Szkic podstaw ustroju archekratycznego część 3

Kategorie: 

źródło własne

Dziś chciałbym przedstawić państwu trzecią część szkicu ustroju archekratycznego. Ustrój ten tworzony jest w taki sposób, żeby był zrozumiały dla większości obywateli i żeby zabezpieczał obywatela przed pułapkami, jakie niesie ze sobą postępująca technokracja.

 

 

Niestety demokracja jest ustrojem nieprzystosowanym do społeczeństwa technologicznego a elity świata w sposób nieoficjalny „tajny” próbują wprowadzać ustrój technokratyczny oparty o kapitalizm, który zdawał egzamin w demokracji, ale prowadzi do całkowitego zniewolenia ludzi w ustroju technokratycznym przez grupy wpływów, tajne stowarzyszenia, techników i ludzi mających większą wiedzę technologiczną niż przeciętny obywatel. Jest to problem bardzo złożony, ponieważ do tej pory nie było alternatywnego ustroju dla ustroju technokratycznego a inne ustroje już istniały i niestety nie przynosiły spodziewanych pozytywnych skutków dla dobra społecznego w danym państwie.

 

Co prawda jest pewna grupa filozofów którzy uważają, że jest alternatywa na technokrację i twierdzą, że jest to komunizm technologiczny. Jednak czy na pewno? Komunizm prowadzi do utopi w każdej postaci, nieważne czy jest oparty o technologię, wiarę, ateizm. Społeczeństwo nie mające w swoich założeniach głównych rozwoju materialnego i duchowego proponując w zamian socjalizm dąży do całkowitej utopi i zatrzymania rozwoju na rzecz społeczeństwa rozleniwionego nie mającego ambicji rozwojowych. Jednak nawet jeśli jednostki „rozwojowe” się pojawią to jaki interes będą miały w tym żeby innym ludziom dać nowe prawa czy nową technologię?

 

Rozwój wynika z chęci wyróżnienia się jednostki na tle społeczeństwa. Wyróżnienie to może dokonać się przez sport, przez posiadane dobra materialne, posiadaną wiedzę itd., Więc jeśli ludzie zostaną całkowicie pozbawieni możliwości wyróżnienia się spośród tłumu doprowadzi to do degradacji społecznej a następnie do upadku cywilizacji. Więc biorąc pod uwagę komunizm technologiczny niestety na dzień dzisiejszy mamy wybory w których obie strony prowadzą cywilizację do zatracenia.

 

Pierwsza technokratyczna z ludzi robi niewolników a druga komunistyczno-technologiczna prowadzi do upadku cywilizacji. Zostaje więc przygotowanie takiego ustroju, który zapobiegnie zniewoleniu społeczeństwa a jednocześnie nie doprowadzi do upadku cywilizacji. Żeby tego dokonać nie wystarczy w trzech zdaniach opisać ustroju a trzeba poświęcić na niego mnóstwo czasu. Ustrój taki trzeba uściślić i sprecyzować w taki sposób, żeby pierwsze prawa w nim zawarte były konarem a powstające na tym ustroju prawa późniejsze były korzeniami tego ustroju oraz jego gałęziami! W momencie kiedy takie drzewo ustrojowe powstanie jest szansa, że jego korzenie (prawa) pozwolą wędrować ludziom z korzeni do gałęzi (kolejnych praw) a potem rozwijać się i kwitnąć w taki sposób żeby osoby wyróżniające się na tle pozostałych (owoce) nie doprowadziły do obumierania liści (przeciętnych obywateli)!

 

To wszystko jest mechanizmem bardzo złożonym a żeby drzewo kwitło dobrze i dawało słodkie piękne owoce, musimy te drzewo pielęgnować poprzez wodę z minerałami (pieniądze i dobra materialne), Słońce (religię). Do tego trzeba znaleźć w tym drzewie miejsce dla innych zwierząt by mogły się w koronie drzewa lub korzeniach rozwijać a pod jego koroną i konarem chować przed upałami! Trzeba wymyśleć również środki ochrony drzewa przed chorobami, upałem, suszą. Tą ochroną musi być rozwój technologiczny i duchowy.

 

Obywatel żyjący w takim „dobrym drzewie”, czyli ustroju politycznym, powinien sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli jest osobą wyróżniającą się (pięknym owocem) zasługuje to całej strukturze drzewa a nie tylko sobie. Więc archekracja stara się cały system ekologiczny drzewa zmodyfikować tak, żeby prawa rządzące drzewem stały się prawami ustroju politycznego. Im bardziej ustrój ten będzie przypominał żywe drzewo tym większa szansa na to, że ludzie będą w nim żyli długo i szczęśliwie a przy wsparciu technologii i czystości duchowej bardzo długo. Zatem przejdźmy do rzeczy.

 

Archekracja i biotechnologia

Tak jak pisałem wcześniej głównym założeniem archekracji jest dążenie do długowieczności. Jednak cała struktura biotechnologii i badań genetycznych DNA może przydać się w różnych dziedzinach naukowych. Jeżeli chodzi o badania genetyczne DNA powinny powstać specjalistyczne kierunki technologiczne, zajmujące się tą dziedziną już na etapie szkół średnich. W każdym województwie powinna powstać co najmniej jedna szkoła średnia, której głównym celem będzie kształcenie przyszłych biotechnologów. Uczniowie, którzy skończą szkołę średnią o kierunku biotechnologii, bardzo przydatni będą jako pracownicy Społecznych Instytucji Biotechnologii, w których magistrowie, doktorzy i inżynierowie będą pracować nad strukturami genetycznymi. Dodatkowo powstaną zapewne prywatne instytucje zajmujące się biotechnologią, które będą zainteresowane zatrudnianiem tego typu uczniów jako pracowników.

 

Instytucje biotechnologiczne w pierwszej kolejności powinny zająć się takimi zagadnieniami jak praca nad długowiecznością oraz nad sposobami przywrócenia do życia wymarłych gatunków zwierząt i roślin, które zniknęły z planety w wyniku negatywnych działań ludzi. Pośrednie odkrycia, które prowadzą do celu głównego, powinny być wykorzystane w państwie archekratycznym w celach zarobkowych w taki sposób, żeby pieniądze te móc przeznaczać na Spółdzielczy Innowacyjny Projekt Aktywności i Rozwoju.

 

Instytucje biotechnologiczne powinny również pracować nad nowymi gatunkami roślin, które w swoich strukturach będą wytwarzały lecznicze składniki i substancje sprzyjające długowieczności. Każdy z wynalazków biotechnologii zanim przejdzie do powszechnej sprzedaży czy powszechnego użytku powinien przejść przez pozytywną opinię 12 osobowej rady archekratów, która to rozpatrzy czy końcowy projekt będzie przydatny danej grupie społecznej systemu archekratycznego, czy może jej szkodzić?

 

W moim mniemaniu bardzo sympatyczne byłoby stworzenie specjalnych „petów”. Małych pięknych zwierzątek latających lub chodzących na dwóch nóżkach (przypominających smerfy, skrzaty). Poziom intelektualny tych zwierzątek powinien nie przekraczać poziomu intelektualnego 4 latka. Mogłyby stać się one wspaniałym przyjacielem każdego człowieka tak jak obecnie najwięksi przyjaciele człowieka - delfiny i psy.

 

Biotechnologia w archekracji nie może nigdy tworzyć ludzi zmodyfikowanych genetycznie! Zmiany genetyczne dla każdego człowieka powinny być decyzją osobistą! Każdy człowiek powinien sam decydować czy biotechnologia powinna mieć wpływ na jego wygląd, zdrowie czy stan ducha. Osoba decydująca się na zmiany swoich struktur DNA musi mieć minimum 15 lat, chyba że zmiany genetyczne w jej organizmie są jedyną słuszną drogą do utrzymania danej osoby przy życiu.

 

Archekracja i jej stosunek do okultyzmu

W ustroju archekratycznym, wszystkie odmiany okultyzmu są usuwane a okultyzm jest napiętnowany publicznie. Każda osoba praktykująca okultyzm i zrzeszająca się w tajne organizacje okultystyczne jest wystawiana publicznie w mediach publicznych w godzinach największej oglądalności a jej winy są przedstawione. Archekracja walczy z masonerią, iluminatami i innymi organizacjami przyjmującymi symbolikę satanistyczną, wypędzając te osoby z kraju. W archekracji powinna istnieć Centralna Organizacja Walki z Edonem! W skrócie COWED. Ludzie współpracujący z zrzeszeniami satanistycznymi będą ścigani w taki sposób, żeby nie dopuścić ich do tworzenia organizacji trzymających władzę zaściankową! Poprzez walkę z okultyzmem zlikwidować można w 90% terroryzm i manipulacje społeczne, przez co otwiera się drzwi wolności dla obywateli, pozostałych religii oraz wyznań.

 

W celu przygotowania miejsca dla Edonów powinno się podpisać umowę z którymś z krajów Bliskiego Wschodu, który w wyniku zmian klimatycznych oraz wojen nie nadaje się do życia w sposób prawdziwie spółdzielczy. Żołnierze żyjący w tym kraju powinny trzymać pieczę nad osobami z udowodnionym działaniem okultystycznym czy zrzeszającymi się w tajne organizacje okultystyczne w taki sposób, żeby osoby te nie mogły opuścić miejsca swojego nowego zamieszkania. Osoby te powinny na siłę być utrzymywane przy życiu! Skoro upodobały sobie życie wieczne w piekle to trzeba im te piekło zapewnić oraz zapewnić im długowieczność! Skoro głównym Bogiem okultyzmu jest władca piekła a do osiągnięcia swoich celów okultyści kultywują różne odmiany magii, manipulacji i przekazu podprogowego to znaczy, że są niebezpieczni dla społeczeństwa czystego duchowo.  Edony powinni trafić do miejsca i żyć w miejscu, w którym będą się czuli spełnieni i nie będą mogli zakłócać czystego odbioru rzeczywistości osób żyjących w ustroju archekratycznym.

 

Wolność słowa i wyznania nie powinna być niczym ograniczana w ustroju archekratycznym, więc manipulacja podprogowa tworzona przez tajne organizacje okultystyczne z masonami i iluminatami na czele powinny być wypędzone i likwidowane, żeby w żaden sposób nie mogły zakłócać myślenia obywatela. Człowiek wolny to człowiek nie mający styczności z ukrytymi przekazami, działającymi na jego podświadomość. Człowiek wolny to człowiek, który nie jest narażony na ukryte symbole satanistyczne i okultystyczne.

 

Zatem Satanistów, iluminatów i masonów trzeba zastraszyć do takiego stopnia, żeby sami rezygnowali z życia w ustroju archekratycznym. COWED oznacza zastraszenie i tyczy się tylko Edonów! Wyznawców kultów Satanistycznych! Dzięki temu w państwie o ustroju archekratycznym zacznie dominować człowiek czysty duchowo, zatem prawdziwie wolny i wyzwolony od ukrytych tajnych organizacji, podprogowych przekazów i podprogowej manipulacji!

 

Archekracja i intronizacja Jezusa Chrystusa w postaci świętej trójcy

W Polsce katolicy stanowią największy odsetek wśród obywateli – 92,2 procent. Jest to największy procent obywateli wyznających katolicyzm na świecie w danym państwie.  Można rzec, że jest to nasza siła. Nie powinniśmy tego marnotrawić i tego zatracać. Dlatego archekracja nie dość, że oparta ideologicznie jest na prawach człowieka i na prawach twórczych, to na swojego patrona i króla intronizuje Jezusa Chrystusa jako jednego z trzech osób Boskich. Nie powinno to nikogo zbulwersować gdyż jest to tylko patron honorowy, ale w ten sposób następuje symboliczny powrót króla na tron. Oczywiście archekracja jest ustrojem opartym również o prawa człowieka, więc nie nakazuje ani nie zmusza do wiary w trzy osoby Boskie, czyli katolicyzm, ale uwidacznia na arenie międzynarodowej nasze przywiązanie do tradycji narodowej i do spuścizny chrześcijańskiej, którą reprezentuje 92,2 procent obywateli.

 

Każdy z obywateli archekracji powinien zrozumieć, że swoim postępowaniem będzie wystawiać świadectwo Jezusowi Chrystusowi. Przez to zachowanie społeczeństwa archekratycznego będzie musiało się zmienić. Każdy z obywateli archekracji poprzez naukę czystości duchowej oraz Ministerstwo religii i Ministerstwo zdrowia psychicznego będzie się uczył postępowań, które przyczynią się do pogłębienia jego świadomości duchowej. W wypadku ateistów i osób wyznających inne religie nauka oraz w/w ministerstwa przyczynią się do pogłębienia relaksacji psychicznej oraz do zwiększenia samozadowolenia. Samokształcenie duchowe oparte o prawa archekracji oraz szkolnictwo archekratyczne (min. Prawa fizyki kwantowej) przyczyni się do rozwoju człowieka pojmującego tylko własną świadomość na człowieka pojmującego własną świadomość i podświadomość.

 

Flaga Polski w ustroju archekratycznym

Każdy obywatel Polski wie, że granice Polski są w kształcie serca a nasza flaga jest biało czerwona. Większość obywateli flagę Polski kojarzy z krajem, który w obronie dobrych „białych-czystych” wartości przelał mnóstwo czerwonej krwi. Można powiedzieć, że flaga naszego kraju oddaje całkowicie historię naszego kraju. Jednak trzeba przyznać otwarcie, że kolory naszej flagi mogą w podświadomości obywateli kreować wizję przyszłości Polski jako kraju skazanego na przelewanie krwi swoich obywateli w imię wartości pielęgnowanych przez przodków. Dlatego archekracja w sposób wyraźny chce zademonstrować zmianę światopoglądu obywateli w walce o lepsze jutro. Więc zmienia naszą flagę w taki sposób by „pokazać” przodkom, że cel do którego dążyli został osiągnięty i że kraj Polski stał się krajem obywatelskim, wolnym od manipulacji krajów zewnętrznych, grup wpływów oraz tajnych organizacji manipulujących świadomością obywateli. Archekracja proponuje na flagę Polski niebieską flagę z umieszczonymi po środku trzema złotymi koronami, jako symbol wiary katolickiej. Natomiast w ramach największej historycznej ofiary patriotycznej, która miała miejsce w czasie II wojny światowej archekracja proponuje w lewym dolnym rogu umiejscowić dwie cyfry, 44 jako rok największego poświęcenia i największej ofiary. W ten sposób archekracja będzie budować w świadomości nowych pokoleń obywateli Polski ideały patriotyczne oraz będzie informować nowe pokolenie o tym, że krew ich przodków nie została przelana na marne a cel, którym była wolność i czystość obywatelska, został osiągnięty.

 

Jest to zmiana wręcz rewolucyjna, ale biorąc pod uwagę historię i przywiązanie naszego kraju do wartości patriotyczno-chrześcijańskich byłe pokolenia walczące o wolność naszego kraju na taką zmianę zasłużyły! Dzięki poświęceniu przodków obywatele państwa archekratycznego będą mogli realizować swoje marzenia.

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Opublikował: Mojeimię44
Portret użytkownika Mojeimię44

W świecie gdzie słowo dobrowolność oznacza przymus słowo opór oznacza wolność. 


Komentarze

Portret użytkownika John Moll

Mojeimię44 - kogo próbujesz

Mojeimię44 - kogo próbujesz nabrać? Zabierasz się za zakładanie partii politycznej a nie znasz dobrze języka polskiego. Słowo "Polak" piszesz z małej litery, mam wrażenie, że celowo. Zresztą i tak masz bardzo niewielkie szanse na sukces, co zresztą bardzo mnie cieszy. Używasz ładnych słówek, próbujesz ludzi ogłupić dobrobytem itd. Jak jest w rzeczywistości? Jak traktujesz innych ludzi? Mam tu przypomnieć naszą krótką dyskusję na Twoim blogu? Zapisałem sobie treść Twojej odpowiedzi, mam też rzut ekranu. Nie miałeś jednak pojęcia z kim rozmawiasz. Chciałbym, żeby ludzie mieli świadomość z kim rozmawiają, więc wklejam Twoją odpowiedź.

Zwróciłem Ci tylko uwagę, że piszesz "Polak" z małej litery, więc pewnie nie jesteś Polakiem i poleciłem Ci, żebyś założył sobie partię w swoim kraju, a Polskę zostawił w spokoju. Rozpisałeś się w swoim stylu.

Drogi kolego czasami każdy może się pomylić zwłaszcza jak szuka swoich prawdziwych korzeni, prowadzi bloga, odnajduje wrogów i przyjaciół z okresu o którym ty najwyraźniej nie masz zielonego pojęcia. Polska będzie sądzona sądem ostatecznym i to już niedługo. Co tzn.? Przeczytaj sobie apokalipsę. Na razie schowałem swoją księżniczkę z pustyni i walczę ze smokiem z Chin w fife online. Tak wpadłem na ziemie sądzić żywych i umarłych czy ci się to podoba czy nie i tak będziesz sądzony. Mogę was zagazować w każdej chwili a ten smog nad miastami to po części moja sprawa. Musiał byś prześledzić mój profil, żebyś zrozumiał kim jestem. Jestem królem, królów PANEM panów i bawię się życiem. Mogę spowodować ogromne tsunami a mogę dać wam chleb życia i kielich zbawienia. Nie spieszy mi się. Obserwuję, przypominam sobie sytuacje sprzed 20 tys lat, 12 tys. lat 6 tys lat 2 tys lat i teraz. Zawsze wygrywam bo jestem simem, mirem, alfą i omegą, początkiem i końcem i ci co mnie znają doskonale to wiedzą. Jestem Bogiem RA. Bogiem Republic Archekratycznych. Panemm aniołów które już o mnie śpiewają i nie radzę ci pisać, że jestem psycholem bo ja ci nic nie zrobię ale templariusze, mafie czy nawet mój ojciec, który dawno temu mnie zdradził też może cię skrzywdzić. Więc nie radzę ci. Moja dobra RA Da siedź cicho a RA da a jak nie to zmora razem, z szydło i innymi pachołkami ewolucyjnego pomiotu stworzą wam coś w stylu 3 rzeszy na którą ja mówię 3 rzeź. Nic i tak nie rozumiesz. Moim zadaniem na najbliższe 1000 lat to być bogiem RE czyli bogiem Republic Ekonomicznych. Z zachowaniem odrębności kulturowej ale z sojuszem globalnym a to nie jest łatwe zadanie zwłaszcza jak kontrole nad wszystkim chce przejąć nieoswojony smok z chin rozumiesz? Pozwalam mu mnie upokarzać żeby chińskie okręty wojenne nie zrównały tego padołu z ziemią ale ty i tak tego nie zrozumiesz. Ciągnę was za sobą od Babilonu i za każdym razem równam was z ziemią a na wasze miejsce sprowadzam muzułmanów dając im nową kulturę i sztukę. Każę was za to, że trzymacie z nazistami, faszystami i wszyscy uważacie się za PANów a z PAna Panów robicie alle luja. Zwykłego luja, menela który na dodatek w bed leje. Świnie, zdrajcy, manipulatorzy. Poczytaj sobie przepowiednie fatimskie a znajdziesz oblicze sprawiedliwości. Dobra dosyć. Odpuściłem światu ale wam nie odpuszczę do puki sami nie złożycie mi pokłonu i nie powiecie, że ja jestem jedynym PANem w tym łez padole a wy jesteście tylko kupą gruzu, który mogę zamienić w piach tak jak uczyniłem to na sacharze wszech wiedzące wypierdy bez rozumu. Zrozumiałeś? to teraz do szpitala i leczyć główkę.

Powiem krótko - jesteś chorym człowiekiem i jak widać, choroba postępuje. Niech każdy sam wyciąga wnioski. Na ZnZ jesteś już skończony i powiem więcej - osobiście zawiodłem się.

Portret użytkownika dobromir

444 bazuje na przepowiedni

444 bazuje na przepowiedni Mickiewicza z "Dziadow"
"
Ktoż ten mąż? - To namiestnik na ziemskim padole.

Znałem go, - był dzieckiem - znałem,

Jak urósł duszą i ciałem!

On ślepy, lecz go wiedzie anioł pacholę.

Mąż straszny - ma trzy oblicza,

On ma trzy czoła.

Jak baldakim rozpięta księga tajemnicza

Nad jego głową, osłania lice.

Podnożem jego są trzy stolice.

Trzy końce świata drzą, gdy on woła;
I słyszę z nieba głosy jak gromy:
To namiestnik wolności na ziemi widomy!

On to na sławie zbuduje ogromy

Swego kościoła!

Nad ludy i nad króle podniesiony;

Na trzech stoi koronach, a sam bez korony;

A życie jego - trud trudów,

A tytuł jego - lud ludów;

Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,

A imię jego czterdzieści i cztery.

Sława! sława! sława!"
 
 
 A czy to On..

Portret użytkownika coligamenoVerati

Wrogiem każdego pomysłu są

Wrogiem każdego pomysłu są wątpliwości. Problemy po stokroć złożone trzeba rozbijać tysiąc razy. Tysiąckrotne rozbicie każdego szczegółu tworzy sto tysięcy pytań, których bez rozwleklejszego przedyskutowania pozostawiamy właśnie wątpliwościom. Obiecuję wydrukować sobie wszystkie trzy szkice i poszukać pytań, które jak może mi się wydawać mogłby zostać zadane. Może to znacznie pomóc w konstruowaniu przekazu zrozumiałego dla większej ilości osób. Daję sobie na to tydzień czasu. Jakby nie było finalnie - marzenia i szczere chęci to wielka rzecz. Jeżeli ktoś obróci bądź wyciągnie jakiekolwiek dobro dla siebie bądź innych choćby nawet z małych części tego wszystkiego nad czym teraz pracujesz to już jest to warte bardzo wiele. Nie zapominaj o tym w kontekście wzlotów i upadków motywacji powodowanych czynnikami ludzkimi. Jeden plus jest dla Ciebie warty więcej od trzech minusów 

Jutro zmienię wszystko

Portret użytkownika afgan

Drogi autorze, ustrój idealny

Drogi autorze,
ustrój idealny istnieje od zaraniadziejów i nazywa się prawem jedności, które zakłada wspólną ewolucję wszystkich gatunków na równych zasadach. O tym nauczał mistrz Jezus.
Historia Jezusa:
Pod kierownictwem Azurytów z Konfederacji Ra,w 12 r. p.n.e. awatar 12 tego poziomu, czysta Tarańska esencja duszy Turaneusiam-1, narodzła ię w prywatnej rezydencji, poza Betlejem, z matki Esenki Hebrajskich Melchizedeków Błękitnego Płomienia i z ojca Eseńczyka Zgromadzeni Melchizedeka-Hibiru Błękitnego Płomienia.
Nie było to niepokalane poczęcie, lecz zainscenizowane zostało to, przy pomocy tradycyjnych środków,za pośrednictwem pary, wybranej i przygotowanej przez Kapłanów z Ur. Jego matka na imię miała Jedui, zaś ojciec Joehius, oboje byli przywódcami w sekcie Eseńczyków Melchizedeków Błękitnego Płominia. Esencja duszy dziecka zrodziła się z awatara z Harmonicznego Wszechśwaiata nr 4 Sanandy, a dziecko nazwane zostało Jeshua-Melchizedek, który późnij stał się znany jako syn Mrii i Józefa. Postacie Marii i Józefa nie byli jego rodzicami, lecz innego dziecka awatara z 9 poziomu, który narodził się później. To dziecko zostało nazwane Jeshewua i było poczęte na wskutek odwiedzin istoty pozaziemskiej Nephilim która był częścią bytu Jehovah.
Byt Jehovah był kiedyś inicjatorem tworzenia ras Syriańskich Annunaki pracował z Elohim.
Kościół wymieszał te historię i stworzył jedną postać. Nauczania obu i dokonaia zostały przedstawione tak aby nie zagrażały pozycji kościoła i były wielką tajemnicą wiary.
Jeshua i Jeshewa nie umarli na kryżu wzniesli się przez portale do wyższych światów, na krzyżu został powieszony człowiek o iminiu Arihbi, któremu się wydawało, że jest Jezusem. Był to zaplanowana akcja przez Elohim w celu odwrócena uiwagi od działalności obu Jezusów.
 
Informacje te pochodzą z tłumaczeń płyt CDT-Szmaradgowego Przymierza i nie są channelingami.

Portret użytkownika Pulsar

@Mojeimię44 Mojeimię44

@Mojeimię44

Mojeimię44 wrote:
Rozwój wynika z chęci wyróżnienia się jednostki na tle społeczeństwa. Wyróżnienie to może dokonać się przez sport, przez posiadane dobra materialne, posiadaną wiedzę itd., Więc jeśli ludzie zostaną całkowicie pozbawieni możliwości wyróżnienia się spośród tłumu doprowadzi to do degradacji społecznej a następnie do upadku cywilizacji.

Mylisz się, - rozwój nie wynika z chęci wyróżnienia się jednostki na tle społeczeństwa. Jest wielu bezimiennych ludzi, którzy swą pracą czy darem stworzyli podwaliny dzisiejszej techniki, a jednak nie chcieli brylować w annałach histori nauki.
To raczej jednostki rządne władzy, obute w pychę i butę wykorzystywały prace i doświadczenia owych bezimiennych geniuszy technicznych, by samemu zaistnieć w historii ich kosztem. Bzdurą jest też stwierdzenie, iż rozwój wynika z chęci wyróżnienia się jednostki na tle społeczeństwa, po przez np: posiadane dobra materialne. Ileż to mamy bogaczy i milionerów, którzy są puści intelektualnie. Wykazuje to przykład ich życia i ich rodzin. Zobacz jak np: wygrana w zakłady hazardowe mimo, iż doprowodziła owych grających do wzbogacenia się, to tylko nieliczni potrafili coś z tym majątkiem zrobić, - reszta przetrwoniła wygraną.

Mojeimię44 wrote:
...musimy te drzewo pielęgnować poprzez wodę z minerałami (pieniądze i dobra materialne), Słońce (religię).

A cóż to za nowa ideologia? Zapewniam Cię, iż mariaż religii i pieniądza ma się bardzo dobrze od zarania świata, co widać po   dobrach materialnych jakie religie posiadają. Należałoby się pozbyć ideologii pieniądza, bo jego kult wprowadza ludzi w obłęd. Gdybyś był gościem z kosmosu który odwiedza ziemię, to zdziwiłbyś się jak mieszkańcy tej planety wariują na punkcie kolorowych papierków i metalowych krążków. Np: tyle mówi się o ratowaniu życia jakiegoś tam dziecka, ale żaden z lekarzy nawet palcem nie kiwnie, aż nie wpłynie jakaś tam kwota pieniędzy, - czyż to nie hipokryzja?! Po cóż akcje 'WOŚP' Jurka Owsiaka, by zdobyć głupie pieniądze, skoro można to zrobić z pobudek czysto moralnych z odruchu serca, bez pobierania pieniędzy?

Mojeimię44 wrote:
W ustroju archekratycznym, wszystkie odmiany okultyzmu są usuwane a okultyzm jest napiętnowany publicznie. Każda osoba praktykująca okultyzm i zrzeszająca się w tajne organizacje okultystyczne jest wystawiana publicznie w mediach publicznych w godzinach największej oglądalności a jej winy są przedstawione. Archekracja walczy z masonerią, iluminatami i innymi organizacjami przyjmującymi symbolikę satanistyczną, wypędzając te osoby z kraju.

Skoro ogłaszasz walkę z okultyzmem, to co robi rysunek okultystycznego drzewa życia na stronie tytułowej Twego artykułu?
W takim razie powinno Cię napiętnować publicznie i wygnać z kraju,.. ha ha ha Smile

Mojeimię44 wrote:
W Polsce katolicy stanowią największy odsetek wśród obywateli – 92,2 procent. (...) ...uwidacznia na arenie międzynarodowej nasze przywiązanie do tradycji narodowej i do spuścizny chrześcijańskiej, którą reprezentuje 92,2 procent obywateli.

Jakie 92% obywateli to Katolicy? Chyba się z koniem na łeb pozamieniałeś.

Dane GUS na koniec 2011 roku:

    katolicyzm – 86,9%
    prawosławie – 1,31%
    protestantyzm – 0,38%
    Świadkowie Jehowy – 0,34%
    buddyzm – ok. 0,04%
    islam – 0,013%
    rodzimowierstwo – ok. 0,01%
    judaizm – 0,004%

Druga sprawa... te 87% Katolików, zostało na siłę wcielonych w szeregi KRK, gdyż tradycja każe ochrzcić niemowlę, a nie dorosłego człowieka. Tak naprawdę liczba Katolików praktykujących swą religię to około 40% (na rok 2011). Reszta to ochrzczeni ateiści lub niepraktykujący, którzy Kościół mają głeboko gdzieś, więc nie pisz że jest aż 92% wyznawców.
Tradycją ziem Polskich było rodzimowierstwo, a nie nominalne chrześcijaństwo narzucone siłą.

Portret użytkownika Mojeimię44

Odnośnie Twojej pierwszej

Odnośnie Twojej pierwszej uwagi. Oczywiste jest, że wśród danej grupy osób są indywidualności, które robią coś bezinteresownie. Zrozumiałe jest również, że podstawą jest talent a dopiero za talentem idą pieniądze. Jednak sam spójrz np. na piłkarzy. Dlaczego nie zostają w Polskich klubach a uciekają za granicę? Weź pod uwagę Polskiego dobrego, zręcznego budowlańca. Dlaczego nie pracuje w Polsce tylko za granicą? Owszem są ludzie którzy nawet oddali życie za ideały ale nie możemy mówić o jednostkach w formie ogółu. 
cyt. Skoro ogłaszasz walkę z okultyzmem, to co robi rysunek okultystycznego drzewa życia na stronie tytułowej Twego artykułu?
W takim razie powinno Cię napiętnować publicznie i wygnać z kraju,.. ha ha ha Smile
Więc skoro tak dobrze patrzysz to chyba widzisz, że rysunek jest okrojony (chyba rozdzielczość albo format rysunku) i nic z niego nie wynika bo przecież co ma wynikać z połowy rysunku? Pisałem proźbę o poprawienie ale nie było reakcji.
 
Odnośnie 92% katolików. Widzisz twoje źródła- twoje dane. Moje źródła- moje dane. Sondaż sondażowi nie równy. Twoje statystyki być może są bardziej wiarygodne niż moje i tu popełniłem błąd bo mogłem spojrzeć na dane na różnych stronach a ja spojrzałem na jedną.
odnośnie współpracy religi z pieniądzem. To chyba nie zrozumiałeś całokształtu maetafory drzewa a wyciągnęłeś słowa z kontekstu. 
 Ogólnie jednak cenie sobie Twoje uwagi i Twój światopogląd więc cieszyłbym się gdybyś się przyłączył do tworzenia jakiegoś programu w tym ustroju ale pewnie odrazu mnie wyśmiejesz.

PILNE! Linkuj ciekawe artykuły znz u siebie na koncie społecznościowym. Zwiększaj zasięg. 

Strony

Skomentuj