Sztuczne mini narządy pomagają naukowcom zobaczyć, jak wirus SARS-CoV-2 uszkadza płuca

Kategorie: 

Źródło: dreamstime.com

Małe sztuczne płuca wyhodowane w laboratorium z komórek macierzystych pozwoliły naukowcom obserwować, jak koronawirus infekuje płuca. Eksperci określają to jako „ważny przełom” w badaniach nad Covid-19.

Badania prowadzono równolegle w dwóch laboratoriach, tj. na University of Cambridge w Wielkiej Brytanii oraz na Duke University w Karolinie Północnej w USA. Artykuły, dotyczące pracy obu grup badawczych, są publikowane w Stem Cell.

 

Mini płuca wyhodowano specjalnie do badań nad koronawirusem. Główną zaletą takich sztucznych narządów jest to, że pozwalają dokładnie odtworzyć procesy zachodzące w pęcherzykach płucnych, czyli w strukturach pęcherzykowych naszych płuc, w których tlen dostaje się do naczyń włosowatych płuc. To właśnie pęcherzyki płucne infekuje wirus SARS-CoV-2 najbardziej. Jednak zakres zastosowania minipłuc nie ogranicza się do badania wpływu koronawirusów na organizm ludzki.

„Jest to uniwersalny modelowy system, który pozwala nam badać nie tylko SARS-CoV-2, ale także wszystkie wirusy układu oddechowego (…), w tym grypę” - mówi Purushothama Rao Tata z Duke University.

Naukowcy zainfekowali narządy modelowe korona wirusem. Badanie procesu zakaźnego przeprowadzono poprzez połączenie mikroskopii fluorescencyjnej i analizy genetycznej poszczególnych komórek. Zaledwie sześć godzin po zakażeniu SARS-CoV-2 przeszedł wszystkie etapy komórkowej infekcji wirusowej i zaczął wytwarzać nowe cząsteczki wirusa.

 

Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęła się produkcja interferonów, sygnalizujących białka, które „ostrzegają” sąsiednie komórki o infekcji i aktywują ich funkcje ochronne.

 

Wrodzona odpowiedź immunologiczna, w której pośredniczą interferony, tj. „pierwsza linia obrony przeciwwirusowej”, została uruchomiona w ciągu 48 godzin od zakażenia. Po 60 godzinach od wprowadzenia wirusa niektóre komórki pęcherzyków płucnych zaczęły obumierać i gnić, co doprowadziło do poważnego uszkodzenia tkanki minipłuc.

 

Naukowcy zaobserwowali także burzę cytokin - nadmierną reakcję układu odpornościowego na wirusa, która charakteryzuje się zwiększoną aktywnością komórek odpornościowych oraz szybkim uwalnianiem różnych cytokin i biochemicznych mediatorów.

„Uważano, że burza cytokin jest spowodowana napływem komórek odpornościowych (do miejsca zakażenia), ale widzimy, że to (szybkie uwalnianie mediatorów biochemicznych) zachodzi również w samych komórkach płuc” - mówi Rao Tata.

Chociaż naukowcy zaobserwowali zmiany w komórkach narządów modelowych w ciągu trzech dni od zakażenia, objawy kliniczne Covid-19 rzadko pojawiają się tak szybko. Czasami oznaki infekcji wirusowej są zauważalne dłużej niż dziesięć dni po wejściu wirusa do organizmu. Naukowcy uważają, że może to wynikać z czasu trwania „podróży” wirusa przez drogi oddechowe do pęcherzyków płucnych, a także z faktu, że znaczna część komórek pęcherzyków płucnych musi zostać zakażona, zanim u pacjenta wystąpią objawy.

 

Naukowcy mają nadzieję, że wykorzystają swoją technikę do stworzenia modeli narządów pacjentów, które są szczególnie podatne na zakaźne patogeny. Dzięki temu możliwe będzie badanie zagadnień genetycznych predyspozycji do ciężkich postaci infekcji, ocena potencjalnego zagrożenia ze strony różnych szczepów wirusów oraz testowanie leków przeciwwirusowych.

 

Ocena: 

Średnio: 2 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika mohammed

UWAGA UWAGA UWAGA !!!!!

UWAGA UWAGA UWAGA !!!!!

Poniżej zamieszczam załącznik do 
"ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi"

NIEMA W NIM ŻADNEGO COV-2 ANI COV-ID-19 (COVID-19) 

jest tylko:

"58) zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS) "

Ustawa ani rozporządzenia nie dotyczą:

 COV-2 ANI COV-ID-19 (COVID-19)
 
 bo CZEGOŚ TAKIEGO NIEMA!!!!!
 
Jest: 

choroba wirusowa Ebola (EVD)
wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy zapalenia wątroby
zakażenia wirusem zachodniego Nilu
zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV)
zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS)

ani wirusa: SARS-COV-2, ani choroby COVID-19 NIEMA !!!!!

KONIEC KROPKA!!!!!

Załącznik do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (zaktualizowany)
"WYKAZ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH"
1) (uchylony)
2) bąblowica i wągrzyca;
3) biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2;
4) błonica;
5) borelioza z Lyme;
6) bruceloza;
6a) Chikungunya;
7) chlamydiozy i inne zakażenia nierzeżączkowe układu moczopłciowego;
Dirol cholera;
9) choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste;
9a) choroba wirusowa Ebola (EVD);
10) czerwonka bakteryjna;
11) dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi;
12) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy;
13) dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi;
14) dżuma;
15) giardioza;
16) gorączka Q;
17) gruźlica i inne mikobakteriozy;
18) grypa (w tym grypa ptaków u ludzi);
19) inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis;
20) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;
21) inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes;
22) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae;
23) jersinioza;
24) kampylobakterioza;
25) kiła;
26) kryptosporydioza;
27) krztusiec;
28) legioneloza;
29) leptospirozy;
30) listerioza;
31) nagminne zapalenie przyusznic (świnka);
32) nosacizna;
33) odra;
34) ornitozy;
35) ospa prawdziwa;
36) ospa wietrzna;
37) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo;
38) płonica;
39) pryszczyca;
40) różyczka i zespół różyczki wrodzonej;
41) rzeżączka;
42) salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C oraz zakażenia przez
nie wywołane;
43) tężec;
44) toksoplazmoza wrodzona;
45) tularemia;
46) wąglik;
47) wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka;
48) wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy zapalenia wątroby;
49) (uchylony)
50) włośnica;
51) wścieklizna;
52) zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;
53) zakażenia szpitalne oraz zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi opornymi na antybiotyki kluczowe dla
leczenia;
54) zakażenia wirusem zachodniego Nilu;
55) zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS);
55a) zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;
56) zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm);
57) zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC);
58) zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS) lub innej niewydolności narządowej o etiologii infekcyjnej
lub nieustalonej;
59) zimnica (malaria).

Portret użytkownika Gregorio

Chyba znalazłeś nieaktualną

Chyba znalazłeś nieaktualną listę.

file:///C:/Users/mcgre/AppData/Local/Temp/Rozporz%C4%85dznie_Ministra_Zdrowia_z_dnia_6_kwietnia_2020_r_ws_chor%C3%B3b_zaka%C5%BAnych_powoduj%C4%85cych_powstanie_obowi%C4%85zku_hospitalizacji,_izolacji_lub_izolacji_w_warunkach_domowych_oraz_obowi%C4%85zku_kwarantanny_lub_nadzoru_epide.pdf

Skomentuj