Papież Franciszek napomniał przywódców Unii Europejskiej, że za wolno przyjmują islamistów

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Wczoraj w Watykanie, papież Franciszek odebrał nagrodę Karola Wielkiego, przyznawaną przez miasto Akwizgran osobom lub instytucjom zasłużonym dla budowy jedności europejskiej. To precedens, aby głowa kościoła katolickiego przyjmowała polityczną nagrodę.

 

Trudno wyobrazić sobie gorszego następcę Świętego Piotra w Watykanie niż Papież Franciszek zwany przez niektórych antypapieżem (wszak żyje jeszcze papież Benedykt XVI). Po wycałowaniu po rękach żydów i po nogach muzułmanek, nadszedł dzień gdy przyjął medal od uniomasonów. W ten sposób Bergoglio złamał niepisaną zasadę, wedle której papież nie przyjmuje świeckich odznaczeń. Można też powiedzieć, że antypapież Franciszek zrównał się w majestacie z Donaldem Tuskiem, również laureatem tej niemieckiej nagrody.

Przy okazji uroczystego wręczenia tego masońskiego wyróżnienia dla zasłużonych we wdrażaniu NWO, papież spotkał się na prywatnych audiencjach najpierw z Angelą Merkel, a potem z przewodnictwem UE w dwóch osobach, czyli w postaci Junckera z KE i Tuska z RE. Rzekomy papież, potępił UE za zbyt słabą walkę z bezrobociem i opory przy wpuszczaniu islamistów.

 

 

Ocena: 

Średnio: 5 (4 votes)

Komentarze

Portret użytkownika inzynier magister

30 kwietnia na Placu Świętego

30 kwietnia na Placu Świętego Piotra w Rzymie odbędzie się specjalna jubileuszowa msza dla Rotarian celebrowana przez Jego Świątobliwość Papieża Franciszka. Dla członków RI, a także ich rodzin i przyjaciół zarezerwowanych jest 8000 miejsc.
Zapraszam Was do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Rotarianie z Dystryktu 2080 przygotowują także specjalne wydarzenia towarzyszące dla uczestników. Na to wydarzenie, niezależnie od wyznawanej religii i przekonań, zaprasza Prezydent Ravi Ravindran, z przekonaniem, że dzięki tym uroczystościom pozycja Rotary na świecie wzrośnie dając nam wiele satysfakcji. Więcej szczegółów znajdziecie pod adresem: Jubilee of Rotarians
Gubernator Barbara Pawlisz
RC Sopot International

Przypomnijmy, że wydany 20.12.1950 r. przez Świętą Kongregację Świętego Oficjum i aprobowany przez papieża Piusa XII sześć dni później dekret stwierdzał wprost, że duchownym nie godzi się zapisywać do klubów rotarian, a katolicy świeccy winni zgodnie z CIC (1917) 684 unikać stowarzyszeń tajnych, potępionych, wywrotowych i podejrzanych o działanie na szkodę Kościoła.Trzeba się modlić za papieża i za biskupów żeby ratowali siebie i świat !

Szatanski plan tajnych elit - Co się stanie z Polską ?

https://www.youtube.com/watch?v=9L1k4qfOGVo

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Portret użytkownika charis

nie życz nikomu śmierci, ani

nie życz nikomu śmierci, ani niczego złego. Bez milionów zaślepionych, zwiedzionych katolików nie byłoby tzw Kościoła Katolickiego i tzw papieży. Oby im wszystkim dane było poznać prawdziwego Chrystusa, który nie najduje się w żadnej hostii itp. Światowe dni indoktrynacji młodzieży - http://www.kosciolbozy.org/ulotki/daleko_od_rzymu.pdf : " 

"Jeśli wy, kapłani i papież, macie moc uwalniania dusz z czyśćca przez msze i odpusty, po cóż czekacie na ofiary pieniężne? Gdy widzicie psa, który wpadł do ogniska, czy czekacie z ratunkiem do chwili, aż właściciel wręczy wam pięć dolarów?
... Nauki Biblii zaczęły mnie obchodzić bardziej niż dogmaty i dekrety papieża. Biedni ludzie dawali mi co dnia od pięciu do trzydziestu dolarów za dwudziestominutowy obrzęd zwany mszą; wmówiłem im, że uwolni to dusze ich bliskich od cierpień w czyśćcu. Ale ilekroć zerkałem na wielki krucyfiks
na ołtarzu, zdawało mi się, że Chrystus wyrzuca mi: „Fałszywymi obietnicami wyłudzasz pieniądze od biednych, spracowanych ludzi. Nauczasz wbrew Mojej nauce. Dusze wierzących nie idą na miejsce męki, bo Ja rzekłem:
„Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch im, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi” (Obj 14,13).
Nie trzeba powtarzać ofiary krzyża, Moja ofiara została spełniona. Moje dzieło zbawienia jest doskonałe, Bóg to potwierdził wzbudzając Mnie z martwych.
„A wszelkić kapłan stoi na każdy dzień, służbę Bożą odprawując, a jednakież ofiary częstokroć ofiarując, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą” (list apostoła Pawła do Hebrajczyków 10,14).

Głosiłem, że Biblia nie jest wystarczającą regułą wiary, a do rozumienia Pisma Świętego potrzeba tradycji i dogmatów kościoła. Ale wewnętrzny głos mówił:,

Głosisz przeciwko nauce Pisma, głosisz absurdy. Jeśli chrześcijanom do zrozumienia Biblii potrzebny jest papież, to co jest potrzebne do zrozumienia papieża? Potępiłem tradycję, ponieważ każdy może pojąć to, co konieczne do zbawienia.
„Ale te są napisane, abyście wy wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, a żebyście wierząc żywot mieli w imieniu jego” (Ewangelia Jana 20,31).
Zalecałem parafianom, aby zwracali się do Maryi, do świętych — zamiast wprost do Chrystusa. Lecz wewnętrzny głos pytał: „Kto cię zbawił na krzyżu? Kto zapłacił za two- ją winę przelewając krew? Maria, święci czy Ja, Jezus?

Najgorsze wątpliwości przychodziły w konfesjonale. Ludzie klękali, wyznając grzechy, a ja znakiem krzyża gwarantowałem, że mam moc odpuścić im. Ja — grzesznik, człowiek — zajmowałem miejsce Boga przywłaszczając sobie Jego prawo. Ten straszny głos przemawiał wtedy do głębi mego serca: „Odzierasz Boga z należnej Jemu tylko chwały. Jeśli grzesznicy chcą otrzymać przebaczenie grzechów, muszą się udać do Boga, a nie do ciebie. To Boże prawo złamali. A zatem przed Bogiem
muszą się spowiadać, tylko Boga mogą prosić o przebaczenie. Żaden człowiek nie może odpuszczać grzechów — ale Jezus może to czynić i przebacza”.

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex

A czym Twoja wiara różni się

A czym Twoja wiara różni się od katolickiej?? Jesteś zgubiony jak wszyscy, co uwierzyli słowom człowieka zamiast głosowi swojego sumienia będącego słowem Bożym./..

 Wydaje ci się, że wiesz jakim bytem jest Bóg? To co całe życie zgłębiałeś jest słowem ludzkim napisanym przez Szatana, byś zatracił głos Jedynego Boga, który jest w Tobie, w eterze duszy, która otrzymałeś w chwili poczęcia...

Strony

Skomentuj