Nadciąga epidemia ze wschodu

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

7 lat temu Jarosław Kaczyński, zapewne w celu podbicia swojej partii słupków sondażowych, w Makowie Mazowieckim, w trakcie spotkania wyborczego, ostrzegał Polaków przed pasożytami i pierwotniakami w ciałach imigrantów przybywających do Europy. Lewicowo-liberalne media oczywiście wpadły w szał w reakcji na te słowa: toż to faszyzm!

 

 

Wtedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, rządząca III RP od 2015 roku partia polityczna, odgrywała rolę opcji antyimigracyjnej i w ogóle narodowej i patriotycznej. Jednak jej 7-letnie rządy zweryfikowały obłudę, zakłamanie, koniunkturalność i podporządkowanie korporacyjnemu i biznesowemu lobby, które naciska na rząd warszawski, aby do Polski sprowadzać jak najwięcej taniej siły roboczej, również z krajów muzułmańskich: Bangladeszu, Indonezji, Pakistanu czy też Uzbekistanu.

Dzisiaj wciąż jeszcze antyimigracyjna retoryka PiSu od czasu do czasu pobrzmiewa w propagandowej taktyce rządu, aby wciąż starać się utrzymać wysokie poparcie Narodu Polskiego i przez kolejne kadencje dzierżyć władzę nad naszym krajem, ciągnąc go w coraz większą otchłań destabilizacji, multikulturalizmu, przestępczości, transmisji niespotykanych w Polsce chorób i wirusów oraz podporządkowania polityki wewnętrznej interesom wielkiego zachodniego biznesu, który z Polski od dziesiątek lat robi sobie neokolonialne zaplecze produkcyjne.

Najnowszą odsłoną samobójczej i głęboko antypolskiej, antynarodowej i antypaństwowej polityki reżimu pisowskiego jest pełna zgoda na przyjmowanie tzw. uchodźców czy jak kto woli imigrantów z upadłego państwa na wschodzie, które w wyniku agresji rosyjskiej z dzisiejszej nocy, wkrótce przemieni się być może nawet w europejski Afganistan.

Polski rząd, złożony z ludzi, którzy jeszcze 7 lat temu straszyli (całkiem słusznie) Naród Polski groźbą zalewu imigrantów z krajów muzułmańskich, który może spowodować dotarcie do naszego kraju groźnych chorób i zarazków, dzisiaj milczą wobec tego co dzieje się na Ukrainie i jak duże zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków, stanowi ukraińska imigracja do Polski.

W regionie Europy Wschodniej i Azji Środkowej a więc w krajach, które niegdyś wchodziły w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich od lat odnotowuje się najwyższy na świecie wzrost zachorowalności i śmiertelności z powodu zakażenia wirusem HIV. Co więcej, wykrywanie tegoż wirusa, zwłaszcza wśród osób powyżej 50 roku życia, którzy przede wszystkim będą starać się dostać do Polski jako uchodźcy, jest wciąż na niskim poziomie.

W latach 2015-2018, jak podaje opracowanie naukowe „Rozwijająca się epidemia HIV wśród starszych dorosłych na Ukrainie: Implikacje dla opieki skoncentrowanej na pacjencie” odsetek osób starszych, u których wykryto wirus HIV, wzrósł z 11,2% do 14,9%. Co więcej, w krajach o niskich średnich dochodach, takich jak właśnie Ukraina, opieka medyczna nad zakażonymi jest skierowana przede wszystkim do ludzi młodych. W wyniku czego śmiertelność osób w wieku starszym jest nawet 8 razy wyższa niż w młodszych grupach wiekowych.

W zbieraniu informacji o osobach zainfekowanych wirusem HIV na Ukrainie kluczowy jest system CasePlusPlus (CPP), który jest zarządzany przez Ogólnoukraińską Sieć Osób Żyjących z HIV, znaną obecnie jako 100%Life. Jest to największa organizacja zrzeszająca osoby żyjące z wirusem HIV w Europie Wschodniej i Azji Środkowej. Według danych CPP z lat 2015-2018 , w okresie tym wykryto na Ukrainie kilkadziesiąt tysięcy nowych przypadków zakażeń, kolejno 3920 w roku 2015, 7367 w roku 2016, 10672 w roku 2017 i 12850 w roku 2018.

Równolegle do CPP istnieje inny system magazynowania danych o osobach zakażonych wirusem HIV, prowadzony przez Ukraińskie Centrum Zdrowia Publicznego. Baza ta zawiera najbardziej wszechstronne informacje na temat HIV na Ukrainie, gromadząc dane ze wszystkich organizacji zajmujących się diagnostyką i leczeniem HIV. Według jej danych liczba wykrytych nowych przypadków wirusa HIV wyniosła w latach 2015-2018 kolejno: 12893, 14249, 15580, 15671.

Biorąc więc pod uwagę okres czasu od objęcia władzy przez sojusz ukraińskich nacjonalistów i zachodnich marionetek, liczba kolejnych wykrytych przypadków wirus HIV rośnie w zastraszającym tempie.

Jeżeli chodzi o wykrytych chorych na AIDS a więc zespół nabytego upośledzenia odporności, wywoływany wirusem HIV, to osoby starsze w momencie wykrycia wirusa HIV dużo częściej chorowały na AIDS niż osoby młodsze.

Główną przyczyną zainfekowania wirusem HIV na Ukrainie są kontakty seksualne. Dużo mniejsze żniwo zbiera zakażenie się w wyniku iniekcji, lecz również nie jest ono niskie. Jeszcze do przełomu XX i XXI wieku sytuacja ta wyglądało zupełnie inaczej – to zażywanie narkotyków było główną przyczyną zakażenia wirusem HIV. Lecz od tamtej pory konsekwentnie „wajcha” przestawiona została w druga stronę i to kontakty seksualne są główną przyczyną zakażenia, w niektórych przedziałach wiekowych odpowiadają nawet za 85% wszystkich nowych przypadków.

Jak podaje Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID):

W latach 1995-2007 głównym sposobem przenoszenia HIV było używanie narkotyków w iniekcjach, ale od 2008 roku kontakty seksualne wyprzedziły wstrzykiwanie narkotyków jako główną formę przenoszenia zakażenia.

Od chwili wybuchu tzw. pandemii koronawirusa na Ukrainie mówiąc bardzo dosadnie, położono lachę na kwestie wirusa HIV. Jak podaje raport o epidemii HIV na Ukrainie z 2021 roku:

Przed wybuchem epidemii Covid-19 większość chorych na HIV była objęta opieką w specjalistycznych ośrodkach leczenia, które obecnie zostały przystosowane do leczenia pacjentów z Covid-19, a opieka nad chorymi na HIV została tymczasowo ograniczona do podstawowych badań laboratoryjnych i wydawania ART.

Krótko mówiąc: COVID uber alles. A reszta niech sobie jakoś radzi.

Epidemia HIV-AIDS na Ukrainie jest jedną z najszybciej rozwijających się epidemii na świecie. Kraj ten ma najwyższy odsetek populacji dotkniętych wirusem HIV nie licząc kontynentu afrykańskiego. Ale nawet np. Demokratyczna Republika Konga, kraj w którym od 30 lat, niemal bez przerwy trwa konflikt zbrojny, posiada odsetek osób zakażonych wirusem HIV w całej populacji niższy niż Ukraina (dane z 2014 roku).

W latach 1996-2001 w różnych więzieniach na Ukrainie około 26% więźniów poddanych zostało testom na obecność wirusa HIV. W badaniach przeprowadzonych w styczniu 2005 roku od 15 do 30 procent więźniów było nosicielami wirusa HIV.

W 2005 roku 685 tys. Ukraińców żyło z wirusem HIV. Dwa lata później 440 tys. W tym samym 2007 roku większość zakażonych nie przekroczyła 30 roku życia, a 25% z nich było jeszcze nastolatkami.

W 2011 roku według informacji Kyiv Post, na Ukrainie żyło 360 tys. osób zakażonych wirusem HIV. Biorąc pod uwagę, że od tamtej pory wykrywa się średnio ponad 10 tys. nowych przypadków rocznie, dzisiaj liczba ta jest znacznie wyższa.

Tylko w 2012 roku według Kyiv Post wykrywano 57 nowych przypadków wirusa HIV dziennie, co daje nam ponad 20 tys. przypadków rocznie.

Według danych z 2015 roku epidemia nadal rośnie, ale nie ogranicza się do małej grupy osób używających narkotyków i wydaje się przyspieszać we wszystkich częściach populacji ukraińskiej, z rosnącą liczbą zakażonych kobiet.

Biorąc pod uwagę, że to właśnie kobiety mogą stanowić istotną grupę potencjalnych uchodźców wojennych i w związku z możliwością świadczenia przez nie usług seksualnych w zamian za pieniądze, jedzenie czy podarunki, istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się w wyniku tego wirusa HIV na resztę populacji naszego kraju. Tym bardziej, że okres wojny jest specyficznym okresem w którym dochodzi do wielu rażących nadużyć względem bezpańskiej, wędrując ludności cywilnej, która opuszcza zagrożony rejon w poszukiwaniu bezpieczeństwa i stabilności.

Z związku z tym, że epidemia wirusa HIV szaleje na Ukrainie zwłaszcza wśród kobiet, osób starszych oraz osób młodych, a więc tych grup, które z różnych względów mogą być szczególnie zainteresowane opuszczeniem Ukrainy i przedarciem się do Polski, nasuwa się pytanie: jak państwo polskie jest przygotowane na przyjęcie grupy ludzi, wśród których mogą znajdować się tysiące jak nie dziesiątki tysięcy osób, zakażone tym niemal jak dotąd nieuleczalnym wirusem.

W 2001 roku ukraińskie władze wprowadziły zakaz opuszczania tego kraju przez osoby zakażone wirusem HIV. W roku 2015 nowe elity ukraińskie, złożone z neobanderowców i marionetek zachodnich mocarstw imperialnych, ten zakaz zniosły, w ramach „poszanowania praw człowieka” oraz dostosowywania się do standardów europejskich. Od tamtej pory, prawdopodobnie, tysiące jak nie dziesiątki tysięcy zakażonym HIV-em mogły trafić do naszego kraju.

Biorąc pod uwagę coraz częstsze mieszane związki polsko-ukraińskie, transmisja wirusa w Polsce może dzięki temu postępować.

Polskie władze, udające od lat, że problem imigracji do Polski nie istnieje a rząd warszawski dba o to, aby „pasożyty” i „pierwotniaki” o których 7 lat temu wspominał nadprezes Kaczyński nie dostawały się do Polski, nie wydały ani jednego ostrzeżenia, że ludność przybywająca do Polski ze wschodu może przynosić nam niemal nieuleczalnego wirusa, a każdy kontakt seksualny obywatela polskiego z obywatelem Ukrainy, może okazać się dla Polaka tragiczny w skutkach.

Ta zmowa milczenia, poprawność polityczna i zwyczajne w świecie zakłamanie polityków pseudoprawicowego i pseudopatriotycznego PiSu jest widoczne zwłaszcza dzisiaj, kiedy uchodźcy wojenni, zaniedbani i wybiedzeni latami rządów na Ukrainie skorumpowanych oligarchów i zdegenerowanych politycznych marionetek Moskwy, Berlina i Waszyngtonu, mogą masowo przedostawać się do Polski a nasz rząd nie przeprowadził do tej pory ani jednej kampanii społecznej, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej, informującej o tym, że kontakty seksualne z przybywającymi do Polski Ukraińcami mogą ich kosztować dożywotnią utratę zdrowia i być może przedwczesną śmierć.

Trudno się jednak temu dziwić. Biorąc pod uwagę, że Polską od 33 lat rządzą skompromitowani politycy, przekupieni przez obce służby specjalne, wysługujący się obcym mocarstwom i mający za nic polski interes narodowy i interes państwa polskiego, wykorzystywanie strachu przed uchodźcami i imigrantami jedynie w celu dorwania się do władzy i czerpania profitów z racji tego, jest rzeczą zupełnie oczywistą. Niestety ale nadwiślańska kraina od dziesiątek lat nie doczekała się u władzy żadnego polskiego patrioty ani tym bardziej nacjonalisty, który bez zbędnej propagandy i bez zbędnej retoryki pod publiczkę, zadbał by w pierwszej kolejności o życie, zdrowie i bezpieczeństwo Narodu Polskiego.

Od ponad 30 lat, od czasów założycielskich operacji III RP: „Samum” i „Most” - polskie władze narażają życie i zdrowie naszych rodaków w imię realizowania partykularnych interesów obcych mocarstw. Bezrefleksyjne sprowadzanie do Polski wagonów Ukraińców, wywodzących się z kraju gdzie od dziesiątek lat szaleje epidemia wirusa HIV i choroby AIDS, jest tylko kolejnym przykładem tego, że w tym kraju to nie Naród Polski jest gospodarzem.

Gazeta Polska, prorządowy organ propagandowy, ostrzegała, że ich oponenci polityczni wspierają szturm imigrantów do Polski a uchodźcy przynoszą do nas choroby. Ciekawe czy w najnowszym numerze tego medium na okładce ukaże się ostrzeżenie o tym, że uchodźcy ze wschodu przynoszą do naszego kraju epidemię wirusa HIV.

 

 

 

 

Na podstawie:

https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2021/may/20-years-of-fighting

https://www.newsweek.pl/polska/jaroslaw-kaczynski-o-uchodzcach/89mwbx3

https://web.archive.org/web/20150823140043/http://www.unian.info/society/1108648-ukraine-lifts-ban-on-hiv-positive-visitors.html

https://strajk.eu/przenosza-pasozyty-neonazistowska-wypowiedz-jaroslawa-kaczynskiego-o-uchodzcach/

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0256627

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8483339/

https://borgenproject.org/hiv-aids-in-ukraine/

https://en.interfax.com.ua/news/general/237701.html

https://en.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS_in_Ukraine

https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Samum

https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Most

Ocena: 

Średnio: 3.5 (14 votes)

Komentarze

Portret użytkownika demodemo

Największa zaraza przyszła do

Największa zaraza przyszła do Polski wraz z krzewicielami jedynej najprawdziwszej prawdy z książki o histroii Joszki z Betlejum.

Dali książkę i zaczeli w zamian zabierać ziemie a przeciwników w imię miłosierdzia z Joszką na ustach i krzyżem w łapie nawarcali ogniem , mieczem , płonącymi stosami i terrorem. Od ponad 1000 lat nie możemy się pozbyć tej siejącej śmierć zarazy.

Strony

Skomentuj