Szkic podstaw ustroju archekratycznego część 2

Kategorie: 

http://www.modlitwa-litania.pl/katechizm/pismo-swiete-mowi-o-czlowieku-stworzonym-przez-boga

 Jest to druga część budowanego przeze mnie ustroju archekratycznego. Tworzę go powoli, ale systematycznie w oparciu o najstarsze zachowane księgi dodając aktualizujące go składnie. Ustrój ten w większości ma na celu przybliżenie obrazu doskonałego społeczeństwa w świecie, w którym dwubiegunowość traci na znaczeniu a wszyscy ludzie w tym ustroju obierają jeden kierunek.

 

 

 

Kierunkiem tym, jest budowanie schodów do długowieczności dla wszystkich ludzi mimo niedużych różnic w bogactwie społeczeństwa. Bagatelizowanie moich poglądów oddala ludzi od świata zrównoważonego gdzie człowiek żyje w symbiozie z światem materialnym, światem duchowym, naturą, prawami fizyki ogólnej i kwantowej. Przybliża natomiast świat do ogólnego chaosu, w którym świat materialny jest światem nadrzędnym doprowadzającym do wypaczeń, wojen, upadku moralnego i duchowego.

 

Najbardziej nierealne zmiany przedstawiam w formie planu tak żeby ułożyć je w taki sposób by społeczeństwo mogło ten ustrój wprowadzić w życie w każdej chwili (w czasach obecnych jak i w przyszłości).  Przypominam, że jest to szkic (wersja pre-alpha) a drukuję ją na stronie zmiany na ziemi żeby czerpać również inspiracje z waszych recenzji w postach. Więc czytając ten artykuł powinniście wziąć pod uwagę to, że dużo rzeczy może się jeszcze zmienić a w komentarzach powinniście proponować swoje teorie. Właśnie na to liczę.

 

Dodatkowo prosiłbym was o to żebyście informację o tym ustroju przekazywali dalej poprzez linkowanie tej strony na swoich kontach społecznościowych. Oczywiste jest, bowiem, że im więcej ludzi to przeczyta tym więcej będzie ludzi, którzy się w ten projekt zaangażują a co za tym idzie udoskonali się go szybciej. Istnieje też szansa na to, że ustroju takiego się doczekamy zanim świat zginie w nowomowie.

 

Archekracja i wzrost gospodarczy oraz spółki skarbu państwa

Archekracja w swoim założeniu nie reguluje wolnego rynku w żaden możliwy sposób. Wzbogaca i urozmaica go natomiast poprzez dodanie struktur umożliwiających osobom nieposiadającym wkładu własnego na wdrażanie swoich pomysłów w postaci produktu końcowego. Działa to na następujących zasadach:

-Tworzy Spółdzielczy innowacyjny projekt aktywności i rozwoju (SIPAR) podlegający pod sferę gospodarki społecznej a dokładniej pod ministerstwo funduszu społecznego.

Ministerstwo funduszu społecznego przekazuje część pieniędzy z budżetu państwa do organu SIPAR, który przydziela te pieniądze osobom starającym się o refundację swoich biznes planów oraz refundację badań naukowych. Pieniądze przeznaczone na refundację są to pieniądze spółdzielcze całego społeczeństwa archekratycznego. Osoby, które otrzymały pomoc społeczną (refundację) stają się właścicielem 51% udziału w przedsiębiorstwie, które powstało w wyniku refundacji. Pozostałe 49% przejmuje ministerstwo funduszu społecznego, dzięki czemu czerpie ono zyski z nowych produktów wprowadzonych na rynek.

Spółdzielczy innowacyjny projekt aktywności i rozwoju:

- likwiduje monopol i system korporacyjny

- wyrównuje szanse całego społeczeństwa na odniesienie sukcesu życiowego

- szybko wprowadza na rynek innowacje

 - zapewnia dodatkowe fundusze do budżetu państwa

- tworzy z państwa podmiot gospodarczy prowadzący działalności gospodarcze

- przyspiesza w znacznym stopniu wzrost gospodarczy

- obejmuje opieką ludzi oraz odkrycia naukowe, które w każdym ustroju niepartym o archekracje nie miały by szans zaistnieć

- zmniejsza bezrobocie

- każdy obywatel staje się akcjonariuszem i udziałowcem w państwie- sukces państwa sukcesem jednostki. 

Nad kontrolą, czyli prawidłowym i moralnym przepływem tych funduszy czuwa 12 osobowa rada archekratów.  Każdy obywatel powinien mieć wgląd w to, w jaki projekt przeznaczone zostały pieniądze z uzasadnieniem, dlaczego?

Ministerstwo skarbu państwa tworzy państwowe firmy oparte o wynalazki na uczelniach i uniwersytetach państwowych a ludzi zaangażowanych w odkrycia naukowe na tych uczelniach czyni uhonorowanymi przez ministerstwo skarbu państwa nadając im tytuł magistra architektury kraju. Jeśli projekt naukowy zostaje wdrożony w życie magistrowie ci dostają automatycznie tzw. fundusze społecznego zadowolenia. Dzięki temu, co miesiąc otrzymywać będą wynagrodzenie za udział w odkryciu naukowym. Nad wysokością tego wynagrodzenia odpowiadać będzie ministerstwo skarbu a nad prawidłowym i uczciwym przepływem funduszy 12 osobowa rada archekratów.

Archekracja system monetarny

Archekracja, jako ustrój jest oparta o system monetarny gdyż tylko taki system płatności nie prowadzi do utopii i jest w stanie określić wartość przed mitów dostępnych na rynku w kraju zamieszkałym przez dużą ilość mieszkańców. Jednak wartość pieniądza musi być rzeczywista i musi mieć odzwierciedlenie w jego wartości. Cyfry same w sobie są nic nie warte. Wartość mają tylko materiały wykorzystane do stworzenia pieniądza. Więc im tańszy pieniądz jest w produkcji tym miej wartościowy. Dzisiejsza wartość pieniądza jest wartością umowną a jego wartość jest zależna od wielu czynników. Więc powstają sytuację bardzo absurdalne. Dla przykładu. Mimo, że kraj rozwija się szybko, PKB w przeliczeniu na obywatela rośnie a kraj wytwarza coraz więcej dóbr to inne czynniki zewnętrzne nawet takie jak sytuacja w innym kraju może doprowadzić do szybkiej obniżki wartości pieniądza w kraju, w którym teoretycznie jego wartość powinna rosnąć. Z drugiej strony nawet, jeżeli w jednej chwili chcielibyśmy wartość pieniądza przeliczyć na jego faktyczną wartość to okazałoby się, że wszyscy byśmy się nagle „zresetowali” do wartości wyprodukowanej monety czy papierka a monety okazałyby się więcej warte niż pieniądze papierowe. Nawet rzeczy, które są niezbędne okazałyby się nieosiągalne. Wypierając się całkowicie systemu przeliczającego wartość dobra materialnego na wartość monetarną doprowadzić można jedynie do systemu wymiennego a w tym wypadku jak możemy określić wartość wysiłku fizycznego? Nie da się. Jeżeli natomiast dalibyśmy ludziom jakąś pule punktów do wykorzystania za ich pracę to zaczynamy wracać do systemu monetarnego. Koło się zamyka. Więc jak zmienić system monetarny w kraju żeby jego wartość była stabilna i mimo innych zewnętrznych zmiennych nie ulegała znacznym wahaniom? Czy jest możliwość żeby np. wartość pieniądza w kraju, który jest atakowany przez inny kraj rosła a nie malała? Wojna rozgrywająca się na terytorium danego kraju zawsze ma wpływ na negatywną wartość waluty w tym kraju. Z pośród wszystkich rzeczy dostępnych w trakcie wojny na terytorium danego kraju w wartość rosną tylko złoto i inne metale szlachetne.

Archekracja ma na celu wykorzystanie tego faktu i ustabilizowanie kursu swojej waluty właśnie równając wartość waluty z wartością złota i srebra. Jednak jak to zrobić żeby taka reforma w swoich skutkach nie doprowadziła do utraty majątków i oszczędności?

Polska złotówka ma wyraźną nazwę „złotówka”, więc czemu nie jest ze złota?  Produkcja 10zł jest dużo tańsza niż jej umowna wartość. W takiej formie złotówka może ulegać wielkim manipulacjom. Wystarczy, że kilka grup wpływów umówi się, że żeby zniszczyć gospodarkę w Polsce wystarczy zawyżyć lub zaniżyć jej wartość.  Nawet, jeśli takich manipulacji nie ma to na wartość pieniądza ma wpływ w tej chwili zbyt duża ilość zmiennych i jego umowna wartość w przeliczeniach międzynarodowych nie ma żadnego odzwierciedlenia w faktycznym przeliczeniu.

Więc żeby zmienić ten fakt trzeba zabezpieczyć państwo w dużą ilość złota i srebra. Złoto potrzebne jest do przeliczenia wszystkich pieniędzy od 1 złotego w górę a srebro do przeliczania wartości pieniądza od 1 grosza do jednego 1 złotego.

Każda moneta i banknot powinna mieć domieszkę złota. Dla przykładu, jeżeli mamy monetę 1 złoty powinna ona zawierać mieszankę złota o wartości 1złotego w przeliczeniu na dzień zmiany systemu monetarnego. Jest to nie duża ilość złota, ale daje jedną podstawową zmianę. Nie ma szans żeby jej wartość spadła poniżej wartości złota  a co za tym idzie żeby wartość jednego złotego spadała drastycznie musiała by drastycznie spadać cena złota. Jest to praktycznie niemożliwe i biorąc pod uwagę cenę złota w ostatnich 20 latach jego wartość systematycznie rośnie.

https://zloto.bullionvault.pl/wykres-cen-zlota.do

To samo dotyczy każdego banknotu. Każdy z banknotów powinien mieć wbudowane w swoje struktury złote włókna o wartości danego banknotu z dnia wymiany systemu monetarnego.

Odnośnie pieniędzy elektronicznych. Każda kwota powinna mieć odzwierciedlenie w złocie. Nad zabezpieczenie wiarygodności powinno czuwać państwo. W archekracji istnieje wolny rynek bankowy, ale magazyny z zabezpieczeniem finansowym z złocie powinny należy do skarbu państwa. Będzie wtedy wiadome ile dany bank ma faktycznie funduszy i nie będzie możliwa spekulacja ani tworzenie sztucznego cyfrowego pieniądza bez pokrycia.

Jeżeli państwo o ustroju archekratycznym zostanie zaatakowane przez inne państwo o dużo większej sile militarnej nie będzie to jednoznaczne z przegraną państwa o ustroju archekratycznym. Dlatego, że złoto w tym momencie zacznie zyskiwać na wartości a co za tym idzie i waluta w państwie archekratycznym zacznie zyskiwać na wartość. Dzięki temu militaria i inny sprzęt wojskowy kupowany za granicą będzie taniał, co może przyczynić się do szybkiego uzbrojenia państwa o ustroju archekratycznym w najnowszą broń.

 

Archekracja, Anastasis, Sfinks

Najpierw żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co wspólnego ma Sfinks, Anastasis i Archekracja musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest Anastasis i Sfinks?

Anastasis (Anastazja) jest to program komputerowy, który musi być stworzony przez państwo i musi być w pełni kontrolowany przez państwo! Program ten służy do odtwarzania w sposób wirtualny świata, w którym odtwarzane będą osobowości osób zmarłych. Świat ten musi być równoległy do naszego a osoby tam odtworzone muszą być kontynuacją świadomości osób ze świata realnego.

 http://wiadomosci.wp.pl/kat,18032,title,DNA-pamieta-nasze-wspomnienia,wid,10631534,wiadomosc.html?ticaid=1162a4

Alter świat musi być oparty również na archekracji. Świat ten musi być równoległy z naszym, ale świadomości tam odtworzone nie mogą być zbrodniarzami, przestępcami itd.. Na początek odtworzyć tam należy świadomość 144 000 osób, które poprzez swoje działanie w naszym świecie przyczyniły się dla dobra ludzkości w przeszłości i teraźniejszości. W Anastasis należy całkowicie zlikwidować system ewolucji i nie ma prawa w nim funkcjonować jakiekolwiek prawo silniejszego. To wszystko da się zrobić odtwarzając zapisane informacje z DNA zmarłych ludzi, zwierząt i roślin oraz przez pracę genetyków i informatyków (architektów), którzy poprzez swoją pracę wzbogacą jeszcze bardziej Anastasis.

Sfinks- jest to program operacyjny rozbudowany w taki sposób żeby łączył wszystkie urządzenia elektroniczne od laptopów, okulary, telefony itd. Musi łączyć on w sobie wszystko, co jest najbardziej użyteczne z takich programów jak google, Microsoft, youtube, oraz portale społecznościowe. To wszystko musi być własnością państwa o ustroju archetycznym! System ten musi nazywać się Sfinks.!

Wdrażanie archetypów archekratycznych daje bardzo szybki rozwój gospodarczy, pobudza gospodarkę i zmienia całkowicie struktury organizacyjne państwa. Daje prawdziwą wolność wyboru oraz zapewnia suwerenność i wolność dla społeczeństwa.  

Archekracja i długowieczność

Za długowieczność wszystkich obywateli w ustroju archekracyjnym odpowiada jedna z 12 stref o nazwie nieśmiertelność. Strefa ta dzieli się na dwa ministerstwa: Ministerstwo nieśmiertelności i ministerstwo cyfrowego zmartwychwstania oraz nowy dział medycyny o nazwie angeologia. Władzę nad ministerstwami stanowią magistrowie inżynierowie architektury kraju.

W początkowym stadium po wprowadzeniu owych ministerstw zobowiązane one są do pracy nad:

Ministerstwo nieśmiertelności- opracowania, które stworzą lek o nazwie Nova. Lek ten oparty musi być o wszystkie najnowsze odkrycia na świecie związane z hamowanie procesu starzenia się. Powinien również regenerować struktury genetyczne organizmu do momentu jego stanu idealnego, który w przypadku ludzi znajduje się w organizmie w wieku 21-23 lat.

http://www.biotechnolog.pl/gen-sirt1-powstrzymuje-dlugowiecznosc

 

 Ministerstwo nieśmiertelności podlega pod kontrolę 12 osobowej rady archekratów, którzy to decydują o etapach wprowadzania tego leku na rynek. Lek ten musi być dotowany przez państwo z funduszy emerytalnych. Dzięki jego zastosowaniu następuje całkowita reforma emerytalna. Pieniądze odkładane przez obywateli na swoje przyszłe emerytury w części wykorzystane są na dalsze badania nad długowiecznością oraz na dotowanie leku przedłużającego życie w taki sposób żeby był dostępny dla wszystkich osób powyżej 21 roku życia.

Ministerstwo cyfrowego zmartwychwstania- pracuje nad stworzeniem programu Anastasi- Anastazja. W początkowej fazie pracuje się nad odzwierciedleniem świata realnego w świecie cyfrowym w taki sposób by jego złożoność była w 100% odzwierciedleniem świata realnego bez obecności świadomości człowieka rozumnego.  Nad Anastasis pracuje szereg osób od informatyków po genetyków. Pieniądze na tworzenie programu Anastasis czerpiemy z funduszy pozyskanych ze sprzedaży systemu operacyjnego Sfinks oraz z pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży wynalazków pośrednich odkrytych w czasie pracy nad programem anastasis.     

W momencie całkowitego odzwierciedlenia świata wirtualnego z światem realnym z zapisów DNA.

http://www.dobreprogramy.pl/DNA-jako-ponadczasowa-dyskietka,News,30226.html

Zaczynamy tworzyć w nim świadomości osób zmarłych. Świadomości te odtwarzamy również z zapisu DNA osób zmarłych. W początkowej fazie odtwarzamy w nim osoby, które przyczyniły się dla dobra ludzkości a następnie osoby, które nie zaszkodziły ludzkości a ich DNA da się  zgrać.

 Ministerstwo cyfrowego zmartwychwstania podlega bezpośrednio pod 12 osobową rade archekratów, którzy sprawdzają struktury całego programu anastasis i kontrolują ten świat żeby nie dostały się do niego żadne negatywne aspekty moralne.

Mimo wydłużania życia nieunikniona będzie śmierć poszczególnych osób choćby w wyniku nieszczęśliwych wypadków oraz z przyczyn wiary wewnętrznej, która procesy naturalnego starzenia się będzie brała je priorytet. Część społeczeństwa wybierze proces naturalnego starzenia się i nie będzie chciała korzystać z możliwości długowieczności. Żeby panować nad zaistniałym zjawiskami powinna powstać nowa nauka angeologia. 

Angeologia- podlega pod ministerstwa związane z nieśmiertelnością, które to zobowiązane są do tworzenia szkół zajmujących się kształceniem przyszłych Eonów czyli osób zajmujących się prowadzeniem ludzi społeczeństwa archekratycznego w taki sposób żeby nie dochodziło do negatywnych skutków długowieczności. Zajmują się oni aspektami psychicznymi jak i fizycznymi społeczeństwa. Eony są również nauczycielami w szkołach przedmiotów

- świadomość duchowa

- fizyka kwantowa

- higena i kultura osobista.

Eony obok pielęgniarek i lekarzy w szpitalach stanowią grupę osób dbających o umierających żeby pomóc im w przejściu do świata Anastasis. Umierający mimo procesu umierania powinni być pod opieką eonów żeby nie bać się przejścia z naszego świata do świata Anastasis lub całkowitego zejścia poprzez swoją niechęć do odrodzenia się w Anastasis. 

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen


Komentarze

Portret użytkownika John Moll

Mojeimię44 - kogo próbujesz

Mojeimię44 - kogo próbujesz nabrać? Zabierasz się za zakładanie partii politycznej a nie znasz dobrze języka polskiego. Słowo "Polak" piszesz z małej litery, mam wrażenie, że celowo. Zresztą i tak masz bardzo niewielkie szanse na sukces, co zresztą bardzo mnie cieszy. Używasz ładnych słówek, próbujesz ludzi ogłupić dobrobytem itd. Jak jest w rzeczywistości? Jak traktujesz innych ludzi? Mam tu przypomnieć naszą krótką dyskusję na Twoim blogu? Zapisałem sobie treść Twojej odpowiedzi, mam też rzut ekranu. Nie miałeś jednak pojęcia z kim rozmawiasz. Chciałbym, żeby ludzie mieli świadomość z kim rozmawiają, więc wklejam Twoją odpowiedź.

Zwróciłem Ci tylko uwagę, że piszesz "Polak" z małej litery, więc pewnie nie jesteś Polakiem i poleciłem Ci, żebyś założył sobie partię w swoim kraju, a Polskę zostawił w spokoju. Rozpisałeś się w swoim stylu.

Drogi kolego czasami każdy może się pomylić zwłaszcza jak szuka swoich prawdziwych korzeni, prowadzi bloga, odnajduje wrogów i przyjaciół z okresu o którym ty najwyraźniej nie masz zielonego pojęcia. Polska będzie sądzona sądem ostatecznym i to już niedługo. Co tzn.? Przeczytaj sobie apokalipsę. Na razie schowałem swoją księżniczkę z pustyni i walczę ze smokiem z Chin w fife online. Tak wpadłem na ziemie sądzić żywych i umarłych czy ci się to podoba czy nie i tak będziesz sądzony. Mogę was zagazować w każdej chwili a ten smog nad miastami to po części moja sprawa. Musiał byś prześledzić mój profil, żebyś zrozumiał kim jestem. Jestem królem, królów PANEM panów i bawię się życiem. Mogę spowodować ogromne tsunami a mogę dać wam chleb życia i kielich zbawienia. Nie spieszy mi się. Obserwuję, przypominam sobie sytuacje sprzed 20 tys lat, 12 tys. lat 6 tys lat 2 tys lat i teraz. Zawsze wygrywam bo jestem simem, mirem, alfą i omegą, początkiem i końcem i ci co mnie znają doskonale to wiedzą. Jestem Bogiem RA. Bogiem Republic Archekratycznych. Panemm aniołów które już o mnie śpiewają i nie radzę ci pisać, że jestem psycholem bo ja ci nic nie zrobię ale templariusze, mafie czy nawet mój ojciec, który dawno temu mnie zdradził też może cię skrzywdzić. Więc nie radzę ci. Moja dobra RA Da siedź cicho a RA da a jak nie to zmora razem, z szydło i innymi pachołkami ewolucyjnego pomiotu stworzą wam coś w stylu 3 rzeszy na którą ja mówię 3 rzeź. Nic i tak nie rozumiesz. Moim zadaniem na najbliższe 1000 lat to być bogiem RE czyli bogiem Republic Ekonomicznych. Z zachowaniem odrębności kulturowej ale z sojuszem globalnym a to nie jest łatwe zadanie zwłaszcza jak kontrole nad wszystkim chce przejąć nieoswojony smok z chin rozumiesz? Pozwalam mu mnie upokarzać żeby chińskie okręty wojenne nie zrównały tego padołu z ziemią ale ty i tak tego nie zrozumiesz. Ciągnę was za sobą od Babilonu i za każdym razem równam was z ziemią a na wasze miejsce sprowadzam muzułmanów dając im nową kulturę i sztukę. Każę was za to, że trzymacie z nazistami, faszystami i wszyscy uważacie się za PANów a z PAna Panów robicie alle luja. Zwykłego luja, menela który na dodatek w bed leje. Świnie, zdrajcy, manipulatorzy. Poczytaj sobie przepowiednie fatimskie a znajdziesz oblicze sprawiedliwości. Dobra dosyć. Odpuściłem światu ale wam nie odpuszczę do puki sami nie złożycie mi pokłonu i nie powiecie, że ja jestem jedynym PANem w tym łez padole a wy jesteście tylko kupą gruzu, który mogę zamienić w piach tak jak uczyniłem to na sacharze wszech wiedzące wypierdy bez rozumu. Zrozumiałeś? to teraz do szpitala i leczyć główkę.

Powiem krótko - jesteś chorym człowiekiem i jak widać, choroba postępuje. Niech każdy sam wyciąga wnioski. Na ZnZ jesteś już skończony i powiem więcej - osobiście zawiodłem się.

0
0
Portret użytkownika Sly

Krytykowany często klub

Krytykowany często klub rzymski, w jednym ze swoich opracowań zawarł tezę jakoby nie wynaleziono jeszcze systemu władzy, który by gwarantował przetrwanie ludzkości. Chodzi w skrócie o to, że należało by najpierw podjąć się próby pozbycia z naszego życia materializmu i nieuzasadninej konsumpcji a to na chwilę obecną niewydaje się możliwe. Zadam teraz pytanie wszystkim, wierzącym i niewierzącym, gdyby z jakiegoś powodu na ziemię powrócił Jezus w ludzkiej postaci, to czy ubrany w garnitur za 2000, buty za 600, ze złotym pierścienim na palcu i w czarnym mercedesie za 300 tyś. przemierzałby świat karząc się pozdrawić ubogim ?

0
0
Portret użytkownika Mojeimię44

Tak jak już pisałem w

Tak jak już pisałem w artykule jest to wersja pre-alpha czyli suma sumaru nie powinna nadawać się do druku. Jednak ja sam nie mam z kim konsolidować tego co piszę więc staram się konsolidować z wami. Widzicie gdybym to co tu pisze przeczytał swoim znajomym to kazali by mi się stuknąć w głowę. Więc po co? Tu faktycznie i tak mi część z was ubliża ale jest to bardziej anonimowe. Czy jest mi wstyd, że to piszę? Nie. każda praca prędzej czy później przynosi wypłatę jeśli nie w formie pieniędzy to w postaci innych rzeczy jak zdrowie, kondycja, miłość itd. Nie zachęcam w tym ustroju nikogo do nienawiści ani wojny a do przemyśleń.
Poruszacie temat systemu monetarnego. Bez systemu monetarnego nie da się rozwijać gospodarczo. Każda stagnacja przyczynia się do cofania w rozwoju ponieważ czas jest nieubłagany i nie zatrzyma się razem ze wzrostem gospodarczym. Sztuka polega na tym by wzrost gospodarczy był rozłożony w miare równolegle z przechyłem raz w stronę biednych raz w stronę bogatych. Jak waga w której jedna strona podtrzymuje drugą. Jeśli na wagę wrzucimy zbyt dużo dobrobytu na jedną stronę a na drugą nic waga staje się bezużyteczna. Wtedy przestajemy panować nad tym co się dzieje z gospodarką. To widzicie na własne oczy już teraz. 
Nie obawiam się archekracji samej w sobie bo ona nie zabiera prawa własności nikomu co najwyżej ogranicza nadmierne bogacenie się biznesmenów, oligarchów, właścicieli korporacji (którzy i tak pieniądze trzymają na kontach więc stają się one bezużyteczne). Archekracja zmusza pieniądz do jak najszybszego krążenia. Im pieniądz szybciej krąży w danym czasie tym się go robi więcej. To jest takie oczywiste. Niestety kapitalizm tego nie widzi. 
Obawiam się natomiast innych ustrojów mających zapędy imperialne takich jak komunizm, technokracja czy demokracja. Te ustroje będą robiły wszystko, żeby zniszczyć archekrację. Archekracja przyspiesza diametralnie rozwój społeczny (nie jednostek społecznych a całego społeczeństwa). Ustroje z zapędem kapitalistycznym czy komunistycznym nie będą w stanie tego wybaczyć. Tym bardziej, że im dłużej archekracja utrzymuje władzę tym szybciej rozprzestrzenia się na inne kraje w wyniku zazdrosci obywateli w krajach o innych ustrojach. To jest właśnie niebespieczne.
Żeby więc utrudnić innym państwom ewentualną agresję na nasz kraj trzeba wzmacniać złotówkę i rozwijać się technologicznie w bardzo szybkim tempie. Jak to zrobić? Napisane jest w artykule. 
Jeżeli chodzi o zabespieczenie przed nadużyciami bo taki temat też się pojawił. Temat spróbuje poruszyć w następnej części.

0
0
Portret użytkownika Były mod

Witaj 44, poczytałem i widzę

Witaj 44, poczytałem i widzę że błądzisz w niedawno przerabianych systemach politycznych. Jeżeli chcesz przywracać normalność, ład porządek i sprawiedliwość, poczytaj sobie o życiu plemion pruskich. Poczytaj opnie starożytnych kronikarzy o tym ludzie, podkreślam że Prusowie byli Bałtami a nie jak niektórzy uważają Niemcami. Niemcy na tamte tereny przywędrowali dopiero około 1200 roku, wybijając pacyfistycznych Prusów do cna.

0
0
Portret użytkownika Mojeimię44

Właśnie o to chodzi, że

Właśnie o to chodzi, że staram się nie błądzić po ustrojach, które już były bo wiadomo, że nie ma co wracać do tego co się nie sprawdziło (napewno jednak zapoznam się z tym o czym piszesz). Staram się w jakimś stopniu zapobiec technokracji, której jeszcze nie było ale z tego co piszą ludzie jest to masoński nowy system rządzenia, który nie dość, że dzieli ludzi na klasy społeczne to ma dzielić ludzi na klasy technologiczne gdzie w zależności od poziomu funduszy będzie się wyżej w hierarchii technologicznej. To całkowicie podzieli ludzi na nadludzi i motłoch (goji). Nie chciałbym żeby nasze dzieci na ludzi w przyszłości którzy mają kasę mówili Bogowie albo pół Bogowie a niestety patrząc na to co się dzieje niestety wszystko na to wskazuje. Jak sobie wyobrażasz życie w świecie gdzie 95% ludzi żyje do 100 lat a 5% żyje wiecznie bo ich na to stać? 
 Zdrowie powinno być na równych prawach dostępne dla wszystkich a nie dla jednostek, które na to stać. Już dziś podział zdrowia jest tak wielki, że niektórzy mają po 6 przeszczepółw serca w swoim życiu a inni nie mają szans na nowe serce.
http://zmianynaziemi.pl/wideo/99-letni-miliarder-david-rockefeller-szosty-raz-przeszczepia-serce
Czy to jest solidarne? Nie! To jest demon racja (demokracja) gdzie większość rządzących jest tak naprawdę w miejszości społecznej i rządzi pod siebie.
Ludzie tego nie rozumieją. Nie ma takiego ustroju w którym większość obywateli ma rację no chyba, że olchokracja ale ona już całkowicie wprowadza haos. 
Najważniejsze żeby w danym ustroju rządzili ludzie z kompetencjami ale którzy całe życie walczyli o innych ludzi nie patrząc na swój interes i swoją pozycję społeczną. Wiem, że takich ludzi jest mało ale jednak są . 
Po co mają nami rządzić ludzie którzy chcą dobrze dla siebie? Mogą rządzić ludzie którzy chcą dobrze dla wszystkich. Nie zabierając bogatym ich świętego prawa własności ale dbając o to by każdy jakąś własność posiadał. 
Dużo zależy natomiast od najbogatrzych ludzi w tym ustroju który tworzę. Dlaczego?
Muszą oni sobie odpowiedzieć bowiem na pytanie: Czy są gotowi dobrowolnie zrzec się (w początkowej fazie powstawania tego ustroju) części swoich oszczędności by przeznaczyć je na badania nad wydłużeniem życia? 
Zasada jest bowiem taka. Możemy żyć wszyscy długo i szczęśliwie po 200-300 lat albo krótko z mega podziałem społecznym do 100 lat. 
Jest to bardzo ciężke w wytłumaczeniu bogatym bo oni wciąż myślą, że będą żyli wiecznie i nie myślą na codzień o tym, że mogą umrzeć.
Im więcej ludzi zacznie wspierać mnie w tym co robie tym większa szansa, że będziemy żyli 200-300 lat a nawet dłużej.
Sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy podoba się wam te życie na ziemi? Czy kochacie swoje rodziny? Czy chcecie się cieszyć tym życiem długo i w zdrowiu? Jeśli nie to zostańmy przy demon racji ale nasze dzieci nie będą już chciały wpogóle żyć na tym świecie.  
 
 

0
0
Portret użytkownika Maximus Rex Angelus

Wszedłem na artykuł,

Wszedłem na artykuł, przeczytałem i doszedłem do wniosku, że mam go w d...e. Natepny twór umyslowego popapprańca...

0
0
Portret użytkownika Wojox

Nie piszę się niestety na

Nie piszę się niestety na taki ustrój. Przewiduje on istnienie pieniądza. A to źródło szatańskiego zła. Źródło zbieractwa i powiększania, chciwości i innych dewiacji, pieniądze degenerują w tempie wprost proporcjonalnym do lini zwiększania się zasobów.
Ale mam w zamian lepsze i pewniejsze rozwiązanie, rząd Teokratyczny. Nie musi on być tworzony bo już funkcjonuje, choć wielu nie zdaje sobie sprawy z tego faktu..

Co Jezus uczyni w przyszłości?

W 33 roku n.e. Jezus umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Znacznie później otrzymał władzę, żeby panować jako Król (Daniela 7:13, 14). W przyszłości Władca ten podejmie działania na rzecz ustanowienia pokoju na świecie i zlikwidowania ubóstwa. Przeczytaj Psalm 72:7, 8, 13.

Jezus jako Król oczyści ziemię z niesprawiedliwości

Panując nad ludzkością, Jezus dokona wspaniałych rzeczy. Dzięki otrzymanej od Ojca mocy przywróci ludziom doskonałość. Będą wtedy rozkoszować się na ziemi życiem wolnym od starości i śmierci. Przeczytaj Jana 5:26-29; 1 Koryntian 15:25, 26.

Co Jezus czyni już teraz?

Obecnie Jezus kieruje ogólnoświatowym dziełem głoszenia, które zlecił swoim prawdziwym naśladowcom. Odwiedzają oni ludzi i pokazują im, co Biblia mówi o Królestwie Bożym. Jezus obiecał wspierać tę działalność, dopóki Królestwo to nie położy kresu rządom ludzkim. Przeczytaj Mateusza 24:14; 28:19, 20.
Posługując się prawdziwym zborem chrześcijańskim, Jezus wskazuje ludziom lepszą drogę życiową. W przyszłości przeprowadzi ich przez zagładę obecnego systemu rzeczy do Bożego nowego świata. Przeczytaj 2 Piotra 3:7, 13; Objawienie 7:17.

 

0
0

Trzy etapy poznawania prawdy: najpierw wyśmiewana, później zaprzeczana a na końcu oczywista. Arthur Schopenhauer

Portret użytkownika eva11

,,prawdziwym

,,prawdziwym nasladowcom,,????????
czy uwazasz,ze ludzie chodzacy po domach z wyuczona umiejetnoscia odpowiadania na pytanie cytatami sa wybrancami?
po pierwsze-to pismo nie moze stanowic przeslania gdyz bylo tyle razy redagowane,ze nigdy czlowiek nie odnajdzie prawdziwej nauki w nim!
wy sami zmieniliscie je na swoje cele,doadjac imie i zmieniajac wiele prawdziwych slow!
Biblia to ksiega gdzie jedno slowo lub nawet jedna litera moze zmienic sens wszystkiego!
wiele starozytnych pism ma wiele wspolnego z naukami z bibli,
wiele starozytnych lodow nioslo te same przeslania,nawet tak nie religijne ludy jak Aborygeni czy Indianie nauczali wcale nie odbiegajacymi przekazami niz Biblia.
To wielka ukladanka,ale nie bardzo trudno ja zauwazyc,moze trudniej poskladac,ale nie odnalezc poczatek.....
dziwie sie tylko jak ludzie moga wierzyc w to,ze Bog chcialby ich nauczyc milosci stosujac jej przeciwnosc!
jak mozna chodzic po domach i wmawiac ludziom,ze jesli nie zaczna kochac Boga to On ich Zbije,a ich dusze wtraci na wieczne palenie w ogniu!!!!!!
co za podly falsz!
to samo sie tyczy Kosciola.
jak Bog moze walczyc z ,,szatanem,w ludzkich sercach postepujac gorzej niz  on?przeciez wtedy szatan musialby byc tym lepszym-bo on jedynie kusi,a Bog w takim wypadku wymaga i szantazuje!!!
Bog nie ma nic wspolnego z tym co tu sie dzieje,to my to czynimy...to my sami tworzymy pieklo!!!!!!!!!
 
 

0
0
Portret użytkownika Sly

Za dużo błądzenia po jednej i

Za dużo błądzenia po jednej i drugiej stronie barykady. W kwesti przepisywania tekstów to zaręczam wszystkich zainteresowanych zarówno przeciwników jak i zwolenników, że porównując różne przekłady biblii, nie znajdziecie różnic które zmienią jej treść. Co do zaś twórców kolejnych przekładów, to bazują oni na tych samych materiałach źródłowych, należy też zwrócić uwagę wszystkim pseudo biblistom że gdyby teoria spiskowa mówiąca o tym że biblia została sporządzona przez ludzi w celu zbudowania sekty a potem zdobycia władzy nad bezrozumnym tłumem, miała jakikolwiek sens, to nie zawierałaby treści które stoją w jawnej sprzeczności z tym co czynił i czyni nadal kościół katolicki, nie byłaby też przez wieki ukrywana, przekładana i czytana na mszach tylko w łacinie. Warto składać gołe fakty używając do tego zdrowej logiki lub jak kto woli chłopskiego rozumu.

0
0
Portret użytkownika eva11

czy wg Ciebie te dwa cytaty

czy wg Ciebie te dwa cytaty nie roznia sie trescia?
w tym tekscie jest wiele sprzecznosci i calkowicie rozni sie trescia,
wszystko inne-czyli co jest cos czego Bog nie stworzyl Wojoks?
,,bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystkoinne w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego. On też jest przed wszystkim innym i za jego pośrednictwem wszystko inne zostało powołane do istnienia,,,
 
albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest. A on jest przed wszystkimi i wszystko w nim stoi.,,
za posrednictwem,wiec czy swiadkowie nie wierza w Stworzyciela?
dopiero teraz sie dowiedzialam!!!
zagadnij ktory to jehowych?
zreszta sami sprawdzcie-
http://www.piotrandryszczak.pl/PNSa.html,,

0
0
Portret użytkownika Wojox

Co za zdegenerowana

Co za zdegenerowana odpowiedź:
Bog nie ma nic wspolnego z tym co tu sie dzieje,to my to czynimy...to my sami tworzymy pieklo!!!!!!!
My? Raczej mów za siebie. Tak to WY tworzycie to "piekło" na Ziemi.
 
Bo my wyszukujemy jeszcze tych co chcą zmian na Ziemi. I niestety dobra nowina zawierza łyżkę dziekciu. Nie na darmo Jezus powiedział iż w czasach końca wielu będzie "zgrzytać zębami".
 
Właśnie Wasz czas się kończy. Macie zdeprawowany stosunek dla dobra.
 
"Jak możecie chodzić po domach"... z wyuczonymi.. itd..  Tak uczył swych naśladowców Jezus, najpierw 12, później 70,  później więcej, a w pewnym momencie 5000 uczniów.
 
To Ty się wstydź swojego zdegenerowanego rozumienia dobra. Wcale nie dziwota że w czasach końca ludzie stają się "dziwnie wrażliwi".
...."oj, oj jojoj..
Proszę nie straszyć końcem świata, proszę nie mówić o takich rzeczach, ja chce żyć w swoim świecie.".....
I tu nastąpi rozczarowanie, bo Bóg ma specificzne imię. Kto rozumie jego znaczenie, rozumie co się stanie. "Jehowa=On powoduje  że się staje"
To On jest tym który zmieni tą dziwną rzeczywistość, scena tego świata się zmieni. I przepraszam że burzę Twój świat, ale i tak on jest przeznaczony na zagładę  czy tego chcesz czy nie...

0
0

Trzy etapy poznawania prawdy: najpierw wyśmiewana, później zaprzeczana a na końcu oczywista. Arthur Schopenhauer

Portret użytkownika eva11

a do najwazniejszego sie nie

a do najwazniejszego sie nie odniosles, jedynie do tego czym mogles przypisac sie od wybrancow!
najpierw piszesz,ze wyszukujecie tych co chca dobrych zmian na ziemi,a potem ze ziemi ma przypisane zaglade,sam zaprzeczasz sobie...
kto to jest wy?dlaczego  mnie i innych uwazasz  za zlo?znasz mnie czy jak?gdzie widzisz zlych ludzi,ja jedynie widze slepych nie mnie  oceniac!
nie pamietasz slow pisama tak dobrze ci znanego?
...nie osadzaj,bo Ojciec cie osadzi!!!!!!!!!!!!!
jednym tylko komentem zaprzeczyles,ze slowa w pismie cos dla ciebie znacza!ale tak to jest jak duma jest wyzej od slow tego,ktory niby jest twoim Mistrzem.....
piszesz o slowach Jezusa,jak mozesz wiedziec,ze to jego slowa?
wiesz ile tam dopisano i zmieniono rowniez twoja organizacja?
zreszta Jezus uczyl,ze wszystko jest w nas,ze to wiara moze wszystko,jak wtedy chcesz pogodzic wiare z przymusem?
twoje slowa nie zachecaja,a narzucaja nie tego chcial Jezus od swoich uczniow...
waiar nie moze byc efektem strachu!
co znaczy wy macie zdegenerowany stosunek do dobra,co znaczy,ze ja mam zdegenerowany stosunek do dobra?
to,ze pisze co mysle i jak glupie mi sie wydaje to wasze nauczanie o zlym msciwym Bogu?
ze uwazam,ze mozemy zmienic swiat tu i teraz?
co w tym zlego?czy bylabym dobra wg.ciebie gdybym straszyla Bogiem ktory zabija za nieposluszenstwo?
jak sie ma zaglada swiata do milosiernego Boga,czy milosierdzie polega na tym,ze jesli spelnisz warukni wtedy pojdziesz do nieba?
Aborygeni nie znali pisma nie znali nauk Jezusa,a zyli w RAJU!!!!!!!!!!do popoki nie przyszedl do nich bialy czlowiek z pismem ,,swietym,,!!!!!!!!
czym ,wy, wg ciebie jestescie lepsi?tym,ze wierzycie na zewnatrz?tym,ze pokazujecie swiatu,ze wierzycie w pismo ktorego nawet regol nie spelniacie?
czy tylko nauczanie innych daje wam pewnosc do otwarych przed wami, bram nieba?odbierace ludziom nadzieje koncem swiata i myslicie,ze jestescie lepsi?zasiewacie strach i zwatpienie!
czy tego chce Bog-masy wystraszonych i wierzacych z musu duszyczek?
 
tak nie straszyc koncem swiata i nie w moim swiecie -ja chce zyc w swiecie jaki Bog dla mnie stworzyl w pieknym swiecie na ziemi gdzie nie musze sie bac osadow ludzi!
bo to wasze ossady nie Boga,to wy karzecie kogo sie wam podoba,to wy wysylacie do piekla braci!
w bibli nie ma slowa jehowa to wy sobie je wymysliliscie!
ZRESZTA NOWY TESTAMEN TO PRZESLANIE ABY LUDZIE ZMIENILI SIEBIE,ABY STALI SIE LEPSI,ABY POTRAFAILI KOCHAC,WYBACZAC,WSPOLCZUC,NIE OSADZAC I UWIERZYC JAKA SILE DAJE ICH WIARA i ZE  MOGA SAMI ZMIENIC SWIAT NA LEPSZY  PRZYBLIZYC SIE DO BOGA POPRZEZ SWOJE UCZYNKI,
w bibli jest mowa o tym,ze mozemy uniknac tych waszych kar!
TAM ZAWSZE PRZED-JEST SLOWO JESLI 
WIEC JAK MOZESZ PISAC,ZE TO NIEUNIKNIONE?
ODPOWIESZ NA TO PYTANIE?
roznica polega jedynie na tym  co mozemy zmienic,na tym co musimy zmienic.
co zniszczylo nasz dom?co doprowadza do tych katastrof?co niszczy nasze ciala a co za tym idzie i ducha?
czy to,ze przestalismy sie bac kary boga?
nie to brak milosci,egoizm,msciwosc,materializm,zabijanie wszystkiego co zywe na ziemi,chciwosc falsz,brak emocji,
to wszystko nas niszczy i to musimy zmienic,nie na odwrot!
Boga odnajdziemy jesli bedziemy ludzmi!!!jak mozemy kochac Boga jesli nie kochamy siebie na wzajem,
jak ,,wy,, mozecie nauczac,ze nalezy sie modlic a serce uspione przez,,szatana,, czymkolwiek nie jest?
idz najpierw podaj reke choremu,strapionemu czy sprzeciw sie zamordyzmowi na swiecie ,a potem Bog sam do ciebie odpowie!!!!!!!!!!!!!!
 
 
 
 

1
0
Portret użytkownika Ulvhedin

Bóg w starym testamencie

Bóg w starym testamencie przedstawia się imieniem JESTEM. Nie mam pojęcia skąd wzieli jehowa, ale pewnie od nazwy organizacji jehowy

0
0

Życie bezmyślne nie jest warte życia.

Portret użytkownika Betejger

Na świecie będą panować wojny

Na świecie będą panować wojny i głód do puki ludzie nie zdadzą sobie sprawy że pewna czyność człowieka czyli SEX! jest dopuszczalna tylko wyłącznie w małżeństwie i nawet w nim podlega pewnym ograniczeniom..poniewarz jego celem jest przedłużanie gatunku i własnych genów,dopuki tego nie zrozumiemy nie mamy żadnych szans na porozumienie.Droga evo te zasdy nie zostały wymyślone żeby nam utrudnić życie ale ułatwić,ciebie coś najwyrażniej gryzie skoro się tak rozpisałaś i chyba nawet wiem co!..sumienie!!!! na peno masz nie jeden grzech cielesny na sumieniu skoro tak ciebie te wszystkie zasdy denerwują.

0
0
Portret użytkownika eva11

a Ty co uwazasz sie za

a Ty co uwazasz sie za psychologa czy filozofa?
nie pisze jestes,bo takich ludzi nie ma,a jedynie sami sie za takich uwazaja,
a mi sie wydaje,ze Ciebie chyba cos zabolalo skoro uwazasz,ze nie mam racji?
osadzaj napierw siebie,a mnie zostaw Temu kto ma do tego prawo,dobrze?
a ty co taki jestes czysty bez grzechu,bo czystosc dla ciebie to czysty sex?
sa grzechy,ktore nie czynia nikomu krzywdy!
to ludzie sobie ustanowili o ich zlu,
np.dla jednego ominiecie mszy to grzech,a dla innego to ze idziesz tam na pokaz jest grzechem...
cos tu nagle z sexem wyskoczyl?jestes ksiedzem czy co,a nie chyba nastepny swiadek,
gdzie ja pisalam cos o sexie?
sex w malzenstwie nie czyni nikomu krzywdy jaki by niebyl,
myslisz,ze Bog przejmuje sie takimi drobiazgami?
tyle zla na swiecie a dla ciebie sex malzenski jest grzechem?
grzechem jest chodzenie po domach i straszenie ludzi zaglada!
to jest ciezki grzech,zabieranie im nadzieji na zmiany,
choc w bibli jest powiedziane,ze wszystko sami mozecie zmienic,
 

0
0
Portret użytkownika Zenek :)

"Przewiduje on istnienie

"Przewiduje on istnienie pieniądza. A to źródło szatańskiego zła."

-- człowiek jako organizm biologiczny ma pewien określony ZESTAW POTRZEB jaki musi zaspokajać bo inaczej UMRZE....

Potrzeby te dzielone są na żywieniowe, bytowe, wyższe... etc co nie zmienia faktu iż pojedyncza jednostka SAMA ICH SOBIE WSZYSTKICH NIE ZAPEWNI... W związku z czym ZMUSZONA JEST DO KOOPERACJI Z INNYMI..... albo żydowania na innych czyli zwyczajnego motywowanego tzw "siła wyższą" (czytaj pierdolcem, czy z medycznego "schizofrenią paranożydalną") BANDYTYZMU....

Jednostki KOOPERUJĄCE ze sobą mogą się wymieniać wytwarzanymi przez siebie a potrzebnymi innym jednostkom dobrami za.... "paciorki", "kamyczki", "seks", "swoje produkty"..... bądź tzw UNIWERSALNY CZYNNIK WYMIANY...... zwany obecnie PIENIĄDZEM..... I nie ma znaczenia jak on będzie nazywany bo ... i tak dalej.....

Oczywiście od razu pojawiają się dwie sprawy:
- prawo do wprowadzania go do obiegu... i
- prawo do wyceniania wartości towarów (określania CENY)

W obecnym systemie obie te sprawy stoją na "głowie" czyli są kamieniami węgielnymi lichwy, ulubionego sposobu pasożydowania biblijnych nazistów na innych narodach....

Obecny system finansowy oparty jest na "rezerwie cząstkowej" (Szwajcaria właśnie próbuje to zmienić) co powoduje iż Naród (jako ogól konsumentów) nie ma ŻADNEJ KONTROLI nad PIENIĄDZEM jaki używa on w trakcie wymieniania się dobrami. A to przecież Naród powinien być BENEFICJENTEM tego iż ich waluta jest PLATFORMĄ w handlu....., nie?

Druga kwestia to sposób wprowadzania pieniądza do obiegu..... Czy kredytami czy też RENTĄ NARODOWĄ.... czyli każdy dostaje taką (powiedzmy) dywidendę związaną z ROZWOJEM WŁASNEGO PAŃSTWA na zaspokajanie potrzeb bytowych.... Państwo się rozwija jest "kasa", jest regres kasy nie ma..... Ktoś celowo niszczy własne "gniazdo" z programu wraz z rodziną jest WYDALANY... i tym podobne rozwiązania.... Ta "renta" także znany i częściowo wdrażany tzw DOCHÓD GWARANTOWANY...... choć w tym drugim przypadku na nieco nieekonomicznych zasadach.... Renta taka jako metoda oczywiście też nie rozwiązuje wszelkich problemów..... daje tylko BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE każdemu..... kto dba o własny kraj.... Przynajmniej w założeniu programu. Ale zawsze może się trafić grupa filonazistowskich projewrejogejskich sprzedawczyków jaka go CELOWO ROZWALI za obce łapówki jak solidurność ..... czy grupy pasożytniczoroszczeniowe starające się siłowo wymuszać większy dostęp do "wspólnej kasy".

Kolejny aspekt to produkowane DOBRA... ich wycena..... czy ma być taka jak teraz PO UWAŻANIU czy też powinna być powiązana z ENERGOCHŁONNOŚCIĄ czy CZASEM ich wytworzenia (tzw pracogodziny)... itd..... Czy wartość DOBRA w obiegu ma podlegać antylichwiarskim regulacjom (celowe zawyżanie czy zaniżanie cen) czy nie. Czy ma być GWARANTOWANY SKUP takich DÓBR...... i tak dalej....

Jest mnóstwo gospodarczych kwestii przy których samom istnienie "pieniążka" jest mało istotne.....

A i tak w ogólnym rozrachunku nie obejdzie się bez wychowania przynajmniej KILKU POKOLEŃ jakie będą myślały głową i interesem WSPÓLNYM a nie własnym umazanym w kale obrzezanym fiutem.... Każdy CUDOWNY PLAN będzie wykolejony jeśli społeczeństwo będzie tylko zbiorowiskiem zjudaizowanych myślących tylko o sobie fiutów.... Jak nie włożysz to nie wyjmiesz....tak w życiu domowym jak i na skale państwa. Docelowy idealny ustrój powinien jednak takie pasożydnicze jednostki szybko identyfikować, izolować,piętnować WYDALAĆ poza system..... niech gniją w swojej utopi na Madagaskarze. Kradnąc małpom banany i nawzajem.

0
0
Portret użytkownika Mojeimię44

Zenek a widziałeś stolice

Zenek a widziałeś stolice Szatana? Nazwali ją Astana jak to illuminaci. Przestawili tylko literkę żeby motłoch się nie domyślał. Stolica ta tak naprawdę nazywa się SATANA.
https://www.youtube.com/watch?v=SaSmmw-mdTc
Wszysycy najbardziej wtajemiczeni masoni i illuminaci mają tam już swoje apartamenty. A miasto te jest dalej w budowie
Biedni ludzie w Kazachstanie nie mają co do garnka włożyć a na stepach buduje się miasto zupełnie od postaw. To woła o pomstwe do nieba!

0
0
Portret użytkownika Wojox

Nie dokończą budowy. Tak jak

Nie dokończą budowy. Tak jak nie dokończyli wieży Babel.
Kiedy zło osiąga poziom absurdu interweniuje zawsze Bóg. Tylko tym razem będzie to przedostatnia interwencja !!

0
0

Trzy etapy poznawania prawdy: najpierw wyśmiewana, później zaprzeczana a na końcu oczywista. Arthur Schopenhauer

Portret użytkownika niktxnikt

A tak poza tym to wszyscy

A tak poza tym to wszyscy zdrowi... Jak widzę liczbę 144 000 to od razu widzę ŚJ. A dlaczego nie 143 000 albo 145 000 osób? A może 5000 osób? Co... magia liczb? Co... czyżby geniuszy było tylko tylu i jakie mają być kryteria wyboru? Dlaczego tych archekratów to tylko 12 a nie 24 albo 7 lub 9 a może 72? Jakie kryterium decyduje o takiej a nie innej liczbie? I kto będzie decydował jakie to walory moralne będą mieli ci wybrani a jakie zawodowe?
Swoją drogą ta Twoja "arche..." zapewne się wywodzi od greckiego arche (ἀρχή)- początek, pra-zasda. Co/kto jest fundamentalną zasadą dającą rację istnienia takiej a nie innej struktury społeczno-gospodaczej? Kto/co jest gwarantem sprawiedliwości w takim ustrojstwie? Program komputerowy? Myślisz, że jak sobie dasz wyniosłego nicka to z tego płynie sama mądrość?

0
0
Portret użytkownika Wojox

A co to ? Nie przeszła pełna

A co to ? Nie przeszła pełna nazwa przez gardło?
Świadkowie Jehowy się przypominają? To dobrze, tzn. że orędzie dociera. Dlaczego 144 000, dlaczego taka liczba?
Przecierz odpowiedź jest bardzo bardzo prosta. Bo to JEHOWA Bóg sobie ustalił taką a nie inną liczę współkrólów w niebie. Bo to zostało zapisane symbolicznie w Biblii i napisano tam wyraźnie że tylko ta liczba ludzi zostanie powołana do nieba. Nie wszyscy jak leci, jak to nauczają religie Babilonu Wielkiego. Kłamsto trzyma się kłamców. A Jehowa jest Bogiem prawdy i ma w pogardzie kłamstwo. Jezus mówił abyśmy stali się jak dzieci, mówiąc prawdę między sobą. Tylko wtedy osiągniemy pewną miarę dojrzałości.
Tchórze Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jehowa ma lud odwżny i nie musi się obawiać o swój lud. Kłótliwi, zgrzytający zębami złosnicy nie mogą ścierpieć że prawda o wszystkim jest ogłaszana !
Liczba 144 000 to żadna magia liczb. Wszystko dookoła to liczby, częstotliwości i inne cyfrowe zależności. 144 000 znajduje się w ciągu Fibonacciego jako jedna z najważniejszych. Biblia wspomina także o liczbie człowieka 666. I ta liczba jest brakiem, jest niekompatybilna. Ale co ja będę pisał... ignorancja i zbytnia pewność siebie to też przecierz wady...

0
0

Trzy etapy poznawania prawdy: najpierw wyśmiewana, później zaprzeczana a na końcu oczywista. Arthur Schopenhauer

Portret użytkownika niktxnikt

Ojejku, ojejku jakie to

Ojejku, ojejku jakie to wrażliwe... Używam skrótu ŚJ (Świadkowie Jehowy) jako czegoś co jest znane i rozumiane, tak jak używam skrótu KK (Kościół Katoliki) choć sam jestem katolikiem. Czasem ktoś pisze KRK i też nie mam z tym problemu. Piszę skrótem dopuszczonym do używania w języku polskim, bo jest szybciej i łatwiej. Ale widać u Świadków Jehowy z używaniem rozumu problemy, co jasno i dobitnie wyłożył mi kiedyś jeden ŚJ (Świadek Jehowy) pisząc, że "rozum wierze nie potrzebny", co oznacza w konsekwencji wiarę w byle co, bez względu na poziom zawartej w danym wyznaniu prawdy, np. jak to jest z wyznawcami "latającego potwora Spaghetti". Swoją drogą nie powinni mieć oni pretensji do KK o "spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej" skoro sami konsumują to co uznają za Byt Ostateczny. Ciekaw jestem kiedy ów bóg jest kanoniczny: czy wtedy gdy w ogóle jest ugotowany czy tylko gdy jest al dente..., albo czy może w momencie wyprodukowania?
Jak ŚJ (Świadkowie Jehowy) interpretują liczbę 144 000 to wiem bo trochę z nimi rozmawiałem czy to osobiście czy też poprzez łącza internetowe. Nie będę polemizował bo szkoda czasu. Są portale, które to zapewne lepiej zrobią ode mnie, bo się w takich dyskusjach specjalizują, mają odpowiednią argumentację i można sobie poczytać. "Guuglać każdy może..." Chodziło mi natomiast o to, że autor powinien podać podstawę światopoglądową wyboru takiego a nie innego powodu użycia liczby. Bo może się okazać, że projektowany przez niego ustrój jest "napędzany" przekonaniami ŚJ (Świadków Jehowy), co akurat mnie nie napawa szczególnym optymizmem. Zresztą z mojego punktu widzenia cały ten tekst kompromituje raczej autora, więc na miejscu ŚJ (Świadków Jehowy) protestowałbym gdyby się okazało, że są to odniesienia do ich koncepcji. Ale czy ŚJ (Świadkowie Jehowy) myślą, skoro w tak fundamentalnej sprawie jak wiara odrzucają dar Boży czyli rozum? Swoją drogą do uzasadnienia własnych przekonań odwołują się do rozumu próbując wykorzystać prawidła logiki. Ale idzie im to raczej kiepsko... no bo skoro rozum niepotrzebny.... Ha, ha, ha...
"I tym optymistycznym akcentem kończę dyskusję", z mojej strony.
Daw. lolo (z tygryskiem).
 
Ps
He, he, he... co ŚJ (Świadkowie Jehowy) myślą o katolikach to ja wiem, co nie raz mi mówili czy pisali, więc nie wysilaj się. Na temat obecnego p.o. obowiązki Papieża nie wypowiadam się, bo za dużo by to teraz zajęło.  I nie ja jeden w KK mam takie zdanie. Ale to w sumie problem katolików a nie ŚJ (Świadków Jehowy), choć niewątpliwie tworzenie NWO dotyczy nas wszystkich, bez względu na przekonania. I nie zapowiada się to wesoło. Ale to osobny temat i nie on był tematem naszych rozważań.
Howgh.
 
 

0
0

Strony

Skomentuj