Jak amerykańska marynarka wojenna lekceważyła podtruwanie Amerykanów na Hawajach

Kategorie: 

Źródło:

Pod koniec listopada 2021 roku mieszkańcy hawajskiej wyspy Oahu a konkretnie osiedli wojskowych na terenie oraz wokół bazy Pearl Harbor-Hickam zaczęli zgłaszać skażenie chemiczne wody w ich kranach. Przez kolejne kilka miesięcy rodziny personelu jednej z najważniejszych amerykańskich baz wojskowych nie mogły korzystać z wody kranowej. Zostali przeniesieni przez wojsko do hoteli – jednak po tym jak Departament Zdrowia stanu Hawaje ogłosił, że sytuacja się unormowała, zostali oni pozbawieni finansowania ich nowego lokum. A mieszkańcy osiedli wciąż nie ufali stronie wojskowej.

 

Magazyn paliwa Red Hill, znany jako Red Hill Underground Fuel Storage Facility znajduje się na hawajskiej wyspie Oahu. Jego początki sięgają II wojny światowej kiedy to administracja amerykańska zaniepokojona tym, że zbiorniki paliwa na Hawajach są podatne na bombardowanie z powietrza, postanowiła przenieść te strategiczne zasoby pod ziemię. W tym celu w 1940 roku podjęto decyzję o budowie 30 metrów pod powierzchnią ziemi 20 ogromnych zbiorników paliwa z których każdy miał 76 metrów wysokości (wysokość 25-piętrowego budynku)  i pomieścić mógł 47,5 miliona litrów paliwa (12,5 miliona galonów). W sumie pojemność zbiorników wyniosła więc prawie miliard litrów.

Z zasobów tych korzystają okręty oraz samoloty bazujące w wojskowym obiekcie Joint Base Pearl Harbor-Hickam. Lokalizacja zbiorników z paliwem została dobrana tak, aby mogło ono być transportowane ze wzgórza do bazy pod wpływem grawitacji.

Jednak jego lokalizacja tuż nad pokładami słodkiej wody, z której korzystają mieszkańcy wyspy Oahu, a która dostarcza 77% wody pitnej dla całej wyspy, niosła ze sobą pewne zagrożenia. O czym można było się przekonać właśnie w listopadzie 2021 roku.

Od 1943 roku kiedy to obiekt został ukończony zanotowano w sumie 73 wycieki paliwa o objętości co najmniej 180 000 galonów – dane te potwierdziła sama amerykańska marynarka wojenna. Z tego właśnie powodu w 2008 roku Departament Zdrowia stanu Hawaje polecił US Navy zainstalowanie systemu, który wykrywać miał potencjalne wycieki do wód gruntowych w celu zabezpieczenia wody pitnej dla ludności. Już wówczas, 15 lat temu, można było dostrzec zanieczyszczenie ropą naftową obszaru pod zbiornikami.

Analiza marynarki wojennej z roku 2009 prognozowała, że wyciek paliwa o objętości jedynie 16 000 galonów może zatruć zasoby wojskowe, przeznaczone dla personelu bazy rakotwórczym benzenem.

W 2014 roku miał miejsce pierwszy poważny wyciek paliwa w ciągu ostatnich 10 lat.

W grudniu roku 2013 zakończono modernizację jednego ze zbiorników po czym w styczniu roku następnego zaczęto napełniać go paliwem do silników odrzutowych JP-8. Podczas tych działań rozbrzmiały alarmy, które początkowo potraktowano jako awarię systemu, uznając że spowodowana była ona wcześniejszym remontem. Później jednak ustalono, że wyciek rzeczywiście miał miejsce. Upłynniło się wówczas 27 000 galonów paliwa lotniczego.

Przyczyną tego był m.in. błąd człowieka oraz brak nadzoru nad zapewnieniem odpowiedniej jakości. W raporcie który przygotowano 2 lata później podano, że systemy nadzoru i konserwacji zbiorników zostały poprawiane.

Po wycieku z 2014 roku sporządzono testy na skażenie wody pitnej. Badanie te nie wykazały jej zanieczyszczenia paliwem lotniczym jednak badania gleby i wód gruntowych wykazały znaczne skażenie węglowodorami.

Po tym incydencie postanowiono częściej monitorować stan wody pitnej i studnie wód gruntowych. Obecnie proceder ten odbywa się raz na kwartał.

6 maja 2021 roku ze zbiornika w Red Hill Underground Fuel Storage Facility wyciekło 76 000 litrów paliwa (20 000 galonów). Przyczyną tego był wzrost ciśnienia w rurociągu spowodowany błędem człowieka. W wyniku tego uchybienia ciśnienie rozsadziło rurociąg czego konsekwencją był wyciek paliwa do przewodu przeciwpożarowego. Znajdowało się ono tam przez ponad 5 miesięcy. 20 listopada 2021 roku uderzenie w przewód spustowy wózkiem spowodowało jego rozszczelnienie oraz wydostanie się paliwa do ziemi wokół zakładu, w tym rzecz jasna do warstwy wodonośnej.

Ponownie winą obarczono czynnik ludzki. Personel obiektu uznał, że paliwo które wyciekło do przewodu spustowego w maju 2021 roku trafiło do systemu dystrybucji a nie dostało się do przewodów przeciwpożarowych.

Już od maja ubiegłego roku mieszkańcy osiedli znajdujących się w okolicach bazy, którzy byli członkami rodzin personelu wojskowego Pearl Harbor-Hickam zaczęli skarżyć się na problemy ze zdrowiem: od bólów migrenowych, przez wypadanie włosów, zmęczenie, wysypki na skórze, biegunki aż po bóle kręgosłupa i opuchnięte nerki.

Jednym z najbardziej tragicznych przykładów zniszczenia zdrowia przez majowy wyciek paliwa jest przykład dziecka Bridget Merancio. Jej 11-letnia córka, chora na epilepsję, znajdowała się w stabilnym stanie zdrowotnym kiedy wraz z rodzicami i rodzeństwem przeprowadzała się w grudniu 2020 roku na Hawaje. Pod koniec maja jednak napady padaczki były coraz częstsze co uniemożliwiało jej normalne funkcjonowanie. Oprócz ataków doznawała także utraty pamięci, słuchu, czucia w nogach, odczuwając przy tym ciągły ból w ciele. Usunięto jej nawet fragment mózgu.

Gdyby Bridget dowiedziała się jakie związki chemiczne znajdowały się w zanieczyszczonej wodzie, prawdopodobnie lekarze mogliby ustalić co wywoływało gwałtowny wzrost napadów padaczki i pozostałe problemy zdrowotne jej córki. Jednak marynarka wojenna nie była zainteresowana zbadaniem wody pod kątem zanieczyszczenia jej paliwem. Zamiast tego pobrano jedynie próbki w celu zbadania go pod kątem zanieczyszczenia węglem organicznym. Uzyskanie tych informacji mogłoby wykazać zanieczyszczenie wody jednak nie ustaliłoby czym została ona skażona. Podobnie jak większość próbek pobranych z domów rodzin personelu wojskowego, próbka z mieszkania Merancio oznaczona została jako niewykrywalna. Jak się okazało po jakimś czasie, wiele próbek nie zostało w ogóle przebadanych gdyż uznano, że system wodny i tak będzie musiał zostać przeczyszczony.

Dopiero niemal 2 tygodnie po wycieku marynarka wojenna przyznała, że jedna ze studni wody pitnej została zanieczyszczona paliwem lotniczym z magazynu Red Hill Underground Fuel Storage Facility. Ten specyficzny rodzaj paliwa zawiera tak rakotwórczy benzen jak i naftalinę, która może uszkadzać wątrobę i powodować schorzenia neurologiczne.

Wojskowi bagatelizowali te obawy, twierdząc na początku, że nie istniał na terenie Red Hill żaden problem by następnie stwierdzić, ponownie fałszywie, że za sytuację odpowiedzialny jest wyciek z ostatniego okresu a nie uchybienia z miesiąca maja. Marynarka twierdziła, że wyciek został zatrzymany zanim paliwo zdążyło się zmieszać z wodą co również było kłamstwem. Przez kolejne tygodnie wśród 6 tysięcy przebadanych ludzi stwierdzono objawy zatruciem ropą naftową. Wojskowi zaczęli ostrzegać ludność przez piciem wody z kranu dopiero gdy w sprawę wmieszał się Departament Zdrowia stanu Hawaje.

Na podstawie próbek pozyskanych z Red Hill udowodniono, że poziom stężenia ropy naftowej był 350 razy wyższy niż uznaje się powszechnie za bezpieczny.

Według śledztwa amerykańskiej floty wojennej na Pacyfiku marynarka wojenna USA nie zapobiegła ani nie zareagowała na skażenie wody paliwem. Urzędnicy amerykańskiego wojska zakomunikowali, że paliwo tryskało do gleby przez 30 godzin, zanieczyszczając przy tym wodę pitną czego konsekwencją było zapadnięcie na dziwne choroby całych rodzin personelu wojskowego.

Raporty potwierdziły także obawy mieszkańców okolicy Red Hill, które były bagatelizowane przez marynarkę wojenną. A mianowicie, że teren ten wciąż stanowi niebezpieczeństwo dla jego mieszkańców.

Admirał Samuel Paparo, dowódca Floty Pacyfiku stwierdził, że „Marynarka Wojenna myliła się twierdząc, że jest to bezpieczne. Wyniki wyraźnie pokazywały coś innego.”

Ten sam raport przytacza tezy kontradmirała Cavanaugha, który twierdził, że „brak krytycznego myślenia, rygoru intelektualnego i samooceny ze strony kluczowych przywódców w decydujących momentach stanowił element kultury samozadowolenia i wykazał brak profesjonalizmu, którego wymaga natura działań wysokiego ryzyka przy pracy z paliwem”.

Dowódca bazy Pearl Harbor-Hickam dopiero po tygodniu przeprosił za to, że twierdził, iż picie wody po wycieku jest bezpieczne i że on sam oraz personel obiektu ją piją.

W oświadczeniu z 6 grudnia 2021 roku, które opublikowano na Facebooku kpt. marynarki wojennej Erik Spitzer przeprosił za to, że 29 listopada uspokajał on mieszkańców, twierdząc jednocześnie, że picie wody nie stanowi zagrożenia gdyż sam ją pije.

Reakcje na przeprosiny były różne – od pozytywnych po negatywne, które wprost wytykały wojskowym, że swoim niedopowiedzianym zachowaniem przyczynili się do spowodowania fizycznych szkód ludności.

Kilka dni temu Hawaje odwiedził Lloyd Austin, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy wyspy Oahu zgotowali mu powitanie z transparentami wzywającymi do zamknięcia obiektu Red Hill Underground Fuel Storage Facility oraz oczyszczenia wody.

Pod koniec 2021 oraz na początku bieżącego roku w trakcie protestów pojawiły się podobne banery, wzywające do natychmiastowego zamknięcia obiektu i do ochrony ujęć wody.

Protesty przeciwko dalszemu funkcjonowaniu magazynu z paliwem, który ostatecznie ma zostać zamknięty dopiero po spuszczeniu paliwa, które ma nastąpić w lipcu 2024 roku, dotarły nawet do Waszyngtonu, pod sam Biały Dom.

W trakcie pobytu na Hawajach szef Pentagonu udał się do obiektu i spotkał się tam z dowódcą grupy odpowiedzialnej za opróżnianie zbiorników. Rozmawiał także z rodzinami, które ucierpiały w wyniku skażenia. Spotkania te odbywały się za zamkniętymi drzwiami a po ich zakończeniu nie zorganizowano żadnej konferencji prasowej.

Samantha McCoy, której mąż służy w siłach powietrznych a której rodzina doznała znacznego uszczerbku na zdrowiu (sama doznała urazu mózgu) wezwała Austina do polepszenia opieki medycznej.

Do dnia dzisiejszego wśród mieszkańców tamtych obszarów panuje nieufność wobec twierdzeń wojska. Rodziny personelu wojskowego nie chcą spożywać wody z kranu – zamiast niej kupują wodę butelkowaną a niektórzy instalują drogie filtry w kranach tak aby mogli używać wodę do kąpania czy mycia naczyń.

Cheri Burness w wywiadzie telefonicznym stwierdziła, że wciąż nie ufa wojskowym. Znajduje się ona wśród 700 klientów prawniczki z Teksasu – Kristiny Baehr - która reprezentuje osoby poszkodowane w wyniku wycieku i która w ich imieniu pozwała rząd federalny. Stwierdziła ona że wojsko "nie ostrzegło ich, aby przestali pić [wodę] co spowodowało, że 6000 osób trafiło do szpitala.”

Klienci Baehr nie znajdowali się wśród tych, z którymi rozmawiać miał Austin. Gdyby jednak mieli taką okazję powiedzieliby aby wojsko przestało kłamać, że nikt nie został zdrowotnie poszkodowany w wyniku wycieku i że nie ma to długotrwałych skutków. Dodała także, że zachęcili by go również, aby osoby mieszkające na obszarze zakażenia wody, które sobie tego zażyczą. mogły przenieść się w inne miejsce.

Skażenie wody pitnej na Hawajach bardzo zaniepokoiło rdzennych mieszkańców wyspy, którzy tradycyjnie są nieufni wobec amerykańskiej armii, która stacjonuje tam już od ponad 100 lat.

Danielle Espiritu z organizacji zajmującej się ochroną i propagowaniem rdzennej kultury hawajskiej stwierdził, że tradycyjne praktyki kulturowe mieszkańców wysp związane są z „aina” czyli ziemią. Jeżeli ta ziemia jest zatruwana to zagraża to zdrowiu i dobrobytowi społeczeństwa oraz każdej tradycyjnej praktyce, która na tym terenie jest kultywowana.

Catherine McClanahan, która spotkała się kilka dni temu z sekretarzem obrony Austinem a która w wyniku zatrucia wciąż cierpi na zawroty głowy i problemy z równowagą w rozmowie z hawajską telewizją KITV 4 stwierdziła, że wciąż ma nadzieję, iż amerykański Departament Obrony zmieni swoje lekceważące podejście do kwestii zatruwania wody w okolicach bazy Pearl Harbor-Hickam.

 

 

 

 

 

Na podstawie:

https://www.facebook.com/JBPHH/posts/pfbid0n5qqr56NpM8LQ57pSXU5GnXo9u5MUqVLTVwxj3TbT6vBFre...

https://www.militarytimes.com/news/your-military/2021/12/07/i-regret-i-did-not-tell-our-fa...

https://www.civilbeat.org/2022/06/red-hill-investigations-the-navy-failed-to-prevent-and-r...

https://www.wateronline.com/doc/navy-officials-reprimanded-for-fuel-contamination-of-hawai...

https://prismreports.org/2022/03/08/us-militarys-fuel-leak-contaminates-honolulus-drinking...

https://www.youtube.com/watch?v=AuDsana5wvQ

https://www.niagarafallsreview.ca/ts/news/world/us/2022/09/30/us-defense-chief-in-hawaii-a...

https://www.civilbeat.org/2022/03/how-hawaii-activists-helped-force-the-militarys-hand-on-...

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Hill_Underground_Fuel_Storage_Facility

https://www.epa.gov/red-hill/about-red-hill-fuel-releases

https://www.wsws.org/en/articles/2021/12/14/wate-d14.html

https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2022/08/31/hawaii-red-hill-federal-lawsuit-water...

https://www.hawaiinewsnow.com/2022/10/01/defense-secretary-privately-meets-impacted-famili...

https://www.stripes.com/branches/navy/2022-09-06/red-hill-hawaii-navy-water-samples-723311...

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Hill_water_crisis

https://www.theguardian.com/us-news/2021/dec/03/hawaii-drinking-water-contamination-navy

https://www.cbsnews.com/news/navy-investigation-hawaii-water-crisis-red-hill/

https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2022/10/01/austin-visits-hawaii-amid-...

https://www.youtube.com/watch?v=3oHcHEMAkI8

Ocena: 

Średnio: 5 (6 votes)

Komentarze

Portret użytkownika spokoluz

Największym błędem czynnika

Największym błędem czynnika ludzkiego to było zbudowanie tych zbiorników - gdyby ich nie było nie byłoby problemu. A gdyby tam nie było usrańców to mieszkańcy mieliby czyste powietrze bez spalin ze samolotów i okrętów. Teraz jest skażenie powietrza , gleby i wody - same dobre strony kolonialisty usrańca.

słowian dobrej woli jest więcej -słowiański wiec , słowiański zew , słowiański duch , słowiańska krew !

Portret użytkownika ​euklides

A kto za cały ten syf

A kto za cały ten syf odpowiada? Ano państwo. Nie mówmy usrańcy w sensie społeczeństwo, tylko usrański rząd, bo ani onuce, ani poliniaki z rzondu w niczym im nie ustępują, choćby nie wiem jak nie podobało się to poszczególnym, czerpiącym z danego państwa korzyści, trolom.

Portret użytkownika Rabin poziom 34

Truli rodziny i kobiety w

Truli rodziny i kobiety w ciąży Żołnierzy  którzy  jechali  do Wietnamu wmawiając że podają im witaminy a podawali im radioaktywne tabletki.

Podobnie zaszczepili żołnierzy którzy przyjechali z Hiszpanką do Europy- to jest również ciekawa historia.....

Skomentuj