Już niedługo odbędą się najciekawsze wybory parlamentarne w całej historii Polski po roku 1992

Kategorie: 

Źródło: internet

15 października 2023 r. odbędą się wybory parlamentarne. O podjęciu takiej decyzji poinformował niedawno prezydent Andrzej Duda. Partie polityczne rozpoczynają walkę na całego. Ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości przygotowało "największą kiełbasę wyborczą" jaka kiedykolwiek się pojawiła po roku 1992. Tą "kiełbasą" jest "800 plus" i dodatki emerytalne dla emerytów i rencistów. Polska to finansowo bardzo ubogi kraj. Gospodarczo jesteśmy ruiną, a jak przekazują różni finansiści jesteśmy zadłużeni na kilkaset lat, a może i tysiąc, jeśli wliczyć ostatnie zakupu sprzętu wojskowego u sojuszników.

 

 

Z tego powodu ktoś kiedyś powinien uwłaszczyć Polaków, oddać im ich własność ! Wszelkie cenne kopaliny powinny zostać odpowiednio nadzorowane przez komisje obywatelskie, a finanse ze sprzedaży kruszców przekazywane Polakom, a nie firmom, czy państwu. Podobnie z ziemiami w miastach, to też należy uwłaszczyć, tak żeby sprzedaż działek i gruntów w miastach odbywała się za zgodą obywateli, a nie urzędników. Tak samo lasy powinny przejść na całkowitą własność Polaków a nie państwa, by nikt nigdy nie mógł sprzedawać i wyrąbywać drzew bez zgody komisji obywatelskiej złożonej z wielu tysięcy członków, mieszkańców tego umęczonego kraju. Bieda i nędza w Polsce to efekt ponad 30 lat grabieży majątku narodowego i przywłaszczenia przez różne kliki i rządy: własności Polaków, którzy klepią obecnie nędzę Agendy 2030.

W takiej sytuacji słychać głosy, że wszelkie elektrownie w Polsce powinny być upaństwowione, byśmy nie musieli być na łasce dziwnych grup, lub firm prywatnych, które od roku 1992 grabią nas na potęgę. Z tego powody bardzo niefortunne wydają się wypowiedzi "Konfederacji", która podobno twierdzi, że chce sprywatyzować lasy... Tego typu pomysły nieodpowiedzialnych polityków tego ugrupowania będą skutkować zmniejszeniem ilości głosów jakie mogła by otrzymać ta jedynie sensowna partia ! Ktoś musi wytłumaczyć tym politykom, że wypowiedzi o "prywatyzacji lasów" to kompletne szaleństwo, wręcz antypolonizm. Miejmy nadzieję że Konfederacja pójdzie po rozum do głowy i zacznie myśleć jak wyciągnąć Polskę z rąk zachodnich korporacji i nędzy Agendy 2030. Wspomniana data 15 października 2023 r. będzie przełomowa.

Polacy zadecydują czy chcą ciągle rosnących cen "Zielonego ładu", czy może powrotu do normalności, gdzie jedzenie było przystępne, podobnie jest z czynszami i energią, niszczącą życie zwykłych ludzi i malutkich firm, które muszą się zwijać. Nie można zapominać że po wyborach zostanie zniesiony "zerowy podatek vat" na żywność wiec rozpocznie się kolejny etap "cenowego armagedonu". Niestety spora część Polaków zaczęła już spożywać wspomnianą "kiełbasę wyborczą PiSu" i zapewne spowoduje ona u nich omamy i utratę zdrowego rozsądku w podczas głosowania, choć istnieje spory odsetek Polaków, którzy nie będą "zjadać kiełbasiory", i ci zapewne zagłosują na coś innego niż PiS. Jak zwykle w tak straszliwej sytuacji, czy to życiowej, czy wyborczej, pozostaje nam już tylko modlitwa błagalna do Chrystusa Króla Polski o miłosierdzie, by nas uratował!

Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=14SjA16BsOE

Ocena: 

Średnio: 3.3 (55 votes)

Komentarze

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Portret użytkownika ba19

Do inzynier magister

Do inzynier magister

Pokaż mi w Biblii katolickiej gdzie jest napisane aby pokładać nadzieje w matce boskiej Maryi i do niej należy się modlić ,pomijając fakt ze Bóg Biblii nie miał matki a Jezus to syn Boga Biblii Jehowy i to On go stworzył jako pierwsze dzieło  , resztę stworzył rękami Chrystusa , tak w skrócie

Izajasza 44:6  „Oto, co rzekł Jehowa, Król Izraelaa i jego Wykupiciel,b Jehowa Zastępów: ‚Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni,c a oprócz mnie nie ma Boga.d

Objawienie 1:8  „Jam jest Alfa i Omega”,a mówi Jehowa Bóg, „Ten, który jest i który był, i który przychodzi,b Wszechmocny”.c

Objawienia 22: 13  Jam jest Alfa i Omega,+ pierwszy i ostatni,+ początek i koniec.

Mateusza 16: 15  Powiedział im: „A wy jak mówicie, kim jestem?”+ 16  Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: „Tyś jest Chrystus,+ Syn Boga żywego”.+

Wyjścia 6:  I ja ukazywałem się Abrahamowi,+ Izaakowi+ i Jakubowi+ jako Bóg Wszechmocny,+ ale co do mojego imienia, Jehowa,+ nie dałem się im poznać.+

Powtórzonego Prawa 10: 14  Oto do Jehowy, twego Boga, należą niebiosa,+ niebiosa niebios, ziemia+ i wszystko, co na niej.

Powtórzonego Prawa 10: 17  Bo Jehowa, wasz Bóg, to Bóg bogów+ i Pan panów,+ Bóg wielki, potężny i wzbudzający lęk+ — który nikogo nie traktuje stronniczo+ ani nie przyjmuje łapówki,+

Jeremiasza 10: 10  Lecz Jehowa naprawdę jest Bogiem.+ Jest Bogiem żywym+ i Królem po czas niezmierzony.+ Z powodu jego oburzenia zakołysze się ziemia,+ a żaden z narodów nie ostoi się wobec jego potępienia.+ 11  Oto, co im powiecie: „Bogowie,+ którzy nie uczynili niebios i ziemi, znikną z ziemi+ i spod tych niebios”.

Psalm 135:   Bo dobrze wiem, że Jehowa jest wielki+i że nasz Pan przewyższa wszystkich innych bogów.+

Psalm 97:   Bo ty, Jehowo, jesteś Najwyższy nad całą ziemią;+wstąpiłeś wysoko i jesteś nader wywyższony nad wszystkich innych bogów.+

Psalm 86:   Nie ma wśród bogów nikogo takiego, jak ty, Jehowo,+ani nie ma dzieł takich, jak twoje.+   Przyjdą wszystkie narody, któreś ty uczynił,+i pokłonią się przed tobą, Jehowo,+i oddadzą chwałę twemu imieniu.+

Psalm 82: 82  Bóg staje w zgromadzeniu+ Boskiego;+pośród bogów sprawuje sąd:+

Jeremiasza 10: 10  Lecz Jehowa naprawdę jest Bogiem.+ Jest Bogiem żywym+ i Królem po czas niezmierzony.+ Z powodu jego oburzenia zakołysze się ziemia,+ a żaden z narodów nie ostoi się wobec jego potępienia.+ 11  Oto, co im powiecie: „Bogowie,+ którzy nie uczynili niebios i ziemi, znikną z ziemi+ i spod tych niebios”.

A Jezus jako Syn Jehowy Boga reprezentuje wszędzie Jego władze w niebie czy na Ziemi !

 

„Dopóki nie staną się świadomi, nigdy się nie zbuntują, a dopóki się nie zbuntują, nie mogą stać się świadomi”.
-George Orwell, 1984

Portret użytkownika 777

Agenda 2030 to plan

Konfederacja powinna szybko oglosic ze nie bedzie prywatyzowac lasow ani sluzby zdrowia to odzyska stracone punkty i pokrzyzuje plan pisowski! Agenda 2030 to plan satanistow !

W Nowym Jorku ma miejsce spotkanie Forum Politycznego Wysokiego Szczebla, zajmującego się celami zrównoważonego rozwoju, w pracach którego uczestniczy m.in. Polska. Przedmiotem jego obrad będą niektóre z celów określonych w ramach Agendy 2030 oraz „odbudowa świata” po pandemii COVID-19.

Od 10 do 20 lipca w Nowym Jorku odbywa się spotkanie Forum Politycznego Wysokiego Szczebla (HLPF), czyli specjalnej globalnej platformy mającej za zadanie wzmocnić oraz koordynować politykę ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, która to została określona w programie Agenda 2030.

Agenda 2030 to skrócona i powszechnie stosowana nazwa rezolucji ONZ, znanej pod formalną nazwą „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca cele zrównoważonego rozwoju” (The Sustainable Development Goals). Zawiera ona ustalony przez ONZ oraz państwa członkowskie plan działania obejmujący program rozwiązywania najbardziej palących, w opinii jego autorów, problemów dzisiejszego świata, w wymiarze ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym. Omawiany dokument ustanawia 17 takich celów oraz 169 zadań, odnoszących się do spraw związanych z różnymi i bardzo szeroko pojmowanymi kwestiami, takimi jak ludzie, planeta, dobrobyt, pokój czy partnerstwo. Wszystkie z nich mają zostać osiągnięte do 2030 roku. 

Agenda 2030 jest dokumentem budzącym liczne kontrowersje, co wynika m.in. z zastosowanego tam języka oraz niejasnych i nacechowanych ideologicznie terminów. Chodzi tu przede wszystkim o pojęcia takie jak „prawa reprodukcyjne” czy „zdrowie reprodukcyjne oraz seksualne”, które zgodnie z treścią wielu dokumentów międzynarodowych obejmują swoim zakresem prawo do aborcji. 

Tematem tegorocznego, cyklicznego spotkania będzie odbudowa po pandemii COVID-19 oraz wdrożenie Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W ramach najbliższego spotkania Forum omawianych będzie 5 celów:

Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi;

Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie;

Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność;

Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;

Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dużą uwagę zwraca użycie bardzo ogólnego i nieprecyzyjnego języka, który wykorzystano do sformułowania tekstu rezolucji zawierającej cele wyznaczone w ramach Agendy 2030. Terminy w niej użyte, zwłaszcza w kontekście przytaczanych artykułów, są wieloznaczne. Co istotne, w rezolucji z 2015 roku nie zamieszczono definicji wyjaśniających znaczenie poszczególnych pojęć. Ponadto wiele z 5 wzmiankowanych celów pokrywa się, przynajmniej w części, co do swych zakresów znaczeniowych, jak na przykład tożsame postanowienia dotyczące ochrony środowiska, zawarte odpowiednio w zadaniach 6.6. oraz 11.4.

Po drugie, duża część omawianych spraw odnosi się do szeroko rozumianych państw rozwijających się, a także do państw całkowicie upadłych. Wystarczy bowiem wspomnieć o postanowieniach tyczących się do kwestii związanych z brakiem dostępu do wody pitnej lub środków sanitarnych (zadania 6.1 oraz 6.2), czy o wyrażonej wprost konieczności wspierania państw rozwijających się przez państwa rozwinięte (zadanie 17.2).

Ponadto Agendzie 2030 zarzuca się brak spójności pomiędzy jej poszczególnymi elementami, co odnosi się zwłaszcza do różnic występujących pomiędzy celami socjo-ekonomicznymi oraz tymi, które odnoszą się do ochrony środowiska. Największe kontrowersje budzą natomiast wspomniane wcześniej niejasne kwestie odnoszące się do gender, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, czy edukacji seksualnej zawarte przede wszystkim w celach 3 oraz 5, które nie są przedmiotem mającego mieć miejsce w lipcu spotkania.

Podczas najbliższego spotkania Forum Politycznego Wysokiego Szczebla (HLPF), omawiane cele przedstawione w bardzo ogólnym ujęciu, często w aspekcie powiązań z innymi celami oraz na tle wybranych i równie ogólnie ukazanych wybranych problemów. Odbędzie się również szereg wydarzeń towarzyszących, organizowanych w związku ze spotkaniem Forum. 

Podczas spotkania głos zabierze przedstawiciel Rzeczpospolitej Polski, który wystąpi w środę 19 lipca, prezentując tzw. VNR, czyli Voluntary National Review. Jest to sprawozdanie z postępów i osiągnięć danego państwa w przedmiocie realizacji celów wyznaczonych w ramach Agendy 2030.

– Przedmiotem mającego właśnie miejsce spotkania Forum są sprawy, które nie powinny budzić większych kontrowersji. Odnoszą się one bowiem do kwestii związanych przede wszystkim z szeroko pojętą ochroną środowiska, energetyką oraz infrastrukturą, który nie wywołują tylu emocji, co wysoce problematyczne i nacechowane ideologicznie postanowienia, zawarte w niektórych innych celach Agendy2030 – zaznacza Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Portret użytkownika Pokojowo myślę

Konfederacja jest obecnie

Konfederacja jest obecnie pilnowana przez p. Balcerowicza i sponsorowana przez p. Sorosa. P. Bosak zapowiedział podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet. Zabrali miejsce kobiecie na listach, choć zgadnie z wolą męskiego zarządu odmówiła wywiadu p. Gozdyrze z Polsat news. P. Korwin wielokrotnie ubliżał kobietom. Żaden mężczyzna, który szanuje swoją kobietę, matkę i/lub siostrę nie zagłosuje na to ugrupowanie, bo dobrobyt jego kobiet to też jego dobrobyt. 

Portret użytkownika S

"Programy wyborcze" na ten

"Programy wyborcze" na ten rok:

PIS - dodrukujemy pieniążaków z "Monopoly" i wam rozdamy te bezwartościowe papierki, tylko na nas zagłosujcie. Reszta spraw jest nieważna

KO - Jebać PIS! Wszyscy muszą pokochać tęczę! Reszta spraw jest nieważna

Konfederacja - Zniszczymy to zło, jakim jest rząd i totalna opozycja, nigdy się nie przyłączymy do tych złodziei i bandytów! ... No chyba, że nam coś fajnego dadzą, to jednak wejdziemy w koalicję, się zobaczy ...

MASAKRA Sad

Portret użytkownika Endymion

PiS ma program wyborczy, że

PiS ma program wyborczy, że każdy zostanie miionerem. Hiperinflacja i zeszmacenie pieniądza.

KO ma ten sam program co PiS, tylko będzie miało wymówke, że to wina PiS

Co do Konfy, pełna zgoda, to takie drugie PSL, jak wiatr zawieje, tam pójdą do koryta.

Moim zdaniem, najlepiej zstawić u władzy PiS, bo to jedyna możliwość przebudzenia Polaków, nie dadzą rady już mówić, że to wina Tuska.

Słyszałem, że wielu obywateli chce wziąść udział w wyborach i wynosić karty do głosowania. Ponoć będzie

SYSTEM ERROR

DIVI LESCHI GENUS AMO 

Strony

Skomentuj