Szkic podstaw ustroju archekratycznego część 4

Kategorie: 

źródło własne

Dziś chciałbym przedstawić państwu już kolejną część z cyklu "Szkic podstaw ustroju archekratycznego". W związku z licznymi komentarzami nie tylko na stronie Zmiany na Ziemi, ale również na moim mailu wdrożyłem kilka poprawek odnośnie 12 osobowej rady archekratów oraz na waszą prośbę określiłem funkcję „prezydenta”, który w archekracji nazwany jest Archester-em. Funkcja jest bardzo istotna, ale o tym później, w każdym bądź razie oparta jest ona na funkcjach naczelnego Archanioła Michała.

 

Cały czas zdaję sobie sprawę z tego, że większość z was ironicznie podchodzi do zagadnień przeze mnie głoszonych, ale idąc w zaparte cały czas będę nad tym ustrojem pracował. Czuję takie powołanie i przeczuwam, że nadchodzące wydarzenia na świecie a przede wszystkim nadchodzący kryzys demokracji kapitalistycznej doprowadzi ludzkość na rozstaj dróg, w których cywilizacja upadnie a na jej miejsce będzie musiała powstać nowa, dzięki której to, co zostało zbudowane przez ludzkość do tej pory nie obróci się w pył poprzez kryzys gospodarczy, wojny oraz naturalne klęski. Doskonale większość z was zdaje sobie sprawę z tego, że rządy świata są doskonale przygotowane na ten kryzys a nawet jest im on na rękę, bo w miejsce demokracji chcą wprowadzić technokracje. Niestety technokracja to całkowite zniewolenie obywateli a innej możliwości oficjalnie nie ma. Radzę wam wszystkim zapoznać się z zasadami ustroju technokratycznego i porównać ten ustrój do archekracji. Wtedy będziecie państwo mogli porównać sobie te dwa ustroje i stwierdzić, który ustrój stoi w obronie wolności obywatela. Link do ustroju technokratycznego poniżej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Technokracja_(polityka)

 

Najlepiej jednak obejrzeć sobie film lub przeczytać powieść „Dune”. W powieści tej to właśnie technokracja jest podstawą ustroju. Dodatkowo Orwell 1984 jest antyutopią, która również nawiązuje do technokracji. A poniżej kontynuacja Archekracji. 

 

Prezydent w archekracji

W archekracji funkcja prezydenta jest połączona z funkcją premiera a nazwa tego stanowiska nazywa się Archester- słowo to jest zbudowane z połączenia dwóch słów; Arche- od arki oraz ster- od sterowania, czyli jest to kapitan całego ustroju archekratycznego. W języku niemieckim słowo archester oznacza arka ze sztuką, ale proszę się tym związkiem nie sugerować. Natomiast odnośnie funkcji archestera:

 

Najważniejszą funkcją archestera jest pełna kontrola nad siłami zbrojnymi społeczeństwa archekratycznego. To on jest generałem najwyższego stopnia i to on ustala kierunek, w jakim podąża rozwój armii. (Adekwatnie do przypisywanego mu stanowiska powinien ubierać się w garnitury o jasnych kolorach a na piersi nosić z dumą symbol archekracji).

 

Archester pełni również funkcję reprezentatywną w ustroju archekratycznym. Wyjeżdża w delegacje, spotkania biznesowe, itd. reprezentując rade 12 archekratów i podlegające im ministerstwa. Jednak pod względem reprezentatywnym nie reprezentuje własnego stanowiska a stanowisko rady archekratów. Dodatkowo funkcję reprezentatywną pełni tylko w ramach najważniejszych decyzji politycznych, w których potrzebne jest stanowisko całej grupy 12 archekratów lub gdy zajdzie taka potrzeba ludu archekracji.

 

Archester jest wybierany kadencyjnie przez lud archekracji w wyborach co 5 lat z tym, że żeby objąć te stanowisko kandydat musi mieć skończoną szkołę policyjną lub wojskową. Dodatkowo każdy z kandydatów w pierwszej fazie musi przejść test przygotowany przez rade archekratów. A dopiero wówczas wraz z innymi walczy o to stanowisko w wyborach powszechnych.

 

Osoba pełniąca funkcję archestera może te stanowisko piastować przez dowolną ilość kadencji pod warunkiem wybrania jej w kolejnych wyborach przez wyborców. Jako piastujący stanowisko sterownika arki jest zwolniony również z ponownych testów.

 

Archekracja i zasiłek spółdzielczy (nie mylić z zasiłkiem społecznym)

Ustrój archekratyczny oparty jest przede wszystkim na przedłużaniu życia obywateli oraz zapewnianiu im rozwoju duchowego i ekonomicznego. Jednak tak jak inne ustroje polityczne archekracja zmuszona jest do walki z patologiami społecznymi. Patologia w różnej formie nie dotyka tylko osoby wprowadzającej patologię, ale jest jak wirus, który wchodzi wszędzie i zaraża wszystko wokół nosiciela. Społeczeństwo archekratyczne nie jest społeczeństwem, które w prosty sposób pozbywa się patologii poprzez wyrzucenie ze swojego środowiska jednostki patologicznej. Społeczeństwo archekratyczne szuka przede wszystkim źródła patologii, czyli nosiciela, od którego patologia się rozprzestrzenia na pozostałą grupę społeczną przebywającą z jednostką roznoszącą tego wirusa patologii. Żeby skutecznie walczyć ze zjawiskiem patologii archekracja tworzy nową naukę o nazwie angelologia, z której jeden dział walczy z patologią poprzez poznanie jej odmian i szukanie środków zaradczych.

 

Żeby walczyć skutecznie z patologią trzeba odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytania. Czy osoba patologiczna zdaje sobie sprawę z tego, że roznosi patologię?  Druga sprawa nawet istotniejsza. Czy dziecko wychowywane w środowisku patologicznym jest czemuś winne, że w takim środowisku musi się wychowywać?  

 

Bardzo często dotyka nas sytuacja, że rozmawiając z jednostką patologiczną jednostka ta stwierdza, że zna rodzinę x, w której występuje zjawisko patologii. Nie jest jednak świadoma tego, że sama jest jednostką patologiczną. Dzieci rodzin patologicznych natomiast w ogóle nie są świadome tego, że wychowują się w jednostkach patologicznych.

 

Właśnie dla takich osób archekracja wprowadza zasiłek spółdzielczy, który dostarcza jednostkom patologicznym dodatkowe pieniądze pozwalające się rozwijać duchowo jak i ekonomicznie. Zasiłek ten pochodzi z kasy spółdzielczej (SIPAR), więc całość społeczeństwa jak i organy państwowe inwestują pieniądze w to żeby zjawisko patologiczne likwidować. Jednostka patologiczna pieniądze z zasiłku spółdzielczego otrzymuje wówczas, gdy uczęszcza na zajęcia zajmujące się:

 • Dokształcaniem w naukach duchowych.
 • Dokształcaniem w zdrowiu fizycznym.
 • Zajęciami zajmującymi się walką z nałogami typu: alkoholizm, narkomania oraz inne uzależnienia doprowadzające do patologii.
 • Dokształcaniem się w innych dziedzinach.
 • Walką z narkomanią i alkoholizmem.

Każda jednostka, w której stwierdzona jest patologia a chce otrzymywać dofinansowanie z funduszy spółdzielczych, musi wykazywać, co miesiąc dokumentacje, która potwierdza udział tej jednostki w w/w zajęciach. Jednostka patologiczna powinna raz w tygodniu poddać się badaniom, które stwierdzą, że osoba starająca się o dotację nie zażywa narkotyków i nie spożywa alkoholu.

 

Natomiast eony, czyli osoby które skończyły angeologię, zajmują się pilnowaniem tych osób w sposób następujący:

 • Przychodzą co jakiś czas (wyrywkowo) do miejsca, w którym jednostka patologiczna przebywa stwierdzić czy ta osoba jest trzeźwa i jak wygląda środowisko wokół tej osoby.
 • Szukają pracy dla jednostek patologicznych.
 • Szukają placówek zajmujących się dokształcaniem się w naukach duchowych i zdrowiu fizycznym.
 • Szukają szkół mających wpływ na rozwój jednostek patologicznych.

W momencie, kiedy jednostka patologiczna znajdzie pracę dotacje z funduszu spółdzielczego przestają jej być wypłacane. To, że dana osoba jest objęta pomocą spółdzielczą, nie dyskryminuje jej z skorzystania z funduszy społecznych i socjalnych. Jest to zupełnie inne dofinansowanie i nie ma nic wspólnego z dofinansowaniami z pozostałych grup finansowania.

 

Biotechnologia i uzależnienia w archekracji

Jedna z dziedzin biotechnologii powinna się zająć walką z uzależnieniami poprzez likwidację lub naprawę genomów odpowiedzialnych za uzależnienia.  Dziedzina ta powinna zajmować się również usuwaniem skutków ubocznych związanych z długotrwałym uzależnieniem. Pod pojęciem uzależnienia znajdują się:

 • Alkoholizm.
 • Narkomania.
 • Lekomania.
 • Palenie papierosów.
 • Skrajne zachowania związane seksualnością.

Oraz inne uzależnienia wyżej niewymienione a w oczach społecznych uznawane również za uzależnienia.

 

Archekracja - praca nad antygrawitacją i sterowaniem pojazdów myślą, jako przykład sposobu rozwoju technologicznego

Żeby wyprzedzić świat pod względem zarówno cywilizacyjnym jak i technologicznym, archekracja powinna dążyć do odkryć, które zrewolucjonizują w pełni chociaż dwie dziedziny życia społecznego. Powinno to być dokonane w taki sposób, żeby w tych dziedzinach archekracja w początkowej fazie nie miała konkurencji. W świecie inwigilacji, szpiegostwa ekonomicznego, konkurencji jest to bardzo trudne nawet przy wykorzystaniu najnowszych patentów. Dlatego w czasie prac naukowych powinny powstawać równocześnie infrastruktury takie jak fabryki, drogi dojazdowe do nich, magazyny itd. Przyczyni się to do szybkiego wprowadzenia na rynek produktu końcowego. Infrastruktura ta oprócz punktu sprzedaży produktu końcowego, (którą i tak budujemy na końcu) powinna powstawać w małych miejscowościach oddalonych jak najdalej od siebie. Chodzi o to, żeby dojście do całego procesu technologicznego osobom trzecim zajęło jak najwięcej czasu w myśl zasady czas to pieniądz.

 

Wizja antygrawitacji i sterowania myślą niesie za sobą wielką zmianę cywilizacyjną, co za tym idzie osiągnięcie sukcesu w tych dziedzinach wiąże się z sukcesami w wielu innych dziedzinach, co tworzy tzw. Drzewo technologiczne. Dla przykładu:

 • Powietrzne pojazdy osobowe.
 • Powietrzny transport towarowy.
 • Powietrzne koleje pasażerskie i transportowe.
 • Nowy rodzaj urządzeń dźwigowych.
 • Nowy rodzaj podnośników.

Wszystkie te urządzenia mogą być sterowane za pomocą impulsów myślowych, co daje nam jeszcze większy rozrost drzewa technologicznego. Mimo że inwestycje w te dziedziny początkowo będą przynosić straty, to w zyskach długoterminowych są nie do porównania z zyskami w systemie kapitalistycznym, w którym nie mają miejsca bytu rzeczy, które są nie opłacalne od podstaw tworzenia. Właśnie dlatego system kapitalistyczny oparty jest na kradzieży takich wynalazków naukowych, linii produkcyjnych i technologii. Pamiętać należy, że kapitalizm ogranicza koszty do minimum a zyski maksymalizuje.

 

Dlatego bardzo ważną rzeczą jest w przypadku tworzenia nowych wynalazków i linii technologicznych by ich projekty nie wychodziły poza krąg osób, które nad tymi projektami pracują.  Osoby które nad projektami pracują muszą być objęte specjalnym wyostrzonym prawem!

 

13 archekrata, czyli lud Archekracji

W momencie, kiedy 12 archekratów z rady archekratów nie jest w stanie podjąć samodzielnie decyzji w sprawie jakiejś ustawy, postanowienia np. w wyniku podziału głosu 6 do 6 lub jeśli uznają oni, że to społeczeństwo powinno podjąć decyzję w jakiejś sprawie, to w podziale głosów 6 do 6 decyzję, jako 13 archekrata podejmuje lud arachekratów. Głos ten przechyla zwycięstwo na jedną ze stron. Pod pojęciem lud archekratów rozumiemy obywateli państwa archekratycznego, którzy ukończyli 18 lat i którzy mają pełnię praw wyborczych z dostępem do Internetu. W momencie kiedy rada archekratów całkowicie przerzuci odpowiedzialność na obywateli za wdrożenie lub nie wdrożenie nowej ustawy czy postanowienia to decyzję podejmuje całe społeczeństwo na zasadach demokracji ludowej gdzie większość obywateli ma rację.

 

Żeby obniżyć koszty głosowania w głosowaniu obywateli ustawa musi być dostępna na stronie archekratów przez okres 44 dni. W tym czasie obywatele będą mogli oddać swoje głosy. Informatycy powinni zbudować specjalny program, który zapewni bezpieczeństwo przepływu informacji i który pomoże zapobiec fałszerstwom.

 

Chciałbym na koniec zauważyć, że do księgarni wróciła publikacja niejakiego Adolfa Hitlera pt. "Mein Kampf" a faszyzm i skrajny nacjonalizm wracają jak bumerang. Są to postawy kończące się zawsze wojną a powstają zawsze w czasie kryzysu. Jest to jeden z kroków, które mają doprowadzić do wojen a w późniejszym czasie do technokracji. Wybór leży w naszych sercach. Mamy jeszcze czas. Nie dużo ale jest więc decydujmy!

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Opublikował: Mojeimię44
Portret użytkownika Mojeimię44

W świecie gdzie słowo dobrowolność oznacza przymus słowo opór oznacza wolność. 


Komentarze

Portret użytkownika John Moll

Mojeimię44 - kogo próbujesz

Mojeimię44 - kogo próbujesz nabrać? Zabierasz się za zakładanie partii politycznej a nie znasz dobrze języka polskiego. Słowo "Polak" piszesz z małej litery, mam wrażenie, że celowo. Zresztą i tak masz bardzo niewielkie szanse na sukces, co zresztą bardzo mnie cieszy. Używasz ładnych słówek, próbujesz ludzi ogłupić dobrobytem itd. Jak jest w rzeczywistości? Jak traktujesz innych ludzi? Mam tu przypomnieć naszą krótką dyskusję na Twoim blogu? Zapisałem sobie treść Twojej odpowiedzi, mam też rzut ekranu. Nie miałeś jednak pojęcia z kim rozmawiasz. Chciałbym, żeby ludzie mieli świadomość z kim rozmawiają, więc wklejam Twoją odpowiedź.

Zwróciłem Ci tylko uwagę, że piszesz "Polak" z małej litery, więc pewnie nie jesteś Polakiem i poleciłem Ci, żebyś założył sobie partię w swoim kraju, a Polskę zostawił w spokoju. Rozpisałeś się w swoim stylu.

Drogi kolego czasami każdy może się pomylić zwłaszcza jak szuka swoich prawdziwych korzeni, prowadzi bloga, odnajduje wrogów i przyjaciół z okresu o którym ty najwyraźniej nie masz zielonego pojęcia. Polska będzie sądzona sądem ostatecznym i to już niedługo. Co tzn.? Przeczytaj sobie apokalipsę. Na razie schowałem swoją księżniczkę z pustyni i walczę ze smokiem z Chin w fife online. Tak wpadłem na ziemie sądzić żywych i umarłych czy ci się to podoba czy nie i tak będziesz sądzony. Mogę was zagazować w każdej chwili a ten smog nad miastami to po części moja sprawa. Musiał byś prześledzić mój profil, żebyś zrozumiał kim jestem. Jestem królem, królów PANEM panów i bawię się życiem. Mogę spowodować ogromne tsunami a mogę dać wam chleb życia i kielich zbawienia. Nie spieszy mi się. Obserwuję, przypominam sobie sytuacje sprzed 20 tys lat, 12 tys. lat 6 tys lat 2 tys lat i teraz. Zawsze wygrywam bo jestem simem, mirem, alfą i omegą, początkiem i końcem i ci co mnie znają doskonale to wiedzą. Jestem Bogiem RA. Bogiem Republic Archekratycznych. Panemm aniołów które już o mnie śpiewają i nie radzę ci pisać, że jestem psycholem bo ja ci nic nie zrobię ale templariusze, mafie czy nawet mój ojciec, który dawno temu mnie zdradził też może cię skrzywdzić. Więc nie radzę ci. Moja dobra RA Da siedź cicho a RA da a jak nie to zmora razem, z szydło i innymi pachołkami ewolucyjnego pomiotu stworzą wam coś w stylu 3 rzeszy na którą ja mówię 3 rzeź. Nic i tak nie rozumiesz. Moim zadaniem na najbliższe 1000 lat to być bogiem RE czyli bogiem Republic Ekonomicznych. Z zachowaniem odrębności kulturowej ale z sojuszem globalnym a to nie jest łatwe zadanie zwłaszcza jak kontrole nad wszystkim chce przejąć nieoswojony smok z chin rozumiesz? Pozwalam mu mnie upokarzać żeby chińskie okręty wojenne nie zrównały tego padołu z ziemią ale ty i tak tego nie zrozumiesz. Ciągnę was za sobą od Babilonu i za każdym razem równam was z ziemią a na wasze miejsce sprowadzam muzułmanów dając im nową kulturę i sztukę. Każę was za to, że trzymacie z nazistami, faszystami i wszyscy uważacie się za PANów a z PAna Panów robicie alle luja. Zwykłego luja, menela który na dodatek w bed leje. Świnie, zdrajcy, manipulatorzy. Poczytaj sobie przepowiednie fatimskie a znajdziesz oblicze sprawiedliwości. Dobra dosyć. Odpuściłem światu ale wam nie odpuszczę do puki sami nie złożycie mi pokłonu i nie powiecie, że ja jestem jedynym PANem w tym łez padole a wy jesteście tylko kupą gruzu, który mogę zamienić w piach tak jak uczyniłem to na sacharze wszech wiedzące wypierdy bez rozumu. Zrozumiałeś? to teraz do szpitala i leczyć główkę.

Powiem krótko - jesteś chorym człowiekiem i jak widać, choroba postępuje. Niech każdy sam wyciąga wnioski. Na ZnZ jesteś już skończony i powiem więcej - osobiście zawiodłem się.

Portret użytkownika jaa

Mnie to czasami zastanawia o

Mnie to czasami zastanawia o kim kiedyś ludzie mówili, że trzeba go intronizować na króla, cesarza, cara albo kogoś tam jeszcze i wtedy bedzie super, gdy jeszcze nie było tego trendu na Jezusa. Bo, że pewnie byli tacy, którzy do kogoś takiego przekonywali, kogo się tylko da, to chyba raczej pewne. To co tamci zrezygnowali, czy może zmieniły im się preferencje? Bo to wygląda jakby na jakiś "program", który mamy w genach i u niektórych się uaktywnia pod wpływem jakichś bodźców. Dlaczego program? Bo te przekonywania
różnych ludzi są dość podobne nie tylko w treści, ale też w schematach. Żeby nie było, to różne reakcje na podobne treści też przypominają "program/schemat". A to byłby niejako dowód na to, że jesteśmy grą i w grze. Co nie jest jakimś współczesnym odkryciem, bo choćby Prządki, to jakby info, że jest ktoś kto nam programuje tę grę. Przynajmniej w jakimś stopniu.

Portret użytkownika señor_muerto

Twój system jest podobny do

Twój system jest podobny do tego jak w filmie "Equilibrium" z Christian Bale w roli głównej. Całe społeczeństwo wolne od zła, od nienawiści, od chorób, od zabójstw, ale pod kontrolą jedynego "nieomylnego" wodza, ale to aż do czasu.  Właśnie coś podobnego jak u Ciebie. Koniec końcem w Twoim systemie nie widzę, żadnego altruistycznego podejścia do ludzi, wręcz przeciwnie widzę kontrolę. Tylko ja się zapytam a kto Ciebie będzie kontrolował ?

Portret użytkownika señor_muerto

Witam, jestem stałym

Witam, jestem stałym czytelnikiem forum , do tej pory jednak się  nie udzielałem. Tym razem w związku z niezliczonymi artykułami "Mojęimię44" na temat "jego" systemu postanowiłem napisać.   Prosty system zbudowany jest na jedynym zdrowym fundamencie jakim jest rodzina (teraz to uprościłem do granic niemożliwości ale większość rozumie o co chodzi bo nawiązuję tutaj do komentarza excar). Reszta wypocin , której próbuje tu wpoić na forum kolega "Mojęimię44" to po prostu pi*****przenie trzy po trzy.  Taki ten system zawikłany, taki poplątany, że po prostu na samym początku już nie ma sensu bytu. Oczywiście jeśli mówimy o detalach istnienia to niczym się nie różni od kapitalizmu, komunizmu czy inaczej mówiąc kolokwialnie "zamordyzmu". Wybacz "Mojęimię44" ale po przeczytaniu wszystkich Twoich postów na temat Twojego systemu nie wytrzymałem i postanowiłem to skomentować. Przestań omamiać ludźmi jakimiś sekciarskimi tekstami. Chłopie sam w to nie wierzysz w to co piszesz. W sposób w jaki piszesz bardzo łatwo można dojść do wniosku, że nie interesuje Cię dobro jako innych ale Twoje własne. Wiem co piszę bo miałem doczynienia z takimi jak Ty w moim życiu i to w wielu krajach zwłaszcza ameryki południowej a tam to już wogóle gdzie nagminne jest naciąganie ludzi na tego typu "wierzenia". Widocznie masz bardzo dużo wolnego czasu i próbujesz tworzyć coś a może nóż, widelec znajdzie się jakiś naiwny dobroczyńca (-cy) i zaczną przekazywac wpłaty na Twoje konto. Chłopie zacznij myśleć to nie boli. Tworzysz ten cały system i z tego co domniemuję chcesz być tam w nim bogiem , prezydentem , ministrem, starcą i nie wiadomo kim jeszcze. Jeszcze raz Ci napiszę bo od kilku miesięcy śledziłem Twoje wpisy, przestań omamiać ludzi i zajmij się czymś pożyteczniejszym. Pozdrawiam

Portret użytkownika El Ninja

Nie ma się co dziwić,

Nie ma się co dziwić, "Mojęimię44" jest członkiem grupy - "ZORZA" GRUPA NA RZECZ ROZWOJU OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM.

Jak można zawierzyć człowiekowi choremu umysłowo?!
A ten portal jeszcze publikuje te jego wymysły.

Portret użytkownika jaa

kierunek dążenia i zmian jest

kierunek dążenia i zmian jest mniej więcej taki:
pełna automatyzacja produkcji oraz usług. Zwłaszcza tych dziedzin, które wymagają precyzji, wysiłku itp. Ludzie to głównie nadzorujący system. Oraz rozwijający swoje "talenty". System pieniężny zostanie prawdopodobnie zastąpiony systemem punktowym - na zasadzie przyznawania punktów za różne sprawy/rzeczy/ oraz odejmowania za inne. System będzie nadzorowany elektronicznie przez Sztuczną Inteligencję, która jako nieprzekupna będzie z założenia sprawiedliwa. Najwięcej punktów (będą prawdopodobnie różne rodzaje tych punktów) będzie się chyba zdobywało za to, że będzie się pomaga komuś, robić coś dla innych. Itp. Ta sztuczna waluta bitcośtam, to prawdopodobnie taki wstęp. Taka próba przekierowania zainteresowania ludzi z pieniędzy tradycyjnych na inne wartości. Rzecz w tym, że nie bardzo wiadomo, kto w tym pociąga za sznurki. Pewnie bedzie potrzebne jakieś indywidualne czipowanie, o czym już dawno się pisało. A, to po to, żeby system miał pełną wiedzę na temat tego co ktoś myśli, robi itp. Chodzi o to, że jeżeli SI ma nadzorować, to na zasadzie pełnego nadzoru - bez ingerencji, ale ze stosowaniem (być może automatycznie) systemu punktacji. W ten sposób SI będzie chciała "przekształcić" ludzi w pełnowartościowych Obywateli Świata. Ktoś pewnie uzna, że to zamach na wolność itp. Ale uzasadnienie jest banalnie proste. To nie jest żaden zamach tylko transformacja. Wolności jako takiej raczej nigdy nie zażyliśmy. I, chyba, dopiero taki schemat i system pozwolą na, być może wymuszony, ale chyba dużo lepszy rozwój osobowości. Rzecz w tym, że SI, z założenia będzie bezstronna i nieprzekupna więc już samo to będzie dość wystarczające do tego żeby system "człowieczeństwa" mógł się rozwijać prawidlowo.
 
I żadne czary mary i inne hokus pokus tego nie zmieną. Czyli, że żadni cwaniacy, którzy chcą "udawać", że to oni mają "patent" na prawidłową symulację rozwoju", nie będą mieli wpływu na rozwój wydarzeń. Chyba, że taki, że sami się do niego dostosują, czyli zrzekną się własnych przekonań i zaczną rozwijać w narzuconym, co prawda, ale prorozwojowym kierunku.

Portret użytkownika mrnice007

O systemie punktów myślałem z

O systemie punktów myślałem z 5 lat temu kiedy, sam myslałem o ustroju nie wiem, czemu ale na myśl przyszło mi skojarzenie "system wakatowy". Człowiek jak piszesz miał by wiecej czasu dla siebie, na rozwijanie talentów, umiejetnosci.
 
Ludzie co nie chcieli by sie rozwijać, musieli by pracować w czynie społecznym odpowiednia ilośc godzin, by żyć na danym poziomie, ci co sie rozwijali, mieli by zastąpione lub zmniejszone czas pracy w czynie społecznym, rozwijali by sie zgodnie z ich spełnieniem i oczekiwaniami, nie wykonywali by prac których nie lubia i nie chca robić :)....

Strony

Skomentuj