Niemiecki wywiad będzie inwigilował obywateli negujących pandemię

Kategorie: 

Źródło: Dominic Culverwell (Twitter)

Jak donosi New York Times, niemieckie władze ogłosiły, że będą obserwować poczynania członków ruchu negacjonistów pandemii koronawirusa. Niemieckie władze argumentują, że poczynania tych osób "stwarzają ryzyko osłabienia państwa". Niemieckie władze, otwarcie przygotowują się więc, do ścigania "wrogów narodu".

 

Wygląda na to, że historia lubi się powtarzać, a naród niemiecki (z uporem godnym lepszej sprawy), będzie wkrótce szpiegowany przez krajowy wywiad. Działania służb, są skierowane przede wszystkim na członków ruchu zwanego Querdenken. Jego członkowie komunikują się i rekrutują za pośrednictwem mediów społecznościowych. Szczegółną rolę odgrywa tu zaszyfrowana usługa czatu Telegram i prawdopodobnie tam skupi się uwaga oficerów wywiadu.

 

Doszło do tego, że nawet część polityków, niemieckiej prawicowej partii partii AfD, która sprzymierzyła się z demonstrantami również jest otwarcie inwigilowana. Co ciekawe, informacja na temat takich działań, pojawiła się kilka dni po tym, gdy Niemcy wprowadziły nowe prawo, które pozwala rządowi federalnemu na egzekwowanie blokad w całym kraju. Tydzień temu, gdy parlament uchwalał te ustawę,  tysiące działaczy wyszło na ulice Berlina, nim zostali rozproszeni przez policję.

Pojawiają się teorie, jakoby formalna obserwacja grupy negacjonistów przez niemiecki wywiad, stanwiła pierwszy krok w procesie, który może doprowadzić do uznania jej za niezgodną z konstytucją i ostatecznie do jej zakazu. Utworzyłoby to zarazem bardzo niepokojący precedens, w którym każda grupa ludzi, która opiera się działaniom rządu, mogłaby zostać zdelegalizowana. Stąd, już tylko krok do stworzenia Ministerstwa Prawdy, które profilaktycznie będzie ustalać to o co powinni uważać obywatele.

 

Ocena: 

Średnio: 4 (5 votes)

Komentarze

Portret użytkownika axell69

Jak donosi New York Times,

Jak donosi New York Times, niemieckie władze ogłosił

 

Matis  donosi że NYT  donosi , jednak   NYT  nie  donosi amerykanom  tego np:

15 kwietnia prezydent Biden podpisał dekret rządu Federacji Rosyjskiej o blokowaniu mienia w związku z określonymi szkodliwymi działaniami zagranicznymi . Wbrew tytułowi ten EO nie dotyczy Rosji.

Jego celem jest umożliwienie administracji Bidena pozbawienia obywateli i organizacji amerykańskich ich praw i mienia poprzez arbitralne powiązanie tych osób z rzeczywistymi, wyimaginowanymi lub niejasno określonymi działaniami rządu rosyjskiego.

Administracja Bidena podejmuje decyzję jednostronnie i nie wymaga działań przestępczych ani zamiarów. Karą jest blokowanie majątku i zakaz wszelkich kontaktów z oskarżonym. Małżonkowie i dorosłe dzieci osób uznanych za winnych na podstawie niniejszego EO również podlegają karze.

EO poprzedziły pewne odwracające uwagę manewry, zarówno dyplomatyczne (wroga retoryka wobec Rosji), jak i wojskowe (wysyłanie okrętów wojennych w kierunku Morza Czarnego i przywoływanie ich z powrotem, jakby w obliczu rosyjskich zagrożeń). Tak więc wiele osób zakładało, że TE jest skierowane do Rosji i zupełnie przeoczyło fakt, że jest skierowane do sprzeciwu tutaj, u siebie.

W ciągu ostatnich czterech lat Partia Demokratów, Fake News i Big Tech często przedstawiały swoich przeciwników jako rosyjskie trolle lub rosyjscy operatorzy dezinformacji. Rosyjska narracja o zmowie, początkowo wymyślona w celu obalenia administracji Trumpa, została wykorzystana do oczernienia wielu konserwatywnych ruchów.Teraz ten wysiłek został ukoronowany rozporządzeniem wykonawczym.

Administracja Bidena ostatnio naciskała na tak wiele innych radykalnych zmian, takich jak upakowanie Sądu Najwyższego, wyeliminowanie obstrukcji, ograniczenie praw do drugiej poprawki itp., Że rzeczywiste konsekwencje tego nowego EO przeszły całkowicie niezauważone. Moim zdaniem ten EO jest najniebezpieczniejszy z nich wszystkich. Pozwala reżimowi Bidena szybko i po cichu wyeliminować swój sprzeciw.

Sekcja 1 EO wymienia zabronione działania i definiuje winnych jako osoby „określone” przez Sekretarza Skarbu i / lub Sekretarza Stanu w porozumieniu z Prokuratorem Generalnym jako:
Angel (ii) odpowiedzialni za lub współwinni lub pośrednio lub bezpośrednio zaangażowani lub usiłowali zaangażować się w którykolwiek z poniższych, na rzecz lub w imieniu lub na rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, rządu rosyjskiego Federacja:
Angel złośliwe działania wykorzystujące cyberprzestrzeń;

(B) ingerencja w wybory w Stanach Zjednoczonych lub innych zagranicznych rządach;

(C) działania lub polityki, które podważają procesy lub instytucje demokratyczne w Stanach Zjednoczonych lub za granicą;

(D) międzynarodowa korupcja;
Niektóre z języków w tym EO zapożyczono od innego: EO-13224 – Blokowanie własności i zakaz transakcji z osobami, które popełniają, grożą popełnieniem lub wspierają terroryzm . George W. Bush podpisał EO-13224 23 września 2001 r. W odpowiedzi na 11 września.

Jednak EO Bidena jest tak samo podobne do EO Busha, jak bomba atomowa do karabinu snajperskiego. EO Busha skierowane f INANSOWANIE terroryzmu . Zdefiniował terroryzm jasno i wąsko. Zminimalizowało to zagrożenie prawne dla osób z USA. Nie zniosła standardu wymogów dotyczących odpowiedzialności karnej za działanie i zamiar. Nie był skierowany do małżonków ani dzieci oskarżonych. Dodatkowo Bushzłożył znaczącą z prawnego punktu widzenia obietnicę, że użyje go z należytym uwzględnieniem winy, a administracja Busha użyła go z umiarem. Mimo to Demokraci ostro go krytykowali, sprzeciwiali się i walczyli w sądzie.

Z kolei nowe EO firmy Biden jest skierowane głównie do osób z USA. Kryminalizuje przemówienie i działalność polityczną, opierając się na kapryśnych i arbitralnych definicjach. Administracja Bidena może dowolnie definiować „złośliwe działania”, „procesy lub instytucje demokratyczne” oraz działania, które je podważają .

Administracja Bidena ma również swobodę interpretowania tego, co stanowi „interesy rządu rosyjskiego”. Tak szeroki i niejasny język pozwala na to reżimowi Bidenawybierają arbitralnie obywateli USA i organizacje polityczne, a następnie pozbawiają ich własności i praw bez niczego, co mogłoby przypominać o należytym procesie. EO nie wymaga nawet, aby ktokolwiek gdzieś popełniał rzeczywiste przestępstwo. Fałszywe Cyber-atrybucji lub fałszywe bounty roszczenia są wystarczające. Uwagi Bidena skierowane do EO nie wykazały winy jakiegokolwiek obywatela USA lub innej osoby będącej celem ataku .

Lewicowe pseudoelity chętnie zakazały przemówień na podstawie zarzutów, że takie przemówienie może być korzystne dla Rosji. Taka idea jest obecna wśród influencerów Big Tech od dawna.To EO skutecznie daje Big Tech, bankom i firmom obsługującym karty kredytowe nowy pretekst do zniesławienia konserwatystów i każdego, kto sprzeciwia się reżimowi Bidena, twierdząc, że są teraz zaangażowani w nielegalną działalność.

Wydaje się, że EO Bidena pozwala Partii Demokratów odmówić Amerykanom prawa do bronienia jej w przyszłych wyborach federalnych. Można to osiągnąć poprzez „determinację”, że Rosja ingeruje w wybory przeciwko demokratycznym kandydatom. W ten sposób każdy obywatel USA, który również sprzeciwia się Demokratom, mógłby działać na rzecz Rosji, bezpośrednio lub pośrednio.

Lista zabronionych działań uzasadniających „postanowienie” administracji Bidena o pozbawieniu amerykańskich osób ich majątku i innych praw (zwanych tutaj „Osobą pozbawioną”) brzmi:
[a] (iii) być lub być liderem, urzędnikiem, wyższym urzędnikiem wykonawczym lub członkiem zarządu:
… (C) podmiotu, którego majątek i udziały w majątku są zablokowane na mocy niniejszego zarządzenia;
Dla porównania, EO Busha obejmowało tylko przywódców podmiotów wspierających terrorystów, a nie wielu urzędników, kierownictwo czy dyrektorów.

Bezprecedensowo EO Biden skierowane jest do dzieci i małżonków:
[a] (v) być małżonkiem lub pełnoletnim dzieckiem dowolnej osoby, której majątek i udziały majątkowe są zablokowane zgodnie z podpunktem Angel (ii) lub (iii) niniejszej sekcji;
i niezliczone skojarzenia:
[a] (vi) w celu materialnej pomocy, sponsorowania lub zapewniania wsparcia finansowego, materialnego lub technologicznego albo towarów lub usług na rzecz lub w celu wspierania:

Angel jakiejkolwiek działalności opisanej w podpunkcie Angel (ii) niniejszej Sekcja; lub

(B) każdą osobę, której majątek i udziały w majątku są zablokowane na mocy niniejszego zarządzenia…

[a] (vii) być własnością lub kontrolowane przez, działały lub rzekomo działały na rzecz lub w imieniu, bezpośrednio lub pośrednio … każda osoba, której majątek i udziały w majątku są zablokowane na mocy tego zarządzenia.
Zwróć uwagę na nieskończony zasięg, jaki zapewniają te podsekcje. Osoby połączone z „osobą pozbawioną dostępu” mogą otrzymać to samo oznaczenie i tak dalej. Nie ma ograniczeń co do liczby iteracji.

„Osoby pozbawione dostępu” zasadniczo stają się nietykalne, ponieważ jakikolwiek kontakt z nimi jest wyraźnie zabroniony bez dodatkowych ustaleń:
Sek. 2. Zakazy zawarte w sekcji 1 niniejszego zarządzenia obejmują:

Angel wnoszenie wkładu lub dostarczanie funduszy, towarów lub usług przez, lub na rzecz jakiejkolwiek osoby, której majątek i udziały w majątku są zablokowane zgodnie z ten porzadek; oraz

(b) otrzymanie jakiegokolwiek wkładu lub dostarczenie funduszy, towarów lub usług od takiej osoby.
Udzielanie zastępstwa prawnego, prowadzenie strony internetowej, sprzedaż żywności i udzielanie pomocy medycznej „osobie potrzebującej” jest automatycznie zabronione.
Sekcja 4 zabrania transakcji, które „powodują naruszenie” niniejszego TE, nawet bez zamiaru lub wiedzy. Służy to jako wskazówka, aby z wyprzedzeniem zerwać więzi z każdym celem reżimu Bidena.
Rozdział 9 zwalnia organy ONZ i „organizacje powiązane” (NGO) z jakiejkolwiek odpowiedzialności za ingerowanie w wybory w USA i inne działania objęte niniejszym rozporządzeniem.

Deawoo    , czy ty  w  ogóle  wiesz  co  wklejasz ??    

Wielu niedouczonych chrześcijan wierzy w to, że tylko ich Zbawiciel poniósł męczeńską śmierć na krzyżu, nie mając pojęcia o tym, że co najmniej szesnastu innych zmarło w taki właśnie sposób.

Portret użytkownika axell69

BILD AM SONNTAG   donosi że

BILD AM SONNTAG   donosi że amerykanie szpiegują    niemców !!

Jednak  BaS   nie donosi    niemcom   o pewnych   sprawach  , takich jak ta !! :

Niemiecki Bundestag, wyższa izba parlamentu, przyjął ustawę, która daje rządowi kanclerz Angeli Merkel większe uprawnienia do zwalczania koronawirusa, w tym unieważnienie nałożenia ograniczeń przez kraje federalne.

Po wejściu w życie 30 czerwca ustawa da rządowi możliwość wprowadzenia godzin policyjnych w stanach, zadeklarowania ograniczeń dotyczących zgromadzeń, zmniejszenia tłumów na imprezach i ograniczenia godzin otwarcia sklepów, a także zamknięcia szkół i zmuszenia uczniów do nauki. zdalnie. Środki te zostałyby zastosowane, gdyby w ciągu trzech kolejnych dni częstość występowania na danym obszarze przekraczała siedmiodniowy wskaźnik 100 nowych infekcji na 100 000 mieszkańców.

Ustawa nadal wymaga zgody prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera, którą ma udzielić później w czwartek, czyniąc ustawę oficjalną i umożliwiając jej opublikowanie w Federalnym Dzienniku Ustaw.

Zespół Merkel bronił prawa i chwalił parlament za poparcie tego prawa, a jej szefowa personelu Helge Braun powiedziała, że ​​federalny hamulec bezpieczeństwa jest „pilnie potrzebny”, ponieważ „obecny poziom infekcji jest zdecydowanie zbyt wysoki w większości regionów”.

Pomimo poparcia przez ustawodawcę prawa, nadal napotyka on opór ze strony urzędników regionalnych z obszarów, które niechętnie zrzekają się swojego prawa do działania bez interwencji rządu federalnego.

 

ZnZ  to jednak portal   dla  duchownych w przebraniu   i  półidiotów , wszystko  donoszą  ale nigdy   nie  napiszą prawdy - klikbayty od  A  do M 

Wielu niedouczonych chrześcijan wierzy w to, że tylko ich Zbawiciel poniósł męczeńską śmierć na krzyżu, nie mając pojęcia o tym, że co najmniej szesnastu innych zmarło w taki właśnie sposób.

Portret użytkownika axell69

Dowiedziałeś się kiedykolwiek

Dowiedziałeś się kiedykolwiek tu na ZnZ  czegoś konkretnego z   arta ??   oczywiście że nie  , wiedza  czy cokolwiek mądrego pochodzi wyłącznie  z naszych komentarzy , dlatego też   ten portal  nadal  istnieje ............jakość  neuwsów   jest taka   jak jej slynni   pisarze i dystrybutorzy  tego ogromu  durnot , najlepsze  arty są  te z zakończeniem "??"   

To   fenomen ,który sami tworzymy    polegający na   poszukiwaniu   wiedzy  , którą następnie tu  wrzucamy(gratis)  balansując   między tysiącami nędznych  reklamam za które kasuje   ZnZ  .No i to nazywa się  pluralizm  lub  kapitalizm.  lub ??  :) 

 

Wielu niedouczonych chrześcijan wierzy w to, że tylko ich Zbawiciel poniósł męczeńską śmierć na krzyżu, nie mając pojęcia o tym, że co najmniej szesnastu innych zmarło w taki właśnie sposób.

Portret użytkownika JanSzybcior

"wskaźnik 100 nowych infekcji

"wskaźnik 100 nowych infekcji na 100 000 mieszkańców" tak nowych infekcji z fałszywych testów gdzie nawet ich producent  lekarz i noblista się wypowiedział że nie mogą być używane do diagnozowania, co za pech chyba zapomnieli o tym powiedzieć w wiadomościach TV. 

"Dlaczego w obecnej chwili mówi się w mas mediach wyłącznie o nowych przypadkach zakażeń uzyskiwanych przez niewłaściwy instrument - PCR! Noblista i lekarz, Kary Mullis oficjalnie powiedział na filmie, że jego wynalazek nie jest przeznaczony do stawiania jakiekolwiek diagnozy." 

To akurat jest prawdą można samemu to zweryfikować. Jak umiesz czytać i wyszukiwać informacje niekoniecznie na onecie wykopie i wp oraz niekoniecznie po polska jezyka

.a to nie jest prawdą "nigdy   nie  napiszą prawdy"

 

Portret użytkownika .44

Białoruś nie jest zadłużona,

Białoruś nie jest zadłużona, Rosja nie jest zadłużona u międzynarodowych parchatobrzezanych scyzorykiem, stąd taka wścieklizna na wschód spejsiałego zachodu, 
bo wschód nie daje się podłożyć lichwiarskiej rasie panów by spłacać długi zachodu i oddać qrwom swoje minerały - jak ratyfikacja przeniesienia długów UE na skundlony polin (kim byli założyciele tzw. UE -i wiadomo czym toto coś jest), oddanie złóż miedzi i w sumie już wszystkiego, 
-kundlizm poliniaków, ciziuniowatych słitfociowych p0lek z polinu -takimi łatwo się steruje i zeszmaca -jak wściekłe szmacice -wydymajcie sobie pizdy najlepiej świecznikiem, takim który co roku jakiś preżydencik przypala w kneSejmie -wy tępe współczesnewyzwolone z mózgu suki -lemparcica to koleżanka kaczora spod tej samej menory -odpalili temat aborcji bo granie na emocjach gojów to od wieków ich specjalność,
-tańczący z lotniskami ze szczęścia, że skundlała już planeta cała. 

Portret użytkownika Nezłastrona

Fakt faktem antykowidowców

Fakt faktem antykowidowców trzeba tępić bo żeczywiście robią się z nich takie komorki terrorystyczne. Oby nie było przymusowych szczepień bo bedzie przejebane ludzie się zbuntują i będzie wojna.

Portret użytkownika drako_tr

@ Nezłastrona

@ Nezłastrona

...i tu się z tobą zgadzam, wciąż przybywa ludzi myślących ...teraz czekamy, aż wyszczepione głupki zaczną umierać...wy sami się wytępiliście, w dodatku dobrowolnie.

Przymus "szczepień przeciwko Covid19" nigdy nie nastąpi, bo preparaty te, nie są szczepionkami, tylko eksperymentalnymi preparatami genetycznymi, które swego czasu zostały ZABRONIONE, gdyż powodowały blisko 90% śmiertelność.

...ale nie wymagam, że to zrozumiesz.

Strony

Skomentuj