Izrael przeprowadza „ćwiczenia wojskowe”, aby przygotować się na bardziej śmiercionośny szczep Covid

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Izrael rozpoczął w zeszły czwartek ogólnokrajowe ćwiczenia, aby przetestować swoją gotowość na wypadek wybuchu nowego, bardziej śmiercionośnego wariantu wirusa Covid-19. 

Ćwiczenie, obejmujące trzy fazy symulujące upływ czasu po potencjalnej epidemii, ma za zadanie przetestować odporność systemów, które definiują politykę blokowania, opcje śledzenia ludzi i wsparcie ekonomiczne dla nich. Sprawdzono również metody egzekwowania kwarantanny i monitorowania przejść granicznych.

„W miarę pogarszania się globalnej sytuacji koronawirusa Izrael jest bezpieczny” – powiedział premier Naftali Bennett w oświadczeniu. - „Aby to utrzymać i zapewnić ciągłość normalności, musimy nadal uważnie monitorować sytuację i przygotowywać się na każdy scenariusz”.

Liczba ciężko chorych Izraelczyków cierpiących na Covid-19 spadła z około 700 pod koniec sierpnia do 149 w dniu 10 listopada, podczas gdy liczba codziennych nowych infekcji spadła z około 10 000 dziennie do prawie 500. 

 

Izrael otworzył swoje drzwi dla w pełni zaszczepionych turystów w tym miesiącu, mimo że eksperci wzywają do surowszych środków ostrożności. Przygotowuje się również do zaszczepienia przeciwko Covid-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat . 

Ocena: 

Średnio: 1 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika krasuha

Myślę, że chińczyki są

Myślę, że chińczyki są lepszymi handlarzami od hazrów, bez problemu ich wykupią. Oby tylko wytrzymali patologiczny bandytyzm i zamordyzm hazarski to będzie dobrze na świecie. Obecnie bandyci z międzymorza rozsiewają przepowiednie o tym że jak upadnie tama to będzie to oznaczało koniec Chin. Bandziory chcą ponownie zrobić to samo co wykonali w Fukishimie, dlatego Chińczycy uważajcie !

Portret użytkownika inzynier magister

ciekawe kiedy w Polsce

ciekawe kiedy w Polsce ćwiczenia spowodowane rozruchami wynędzniałych Polaków ?!

Zatrważające dane GUS. Coraz więcej osób w Polsce żyje skrajnym ubóstwie. 

We wrześniu Główny Urząd Statystyki poinformował, że w Polsce rośnie odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie – w 2020 r. wynosił on ponad 5 proc., czyli o jeden punkt procentowy więcej niż rok wcześniej. Jedną z przyczyn pogłębienia problemu ubóstwa jest pandemia koronawirusa. Stopa ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia wyniosła w 2020 r. ok. 6 proc. W najbliższą niedzielę 14 listopada obchodzony będzie już po raz piąty Światowy Dzień Ubogich.

Dane GUS przeprowadzone zostały na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych.

W 2020 r. odnotowano wzrost odsetka osób skrajnie ubogich z ok. 4 proc. osób w 2019 r. do ok. 5 proc. przy wyraźnym spadku poziomu wydatków gospodarstw domowych. Pogorszenie się sytuacji materialnej części gospodarstw domowych i wzrost ubóstwa skrajnego w Polsce wiąże się z wprowadzeniem od marca 2020 r. zamrożenia części gospodarki i ograniczeń w kontaktach społecznych, w odpowiedzi na pojawienie się w Polsce koronawirusa i rozwój pandemii COVID 19. Wyższy niż w 2019 r. poziom ubóstwa skrajnego dotyczył większości branych pod uwagę grup ludności, przy czym poziom i tempo zmian były zróżnicowane. Nie wpłynęło to jednak na zmianę obrazu społecznego zróżnicowania zasięgu ubóstwa skrajnego w Polsce. 

Ubóstwem skrajnym dotknięte były przede wszystkim gospodarstwa domowe osób mających niski poziom wykształcenia. Stopa ubóstwa wśród gospodarstw, których głowa posiadała wykształcenie co najwyżej gimnazjalne była ponad dwukrotnie wyższa niż przeciętnie i wyniosła ok. 12 proc.. Wyższy od przeciętnej był również odsetek ubogich w przypadku gospodarstw osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (ok. 8 proc. osób). Do grupy gospodarstw domowych o relatywnie wysokiej stopie ubóstwa skrajnego należały także gospodarstwa posiadające w swoim składzie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Stopa ubóstwa skrajnego w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą uznaną za niepełnosprawną wyniosła 7,5 proc.

Wyższą od średniej dla Polski stopą ubóstwa skrajnego w 2020 r. charakteryzowały się także gospodarstwa domowe z dziećmi poniżej 18 roku życia. Dotyczyło to przede wszystkim gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci w tym wieku (prawie 9 proc. osób ubogich) ale także gospodarstw domowych z dwojgiem dzieci (6,5 proc. osób ubogich).

Stopa ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia wyniosła w 2020 r. ok. 6 proc.

„Chciałbym, aby Światowy Dzień Ubogich, który celebrujemy już po raz piąty, mógł zakorzenić się jeszcze bardziej w naszych Kościołach lokalnych i otworzyć się na ruch ewangelizacyjny, który spotkałby w pierwszym rzędzie ubogich tam, gdzie oni się znajdują. Nie możemy czekać, aż zapukają do naszych drzwi. Pilnie potrzeba, abyśmy dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach, gdzie czasem się chowają, w schroniskach i w centrach przyjęć”, napisał papież Franciszek w orędziu na obchodzony w tym roku 14 listopada Światowy Dzień Ubogich.

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Strony

Skomentuj