu "zapewnienia bezpieczeństwa". To dziadostwo powstało jeszcze za kadencji Zbiga Brzezinskiego po jakiejś katastrofie tamy czy zapory i od początku zajmowało się czymś w rodzaju tworzenia wewnętrznej armii, która miałaby przejąć kontrolę w kraju na wypadek jakiegoś wydarzenia. Prawdopodobnie chodziło o ostateczne starcie militarne z ZSRR i konieczność pozamykania co bardziej agresywnych czarnuchów w obozach relokacji w razie wprowadzenia stanu wojennego. Podobno nawet Reagan w 1984 kazał takie coś przećwiczyć. Nazwali to Operacją REX 1984. A jak komuna się rozleciała to skończyły się dotacje rządowe, cały aparat biurokratyczny został bezrobotny bo zagrożenia brak więc wymyślili straszenie terroryzmem czy innymi klęskami żywiołowymi żeby trzymać motłoch za morde i przy okazji zachęcić go do bezmyślnej konsumpcji i wykupowania towarów które w normalnym przypadku nigdy by nie kupili. 11 września im bardzo pomógł bo mieli pretekst żeby złączyć ze sobą wszystkie agencje rządowe w jedną wielką czy Department of Homeland Security (takie amerykańskie NKWD) które koordynuje prace FEMY, CIA, FBI, DEA i innych trzyliterowych agencji. Jednym słowem totalne ch*jstwo i permamentna inwigilacja.

 

Portret użytkownika nie wierze

dobra znalazłem link i jestem

dobra znalazłem link i jestem w szoku jak manipulujecie tekstem, cały tekst pochodzi z przemowienia nawiązującego do 11 września wyrwaliście z kontekstu co wam się podobało i robicie ludziom wodę z mózgu, polecam wszystkim samemu przeczytać tekst. ŻENADA

Strony

Skomentuj