Iran wyczekuje rządu światowego pod przywództwem Dwunastego Imama

Kategorie: 

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Imam_mahdi.jpg/640px-Imam_mahdi.jpg

Iran to najstarsze szyickie państwo świata. Wielu jego mieszkańców postrzega siebie jako swego rodzaju naród wybrany, który odegra decydującą rolę w ustanowieniu rządów Mahdiego i zaprowadzenia Islamu na całej Ziemii. Postawa ta wpływa nie tylko na ustrój wewnętrzny kraju ale i na politykę zagraniczną.

Sukcesja władzy po Mahomecie

Podział na Szyitów i Sunnitów występuje niemal od początków Islamu. Związany jest z kwestią sukcesji władzy po Mahomecie nad wspólnotą muzułmańską. Według doktryny sunnickiej Mahomet nie wyznaczył swego następcy i stanowisko kalifa może być wybieralne. Kalif jest najwyższym przywódcą politycznym i militarnym. Dwudzieścia cztery lata po śmierci proroka na czwartego kalifa został wybrany Ali ibn Abi Talib, kuzyn i zięć Mahometa. Jego stronnicy już od śmierci proroka pretendowali by Ali objął to stanowisko.

W szyiźmie najwyższy przywódca muzułmanów - Imam* - musi łączyć nie tylko umiejętności administracyjne i wojskowe, ale także duchowe jak Mahomet i Ali. Szczególnie podkreśla się przywództwo duchowe, gdyż tylko Imam jest zdolny objaśnić ukrytyte przesłanie Koranu. (*w sunniźmie imam to tylko duchowny danego meczetu.)

Zgodnie z szyicką wiarą Imamem może być tylko osoba z rodu Mahometa. Czwarty kalif Ali jest uznawany przez szyitów za pierwszego imama. Różne odłamy uznają różną liczbę imamów. Najliczniejsi są wyznawcy 12 Imamów (tzw. Imamici). Na dowód słuszności takich twierdzeń przedstawia się "hadis Dwunastu Następców":

"Będzie dwunastu kalifów po mojej śmierci, (...) wszyscy oni będą z rodu Kurajszytów."

[Muslim ibn al-Hajjāj, księga Sahih Muslim]

Słowo "kalif" oznacza w języku arabskim "następca" lub "przywódca". Z Kurajszytów pochodził sam Mahomet. W islamie sunnickim hasdis również jest znany, jednak sunnicy uczeni do dziś nie są pewni jak interpretować ten tekst.

Oczekiwany Mahdi

Wszyscy muzułmanie wyczekują pojawienia się Mahdiego. Przydomek ten znaczy "ten który jest sprawiedliwie prowadzony", domyślnie przez Allaha. Mahdi ma zakończyć podziały w Islamie i przygotować muzułmanów na powtórne przyjście Jezusa. Zaprowadzi też religię mahometańską w krajach innowierców. Ostatecznie ma zapewnić pokój i sprawiedliwość na całym świecie. I do tej wizji przychyla się cały świat muzułmański. Jednak są różnice co do szczegółów osoby Mahdiego. Wg nauk sunnickich Mahdi będzie człowiekiem "współczesnym" urodzonym w "dzisiejszym" świecie, w czasach apokaliptycznych. Szyicka koncepcja jest jednak bardziej tajemnicza.

 

Nawet jeśli zostanie jeden dzień do końca świata, Allah Wszechmogący wydłuży ten dzień do momentu, aż pojawi się mężczyzna z mojego rodu. Jego imię będzie moim imieniem, a imię jego ojca będzie iminiem mojego ojca. Napełni Ziemię sprawiedliwością i prawem, tak jak była napełniona uciskiem i przekupstwem.

[Abu Dawud al-Sijistani, zbiór Sunan Abi Dawud, hadis 4282]

Z powyzszego hadisu wynika że islamski przywódca będzie nazywać się Muhammad ibn Hasan.

Dwunasty Imam Mohammed Ibn Al-Hassan Al-Askari urodził się w Samarze w 869 roku. Jako mały chlopiec w wieku zaledwie 5 lat, obawiając się prześladowań ze strony sunnickich władców, ukrył się w grocie pod swoim rodzinnym domem. Obecnie w tym miejscu stoi meczet Al-Askari. Podobno nie umarł tylko żyje w ukryciu przed światem, jest w stanie zawieszenia, "okultacji". To właśnie Ukryty Imam ma powrócić jako Mahdi. Od czasów Alego, kolejni Imamowie wyznaczali swego następcę w ten sposób, iż wszyscy byli potomkami Mahometa i wszyscy pochodzili z linii Alego.

Filozofia Mahdyzmu

Popularną koncepcją w irańskiej polityce jest tzw. Mahdyzm. Jest to wiara w rychłe przyjście Mahdiego a także w możliwość przyspieszenia tego wydarzenia. Dla wielu szyitów Rewolucja Islamska która miała miejsce w Iranie w 1979 roku jest znakiem rychłego końca świata.

Gorącym zwolennikiem idei mahdyzmu jest Mahmud Ahmadineżad, były prezydent Iranu. W 2012 r brał udział w otwarciu 67 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przed delegacjami z całego świata padły m.in. takie słowa:

"(...) Obecny porządek światowy jest dyskryminujący i oparty na niesprawiedliwości. (...) Nie ma watpliwosci, że świat potrzebuje nowego porządku i nowego sposobu myślenia, potrzebny jest porządek, który uzna, że czlowiek jest dziełem Boga Najwyższego, porządek, który przywróci ludzką godność i wiarę w uniwersalne szczęście i perfekcję, porządek w którym panuje pokój, bezpieczeństwo i dostatek dla wszystkich ludzi na ziemii, (...) Złączmy się we wspólnej idei zreformowania obecnych struktur ONZ. (...) Należy wypracować wspólny język w celu zorganizowania potrzebnych struktur dla powstania wspólnego globalnego zarządu, wypełnionego sprawiedliwościa, miłością i wolnością. Udział w globalnym rządzie jest podstawą trwałego pokoju.

Na szczęście znajdujemy sie obecnie na historycznym zakręcie. Musimy zlikwidować strukturalne bariery i popierać proces uniwersalnego udziału w globalnym zarządzie bardziej niz kiedykolwiek w przeszłośći. (...) Bóg obiecał nam człowieka życzliwego, człowieka kochajacego ludzi, sprawiedliwego, który nazywa się Imam al-Mahdi (...) To będzie początek ery pokoju, bezpieczeństwa i prawdziwego życia. (...) Teraz możemy poczuć słodki zapach i swieży powiew wiosny, wiosny która właśnie się rozpoczęła i nie przynależy do jakiejś rasy, narodu czy regionu, wiosna która wkrótce obejmie Azję, Europę, Afrykę i Amerykę. (...)."

Ahmadineżad przedstawiając tę idealistyczną wizję najwyraźniej "zapomniał" dodać, że wg islamskich proroctw zostanie poprzedzona wielkimi wojnami i depopulacją na globalną skalę.

Przywódca Wiernych (imam Ali) powiedział: “Przed nadejściem Qa’im (tego, który powstaje) świat stanie przed dwoma rodzajami śmierci: śmierć biała i śmierć czerwona. Czerwona śmierć jest przez miecz, a biała śmierć jest przez zarazę".

[al-Nu'mani, księga Al-Ghayba; al-Shaykh al-Mufid, księga Kitab al-Irshad]

Przywódca Wiernych powiedział: “Mahdi nie pojawi się dopóki trzecia część ludzi nie zostanie zabita, dopóki kolejna trzecia część nie zginie, a pozostała trzecia część przeżyje."

[Sayyed ibn Tawus, księga Al-Malahim]

Mówiąc słowami brytyjskiego historyka Erica Hobsbawma, koncepcję mesjanizmu, którą nazywamy mahdyzmem, można ogólnie podzielić na dwie główne kategorie: pasywną i aktywną.
W biernym mahdyźmie ludzie pogrążają się w modlitwach i błaganiach i mają nadzieję na wczesne pojawienie się Wybawiciela. W aktywnym lub rewolucyjnym mahdyźmie ludzie robią wszystko, aby podjąć wytężone wysiłki i stać się aktywnymi uczestnikami procesu zmian.

Polityka i rola Iranu, duma narodowa

W sunniźmie jest przyjęte że, interpertacją zasad islamu i wdrażaniem ich w życie zajmują się duchowni uczeni w prawie. W tradycji szyickiej podejście jest zgoła odmienne. Ustanawianiem władzy w oparciu o islam może dokonać tylko Imam Mahdi.

Dlatego przez stulecia pod nieobecnośc imama, duchowni zabroniali egzekwowania niektórych praw czy obowiązków religijnych np. dżihadu. Religia nie służyła do ustanawiania jakiejś zinstytucjonalizowanej władzy, z tego też powodu nie istniało szyickie państwo wyznaniowe. Z czasem jednak duchowni uczeni w prawie wyszli zazałożenia że to oni są reprezentantami Mahdiego na Ziemii i mogą odgadywać jego zamysły. Na początku XVI wieku powstaje Persja jako szyickie państwo wyznaniowe. Jednak władza teologów dotyczyła głównie kwestii religijnych.

Po Rewolucji Islamskiej ajatollach Chomejni zgodnie z ideą "Wilayat al-fakih" zaprowadził przywództwo uczonych w prawie na wszystkie aspekty państwowości. Spośród nich wybiera się Najwyższego Przywódcę, który pełni jakgdyby rolę namiestnika Mahdiego na Ziemii. Postawę biernego czekania na pojawienie się Mahdiego zastąpiono realnymi działaniami. Doktryna Republiki Islamskiej opiera się na założeniu że Mahdi nie pojawi się jeśli wszystko nie zostanie przygotowane na jego powrót.

Preambuła konstytucji Iranu stwierdza: "Misją konstytucji jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi człowieka zgodnie ze szlachetnymi i uniwersalnymi wartościami islamu.” oraz że konstytucja „będzie dążyć wraz z innymi ruchami islamskimi i ludowymi by przygotować drogę do powstania jednej wspólnoty światowej”, do tego „zapewnia niezbędną podstawę do zapewnienia kontynuacji rewolucji w kraju i za granicą."

W preambule stwierdza się również, że armia i Gwardia Rewolucyjna Iranu „będą odpowiedzialne nie tylko za ochronę i zachowanie granic kraju, ale także za wypełnianie ideologicznej misji dżihadu na Boży sposób; to znaczy rozszerzenie suwerenności prawa Bożego na cały świat”. Ostatnie zdanie preambuły irańskiej konstytucji wyraża „nadzieję, że w tym stuleciu powstanie uniwersalny święty rząd i upadek wszystkich innych”. (w kalendarzu muzułamńskim trwa XV stulecie, obecnie jest rok 1444)

Artykuł 154 konstytucji wyjaśnia, że Islamska Republika Iranu „uważa że osiągnięcie niezależności, wolności oraz rządów sprawiedliwości i prawdy za prawo wszystkich ludzi na świecie”. Dlatego, podczas gdy Iran będzie „skrupulatnie powstrzymywał się od wszelkich form ingerencji w wewnętrzne sprawy innych narodów". Jednak zostawiono sobie furtkę do takiej ingerencji: "wspiera sprawiedliwe walki mustad’afun (uciskanych) przeciwko mustakbirun (tyranom) w każdym zakątku globu”.

Nastroje w społeczeństwie

Iran jest jest najstarszym i największym państwem szyickim świata. Wyznawcy tego odłamu islamu są obecni na terytorium Iranu od początków VII wieku i przez długi czas byli prześadowani przez sunnickich władców. Dopiero w XVI wieku Persja za panowania dynastii Safawidów pojawia się jako państwo szyickie.

Imamowie byli prześladowani przez kalifów i wszyscy oni (poza dwunastym) mieli zginąć męczeńską śmiercią. Rzeczywiście wielu mieszkańców Iranu uważa, że to ich kraj odegra szczególna rolę w ustanowienu rządów Mahdiego. Wyczekują tym samym przywrócenia dumy narodowej i wynagrodzenia za cierpienia sprzed wieków.

Powyższe zdjęcie przdstawia meczet w irańskim Jamkaran. Od lat 90-tych rośnie liczba pielgrzymujących do tego miejsca. Powszechne jest przekonanie że dwunasty imam był tam widoczny w roku 984, gdy miał wyjść ze studni. Dziś jestt szerzej znana jako studnia okultacji. Wielu wierzących spodziewa się, że właśnie tam należy oczekiwać jego pojawienia się, choć nie znajduje to potwierdzenia w hadisach.

Były czołowy negocjator nuklearny Iranu, Hassan Rohani powiedział w 2008 r., że w islamskiej republice narastają przesądy i że ludzie nawet wystawiają żywność dla Mahdiego na wypadek, gdyby wrócił jeszcze tej samej nocy. Co roku zwykli ludzie ogłaszają się Mahdim, inni twierdzą że słyszą go w myślach.

Mohammed Hassan Rahimian wysoki rangą współpracownik Chomeiniego, zarządca meczetu Jamarkan, twierdzi że był świadkiem 13 spotkań między Chomejnim a Mahdim.

Mojtaba Zolnour, duchowny i przedstawiciel Najwyższego Przywódcy w Gwardii Rewolucyjnej, powiedział, że syjoniści czekają na pojawienie się Ukrytego Imama, aby go zabić. Jego zdaniem mają plany bezpieczeństwa dla muzułmańskich miejsc pielgrzymek, w tym Mekki, Karbali i innych miejsc gdzie, jak mówi Zolnour , prawdopodobne jest pojawienie się Ukrytego Imama. „Powiedzieli swoim żołnierzom, aby natychmiast zabijali każdego, kogo zobaczą z cechami [Ukrytego Imama], i nawet nie ryzykowali aresztowania go, ponieważ jest bardzo niesamowitą i niebezpieczną osobą."

W 2009 roku Ahmadineżad oskarżył USA o zrobienie wszystkiego, co w ich mocy, aby udaremnić powrót Imama Mahdiego: "Udokumentowaliśmy dowód, że oni wierzą, że potomek proroka islamu wychowa się w tych częściach [na Bliskim Wschodzie] i wysuszy korzenie wszelkiej niesprawiedliwości na świecie. Opracowali wszystkie te plany, aby zapobiec przyjściu Ukrytego Imama, ponieważ wiedzą, że naród irański jest tym, który przygotuje grunt pod jego przybycie i będzie wspierał jego rządy".

Lata minęły jednak dowodów nie przedstawiono. Większość rozważnych spośród kleru wydaje jedynie gołosłowne deklaracją wobec tego pomysłu i traktują powtarzające się oświadczenia o zbliżającym się przyjściu Mahdiego z cichym sceptycyzmem.

Wojny zapowiedziane

W proroctwach islamskich można znaleźć hadis o armii która podbije Jerozloimę:

Z Chorasan wyruszy armia, która będzie nosić czarne pasy i białe koszule. Na czele armii dowódca zwany Shu’ayb ibn Salih lub Salih ibn Shu'ayb, który pochodzi z plemienia Bani Tamim. Pokonają żołnierzy Sufyani'ego i odeślą ich w dal; przybędą do Bayt al-Muqaddas (Wzgórze Śweiątynne) i przygotują grunt pod rząd Al-Mahdiego.

[Ibn Hammad, Kitabul Fitan; al-Darmi, Sunan; Ibn Tawus, al-Malahim wal Fitan]

Sunna szyicka różni się od swojej sunnickiej wersji. Niektóre hadisy uznano za prawdziwe, inne zaś za niewiarygodne, dodano także wypowiedzi dwunastu imamów.

Piąty Imam Muhammad al-Baqir również wypowiadał się o powyższym hadisie niejako go uwiarygadniając, wszakże imamowie są uważani za nieomylnych:

“Siły z czarnymi flagami, które wyruszą z Chorasanu przybędą do Kufy i

gdy Mahdi pojawi się w Mekce, oddadzą mu pokłon."

[Muhammad al-Nu‘mani, księga Kitab al-Ghaybah]

 

Wschodnia częśc kraju leży geograficznie w krainie Chorasan. Administracyjne prowincje Iranu (ostany) również nawiązują do tego nazewnictwa: Chorasan e-Razawi, Chorasan Północny, Chorasan Południowy.

W 2014 roku ajatollach Najmuddin Tabasi napisał książkę "An Overwiew of the Mahdi's Government" (Przegląd rządu Mahdiego). Wyraził też opinię że armia z Chorasanu odnosi się do Iranu i to naród irański jest tym który odegra główną rolę w misji Mahdiego. narodu irańskiego. Tym samym Iran stał się kolejnym na Bliskim Wschodzie - po Izraeleu - krajem wybranym.

Irański duchowny i deputowany do parlamentu Ruhollah Hosseinian powiedział: „Ta rewolucja islamska, oparta na przekazach, które otrzymaliśmy od proroka oraz imamów, jest wstępem do pojawienia się Mahdiego”. Zacytował przekaz z VIII wieku, który mówi, że kolejną oznaką powrotu Mahdiego będzie bitwa z udziałem wojowników walczących pod żółtym sztandarem – kolorem kojarzonym z proassadową milicją Hezbollahu:

"Jak poświadczył Imam Sadeq kiedy (siły) z żółtymi flagami walczą z anty-Szyitami w Damaszku, a irańskie jednostki do nich dołączą, jest to preludium i znak nadejścia jego świętości."

Zólte flagi odnoszą się do popierajacych Baszara al-Assada bojówek Hezbollachu. Są finansowane i wspierane prez Iran i uczestniczą w wojnie domowej w Syrii. Istnieją proroctwa przekazane przez Al-Zubri'ego. Zostały włączone do zbioru hadisów znanego jako Kitab Al-Fitan, skompilowanego w IX wieku przez uczonego Nuaim'a bin Hammada. Przekazy zawarte w księdze nie są jednak uznawane za w pełni wiarygodne. Można tam przeczytać:

Ci pod czarnymi flagami i ci pod żółtymi flagami spotkają się i będą walczyć aż zdobędą Palestynę. Potem (po raz drugi) Sufyani wyruszy przeciw ludziom Wschodu (czarne flagi). Kiedy ludzie Maghrebu (żólte flagi) przybędą do Jordanu, ich wódz umrze, więc podzielą się na trzy grupy. Jedna powróci skąd przybyła. Inna odbędzie Hadżdż (pielgrzymkę do Mekki). Jedna grupa zostanie. Sufyani walczy i zwycięża ich, więc przysięgną mu wierność."

[Nuaim bin Hammad, księga Kitab al-Fitan]

 

Inny hadis również przekazany przez al-Zubri'ego również nawiązuje do tych wydarzeń opisując atak na Izrael:

 

"Jeśli czarne flagi poróznią się między sobą, żółte flagi zaatakują ich. Spotkają się w Qantara w Egipcie. Ludzie Wschodu i ludzie Maghrebu walczą ze sobą przez siedem [dni albo miesięcy]. Ludzie Wschodu zostaną zwyciężeni tak bardzo że [ludzie Maghrebu] przybędą do Al-Ramla."

[Nuaim bin Hammad, księga Kitab al-Fitan]

 

Jednak przypisanie żółtych flag z hadisów do Hezbollachu wydaje się nadinterpretacją, co nie zmienia faktu że takie pomysły podsycają i tak już apokaliptyczne nastroje w Iranie.

Iran finansował też szyickie bojówki w Iraku tzw. "Armię Mahdiego". W 2004 roku jej bojownicy dokonali szturmu na ratusz w irackiej Karbali. Dla szyitów Karbala jest miastem świętym, zginał tam męczeńską śmiercią szósty imam al-Husajn. Miasto jest też wzmiankowane w hadisach przedstawiających rządy Mahdiego. Warto wspomnieć, że atak został odparty przez polskich i bułgarskich żołnierzy.

Iran jest zaangażowany również w wojny domowe w Syrii i Jemenie. Walki o podłożu religijnym są toczone między sunnitami a szyitami. Co zaskakujące istnieją przekazy wieszczące że kraje te były wskazywane przez szóstego imama Ja'fa al-Sadiq'a. Słowa imama zostały utrwalone przez szyickiego uczonego Muhammada al-Nu'maniego. Około roku 953 zamieścił je w swoim zbiorze hadisów Kitab al-Ghayba.

"Powstanie Sufyani nastąpi w Sham (Syria),

a powstanie Yamani nastąpi w Jemenie."

[al-Nu'mani, księga Kitab al-Ghayba]

 

W islamskich wierzeniach armiem które wyjdą z Syrii i Jemenu oraz z Chorasanu będą brać udział w wojnach prowadzonych przez Mahdiego.

Nowy Świat na gruzach Starego

Włdze Iranu niejednokrotnie groziły zniszczeniem Izraela. Czy faktycznie chcą dokonać ataku i wypełnić słowa przepowiedni, a może to prowokują siły zachodnie do ataku na swój własny kraj. W przeszłości Chomejni (poprzedni najwyższy przywódca) stwierdził w przemówieniu, że broń nuklearna jest dozwolona i że w rzeczywistości Iran jest odpowiedzialny za zdobycie tej broni dla dobra islamu. Lata później Ahmadineżad wyraził pogląd że program nuklearny odbywa się pod kontrolą ukrytego imama.

Paiętać trzeba że Dwunasty Iamam nie powróći dopóki świat nie pogrąży się w chaosie i rzezi. Dopiero wówczas na tak "przygotowanych" gruzach cywilizacji, Mahdi będzie mógł narzucić światu swoją władzę:

 

Imam al-Baqir powiedział: “Te słowa odnoszą się do potomstwa

Mahometa i Ostatniego Imama. Bóg zapewni Mahdiemu i

(niech Wszechmogoący Allah przyspieszy jego powrót i odsiecz)

jego zwolennikom kontrolę i wpływy na wschodzie i na zachodzie świata.”

[Muhammad Baqir al-Majlesi, księga Bihar Al-Anwar;

Seyed Hashim al-Bahrani, księga Al-Burhan Fi Tafsir al-Quran]

 

Źródła:

https://www.c-span.org/video/?308405-101/mahmoud-ahmadinejad-united-nations-general-assemb...

https://www.rferl.org/a/Zionists_Waiting_To_Kill_Hidden_Imam_Says_Iranian_Cleric/2145806.html

https://www.religion-online.org/article/waiting-for-the-mahdi/

https://www.trackpersia.com/exporting-revolution-irans-constitution-mahdis-return/

https://ghayb.com/tag/the-yellow-flags/page/2/

https://www.al-islam.org/overview-mahdis-atfs-government-najmuddin-tabasi

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/06/24/irans-ahmadinejad-says-the-u-...

https://rasanah-iiis.org/english/monitoring-and-translation/reports/al-mahdi-for-shiites-s...\

https://www.al-islam.org/kitab-al-ghayba-book-occultation-sheikh-abu-abdullah-muhammad-bin...

https://psz.pl/117-polityka/koncepcja-dwunastego-imama-szyickiego-w-szyizmie-dwunastkowym

https://www.al-islam.org/overview-mahdis-atfs-government-najmuddin-tabasi/wars-imam-al-mah...

https://sunnah.com/muslim:1821d

https://sunnah.com/abudawud:4282

Ocena: 

Średnio: 4 (4 votes)

Komentarze

Portret użytkownika Trup

Koniec wolności Polaków, rząd

 1. Koniec wolności Polaków, rząd chce zabrać Ci wszystko 2022.09.25
  Koniec wolności Polaków, rząd chce zabrać Ci wszystko 2022.09.25

   

 2. Wojciech Olszański Wywiad u Towarzyszki Panienki Jaruzelskiej, Rola - cenzura wobec dziennikarzy
  Wojciech Olszański Wywiad u Towarzyszki Panienki Jaruzelskiej, Rola - cenzura wobec dziennikarzy

   

 3. 2022.09.25 Bacologia Szybkie Wieści… 55 (link w opisie)
  2022.09.25 Bacologia Szybkie Wieści… 55 (link w opisie)

   

 4. Straszna 30-minutowa kompilacja obrażeń po rzekomej „szczepionce” na covida
  Straszna 30-minutowa kompilacja obrażeń po rzekomej „szczepionce” na covida

   

NoweFilmy i BacoLogia i corium.5v.pl

Portret użytkownika Zenek ;)

Islamski 12 Mahdi, jego

Islamski 12 Mahdi, jego powrót, kiedyś był pokazany na fimiku "I Peat Goad 3" jaki się pojawił i szybko znikł.

 

Liczba 12 wynika z cyklu BESTII OBŻYDŁEJ znanego jako 784 (9x76 z dokładnością do zaćmienia księżyca w Halooween) kiedy ZŁO PRADAWNE zwane u greków na przykład ZEUS czy KAMIEŃ SYZYFA, u nordyków ODYN a u "objawieńców" JEZUS (jako Gwiazda/y Śmierci) powraca na planetę SIAĆ ŚMIERĆ i ZNISZCZENIE...

 

12 POWRÓT JEZUSA KRÓLA (DEMONÓW) to też 3 EGIDA (ECHIDNY zwanej ATENA) czyli dziesiątki tysięcy noli na niebie (jakie to niebo zakryją swoimi kadłubami) jakie z tej panety, po zbiorach luszu, uczyniłyby atomową pustynie... a ludzkość ponownie zbierającą muszelki i kamyki... ale

 

SZYICI jako islamiści CZCZĄ BESTIĘ z NIEBA czyli Janową PIERWSZĄ

SUNNICI zaś BESTIĘ DRUGĄ, tą SPD ZIEMI zwaną z katolica MARYJA

 

zaś PRAWDZIWY ISLAM ALLACHA czyli LECHA czyli CZCIGODNEGO PANA WYMARŁ podobnie jak chrześcijaństwo jakim dzisiaj wszelkie pederaasty i pedofile se mordy ocierają z macy, i już jest dostępny TYLKO NA NAJSTARSZYCH KOLOROWYCH OBRAZKACH. I dlatego cały świat moze sobie żarliwie śpiewać Wyspiańskeigo. Smile

 

Powinienen jeszcze dodać, iż 12 MAHDI to OSTATNI MAHDI.... i wraz nim, i zeusem i maryją i jezusem, i putinem i bidenem i kaczyńskim i tuskiem.... i tą małpą udającą "gospodarnego banderowca" ŚWIAT się OCZYŚCI z PLEW w ową BESTIĘ PRZEBŻYDŁĄ WIERZĄCYCH czy jej tylko służacych choćby podziwem. Na dziś to jakieś 96% populacji planety na sw ojej ostatniej DRODZE OGLĄDANIA JAKEIGOKOLWIEK SŁOŃCA w przyszłosci. PLEW jaki SWÓJ LOS WYBRAŁY z CAŁYM ZAWZIĘCIEM... z kamiennych serduszkach.

 

PS.Chucpa ukraińcka to wojna BESTII PIERWSZEJ z DRUGĄ (jako PSEUDOMEGIDDO). Kler już sobie zaepiskopatował WYMORDOWANIE 90% populacji Polski, by na ich trupach lepiej "zewangelizować" tych ocalałych (w azteckicm stylu).

PS. MAHDI 1, MAHDI 2 i MAHDI 3 to IHS, żydowski pederasta Jafed, żydowski pederasta Ham i żydowski pederasta Sem... czyli "ZŁY jaki NAPLUŁ na CZŁOWIEKA" w wierzeniach ludowych go tym ZŁEM(jezusowym) BEZPOWROTNIE PLUGAWIĄC (stąd zapowiedziane mu wyginięcie w biblii).

 

Portret użytkownika Zenek ;)

Słynne wydażenia biblijne

Słynne wydażenia biblijne znane jako NARODZINY SINBOBRZUCHEGO bękarda z OBÓRKI (bo STAJENKA jest dla KONII, OBORA zaś dla BYDŁA, a on się  WŚRÓD BYDŁA URODZIŁ)(a SINOBRZUCHY bo to PODKLEJKA pod ŚHIVĘ i jego siną głowę z czasów 2 wojny o RAJ)

 

ZWIĄZANA jest z POWROTEM 9 MAHDIEGO jaki miał miejsce około  33/32 p.n.e. i jaki WYBRAŁ wbrew oczekiwaniom żydostwa cesarza OKTAWIANA jako swojego ZIEMSKIEGO JEZUSA (literalnie "ziemską reprezentację wiszącego na niebie HUITZILOPOCHTLI")

 

a ponieważ w owym czasie "BESTIA z NIEBA" i "BESTIA spod ZIEMI" TOCZYŁY WOJNĘ to żydowski mołoch z podburzenia sanhedrynu i i róż dokonywał ANTYRZYMSKICH POWSTAŃ mających na celu przejęcie schedy po PAX ROMANA cesarza Oktawiana w PAX JUDEOHITLERICA sanhdrynu. W trakcie jednych z nich 9 MAHDI został ZESTRZELONY z NIEBA co spowodowało zaćmienie słońca i trzęsienia ziemi w Anatolii ok 31 n.e. okrzyczane (w całkowicie fałszywej biblii) jako "ukrzyżowanie jezusa' czy "odcięcie głowy janowi" a jakie to powstanie wywołał  biblijny JUDASZ zwany HERODEM ANTYPASEM jaki z "BESTIĄ spod ZIEMI" i żydami spiskował przeciwko rzymsmkiej władzy w zemście za pominięcie go w sukcesji władzy Heroda Wielkiego.

 

Innym z epokowych momentów było powstanie żydowskie z lat 66-70 n.e kiedy to RELIGIA KATOLICKA WZBOGACIŁA się "W OJCA i SYNA" swoich wierzeń czyli cesarza Wespazjana i jego syna przyszłego cesarza Tytusa jakim DUCH ŚWIĘTY zwany Józef król żydów POMÓGŁ zdradzić Rzym. W trakcie też tego powstania Tytus SPLĄDROWAŁ ŚWIĄTYNIĘ JEROZOLIMSKĄ przy CAŁKOWITYM POPARCIU ŻYDÓW w tej kwestii wynodsząc z niej m.in. 7 ramienną menorę jeden z dowodów, iż ta ŚWIĄTYNIA NIGDY NIE BYŁA ŻYDOWSKĄ a CHRZEŚCIJAŃSKĄ (LECHICKĄ) (-> pomnik Wiktorii) czczącą SŁOŃCE z ARINNY (czyli np. SWAROŻYCA, "DRZEWO ZYCIA w DRZEWIE POZNANIA") w tamtych czasach zlanego w AMON-RE (ŚWAROŻYC, SWARÓG i JESSE jako 1 BÓG)

 

Ostateczny kult w "KATOLICYZM" wymyślił zaś cesarz bizancjum TEODOZJUSZ jaki kazał zgromadzić wszelkie święte księgi wszelkich religii czczonych w jego czasach i z nich WYMIŚLIŁ "JEZUSA CHRYSTUSA" wraz z "ŻYCIORYSEM" jaki WSPAK obejmuje DZIEJE ŚWIATA pomiędzy 1700 p.n.e. a 11000 p.n.e. czyli czasy od POWSTANIA DRUGIEJ ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEGO BESTIALSTWA do (wstecznie) ich PIERWSZEJ NAPASCI na RAJ (czczonej jako Wielkanoc a w bajkach jako ZŁOTA KACZKA, Jaś i Małgosia, prolog Jaś i magiczne fasolki itd). TEODZJUSZ wymyślił swoją wersję "(pseudo)SYNA CZŁOWIECZEGO na potrzeby walki z CHRZEŚCIJANAMI (SCYTA u OROZJUSZA) czyli ludami tworu zwanego LECHIA co się ostatecznie udało za żydowskiego przybłędy Mieszka Sakiewki jakiego bachor zwany Chrobrym OSTATECZNIE ZAMORDOWAŁ CHRZEŚCIJAŃSTWO na planecie (spuściznę "po Wandzie co Szwaba nie chciała") a o ŁUPY po któym była później WIELKA SCHIZMA w kościele satanistycznym. BOŻE NARODZENIE czci BOŻE SWIATA ODRODZENIE (5200 p.n.e.) po 1000 bestialstwa PIERWSZEJ ŻYDOWSKIEJ ŚWIĄTYNI JEZUSA KRÓLA DEMONÓW, czyli ZAŁOŻENIA GNIAZDA (kolorowe Rusie, Hiperborea (EDEN) bis) poprzez LECHA, bo CZECH i RUS to obiekty nieba.  Z tych czasów pochodzi choinka, bombki, włosie anielskie, prezenty, cukierki (jako  ozdoby), życzenia, tanabata itd

 

DATY DANIELOWE jak i JANOWA są zwiazane z UPADANIEM LECHII:

- PIERWSZA DANIELOWA jest od SOBORU POWSZECHNEGO KOSCIOŁA na jakim ten WYPARŁ SIĘ WIARY w CHRYSTUSA na rzecz DEMONA JEZUSA

- DRUGA DANIELOWA od MORDU NA WANDZIE i ZBESZCZESZCZENIA SWIĄTNI CHRYSTUSA w Polsce (częstochowa, Łysa Góra itd)

- JANOWa od WYMARCIA Tolkienowskiej LINII ISILDURA czyli CHRYSTUSOWEJ LINII KRWII (słynnego GRAALA tak poszukiwanego poprzez oszołomów)

 

Odnośnie zas innego modnego tematu to NIE MA 4 JEŹDŹCÓW APOKALIPSY

- jest 3 ZWANYCH też KRÓLAMI EPIFANI czyli 3 OGRY (ze święta Setsubun) jakie na CZELE WYNALEZIONYCH około 4 tyś p.n.e. MURZYNÓW (kacper), 2200 p.n.e. AZJATÓW (melchior, abracham) i 1800 p.n.e. CZERWONOSKÓRYCH (baltazar, mojżesz) ZNISZCZYŁY DZIEŁO BOŻE czyli CNOTLWIEIGO CZŁOWIEKA" odtworzonego po ogólnoplanetarnym potopie z lat 5500-5200 p.n.e. (zmiana kalendarza i orbity i klimatu i map)

 

- KONTRA "BIAŁY" jakiemu "ZWYCIĘŻYĆ DANO" znany jako np JASNY PAN czy CHRYSTUS... ten SAM CHRYSTUS jakiego w roku 1970 wojtyła z wyszyńskim USIŁOWAŁ ZABIĆ w mkatedrze krakowskiej na szy czarnej judaistycznej wraz z innymi członkami eiskopatu, cerwkwi ruskiej, żydowstwa jerozolimskiego.... na masonach koczac za co wojtyłę później uhonorowano papiestwem (->fałszywy prorok u Nostradamusa)

 

"BIAŁY" jakiego BÓG POLAKOM ZESŁAŁ NA ICH RATUNEK i jakiego POLACY SIĘ WYPARLI na rzecz ZJEDNOCZONYCH ŁŻAWCÓW (PZPRowskigo aparatczyka niskiego szczebla) das KARTOFELN więc WYMRĄ wraz z pozostałymi 96 % plew... jakich ich własne rządy jak i kapłani SKAZALI NA WYGINIĘCIE (dla zachowania własncyh stołków i władzy nad duszami) zamiast głosić "RADOSNĄ NOWINĘ". 

 

PS.

Prokoszowy JAWAN to biblijna EWA (->OM)(Apollo, Wishnu, ZŁOTE JAJO ZŁOTEJ KACZKI), Prokoszowa Helissa 1 to OGIEŃ Z NIEBA (Artemida, Lakszmi) jaki RAJ PIERWSZY z zydowstwa ZDERATYDOWAŁ, czczony jako zajączek wielkannocny. Prok oszowy Sarmata to czasu ok 8300 p.n.e. i biblijny ADAM (v.2) - DRZEWO POZNANIA (Ares, Syrenka Warszawska itd)

 

Helissa II to żona Mikołaja, Amazonki i też 2 OGIEŃ z NIEBA.... itd poprzez wieki

 

Polacy byli czczeni po świecie za  LECHCKIE KORZENIE i za CHRYSTUSA jako ich PRZYWÓDCĘ... jao stępni narodu jaki na planecie innych narodom RAJ PODAROWAŁ (i CYWILIZACJĘ)....  a dziś usiłuje rękami osób PIERDOLNIĘCYCH WIELKOCIOTOWO GLOBALNĄ WOJNĘ ATOMOWĄ Zaporoską  PROWOKACJĄ NATOWSKĄ

 

LECH to CZCICGODNY PAN (w tłuaczeniu)... RUS to BOŻY OGIEŃ z NIEBA a CZECH to ARKA PRZYMIERZA, podniebny dom LECHA czyli księzyc. LECH i CZECH (zlani) to SŁOŃCE z ARINNY i też Pan Mikołaj ze Śnieżynką. CZECH zaś sam to MARZANNA, słowiańśki DOBROBYT ZOOLOGICZNIE ZAWZIĘCIE MORDOWANY przez polactwo co wiosna, więc żyją w niewoli i biedzie bo som nad  wyraz mundre.

Portret użytkownika inzynier magister

cały islam to zlepek pism

cały islam to zlepek pism żydowskich i chrześcijańskich plus trochę hinduizmu co skutkowało wersetami anty chrześcijańskimi i chęcią mordowania chrześcijan ! tak to udowodnili naukowcy i sami islamici którzy się nawrócili na Jezusa ! jeśli przyjdzie jakiś prorok islamiski to będzie to szatan albo antychryst !

Całkiem inne realia polityczno-społeczne i osobiste doświadczenia
ukształtowały Jezusa: prześladowanie ze strony Heroda (rzeź niewiniątek),
ucieczka do Egiptu, trudne życie na wygnaniu, powrót do Jerozolimy i rozpoczęcie
nauczania trwającego 3 lub 4 lata... Apodyktycznym rządom butnych
Rzymian przeciwstawi On prawo Miłości. Zapowie nastanie nowej ziemi i
nowego nieba - po Jego Zmartwychwstaniu. Fakt posługiwania się przezeń
nadprzyrodzonymi znakami (cudami), świadczącymi o Jego boskiej naturze,
przesądzi o planie faryzeuszy, aby doprowadzi do skazania Go na śmierć. Jak
okrutny był świat, który chciał zmienić, tak przepełniony żarliwą służbą i
cierpieniem był Jego krótki żywot, tak haniebna zdrada tych, których nazwał
swymi przyjaciółmi, i tak potworne konanie. Inaczej było z Mahometem, który
nie gardził ziemskimi dobrami.
Autor „Prawdziwego oblicza islamu” wszczął alarm. Ale czy dźwięk tego
dzwonu bijącego na trwogę nie przepadnie w ogólnym harmidrze, który zapanował
w dzisiejszych czasach dekadencji? I czy procesy, które zaszły, nie są już
nieodwracalne? 

Jak zostało wcześniej powiedziane, podstawowy zrąb Koranu składał się
głównie z elementów zapożyczonych z Biblii, jednak zostały one przetworzone w
taki sposób, by nadawały się do uwiarygodnienia tezy o islamie jako „nowej
religii". Nie było dla pierwszych muzułmanów rzeczą łatwą przekonać chrześcijan
i środowiska judeochrześcijańskie o autentyczności „nowego objawienia" -
polemiki i konflikty nie należały więc do rzadkości. Na skutek teologicznej
krytyki, wysuwanej przez te środowiska, pierwotny „substrat koraniczny" (czyli
skompilowane teksty biblijne, zebrane w formie lekcjonarza liturgicznego) musiał być
na przestrzeni pierwszych stuleci islamu nieustannie poddawany „poprawkom" i
„adaptacjom".
Jednak o ile owe zmiany dokonywane w substracie biblijnym dawały
podbudowę ideologii, jaką chciano promować, to równocześnie cierpiała na tym
spójność oryginalnego, biblijnego przekazu. To znowu budziło sprzeciw,
albowiem ci, którzy nie byli skłonni przyglądać się tym zmianom bezkrytycznie,
podnosili kwestie niespójności „poprawionego" tekstu - tekstu po pewnym czasie
już tak poprzerabianego, że dla ówczesnych mieszkańców Azji Środkowej
(którzy, przypomnijmy, wyrośli w kulturze judeochrześcijańskiej) miał on niewiele
wspólnego z Biblią i z artykułami Wiary.
W końcu zostało wprowadzonych tyle zmian i „poprawek", że doprawdy
trudno się w tym wszystkim połapać, a niekiedy nawet zrozumieć, o co w ogóle
tam chodzi!
I tak, w wyniku mozolnych a ustawicznych prac nad „poprawianiem"
substratu (czyli wspomnianej księgi liturgicznej), spójność logiczna tekstu,
któremu szybko nadano nazwę „Qur'an” (tzn. ' czytanie, recytacja'; współcześnie:
Koran), pogorszyła się tak drastycznie, że na dobrą sprawę nie może by o niej
mowy.
Allah, autor niepojęty
W tej sytuacji, aby zamkną usta krytykom wytykający m w tekście Koranu
liczne usterki, przeinaczenia i niespójności, dla pionierów islamu stało się rzeczą
niezmiernie pilną wynalezienie jakiejś racji bytu dla tego wprost nieopisanego
dziwoląga. Środek na przełknięcie skrajnej zawiłości owej księgi okazał się tyleż
prosty, co skuteczny: takim „zwalającym z nóg" argumentem stał się argument... „
niedostępności boskiego języka "!
W takim razie jest czymś zupełnie normalnym, że nic się nie da zrozumieć z
tego galimatiasu, jak o że tekst Koranu pochodzi bezpośrednio od Allaha - istoty
najwyższej, niepoznawalnej, niezgłębionej, niepojętej! Jego język musi być
niezrozumiały: jest on „tak boski", że niepodobna, abyśmy my, zwykli
śmiertelnicy, mieli do niego dostęp ze swym jakże ograniczonym rozumem. Przy
okazji: jest to woda na młyn niektórych współczesnych nam islamologów,
zachwycających się „myślicielami muzułmańskimi", którzy dla określenia Allaha
stosują metody „teologii negatywnej"!
Czy zatem, naśladując ogół muzułmanów i nie chcąc się narażać, należałoby
przyjąć za dobrą monetę twierdzenie, iż to, co w Koranie jest po ludzku tak
niewiarygodne wynika z boskiej inteligencji, która przekracza naszą zdolność
pojmowania? Zaiste, jest to ten „miażdżący argument", wytaczany co i rusz przez
islam, gdy brakuje innego wytłumaczenia. Ale przy po- mocy jakiego innego
argumentu mógłby on uzasadnić zawiłości tekstu, który na skutek licznych
przeróbek stał się całkowicie hermetyczny?
Oto więc sprawa jest wyjaśniona: Sam Allah jest źródłem niezrozumiałości
tekstu! A my - my jesteśmy po prostu ludźmi, niezdolnymi, a nade wszystko
niegodnymi pojąć czegokolwiek z tej „przedwiecznej mądrości". A skoro tak,
jesteśmy wręcz obowiązani nie rozumieć! Powiedzmy to sobie bez ogródek:
jesteśmy analfabetami powołanymi do tego, by nimi pozostać! Toteż nic
dziwnego, że można wmówić cokolwiek komukolwiek! I tak jest w przypadku
zdecydowanej większości muzułmanów, oraz jakże wielu, niepotrzebnie tak się
zadręczających islamologów.
Autentyczne falsyfikaty Koranu
Najstarsze wersje Koranu zawierają różne „warianty" bardzo licznych
fragmentów tekstu, zaś niektóre z tych wersji bardzo odbiegają od dzisiejszego
Koranu! Ostatni z dawnych Koranów, odnaleziony w 1972 r. w pewnym meczecie
na terenie Jemenu i obecnie nadal badany, mocno różni się od aktualnie
obowiązującej wersji - co stanowi wymowny komentarz do tego, o czym była
przed chwilą mowa...
A ponieważ w dobie pierwszej islamizacji niektórzy „twardogłowi" nie chcieli
przyj ą proponowanych im, najświeższych adaptacji, trzeba je im było narzuci
siłą! Oryginalne wersje Koranu zostały zmienione i były wielokrotnie niszczone
przez pierwszych kalifów, gdy dawała się odczuć potrzeba zastąpienia ich
nowymi, bar- dziej dostosowanymi do politycznych realiów wersjami. Słynny
przypadek całkowitego zniszczenia najstarszych Koranów przez trzeciego kalifa
Utmana, który narzucił wszystkim swoją „nową wersję", doskonale ilustruje
sposób działania fałszerzy Pism: wierni obowiązani byli pod karą śmierci
przynosić posiadane przez siebie, stare księgi...
Czy zatem tak często wysuwany przez muzułmanów zarzut dotyczący
rzekomego fałszowania Biblii przez chrześcijan nie może być obrócony przeciwko
nim? Bo czyż to nie Koran jest jedynym „autentycznym fałszerstwem" Pism? I
czy w związku z tym nie będzie zasadne postawienie dość przewrotnie
brzmiącego pytania:
Który spośród wszystkich, sfałszowanych Koranów, jest najbardziej
autentyczny, tj. „ najautentyczniej” sfałszowany?...
Wymazać przeszłoś
Żaden badacz dziejów islamu nie pokusił się o policzenie zmian
wprowadzonych przez pierwszych kalifów w celu zatarcia źródeł. Pomyślmy o
tych wszystkich przerabianych tekstach, o palonych i pisanych od nowa Koranach,
o dewastowanych bibliotekach, w tym tej najsłynniejszej w starożytności, jaką
była Biblioteka Aleksandryjska, zniszczona na rozkaz kalifa Omara, a której
księgi, przeznaczone na opał, pozwoliły na ogrzewanie czterech tysięcy łaźni
miejskich przez ponad pół roku! W ten sposób ta niezwykła skarbnica starożytnej
kultury i religii poszła z dymem w ciągu kilkunastu tygodni.
Efekt tego jest taki, że dysponujemy dziś niezwykle skąpą dokumentacją na
temat początków islamu. Zresztą to było właśnie celem całej operacji: chodziło o
zniszczenie wszelkich śladów, by uwiarygodnić tezę o „nowym objawieniu",
skierowanym przez anioła do „proroka" Mahometa. Bo gdyby wyszło na jaw, że
to „objawienie" było tylko kontynuacją starożytnej herezji, i że w związku z tym
nie ma w sobie nic nowego, to w ogóle przestałoby być objawieniem! Gdyby
ludzie zdali sobie sprawę, że „nowe objawienie" ma korzenie
judeochrześcijańskie, o „nowym" i o „objawionym" charakterze orędzia
Mahometa nie mogłoby by odtąd mowy.
Wymazać wszelkie ślady przeszłości, by uwiarygodnić tezę o „całkiem
nowej" religii - oto cel, jaki przyświecał od samego początku zwierzchnikom islamu.
A wszystko po to, żeby podtrzymać ideologię pozwalającą na kontrolowanie
ślepego stada...
Posłuchajmy, co powiedział na ten temat historyk religii i dziennikarz M.
Markovitch (por. książka Annie Laurent pt. „ Vivre avec Vislam?” wydawn. St.
Paul) podczas paryskiej prelekcji zaadresowanej do znawców tej tematyki:
„Dla islamu czymś absolutnie niezbędnym jest zatajenie 'bardzo ludzkich', tj.
biblijnych początków Koranu, w przeciwnym bowiem razie nie mógłby on
pretendować do tego, iż jest w posiadaniu nowego boskiego objawienia! "

przeczytajcie tą książkę o tym "Prawdziwe oblicze islamu". "To wyjątkowa i od dawna oczekiwana pozycja na rynku wydawniczym w Polsce, ukazuje bowiem dzisiejsze zagadnienia związane z islamem. Czy islam jest tolerancyjny? Czy jeżeli na naganę zasługuje ślepy, nienawistny, skory do przemocy islamizm, taką samą ocenę należy wystawić całemu islamowi?

Czy nie ma tylu "islamów", ile jest interpretacji Koranu? A w związku z tym czy dżihad, islamski fanatyzm, a wreszcie islamski terroryzm, nie są po prostu pochodnymi jakichś szczególnych, najbardziej skrajnych interpretacji?

Niniejsza książka udziela na ten temat bardzo jednoznacznych odpowiedzi. Zawarta w niej analiza islamu, począwszy od jego genezy i założeń ideowych, a na aspektach społeczno-politycznych i psychologicznych kończąc, pozwala zrozumieć tło współczesnych dramatycznych wydarzeń, mających związek z tą religią, dzięki czemu takie rzeczy, jak wojna w Iraku, kwestia palestyńska czy talibscy "kamikaze" przestaną stanowić dla czytelnika zagadkę.

Akcentujący swe arabsko-muzułmańskie korzenie autor książki, który uzyskał państwowy licencjat z teologii, cały ten krąg zagadnień ukazuje w nowym świetle, a zarazem w sposób pogłębiony i usystematyzowany. Długoletnie związki z krajami muzułmańskimi umożliwiły mu wzbogacenie analiz o przykłady z życia, zaś dzięki znajomości arabskiego orientuje się on w językowych niuansach, co jest szczególnie cenne dla prawidłowego odczytania islamskiej doktryny." https://sklep.antyk.org.pl/p,prawdziwe-oblicze-islamu,6371.html

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Strony

Skomentuj