Wpływ wulkanów na zmiany klimatu Ziemi

Kategorie: 

images.google.com

Każda erupcja wulkaniczna emituje do atmosfery miksturę gazów oraz cząstek. Niektóre z nich jak pył i związki siarki wywieraja wpływ na obniżenie temperatury. Dzieje się tak ponieważ substancje te odbijają światło słoneczne. Gazy takie jak CO2, emitowane prze wulkany wzmagają efekt cieplarniany i w konsekwencji stymulują globalne ocieplenie.

 

Wpływ chłodzący jest szczególnie widoczny przy dużych erupcjach, które mogą umieścić w stratosferze cząsteczki odbijające światło słoneczne. Dobrym przykładem jest erupcja Pinatubo w 1991 roku, która to erupcja spowodowała znaczny spadek globalnej temperatury w ciągu dwóch następnych lat po zjawisku. Korelacja między wybuchami wulkanów a zmianami temperatury jest bardzo czytelna.

 

Jeśli chodzi o gazy cieplarniane to oficjalnie , naukowcy skupieni w Panelu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC) , szacują działalność wulkaniczna na około 100 do 300 milionów ton CO2 rocznie. Ci sami naukowcy twierdzą, że CO2 będące wynikiem spalania paliw kopalnych jest 100 razy więcej niż z wulkanów.

 

Jest to bardzo zgrabna teoria pasująca do usprawiedliwienia jednej z największych hucp w historii nauki, którą jest próba uzasadnienia wprowadzenia limitów CO2 a przez to wyciągnięcie od nas wszystkich sporych sum pieniędzy na tzw. podatek węglowy.

 

Na szczęście nie wszystkie kraje kierują się owczym pędem i pojawia się zdrowy sceptycyzm powowdowany oczywiście raczej względami ekonomicznymi niż rzeczywistą troską o oszukiwaną większość ludzkości. Według badań naukowców krytycznych antropogenicznej teorii zmian klimatycznych ilość CO2 emitowana przez wulkanizm jest bardzo znacznie niedoszacowana.

 

Szczególnym przykładem wskazującym na błędy w szacunkach jest fakt, że nie bierze się pod uwagę wulkanów podmorskich a to one produkują znaczną część CO2. Dlatego właśnie wielu naukowców bardzo ostrożnie wypowiada się o tych szacunkach i jeszcze bardziej wyglada to na dopasowywanie danych do założonych hipotez.

 

Globalne ocieplenie jest powodowane głównie przez działalność Słońca i przez najpopularniejszy gaz cieplarniany czyli parę wodną. Poza tym głównym czynnikiem wzmagającym to zjawisko jest wulkanizm. Działalność człowieka jest dopiero kolejnym aspektem wpływającym na ekosystem. Ludzkość, poprzez wrodzoną arogancję często błędnie określała swoją pozycję w przyrodzie.

 

Stan nauki jest zawsze tylko przybliżeniem rzeczywistości, nasze zrozumienie wulkanizmu nie jest na tyle dogłębne aby arbitralnie twierdzić, że jest się czegoś pewnym a konsekwencje tych przypuszczeń, na których opierane są plany opodatkowania społczeństw moga być bardzo bolesne dla naszych kieszeni.

Ocena: 

Średnio: 1 (1 vote)

Skomentuj