W Szwecji zalegalizowano publiczną masturbację

Kategorie: 

W Szwecji zakończył się kontrowersyjny proces w sprawie emeryta, który masturbował się w miejscach publicznych. Po dokładnym zbadaniu obecnego prawodawstwa sąd uznał prawo emeryta ze Sztokholmu do prowadzenia masturbacji w miejscach publicznych. Zdaniem sądu brakuje podstawy prawnej do zakazu takich zachowań, donosi Time.

 

Człowiek ten nie trafi do więzienia, nie zapłaci grzywny. Urodzony w 1948 roku Szwed wielokrotnie zachowywał się skandalicznie np. na plaży. Za którymś razem komuś puściły nerwy i aby ukrócić proceder, wezwano policję. Ta aresztowała dewianta. Sąd podkreślił, że człowiek nie może być oskarżony o napaść na tle seksualnym , jak nie ma indywidualnych ofiar. Jego zachowanie nikomu postronnemu nie szkodzi, zdaniem szwedzkich sędziów.

„W opinii sędziów masturbacja na plaży to rzecz normalna, a nawet prawnie dopuszczalna, choć może być traktowana, jako akt chuligaństwa” – powiedział prokurator Olof Vretammar.

Nie będzie on się odwoływał do sądu najwyższej instancji. Z wyrokiem sądu nie zgodzili się za to przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka. Ich zdaniem masturbacje Szweda mogły obserwować dzieci, a to z kolei może spowodować poważne urazy psychiczne i zakłócić ich naturalny rozwój seksualny. Obrońcy praw człowieka spodziewają się, że zachowanie zboczeńca zostanie zakwalifikowane, jako chuligaństwo. Należy zauważyć , że szwedzki wymiar sprawiedliwości jest tradycyjnie bardzo łaskawy dla ochrony praw dziecka. 

Źródło: http://newsfeed.time.com/2013/09/19/sweden-allows-public-masturbation/

 

Ocena: 

Średnio: 5 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika Ubik

To może pójdzmy dalej i

To może pójdzmy dalej i dopuśćmy możliwość pier*olenia się na ulicach. A dzieci? No cóż...niech się uczą, nie?

Portret użytkownika kamujac

HAHAHA! A jak dziecko idzie

HAHAHA!
A jak dziecko idzie do zoo i widzi małpkę, która to robi to już jest wszystko ok i urazu niema...
Myślę, że dzieci więcej przeżywają traum po tym co im się tłumaczy niż po tym co widziały!
Jak im się przedstawi, że to co widziały to coś strasznego i wstrętnego to przeżyją traumę. Jeśli powiemy, że to normalne (albo nic nie powiemy), popatrzy z ciekawością i zapomni dość szybko, niekojarząc tego z niczym złym.
Zastanówcie się z czego powstają traumy!
A co do szwecji to już dawno wiadomo, że to kraj ... conajmniej dziwny...

Portret użytkownika Takitam

Ale chyba czymś się róznimy

Ale chyba czymś się róznimy od "Małpki"?. Człowiek tym się różni od zwierząt, że potrafi panować nad popędami. Jak emeryta swędzi - to niech to zrobi u siebie w kiblu a nie publicznie, albo niech znajdzie sobie podobne towarzystwo i robi to w swoim gronie takich samych zboczków ale u siebie - a nie publicznie.

Portret użytkownika naświadectwo

moralnie świat będzie

moralnie świat będzie pogrążał się w coraz większy grzech.
 
"
Biblia mówi, że „Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia”. Do Noego odwołał się apostoł Paweł w Liście do Hebrajczyków (11,7), a także sam Jezus, gdy prorokował o czasach końca: „A jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego” (Ewangelia Mateusza 24,37). Jakimi zatem były czasy Noego? Czy można je potraktować jako fikcję, skoro wspominał je sam Chrystus?
Czytamy w Biblii, że w czasach Noego „ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości”, ale znajdziemy też tam dokładniejszą charakterystykę tego okresu: 
▸         szybki postęp wiedzy i technologii (Księga Rodzaju 4,17.22);
▸         szybki wzrost populacji (tamże, 6,1.11);
▸         koncentracja ludności w miastach (tamże, 4,1);
▸         uleganie apetytowi (Ewangelia Łukasza 17,27);
▸         materialistyczne podejście do życia (tamże, 17,28);
▸         nastawienie na przyjemności (Księga Rodzaju 4,21);
▸         ignorowanie Boga i Jego Prawa (List Judy 15);
▸         łamanie świętości związku małżeńskiego (Ewangelia Mateusza 24,38);
▸         wielożeństwo (Księga Rodzaju 4,23)
▸         propagowanie nieprawości (tamże, 6,5.12);
▸         zepsucie (tamże 6,12);
▸         przestępstwa i gwałty (tamże, 6,11.13);
▸         dewiacje seksualne (tamże 4,19; 6,2);
▸         powszedniość bluźnierczych myśli i słów (II List Piotra 2,5; List Judy 15);
▸         odrzucenie natchnienia Słowa Bożego (I List Piotra 3,19).
Z uwagi na wszechogarniające zło i całkowitą demoralizację Bóg postanowił zgładzić człowieka, ale wcześniej powołał proroków, w tym Noego, aby zapowiedzieli, że zniszczenie przyniesie potop. Niewielu jednak w to uwierzyło. Ludzie mieli 120 lat na rozmyślanie, bo tyle trwała budowa arki, która mogła schronić każdego, kto zaufa Bożym słowom. Na ziemi nie zaszły jednak żadne dostrzegalne zmiany. Plony były obfite, a ludzie – jak później wspominał Jezus - nadal żyli w dostatku: jedli i pili, sadzili i budowali, świętowali i ucztowali, pogrążając się w bezprawiu. Nic nie zapowiadało potopu. Byli zapewne i kpiarze, którzy drwili z Noego i jego wiary. Do czasu...
„W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba” (Księga Rodzaju 7,11). Wody, które zalały ziemię, miały dwa źródła: strumienie wód z nieba i podziemne źródła wód. Mezopotamskie przekazy także wskazują na ulewę jako powód potopu, a greckie mity dodają, że oprócz strumieni deszczu „Zeus otworzył otchłanie wód” (1).
            Historie o ogólnoświatowym potopie, który zniszczył ludzkość z wyjątkiem garstki w arce, zachowały się w pamięci setek kultur na wszystkich zamieszkałych kontynentach (2). Przekazy te opisują potop jako największą katastrofę w dziejach. Wiele z nich opowiada o sztormach, trzęsieniach ziemi i erupcjach wulkanów, które towarzyszyły potopowi.
            W najstarszych źródłach pisanych potop przedstawiony jest jako „katastrofalny deszcz”, „ulewny sztorm”, „złowieszczy wiatr”, „powódź deszczu” (3). Takich zwrotów w Mezopotamii nie używano wobec powodzi. Berossos w „Historii Babilonii” określa potop słowem kataklysmos, które występuje również w greckiej legendzie o Deukalionie – i tam przyczyną potopu była straszna ulewa (4). Słowo „kataklizm” pojawia się także w Septuagincie i Nowym Testamencie, gdy mowa o potopie. Greckie kataklysmos jest odpowiednikiem hebrajskiego mabbul. Prof. Gerhard Hasel wykazał, że w Biblii odnosi się ono do potopu spowodowanego ulewnym deszczem (od ybl, czyli „płynąć” lub „lać strumieniami”). Mabbul w połączeniu z „wodami” (hebr. mayim) tworzy w Starym Testamencie techniczny zwrot oznaczający potop, a nie lokalną powódź (5).
            O rozmiarach i skutkach potopu świadczą skamieniałe lasy, ogromne kaniony, pył wulkaniczny rozsiany po całej ziemi, niezliczone skamieniałości ryb i zwierząt, a także rozległe złoża węgla, ropy i gazu.
Skutki potopu: węgiel
Obfita roślinność świata przedpotopowego została wymieszana, przeniesiona i rzucona w różne miejsca przez wody, a następnie przykryta masami mułu i wapienia, które utworzyły nad nią kamienną pokrywę osadową. Sprasowane masy roślinności pod wysokim ciśnieniem warstw osadowych przekształciły się w węgiel. Wielu sądzi, że węgiel powstał z kolejnych warstw obumarłych lasów, co trwało miliony lat. Jest to nieprawdopodobne, gdyż obumarłe drzewa i rośliny gniją i tworzą próchnicę, a nie węgiel. Nie ma dziś żadnych procesów geologicznych, które mogłyby ukształtować pokłady węgla, jakie mamy na ziemi. Uczeni szacują, że aby uzyskać jednometrową warstwę węgla, potrzeba kilka metrów torfu. Ale na świecie prawie nie występują torfowiska o głębokości większej niż kilkanaście metrów. Tymczasem niektóre pokłady węgla w USA mają 30 m grubości, a pokłady węgla brunatnego w Australii sięgają 150 m! Złoże Pittsburgh w USA, o przeciętnej grubości 21 m, rozciąga się na obszarze 544 000 ha! Jedynie potop pozwala wyjaśnić powstanie takich warstw węgla – stało się to za sprawą mas przedpotopowej fauny zdartej i przemieszczonej przez potężne fale potopu.
            Ewolucjoniści zakładają, że węgiel powstawał, gdy człowieka nie było jeszcze na ziemi. Ale jak w takim razie wyjaśnić ludzkie wyroby znalezione w bryłach węgla? Na przykład 9 stycznia 1891 roku S. W. Culp z Morrisonville w stanie Illinois, wkładając węgiel do pieca, natknęła się na rozpołowioną bryłę, z której wypadł pięknie wykonany złoty łańcuch. Kobieta myślała, że wpadł komuś do węgla, ale kiedy chciała go podnieść, zauważyła, że oba końce tkwiły w bryle, a jego ślad odbity jest na obu stronach grudy (6). Łańcuch mierzył 25 cm, a wykonano go z 8-karatowego złota. Jak znalazł się w bryle węgla z okresu karbonu, datowanego na miliony lat przed człowiekiem? Nie jest to odosobniony przypadek. W 1912 pracownicy Elektrowni Miejskiej z Thomas w stanie Oklahoma rozbili młotem bryłę węgla, która nie mieściła się w piecu, a wówczas z jej środka wypadło żelazne naczynie. W 1885 roku w odlewni Isadora Brauna w Vocklabruck w Austrii znaleziono bryłę węgla z metalową rurką o wymiarach 5 x 5 x 4 cm. Syn właściciela zawiózł ją do Muzeum w Salzburgu, gdzie badał ją austriacki fizyk Karl Gurls. Wykonano ją ze stopu stali i niklu. Przez wnętrze rurki biegło wgłębienie wykonane maszynowo, co wskazuje, że była ona częścią większego mechanizmu (7).
            Przedmioty wykonane przez człowieka znaleźć można też w skałach osadowych. 22 lipca 1844 roku robotnicy pracujący w kamieniołomie w pobliżu Rutherford Mills w Anglii natrafili nić ze złota na głębokości blisko 3 m. Była ona zamknięta w skale, którą geolodzy datują na 60 milionów lat (8). 2 kwietnia 1897 roku w kopalni Lehigh w Webster City w stanie Iowa znaleziono tablicę o rozmiarach 60 x 30 x 10 cm z pięknie wyrzeźbionymi figurami z twarzą patriarchy. Odkryto ją na głębokości ponad 40 m pod piaskowcem, datowanym na 300 milionów lat! (9) W Dorchester w stanie Massachusetts w 1851 roku wybuch dynamitu rozbił litą skałę, wyrzucając z niej rozerwaną na pół wazę o dzwonowatym kształcie i wysokości 12 cm z pięknie inkrustowanymi kwiatami, świadczącymi o dużym kunszcie artystycznym wykonawcy (10). W Museum of Creation Evidence w Glenn Rose oglądałem niedawno metalowy młotek znaleziony w 1936 roku pobliżu miasteczka Londyn w Teksasie. Mieścił się on w kawałku skały z okresu kredy (140 mln lat)! Młotek wykonany został ze stopu żelaza (96,6%) i chloru (2,6%), który - zdaniem metalurgów - nie jest możliwy do uzyskania w dzisiejszych warunkach atmosferycznych (11). Przed potopem warunki te były jednak inne. Właśnie z tego czasu muszą pochodzić wymienione eksponaty. 
Skutki potopu: skamieniałości
Ślady po potopie pozostały na szczytach gór w postaci skamieniałości muszli i ryb. Dowodzi to, że wszystkie łańcuchy górskie były kiedyś częścią dna morskiego. Skąd biorą się skamieniałości? Ryby przecież nie kamienieją dziś w mule ani piasku. Martwe ryby rozkładają się lub padają ofiarą drapieżników, nie czekając aż dla potomności pokryje je warstwa osadu. Tymczasem w skałach osadowych znajdują się miliardy skamieniałości różnych stworzeń. Często są to ryby z doskonale zachowanymi płetwami i łuskami, które zginęły nagle i zostały szybko pogrzebane osadem. Pozycja wielu z nich zdradza agonię bez śladu ataku drapieżnika. Niektóre zginęły w trakcie połykania mniejszej ryby czy podczas porodu, co świadczy, że skamieniały nie dlatego, iż leżały w miejscu przez miliony lat, ale w rezultacie nagłego kataklizmu o niewyobrażalnej mocy.
            Porządek skamieniałości w warstwach geologicznych jest taki, jakiego oczekiwalibyśmy w przypadku potopu. Najniżej są szczątki morskich stworzeń żyjących blisko dna, zwłaszcza bezkręgowców. Następnie zwierzęta wolno poruszające się, takie jak płazy. Gady miały więcej możliwości przetrwania, dlatego padły w następnej kolejności. Przed podnoszącymi się przez 40 dni wodami potopu najdłużej były w stanie uciekać ssaki, w tym ludzie. Uczeni ewolucjoniści uważają tę kolejność za dowód na teorię ewolucji, ale nie potrafią rozwiązać problemu, jaki stwarzają skamieniałości zwierząt lub drzew, leżące w poprzek kilku warstw geologicznych - jest przecież niemożliwe, by martwe zwierzę czy drzewo przetrwało miliony lat bez rozkładu, czekając, aż zakryją je warstwy osadowe.
            Dr John D. Morris napisał: „Wielowarstwowe skamieniałości należą do wyjątków, ale znane są wszystkim geologom. Często znajduje się drzewa wystające ze złóż węgla do wyżej położonej warstwy, a nawet sięgające do drugiego złoża węgla, kila stóp ponad pierwszym. Byłem w wielu kopalniach węgla i w prawie wszystkich widziałem takie skamieniałości lub ślady po nich. Odkryłem także gruby i prosty jak strzała pień, przechodzący przez liczne warstwy. Ponadto widziałem setki pojedynczych skamieniałości, których szerokość była większa niż szerokość warstw, w których tkwiły. Oczywiste jest, że warstwy te nie mogą być rezultatem powolnej akumulacji, ponieważ na przykład martwa ryba nie utrzyma swego kształtu, aż wokół niej zgromadzi się osad. Musi ona być szybko przykryta, aby w ogóle mogła być zachowana. Niektóre z wielkich wielowarstwowych drzew przechodzą przez warstwy, o których sądzono by, że powstawały przez dziesiątki tysięcy lat. Cały ten fragment musiał jednak powstać w krótszym czasie niż ten, w którym drzewo spróchnieje. Dziś dobrze wiadomo, że szybko poruszające się i pełne osadu wody mogą utworzyć wielość warstw, jak to pokazują laboratoryjne eksperymenty, huragany, a nawet fale mułu spowodowane wybuchem wulkanu św. Heleny” (12).
Skutki potopu: Wielki Kanion
Wiele miejsc na świecie nosi oznaki uformowania przez ogrom wody raczej w krótkim czasie niż w wyniku stopniowego procesu trwający miliony lat. Najbardziej znanym przykładem jest Wielki Kanion w Arizonie. Obecnie wielu uczonych zdecydowanie odrzuca dawną tezę, że wyżłobiła go rzeka Kolorado w ciągu milionów lat, przyjmując, że powstał w rezultacie wielkiej powodzi, za sprawą mas wód z polodowcowego jeziora, które szybko wycięły kanion. Podobne zjawisko można było zaobserwować nie tak dawno po wybuchu wulkanu św. Heleny w USA (czy podczas megapowodzi w Islandii), kiedy woda pobliskiego jeziora w ciągu kilku godzin wyżłobiła kanion, który geolodzy szacowaliby na miliony lat, gdyby nie powstał na ich oczach.
            Uformowanie się Wielkiego Kanionu czy skamieniałych drzew w Petrified Forest w Arizonie, powstanie pasm górskich pokrytych morskimi skamieniałościami, ruch płyt tektonicznych i dryf kontynentów, a także legendy o potopie, które zachowały się w pamięci wszystkich kultur świata, potwierdzają biblijną relację o globalnej katastrofie.
Symbolika potopu
Jezus zapowiedział, że „jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego”. Biblia czyni analogię między czasami Noego i czasami końca, a także między potopem i końcem świata: „Przez te wody też ówczesny świat zginął zalany wodą. Obecne zaś niebiosa i ziemia dzięki temu samemu Słowu są zachowane dla ognia, strzeżone na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi” (II List Piotra 3,6-7).
            Przed potopem ludziom dane było 120 lat łaski, w czasie których mogli się odwrócić od grzechu. Czas łaski dobiegł końca na siedem dni przed kataklizmem, kiedy Bóg zamknął za Noem drzwi arki. Nikt, poza jego rodziną, nie skorzystał z ratunku. Wątpliwości i rozwiązłość zabiły ludzką czujność. Przez tydzień nikt nie wiedział, że jego los jest już przesądzony. Podobnie będzie przy końcu świata. Jezus zapytał: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ewangelia Łukasza 18,8).
Sceptycy naigrywali się z Noego, arki i potopu. Dopiero tonąc, odkrywali, że ludzka mądrość i chełpliwość to głupota. Wielu dziś w podobny sposób lekceważy Słowo Boże, sądząc, że świat będzie trwał dalej tak jak trwa. Apostoł Piotr zapowiedział, że taka postawa będzie jednym ze znaków końca: „Przede wszystkim to wiedzcie, że w dniach ostatecznych przyjdą szydzący szydercy, którzy będą postępować według własnych żądz i mówić: Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Tym, którzy tak uważają, umyka, że od dawna były niebiosa i ziemia, która z wody i wśród wody powstała dzięki Słowu Boga. Przez te wody też ówczesny świat zginął zalany wodą. Obecne zaś niebiosa i ziemia dzięki temu samemu Słowu są zachowane dla ognia, strzeżone na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi” (II List Piotra 3,3-7)."- zródło : solafide jak to z potopem było
 
http://www.solafide.dei.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=39&Itemid=88
 
skad się wzięły wody potopu : http://www.youtube.com/watch?v=5pOMm7trUgw
 
jak wszystkie zwierzęta mogły zmieścić się na Arce Noego : http://creationism.org.pl/artykuly/JSarfati
 
młody wiek ziemi lektor : http://www.youtube.com/watch?v=ym6POKL7020
 
http://www.youtube.com/watch?v=0dWdsnoeWA4

Portret użytkownika Cezar

Biblia,Tora i Koran to jest

Biblia,Tora i Koran to jest srututu majtki z drutu,przeciez religie to plagiat poganskich i egipskich wierzen. Przeciez to wierne odbicie tamtych wierzen tylko pod innymi nazwami,religie to sa do matrycowania lemingow jak i do ich manipulowania. Nawiasem mowiac niech ten szwed przyjedzie do polski i sie masturbuje kiedy moherki wychodza z siedziby matrycowania lemingow i archaicznych absurdow,pierw musialby rozpoczac od torunia by rozpoczas pomor dewotek,tzn. od siedziby zla i jadu.
Ja nie wierze w jakiegos boga Jahwe ktory byl fizyczny i se z nudow tworzyl czlowieka na zasadzie prob i bledow,a jak wczesniejszy cytuje biblie to przytocze ze w bibli jest zapisane w starym testamencie ze bog stworzyl czlowieka na wzor i podobienstwo,swiadczy o tym ze nie byl tym bogiem co niema poczatku ani konca,tylko istota fizyczna,a zarazem byl istota z ktorys bardzo wysoko rozninietej cywilizacji we wszechswiecie.
Jak ktos obejrzy "Zeitgeist" to zrozumie na czym rzecz polega i jak manipuluja ludzmi i stwarzaja matrixa.

Portret użytkownika hieronim

łykaj pan łykaj,

łykaj pan łykaj, http://www.youtube.com/watch?v=L2atWTw-qWc
podobnie kwestia wlaczenia sie usa do ii ww tez fake
project venus i proponowana neokomuna sterowana przez komputer centralny zaprogramowany przez marxistow z zeitgeistu - to jest dopiero matrix, gdzie czlowiek jest jednym z wielu zasobow, nic ponad to.

Portret użytkownika Olo Manolo

Religia jest mi

Religia jest mi obojetna.

Ale to ze obejrzales "Zeitgeist" i od razu sadzisz ze posiadles wielka tajemncie wszechswiata jest przezabawne Smile

Portret użytkownika Cezar

Od wielu lat mialem takie

Od wielu lat mialem takie przypuszczenia ze cos jest nie tak z tym swiatem,ze zyjemy w iluzji i ze prawdopobnie USA cos manipuluje,zeitgeist potwierdzilo moje przypuszczenia.
Co do religii to od dziecka sie zastanawialem o co jest grane z tym jakims bogiem i calym kultem,jako dziecko kilkuletnie zadawalem se pytania wobec tej religii,po co ten caly cyrk. Kilka lat temu przezylem ciezki wypadek i bylem po tamtej stronie prawie dwie godziny,nie jest tak jak to pierdziela nawiedzone religie,jest calkowicie inaczej,niema piekla czy nieba.
Zaden czarnoksieznik,syjonista czy inny ciurmok mi nie wmowia bzdetow jakie rozsiewaja leminga.

Portret użytkownika RobCoInd55

Tak intymne rzeczy należy

Tak intymne rzeczy należy utrzymywać w swoim domu w absolutnej prywatności. Nawet nie powinno się rozmawiać o szczegółach swoich podbojów seksualnych w miejscach publicznych. To jest niegodne miana człowieka.

Działajmy razem, bez konfliktów, dla lepszej przyszłości. 
Make love not war.
Po co nam pieniądze? Przecież zasobów wystarczy dla wszystkich.

Strony

Skomentuj