Całkowita destrukcja znanej nam rzeczywistości. Oto plan „elit z Davos” na kolejne 10 lat

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Kurz bitewny pod nieudanej próbie utrzymania władzy przez Donalda Trumpa już powoli opada. Domniemane „siły sprawiedliwości” mimo rzekomych miażdżących dowodów, przegrały z „Kabałą”. Teraz nadchodzi czas, w którym to wrodzy ludzkości udowodnią, że nie wszystkie spiski to bajki dla kretynów.

Pewna grupa ludzi, w tym ja sam, łudziła się, że jest poważna, twórcza przeciwwaga dla zdemoralizowanej, aczkolwiek potężnej grupy ludzi z najwyższych stanowisk władzy światowej.

To co wydarzyło się w USA, a raczej to, co się nie wydarzyło, było bardzo zimnym prysznicem dla wszystkich, którzy myśleli, że faktycznie nadchodzi czas rozliczenia całego establishmentu, nie przez Trumpa, lecz przez sprzyjających mu „patriotów” z armii amerykańskiej czy służb wywiadowczych.

Nic takiego się nie wydarzyło. Teraz nadchodzi czas, w którym ów establishment, który miał polec w starciu o przyszłość ludzkości ma wszelkie karty. I będzie je rozdawał po swojemu.

Co więc planują te ukryte siły Nowego Porządku Świata, zwanego obecnie także „Wielkim Resetem”?

Główni architekci ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos opublikowali raport pt: „The Global Risks Report 2021”.

Znajduje się w nim jedna strona, o numerze 85. I ona pokazuje plan, który mocno jeży włosy na głowie.

Zatem co może lub co ma się wydarzyć w najbliższej przyszłości?

Oto scenariusze:

1. Przypadkowa wojna – „Potyczka międzypaństwowa eskaluje do wojny, ponieważ rządy nie kontrolują działań w przypadku braku dokładnych informacji. Osłabiony multilateralizm prowadzi do braku opanowania”.

2. Powstanie anarchii (lub powstanie anarchistyczne) – „Młodzi aktywiści, mający dość korupcji, nierówności i cierpienia, mobilizują się przeciwko elitom. Media społecznościowe napędzane przez SI są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, podsycając chaos społeczny”.

3. Wykorzystany interfejs mózg-maszyna – „Firmy, rządy lub osoby fizyczne wykorzystują rozwijającą się technologię „czytania w myślach” do pozyskiwania danych od osób fizycznych w celach komercyjnych lub represyjnych”.

4. Upadek ugruntowanej demokracji – „Demokracja staje się autorytarna poprzez stopniowe wydrążanie się z korpusu prawa. Zamach stanu, raczej legalny niż brutalny, osłabia system, wywołując efekt domina w innych systemach demokratycznych”.

5. Zakłócenie geomagnetyczne – „Gwałtowne odwrócenie biegunów geomagnetycznych Ziemi powoduje destabilizujące konsekwencje dla biosfery i działalności człowieka”.

6. Edycja genów dla udoskonalania człowieka – „Rządy rozpoczynają klasyfikowane programy inżynierii genetycznej. Klasa ludzi rodzi się z genetycznymi możliwościami lepiej przystosowanymi do przetrwania w kosmosie, Arktyce lub na głębokim morzu, rozpoczynając genetyczny wyścig zbrojeń między geopolitycznymi rywalami
o nieokreślonych konsekwencjach etycznych”.

7. Kontrola neurochemiczna – „Złośliwe stosowanie neurochemikaliów farmaceutycznych w celu kontrolowania przeciwników. Rządy zaczynają używać tych leków do nieśmiercionośnego egzekwowania prawa”.

8. Topnienie wiecznej zmarzliny uwalnia starożytne mikroorganizmy – „Ogrzewająca się planeta prowadzi do topnienia wiecznej zmarzliny w Arktyce. Starożytny wirus, nieznany we współczesnej nauce, jest uwalniany do powietrza, gleby i systemów wodnych”.

9. Wdrażanie broni jądrowej na małą skalę – „Nowa technologia pozwala na rozprzestrzenianie mało wydajnych głowic bojowych, rozmywających ramy odstraszania i prowadzących do światowej wojny jądrowej”.

Światowe Forum Ekonomiczne dzieli prognozy na 3 etapy.

Najwyższe ryzyko według horyzontu wydarzeń:

– krótkoterminowy (0-2 lata): „pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego”, „kryzysy życiowe” i „choroby zakaźne”;

– średnioterminowy (3-5 lat): „podział infrastruktury informatycznej”, „geopolityzacja zasobów”, „niestabilność cen” i „pęknięcie bańki cenowej”;

– długoterminowo (5-10 lat): „broń masowego rażenia”, „upadek multilateralizmu” i „upadek państwa”.

 

Tak więc „siły dobra” nie pokażą prawdy o zbrodniach „sił zła”, ale „siły zła” pokażą prawdę o tym, jak są złe.

 

 

Źródło:

https://www.weforum.org/global-risks/reports

https://wolnemedia.net/raport-swiatowego-forum-ekonomicznego-o-globalnym-ryzyku-2021/

 

Ocena: 

Średnio: 4.7 (3 votes)

Komentarze

Portret użytkownika euklides

Kradną patenty na których

Kradną patenty na których mogli by zarobić ci co coś wymyślili niestety zarabiają ci co kradną pomysły

Patenty to szydowski konstrukt monopolowy do zarabiania jaj na cudzych wynalazkach, więc umówmy się, to, że jakiś szyd sobie coś opatentował, a Microsoft to olał nie znaczy, że ktoś coś ukradł. Kiedy Microsoft opatentował twojego dziadka to nie byłeś szcześliwy. Jesteś przewrotny i stosujesz logikę Kalego.

Portret użytkownika inzynier magister

w wielki skrócie to plan

w wielki skrócie to plan Alberta Pike, znanego masona wyznawcy hybrydy lucyfera ! będą mordować nie tylko żydów, bo też jest na to przepowiednia w Biblii ale chrzescijan i wszystkich normalnych ludzi !

""Wojna ta musi być prowadzona w taki sposób, by islam i państwo Izrael wzajemnie się unicestwiły. W tym czasie w innych społeczeństwach, podzielonych odnośnie tej sprawy pojawią się nihiliści i ateiści, którzy wywołają wielką społeczną katastrofę, jaka doprowadzi narody, po pierwsze, do zupełnego ateizmu, a po drugie do barbarzyństwa i krwawych przewrotów. [...] Wszędzie na świecie obywatele, zmuszeni do obrony przed rewolucyjnymi mniejszościami, będą prześladować tych niszczycieli cywilizacji. Wielu ludzi, rozczarowanych chrześcijaństwem [...], nie wiedząc, gdzie skierować swoje dziękczynienie, przyjmie nauki Lucyfera, którego doktryna ujrzy wtedy światło dzienne. Efektem tego będzie ruch, który unicestwi zarówno chrześcijaństwo, jak i ateizm. W tym czasie państwa ponownie podzielone zostaną doprowadzone do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego."

Na szczęście Jezus Chrystus ich dotknie mieczem obosiecznym ! Niech nas ochraniają aniołowie Boga Jahve !!! „Wówczas Bóg jeszcze raz rzekł do Mojżesza: Oto, co masz powiedzieć do synów Izraela: Jehowa, Bóg waszych praojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię po czas niezmierzony i ono mnie upamiętnia na pokolenie za pokoleniem.” (Wyj 3:14,15)

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Portret użytkownika Szymon279

"Jehowa" no to teraz

"Jehowa" no to teraz poleciałes w ...........

Należy zaznaczyć, że imię „Jehowa” świadkowie Jehowy przyjęli około 100 lat temu. Wcześniej używała go cała klika masońska, która czci szatana. Druga kontrowersja dotycząca tego imienia to hebrajskie znaczenie słowa „Jehowa”. Składa się ono z dwóch członów: Je – howa. Co oznacza hebrajskie słowo „howa” ?
Według słownika wyraz „hovah” oznacza „disaster” czyli zniszczenie – ruinę. Chyba nikt nie sądzi, aby imię Boga oznaczało Ja – niszczyciel.

" A Mojżesz rzekł do Boga: Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza: Ja istnieję. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: "Istniejący"(bo on istnieje, ja jestem mówi Bóg) posłał mnie do was! I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia."

O, tak powinno być , a ty uwłaczasz naszej wiedzy!

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Portret użytkownika PrawdaWasWyzwoli

Należy zaznaczyć, że imię

Należy zaznaczyć, że imię „Jehowa” świadkowie Jehowy przyjęli około 100 lat temu. Wcześniej używała go cała klika masońska, która czci szatana. Druga kontrowersja dotycząca tego imienia to hebrajskie znaczenie słowa „Jehowa”. Składa się ono z dwóch członów: Je – howa. Co oznacza hebrajskie słowo „howa” ?
Według słownika wyraz „hovah” oznacza „disaster” czyli zniszczenie – ruinę. Chyba nikt nie sądzi, aby imię Boga oznaczało Ja – niszczyciel.

" A Mojżesz rzekł do Boga: Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza: Ja istnieję. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: "Istniejący"(jam jest mówi Bóg) posłał mnie do was! I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia."

Inzynierku douczanie ROFL panie nibyś magister i co z tego jeśli byle pijak z pod sklepu zagina cię w tej jakże ważnej wiedzy, a to sprawa życia lub..... śmierci wiecznej. Popraw się chłopie Smile

 

 

Strony

Skomentuj