Wizja kalifatu

Kategorie: 

M sh شراونة محمد, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9.jpg

Kolejny wpis o muzułmańskich przepowiedniach. Dziś o państwie Mahdiego i jego rządach. Będzie też o okultystycznych źródłach islamu i pratykach magicznych w przyszłym kalifacie.

 

MAHDI

Tym terminem określa się przyszłego muzułmańskiego króla. Znaczy 'ten który jest prowadzony'. Sunnici wyczekują go jako kalifa, szyici jako ostatniego imama. Większość hadisów stwierdza że wyruszy z armią czarnych flag z Chorasanu, prawdopodobnie dzisiejszego Afganistanu.

Abu Umamah powiedział że Posłaniec Allaha (Mahomet), pokój z nim, powiedział: "(...) Będzie on [Mahdi] z mojej rodu i będzie miał czterdzieści lat. Jego twarz będzie błyszczącą gwiazdą, a na prawym policzku będzie miał małe czarne znamię. Będzie nosił dwa płaszcze Qutwaani, jakby był mężczyzną od Synów Izraela. (...)"  [1]

Qutwani to wełniany płaszcz przypominający żydowski tallit, chustę modlitewną. Obie mają obowiązkowe frędzle na rogach, qutwaani jest jednak większy. Obecnie takie płaszcze są częstym elementem codziennego stroju afgańskich i pakistańskich Pasztunów. [2] Ciekawa jest sprawa pochodzenia od Izraelitów. Okazuje się że Pasztunowie mogą być jednym z zaginionych plemion Izraela. Do dziś można zauważyć żydowskie zwyczaje: obrzezanie w 8. dniu po narodzinach, zakaz mieszania mięsa z mlekiem, zapalanie świec w przeddzień szabasu, a nawet lewirat, czyli nakaz poślubienia przez wdowę brata swego zmarłego męża. Badania genetyczne wykazały związek jednego z pasztuńskich klanów z Żydami. [3]

Wszysto to może to być potwierdzeniem hadisów, że Mahdi przybędzie z Chorasanu i będzie nosił się jak Pasztunowie, synowie Izraela.

JEDEN Z ANTYCHRYSTÓW?

Opisowi szyickich imamów towarzyszy otoczka mistycyzmu. Przypisuje się im błyskotliwą inteligencję, zdolność odczytywania woli Allaha. Najznamienitszym z nich ma być ostatni z dwunastu imamów, który będzie posiadać więdzę swych poprzedników. Według ich wierzeń Mahdi już się urodził w IX wieku, nigdy nie umarł tylko schronił się w innym wymiarze. Muzułmański wybawca, pomimo całej swojej boskości będzie człowiekiem śmiertelnym. Jego panowanie nie przetrwa nawet dekady:

Prorok Allaha [Mahomet] powiedział: “Kadencja Mahdiego będzie trwała najkrócej siedem lat lub potrwa osiem lat lub co najwyżej dziewięć lat.” [4] 

Większość hadisów określa czas jego rządów na 7 lat. Kalifat zrodzi się w wyniku wojen i rewolucji, które przetoczą się przez Bliski Wschód. Mahdi po przybyciu do Mekki proklamuje nowe państwo. Będzie walczyć przeciwko innym frakcjom muzułmańskim, później przeciwko armiom europejskim które przybędą do Palestyny. Europa i kalifat zawrą rozejm. Według sunnickich podań Mahdi zawrze nie tylko pokój z Europą, ale i sojusz militarny:

Abu Umamah powiedział że Posłaniec Allaha, pokój z nim, powiedział: "Będą cztery rozejmy między wami a Rzymianami. Czwarty rozejm między będzie negocjowany [albo mediowany] przez osobę która będzie pochodzić od potomków Aarona, pokój z nim, i będzie utrzymany przez siedem lat. (…)" [1]

Wśród chrześcijan istnieją opinie że Mahdiego należy utożsamiać z jednym z biblijnych antychrystów:

"Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. (...)" (Księga Daniela, 9:27)

Interpretacja jest taka że tydzień należy rozumieć właśnie jako 7 lat. Nie napisano że zawrze pokój konkretnie z Izraelem. Hadisy przedstawiają że na terenie Izreala będą toczyć się walki między wieloma frakcjami: żółtymi flagami z Maghrebu, dyktatorem Sufyanim z Damaszku i armiami europejskimi. Dopiero później nadejdzie Mahdi i zajmie Izrael. Hadisy nie wspominają o walkach przeciwko Izraelowi, a tylko lakonicznie mówią że czarna flaga zawiśnie w Jerozolimie. Przypuszczam że kalif przyjdzie do Izraela jako wyzwoliciel. W dowód przyjaznych zamiarów pozwoli odbudować Świątynie Jerozlimską, bo wiadomo z Biblii że odbudowa będzie miała miejsce. Hadisy nie wspominają o budowie III świątyni, ale mówią że kalif odnajdzie Arkę Przymierza:

As-Suyuti przekazał że Prorok Allaha powiedział: “(...) Przez ręce Mahdiego Arka Przymierza zostanie wydobyta z Jeziora Tyberiadzkiego, zabrana i umieszczona w Jerozolimie.” [5] 

KRUCJATA

Hadisy opisujące podboje Mahdiego dzielą się na dwie grupy. Jedne ograniczają się do stwierdzenia że podbije świat. Inne szczegółowo podają kierunki ataków, wymieniając z nazwy miasta i krainy. Te drugie wskazują że kalifat ograniczy się do większości dzisiejszych ziem muzułmańskich, będzie sięgać od Maroka po Afganistan. Od Kazachstanu po być może wschodnią Afrykę. Czyli terenów które w VII wieku stanowiły większość świata znanego Arabom. Jest też mowa o podboju Indii, Turcji, Włoch oraz Hiszpanii ale ma to mieć miejsce krótko przed upadkiem imamatu. Mahdi w krótkim czasie ma podporządkować sobie ogromny obszar. Każdy zdobywca chcąc zapewnić sobie legitymizację władzy potrzebuje ideologii, która spaja państwo. Będzie nią islam, przynajmniej w początkowym etapie. Mahdi będzie nawracał Żydów:

Ibn Shawdhab powiedział: “To z tego powodu odnoszą się do Hadrat al-Qa’im jako do 'Mahdiego' ('Ten który jest prowadzony') ponieważ będzie on prowadzony w kierunku jednej z gór [krainy] Sham i stamtąd wyjmie księgi Tory. Przez nie będzie dyskutował i debatował z Żydami, a grupa z nich przyjmie przez niego islam." [5]

oraz chrześcijan:

Przywódca wiernych [pierwszy imam Ali] powiedział: „Hadrat al-Mahdi będzie kontynuował swój marsz, aż przybędzie do Armenii. Kiedy ludzie tego kraju go zobaczą, wyślą jednego ze swoich uczonych kapłanów, aby z nim negocjował. Ksiądz zapyta imama: ‘Czy jesteś Mahdim?’ Imam odpowie: ‘Tak, jestem tym, którego imię zostało wymienione w Ewangelii i [gdzie] została dana dobra nowina o moim przyjściu na końcu czasów.' Zada kilka pytań, a imam odpowie [zadowalająco]. Chrześcijański ksiądz przyjmie islam (...)" [4]

Powyższy hadis nie musi odrazu oznaczać, że poda się za Chrystusa. Ostatni imam ma ujawnić ukryte wersety Tory i Ewangelii:

Ka’b al-Ahbar powiedział: “Będzie nazywany 'Mahdim' ('ten, który jest prowadzony') ponieważ będzie prowadzony ku czemuś ukrytemu i ujawni Torę i Ewangelię z miasta zwanego Antiochia.” [5]

Mogę się tylko domyślać że będą to jakieś teksty gnostyckie. Zapewne będą datowane na starsze niż ewangelie biblijne, specjalnie żeby ukazać ich pierwszeństwo. Ewangelie gnostyckie to teksty heretyckie spisane w oparciu o nauki neoplatońskie. Ich tekst można interpretowac w ten sposób że Jezus nigdy nie umarł na krzyżu, a na świcie może pojawić się człowieknatchniony, który zdoła zapewnić na świecie szczęście i pokój. 

SUPERPAŃSTWO

Gdy walki już ucichną Mahdi prawdopodobnie będzie na świecie promowany jako mąż stanu który zaprowadził nie tylko pokój w sensie politycznym, ale połączył zwaśnione religie. Odnajdzie teksty żydowskie, chrześcijańskie i muzułmańskie łacząc te religie w jedną. Taki obraz wcale nie jest oderwany od rzeczywistości. Przy dzisiejszym poziomie ateizacji nie będzie to trudne. Stolicą według sunnickich podań będzie Jerozolima, kalif będzie rezydować na Wzgórzu Świątynnym. Przeczą temu hadisy szyickie, stolicą ma być irackie miasto Al-Kufa. Dla szyitów jest to trzecie najświętsze miejsce po Mekce i Medynie. Będzie też centrum religijnym:

Habbah ‘Arani powiedział: “Przywódca Wiernych [imam Ali] wyruszył w kierunku ziemi Hirah i powiedział: ‘Z pewnością w mieście Hirah [dziś al-Kufa] zostanie zbudowany meczet mający pięćset drzwi, w którym dwunastu sprawiedliwych przywódców modlitewnych będzie prowadzić zbiorowe modlitwy’. Spytałem: ‘O Przywódco Wiernych! Jak opisałeś, czy meczet w Kufie będzie mógł wtedy pomieścić ludzi?’ Odpowiedział: ‘Zostaną tam zbudowane cztery meczety, a [obecny] meczet w Kufie będzie najmniejszym z nich. Zostanie zbudowany ten meczet [o 500 drzwiach] i dwa inne meczety na dwóch krańcach miasta Kufa.’ Następnie imam wskazał kierunek rzek Basriyin i Gharbiyin.” [4]

Każde państwo potrzebuje aparatu urzędniczego by utrwalić władzę na podbitym terenie. Nie inaczej w przyszłym państwie Mahdiego:

Abu Basir zapytał imama as-Sadiq'a: “ 'Czy oprócz tej grupy za al-Kaba stoją jeszcze jacyś ludzie?' Imam odpowiedział: 'Tak, są wierzący, ale będzie to grupa prawników, ekspertów, uczonych i sędziów, na których piersiach i z tyłu głowy Imam [Mahdi] położy swoje dłonie i natrze ich. Później, żaden osąd nie będzie dla nich trudny.' "

Imam as-Sadiq z Rodu Mahometa powiedział: “Kiedy Hadrat al-Qa’im powstanie, wyznaczy władcę dla każdego kraju i powie mu: 'Program twojej działalności jest w twojej ręce. Jeśli w wykonywaniu obowiązku pojawi się problem, nad którym nie możesz zapanować, spójrz na spód swojej dłoni i postępuj zgodnie z tym co tam znajdziesz.' " [4]

Ogólnie hadisy przedstawiają 7-letni okres pokoju jako czas dobrobytu. Jakiego muzułmanie jeszcze nigdy nie doświadczyli. Wszystkim zostanie zapewnione szczęscie, pieniądze, pokój, sprawiedliwość i obfite plony.

NOWA RELIGIA UNIWERSALNA

Gdy władza państwowa już okrzepnie, Mahdi okaże się religijnym reformatorem. Zmieni zasady islamu tak dalece, że tradycjonaliści będą się buntować. Opornych nowy król każe stracić:

Imam al-Baqir powiedział: „Kiedy Hadrat al-Mahdi będzie omawiał niektóre prawa i niektóre części Sunny, w sprzeciwie wobec niego grupa wyjdzie z meczetu w geście protestu. Imam rozkaże swoim zwolennikom by ich ścigali. Armia dogoni ich w dzielnicy Tamarin; pojmą ich i przyprowadzą do niego. Wyda rozkaz ścięcia ich wszystkich. Będzie to ostatnia rewolta i zmowa przeciwko imamowi.” [4]

Ibn Babawajh przekazał że imam al-Baqir, pokój z nim, powiedział: "Kiedy się ujawni, ujawni (dopełni) nową sprawę (porządek), nową księgę, nowy rok, i nową sprawiedliwość" [6]

Przy czym zwrot nowa księga nie musi oznaczać jakichś nieznanych sur Koranu. Hadisy wspominają o innych tekstach objawionych które dziś uważa się za zaginione. Fatima, córka Mahometa również miała dostąpić objawienia archanioła Gabriela. Jego słowa zostały spisne jako Księga Fatimy (Mush'af of Fatimah). Księga miała zawierać trzykrotnie więcej treści od Koranu. [7] W połowie tego okresu antychryst zabroni Żydom składania ofiar w świątyni Jerozolimskiej. Tak jak Hitler i Stalin było czczonych niemal jak bogowie, podobnie będzie z Mahdim. Różnica taka że ten zasiądzie w Świątyni Jerozolimskiej i sam ogłosi się bogiem:

(...) A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. (...)" (Księga Daniela, 9:27) (...) człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. (2 List do Tesaloniczan 2, 3-4)

Mahdi, biblijny antychryst będzie po prostu kolejnym faszystowskim dyktatorem, któremu sodówa uderzy do głowy. Wykorzysta religię dla osobistych korzyści. Wielu autokratów wykorzystywało religie dla zdobycia władzy. Religia, tradycyjne wartości, patriotyzm, potem kult narodu aż wreszcie kult jednostki. Znamy to z historii i tak to będzie wyglądać. Gdy ugruntuje swoją władzę, pozbędzie się islamu bo ten będzie go ograniczać.

OKULTYSTYCZNE ŹRÓDŁA ISLAMU

Odłóżmy teraz przepowiednie na bok. Przenosimy się do Arabii w VI wieku. W licznej mozaice wierzeń różnych ludów można wyróżnić tzw. hanifów. Hanifowie byli to "oświeceni" pustelnicy. Prowadzili ubogie życie, często oddając się modlitwom w jaskiniach. Wyznawali monoteizm, powoływali się na Boga Abrahama, na 10 przykazań które otrzymał Mojżesz i na ewangelie opisujące Jezusa. Mało znaną legendą jest że Mahomet jeszcze przed objawieniem Gabriela, uczył się wiedzy tajemnej. Jego nauczycielem był hanif imieniem Ben Chasi. Krótko przed swoją śmiercią stary pustelnik podarował uczniowi metalową tablicę z wyrytymi na niej magicznymi formułami, w których znaczenie wtajemniczył 30-letniego Mahometa.

Przyszły prorok wykładał sens formuł w wąskim kole przyjaciół. Po jego śmierci tablice przeszły podobno na własność Abu Bakra, pierwszgo kalifa który również miał szerzyć znaczenie formuł w wybranym przez siebie gronie osób. Jak głosi europejska tradycja ezoteryczna była to wiedza pochodząca jeszcze z Egiptu faraonów. By formuły się zachowały Mahomet miał umieścić w Koranie specjalny klucz służący do zrekontruowania magicznych formuł. Zdolni do tego mieli być jednak tylko wtajemniczeni którzy wiedzieli jak odkodować szyfr.

Faktem jest że w Koranie istnieją tzw. litery odcięte czy litery tajemnicze, w języku arabskim nazywane muqatta'at. Każda sura (rozdział) Koranu zaczyna się od Basmali, tj. frazy: "W imię Boga miłosiernego litościwego". W 29 surach po Basmalii, a jeszcze przed właściwym tekstem, pojawia się kilka (1 do 5) pojedynczych liter których znaczenie do dziś pozostaje nieznane. Numer sury odpowiada ilości dni jakie należy przeznaczyć na ćwiczenie formuły zawartej w danej surze. Przykład: w surze 11 występują litery A L R, co czyta się jako alar. Przez 11 dni po 5-10 minut dziennie należy trzymać ręce w określonej pozycji i powtarzac w myślach 'alar'.

Czas potrzebny na przećwiczenie wszystkich formuł to 822 dni. Jeśli Mahomet zaczął ćwiczyć w wieku 30 lat to mógł skończyć mając 33 lata. Siedem lat póżniej dostąpił objawienia archanioła Gabriela. Mahomet o wizji powiedział swemu stryjowi, który też był hanifem i to on rozpoznał w nim proroka zapowiadanego przez ewangelie. Podobno jest to wiedza pochodząca jeszcze z Egiptu faraonów. Wiedza odnośnie tablic hanifów była przekazana zakonom muzułmańskim. Te były zakładane również w arabskiej Hiszpanii, a stamtąd od XII wieku wiedza rozprzestrzeniała się na Europę. Od różnych tajnych stowrzyszeń, alchemików, Zakonu Rózokrzyżowców aż po wolnomularstwo. [8]

Pewnie wielu z was kojarzy animację "I, Pet Goat II", ale jeśli ktoś nie widział proszę objerzeć: https://www.youtube.com/watch?v=Id6nCa_OTEM. Nagranie ma jakoby ukazywać przyszłe wydarzenia. Od piątej minuty po lewej widać budynek z dobudowaną wieżą, prawdopodobnie meczet z minaretem. Nad nim w białym stroju tańczący derwisz - muzułmański zakonnik. Derwisze to wyznawcy Sufizmu. Nie jest to taki zwykły islam, wyznawany przez większość muzułmanów.

To nurt mistyczny, którego założenia są często sprzeczne z tradycyjną wiarą, sufi bywają oskarżani o herezję. Sufizm też nie jest jednolity, doktryna rózni się w zależności od danego zakonu. Najbardziej liberalne zakładają istnienie boga bezosobowego (panteizm), osobista ścieżkę rozwoju duchowego, pomagały w tym zażywanie narkotyków i rytualne tańce. Skojarzenia z założeniami wolnomularstwa jak najbardziej na miejscu. Rudolf Sebottendorff członek towarzystwa Thule nazywał sufich wprost muzułmańskimi masonami. [9] 

Zakony sufickie zapewne przynajmniej częściowo zachowały wiedzę o magicznych praktykach. Uważam że derwisz w  "I, Pet Goat II" świadczy o końcu islamu i tryumfie nowej religii promującej magiczne rytuały. Na nagraniu przed sceną tańca nad meczetem, sufi tańczy na tle tarczy Księżyca. W systemach ezoterycznych Księżyc to alegortia duszy, synodyczny obieg księżyca trwa 29 dni. Czas na przećwiczenie wszystkich 29 suratów to 822 dni, co daje 29 miesięcy księżycowych. [8] 

MISTYCYZM

Imam as-Sadiq powiedział: “Wiedza (Poznanie) i nauczanie są dwudziestoma siedmioma literami, a wszystko co przynieśli prorocy to tylko dwie litery; więc teraz ludzie są nieświadomi [tych liter] oprócz (juz’an) tych dwóch. Kiedy nasz Qa'im powstanie, wyciągnie pozostałe dwadzieścia pięć liter, szerząc je pośród ludzi. Dołączy również dwie litery i wszystkie dwadzieścia siedem liter zostanie rozprowadzone pośród ludzi.” [1]

W latach 2006-2007 w Iranie na stronie internetowej państwowego nadawcy radia i telewizji został umieszczony 18-częściowy artykuł "World toward Illumination" (Świat w kierunku Oświecenia) w którym przytoczono proroctwa opisujące świat pod rządami ostatniego imama. [10] Interpretacja powyższego hadisu była taka: "Jedną z cech charakterystycznych globalnego rządu Mahdiego jest zdumiewający rozwój nauki i technologii. Nastąpi eksplozja nauki. Jak powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, wiedza składa się z 27 liter i jak dotąd wszystko, co człowiek odkrył, mieści się w granicach zaledwie 2 liter. Ale kiedy pojawi się Mahdi, pozostałe 25 liter wiedzy będzie służyło ludzkości, co jest nie do wyobrażenia przy ograniczonej wiedzy, którą mamy dzisiaj, pomimo pozornie wielkiego postępu w nauce i technologii. Mahdi poprawi błędy naukowe człowieka i wprowadzi nowe i zdumiewające metody, które nigdy wcześniej nie przyszły człowiekowi do głowy”. Jednak nie będzie to tylko wiedza naukowa:

Imam al-Baqir powiedział: “Za czasu Hadrat al-Mahdi'ego mądrość i zrozumienie będzie wam dana do tego stopnia, że nawet kobieta będzie w swoim domu wydawać osądy na podstawie Księgi Allaha i Sunny Proroka.” [1]

Sam Mahdi ma być właściwie wszechwiedzący:

Imam as-Sadiq powiedział: „Kiedy powstanie Qa’im z rodu Mahometa, osądzi i wyda orzeczenia oparte na metodzie osądu Proroka Dawida [król izraelitów] i nie będzie on zależny od świadków i dowodów. Bóg go natchnie i będzie się zachowywał zgodnie ze swoją wiedzą i wyda na jej podstawie wyroki”.

Imam al-Baqir powiedział: “Otrzymał przydomek 'Mahdi' ('ten, który jest prowadzony') ponieważ będzie prowadzony w sprawach ukrytych tak dalece, że będzie mógł posłać ludzi do wykonania egzekucji osoby, o której ludzie nie wiedzą że jest przestępcą. Stopień świadomości [postrzegania ludzi przez] Imama będzie taki że, gdyby ktoś przemawiał wewnątrz swojego domu bałby się, aby ściany jego domu nie złożyły zawiadomienia i nie były świadkami.” [1] 

Wygląda mi na wersję demo wielkiego ucisku z Objawienia św. Jana. Pytanie czy będzie to zasługa technologii czy praktyk magicznych. Wielu ludzi na szczeblach władzy w mniejszy czy większy sposób parało się okultyzmem. Stawiam tezę że Mahdi będzie posiadać wiedzę o tablicach hanifów i ją zastosuje, stąd wezmą się jego nadnaturalne zdolności. Osoba stosująca te praktyki ma narodzić się ponownie duchowo jako nowy człowiek. Z nieociosonaj bryły stać się kamieniem wiedzy inaczej kamieniem filozoficznym. [8] Ponownie skojarzenia z bibilijnym antychrystem:

"Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów" (2 List do Tesaloniczan 2, 9)

Źródła:

[1] http://www.discoveringislam.org/wars_with_romans.htm

[2] https://ashraf786.proboards.com/thread/17496/black-banners-khurasaan

[3] https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8241217,talibowie-jerusalem-post-izraelici-i...

[4] Najmuddin Tabasi, "Overview of the Mahdi's Government", Iran 2014 https://www.al-islam.org/overview-mahdis-atfs-government-najmuddin-tabasi

[5] https://answering-islam.org/Authors/JR/Future/ch04_the_mahdi.htm

[6] https://www.valiasr-aj.com/english/mobile_shownews.php?idnews=528

[7] https://www.islamquest.net/en/archive/fa1535

[8] Jan Pilch "Różokrzyżowcy zarys dziejów i doktryny", Wisła 1937, miesięcznik Hejnał

[9] "Secret Practices of the Sufi Freemasons: The Islamic Teachings at the Heart of Alchemy" - Baron Rudolf von Sebottendorff, 2013

[10] https://www.memri.org/reports/waiting-mahdi-official-iranian-eschatology-outlined-public-b...

Ocena: 

Średnio: 4.1 (7 votes)

Komentarze

Portret użytkownika ww333

ze antychryst bedzie

ze antychryst bedzie muzulmaninem to jest jasne, ale bedzie tez staral sie promowac hinduizm

raczej kabalizm zydowski niz wiare zydowska czy chrześcijańską.

 

tak jak harari uważa, że hinduistyczne praktyki sa ok, ale doktryna już nie. co do wiedzy i naukowości to oczywiście będzie opowiadac wiedze tajemną ale nie zwykła naukę. będzie wydawał wyroki ale nie będzie pokazywał dowodów matematycznych Wink wydać wyrok śmierci umie byle idiota. 

na pewno uzywanie techniki komputerowo/holograficzno/telekomunikacyjnej będzie powszechne, ale czy dziś nie jest ? tylko wtedy będzie ona obowiązkowa (jak obowiązkowy będzie mobywatel i paszporty kowidowe). 

Tylko pytanie zawsze jest kiedy. Moim zdaniem za 2-3 tysiące lat.

Portret użytkownika ARTUR

W temacie islamistów nie

W temacie islamistów nie powinniśmy się stresować gdyż nie wolno im przekroczyć linii Odry i atakować Polaków czy też przebywać tutaj jako niepracujący uchodżcy , mają swoje cele i swoją mapę Europy po podbiciu zachodnich krajów więc tego muszą się trzymać . Nawet gdyby jacyś nieposłuszni chcieli u nas coś nabałaganić czy też pobierać zasiłek bez pracy to dostaną wezwanie od swojego imama gdyż jest u nich hierarchiczny system społeczny

Portret użytkownika eㅤuklides

Plandemia pokazała jak tanim

Plandemia pokazała jak tanim przedstawieniem jest ten pseudo-świat... Antychryst to będzie dzwon pokroju Kaczyńskiego, który obieca gruszki na wierzbie w Wukraińskiej Nowej Jerozolimie i śliwki na wzgórzach Golan. Ogłosi program 666+ i motłoch pójdzie za nim. Skoro biskup Długosz zwracał się do Szumowińskiego i Morawieckiego per święci, to byłbym kurwa zdziwiony gdyby jakiś totalny psychol nie został Jezusem według władz kościoła katolickiego... Także nie ma się czym jarać, bo dla nas będzie to co najwyżej żenujące przedstawienie. Zwiedzeni debile wszczepią sobie chipy z baterią litowo-jonową po których dostaną wrzodów, czy czegoś nam to nie przypomina? Dla kumatych świat będzie toczył się prawie normalnie ("kto ma rozum niech liczbę bestii przeliczy"), tylko ze zdziwieniem zobaczymy jak cały ten system światowego debilizmu dokonuje spektakularnej autodestrukcji z ICH antychrystem.

Skomentuj