Powoli zaczyna powstawać Międzymorze, albo raczej Unia Słowiańska

Kategorie: 

Źródlo: Internet

Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy świadkami powstawania nowego tworu politycznego w Europie zdominowanej dotychczas przez wszechwładzę podporządkowanej Niemcom Unii Europejskiej. Jego zaczyn okazuje się stanowi tak zwana grupa wyszehradzka, inaczej V4, składająca się z Węgier, Słowacji, Czech i Polski. Wygląda na to, że jest na to zapotrzebowanie w Europie, aby powstało postulowana jeszcze przez marszałka Józefa Piłsudskiego, tak zwane Międzymorze.

 

Jeszcze kilka miesięcy temu grupa wyszehradzka istniała tylko teoretycznie. Dobitnie udowodniło to głosowanie za przyjmowaniem tak zwanych islamskich uchodźców, które okazało się pretekstem do zdradzenia sojuszników z Europy Wschodniej przez pozostającą najwyraźniej pod wpływem władzy z Berlina, poprzednią partię rządzącą.

 

Obecnie krystalizuje się coś jak koncept utworzenia silnej konfederacji państw będących w awangardzie do lewackiej Europy i ewidentnie wzbudza to panikę niektórych kół politycznych. To dlatego właśnie jesteśmy świadkami kolejnych, coraz bardziej zajadłych ataków na Polskę. Strach przed takim upodmiotowieniem się części państw tak zwanej nowej unii, jest tym silniejszy, że kraje dawnych demoludów ostatnio wyraźnie integrują się, a ich przywódcy publicznie wyrażają słowa poparcia dla ewentualnego polskiego przywództwa w tej części Europy.

 

Inicjatywa zjednoczenia narodów słowiańskich przeciwko islamskiej inwazji na Europę długo wydawała się mrzonką i nadal tak to wygląda dla wielu osób, ale trzeba przyznać, że przynajmniej pojawił się jakiś zarys takiej inicjatywy. Z kolei rozpaczliwe próby jej zdyskredytowania przez siły wrogie Polsce, wskazują na to, że jest to właściwy kierunek.

 

O dziwo wokół inicjatywy stworzenia Intermarium (inna nazwa Międzymorza) nie robi szczególnego szumu Rosja. Wygląd to wręcz na zachęcanie do tego. Można tylko podejrzewać, że dzieje się tak dlatego, że Federacja Rosyjska od dawna już obrała kurs na osłabianie Unii Europejskiej i to doskonała okazja ku temu. Co więcej zauważa się pewne symptomy odwilży w stosunkach polsko-rosyjskich. Nadal granicę postępu wyznacza jednak ropiejący wrzód zwany "wrakiem smoleńskim", ale przynajmniej Rosjanie chcą teraz rozmawiać, bo istnienie poprzedniej ekipy zupełnie ignorowali.

 

Czas pokaże, co wyjdzie z próby uzyskania przywództwa w Europie Wschodniej przez Polskę i czy się to powiedzie. Jest ku temu bliżej niż kiedykolwiek, bo władze w Czechach, na Węgrzech a nawet w Chorwacji zachęcają wręcz Polskę aby stanęła na czele oporu wobec islamizacji i wszystkiego czym niektórzy wierzyli, że Unia Europejska nie jest. Z pewnością jest to dziejowa szansa dla Polski, ale siły temu niechętne są bardzo potężne i może to skutkować wielkimi zawirowaniami. Poza tym czy dzisiaj jest w ogóle w Polsce ktoś zdolny do tego, aby zrealizować tak śmiałe przedsięwzięcie?

 

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)


Komentarze

Portret użytkownika Jan Nowak

Pomysł dobry, żawsze to w

Pomysł dobry, żawsze to w jedności siła. No to na początem może by tak zorganizowac festiwal kuktury słowianskiej. 

0
0
Portret użytkownika Konfederacja Słowiańska

UE3 – Konfederacja

UE3 – Konfederacja Słowiańska

Polak-Słowianin musi przyznać, że dobrze byłoby mieć dzisiaj autentycznie słowiańską „UE3” pomiędzy „anglosaskim” Zachodem i tak „ruskim” Wschodem. Ani Słowianom w Polsce, ani Słowianom na Białorusi (nie wspominając już o Ukrainie i Rosji) z pewnością nie zaszkodziłoby utworzenie swojej własnej Konfederacji Słowiańskiej, która byłaby przeciwwagą zarówno dla proamerykańskiej UE, jak i dla wschodniej UE2, zwłaszcza podminowanej – jak to ujął prof. Dugin – przez „liberałów, starających się zachować związki z USA”.

W przypadku państw „prawosławnych”, pozostawanie Białorusi, Ukrainy czy Mołdawii w składzie UE2 nie powinno w niczym przeszkadzać ich jednoczesnemu członkostwu w Konfederacji Słowiańskiej. Przy należytym ułożeniu spraw (głównie z niemieckimi Niemcami i z ruską Rosją), Polska również mogłaby wyjść z UE i zostać członkiem UE2 (Eurazji), pozostając jednym z liderów Konfederacji Słowiańskiej. Albo mogłaby zachować równy dystans do Zachodu i Wschodu, opierając się na Konfederacji i przyjaznej polityce wobec wszystkich sąsiadów.

Wydaje się, że wojenka Zachodu z Rosją dokonywana rękami jej sąsiadów – to próba storpedowania zarówno Putinowskiej chrześcijańsko-muzułmańskiej Eurazji, jak i idei solidarności słowiańskiej, bez której żadnej Konfederacji Słowiańskiej – rzecz jasna – nigdy nie będzie.
 

(B) – Vesica piscis (łac. rybi pęcherz): wczesnochrześcijański symbol Chrystusa w Chwale i postulowana formuła współpracy przyszłej Konfederacji Słowiańskiej Angel oraz Rosji i tworzonej przez nią Unii Eurazjatyckiej (C). W tym układzie poszczególne państwa, np. Ukraina, Białoruś czy Polska mogłyby być jednocześnie członkami Konfederacji Słowiańskiej i Unii Eurazjatyckiej, albo też – zgodnie z aktualną wolą swoich narodów – członkami wyłącznie jednej z tych struktur ponadnarodowych. Zawsze jednak powinny wspierać i chronić swój interes nadrzędny, czyli istnienie międzysłowiańskiej przestrzeni współpracy (B). Idea: polski.blog.ru

Konfederacja Słowiańska jako trzeci człon przestrzeni politycznej „od Lizbony do Władywostoku”

„Lepsza jest propozycja postulowanej Konfederacji Słowiańskiej, która:

1. nie miałaby w składzie Rosji i nie byłaby uzależniona ani od Wschodu, ani od Zachodu;

2. nie byłaby państwem, ani unią państw (federacją), lecz porozumieniem politycznym (konfederacją) nie dążącym do integracji/unifikacji państw i narodów, lecz do utrzymania ich odrębności i suwerenności;

3. członkami Konfederacji Słowiańskiej mogłyby zostać także (gdyby zechciały) Białoruś i Ukraina, które JEDNOCZEŚNIE mogłyby pozostać członkami eurazjatyckiej Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej; wariant ten mógłby zresztą dotyczyć również Polski i innych zainteresowanych tym państw Konfederacji Słowiańskiej – umożliwiłby im czerpanie profitów z uczestnictwa w eurazjatyckiej Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej i uniezależnienie się od paraliżującej ich gospodarkę kontroli Zachodu, a z kolei członkostwo tychże państw w bloku Konfederacji Słowiańskiej uniemożliwiłoby Rosji pochłonięcie ich i trwałe wmontowanie w struktury projektowanej Unii Eurazjatyckiej (Wspólna Przestrzeń Gospodarcza Eurazji oraz mająca potem powstać Eurazjatycka Unia Gospodarcza są dopiero do niej wstępem);

4. ze względu na swój skład (chrześcijanie) mogłaby współpracować z państwami i blokami państw przyjaznymi chrześcijaństwu (w tym także z określonymi państwami islamskimi) oraz uzgadniać i realizować wspólną politykę wobec państw zwalczających chrześcijaństwo.”

Zob.: UE2: Traktat w Astanie http://polski.blog.ru/212669619.html

0
0
Portret użytkownika WD

Nie ma takiej nacji jak

Nie ma takiej nacji jak słowianie i nigdy nie było.
To kompletne głupoty rodem z Rosji z bolszewickiego okresu opanowywania przez talmudystów, żeby Polskę wziąć pod szpic. Szkoda dyskutować o tych głupotach, agentura pisze głupoty. Pytanie, czy z Polski, czy zza granicy, np. z państwa położonego w Palestynie.
I basta.
Genetycznie współczesnym Polakom - od dawna spokrewnionym jak wszelkie inne ludy - z całym światem, tak jak naszym przodkom sprzed tysięcy lat najbliżej jest do Wegrów, których kiedyś zwano Hunami /dziś Hun-gary/. Węgrzy zaś - każdy Wegier Wam to powie - śmieją sie z tego słowianofilstwa i dobrze wiedzą, że ani oni ani my, z żadnym słowiaństwem nie mamy kompletnie nic do czynienia.
Do Węgrów najbliżej nam też cywilizacyjnie. Podobna mentalność można jeszcze spotkać w Europie na obszarach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego /dziesiejsza Białoruś/. 
 
A znana historycznie - w pamiętanej historii - Rosja składa się z ponad trzystu rozmaitych ludów, którzy jakkolwiek spokrewnieni przez tysiące lat rzecz jasna ze sobą nawzajem i z całym światem /z nami też/, to oromnie różniły się pomiędzy sobą elementami cywilizacyjnymi i językiem, wyglądem, nawet kolorem skóry i nigdy też żaden z nich nie nazywał się słowianami. Dzisiaj Rosja to obszar zupełnie odmiennej niż u nas dominującej w Rosji cywilizacji bizantyńskiej. To jest kompletnie inna mentalność. U nas w polsce cała wierchuszka jest poddana talmudowi, wyznaje talmud, a zwykły lud to uśpiony rycerz zachowujący w swojej archetypowej podswiadomości gigantyczne pokłady dominującej monarchicznej cywilizacji łacińskiej, najlepszej pod każdym względem i duchowym i moralnym i materialnym, najlepszej cywilizacji na świecie.
 
O żadnej prędkiej unii z Rosją nie ma mowy, bo przejście jednostek z jednej cywilizacji do innej, to mając nawet największą i nalepszą wolę, jest procesem trwającym minimum setki lat. Ale raczej więcej niż setki. to kilkadziesiąt pokoleń licząc 25 lat na jedno pokolenie. Można jedynie pokojowo sąsiadować.
Unię można robić z marszu, natychmiast, z Białorusią i przede wszystkim z Węgrami, bo to jest ten sam obszar cywilizacyjny.
 
Słowiaństwo to są bajki, jak kto lubi bujdy na resorach, niech kłamie dalej i niech się dalej podnieca swoimi kłamstwami i jeszcze wciąga w te kłamstwa innych naiwniaków.
 
Ale ja tu wyczuwam smrodek agentury otumaniającej Polaków w Polsce. Po prostu jacyś wstrętni obcy wrodzy nam Polakom ludzie biorą Polskę pod szpic... Bo można być obcym normalnym, ale też można szkodzić, czyli robić w Polsce wrogi smród. No to robią.
 
Ten z Was, kto jest Polakiem albo Węgrem, względnie wywodzi się z obszarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, ten na 99.99999 procent nosi w swoich żyłach krew walecznych rycerzy, a nie żadnych tam słowian, których nikt na oczy nigdy nie widział i którą nazwą sam siebie z własnej woli nikt się nigdy nie nazywał.
 
Tutaj sobie obejrzycie o tym, kim tak naprawde jesteście. Rycerzami jesteście - potomkami rycerzy - a nie prymitywnym ludem ze wspólnoty pierwotnej /czy jak się tam Wam wmawia, czy  zdaje, czy jak Was otumanili panslawiści/, kształćcie się w tej wiedzy!
Naród, czyli sztafeta pokoleń [Tuba Cordis 3 I A.D. 2016]
https://www.youtube.com/watch?v=kl0SjydZJdA
 
Wielka Polska katolicka! [Tuba Cordis 13 IX A.D. 2015]
https://www.youtube.com/watch?v=NfSFZnlFpRY
 
Czołem Wielkiej Polsce! [Tuba Cordis 13 IV A.D. 2014]
https://www.youtube.com/watch?v=uE4wAoffL8Q
 
 
 

0
0
Portret użytkownika Kokosrpko

Po co uzywasz slowo

Po co uzywasz slowo zydowskie? 2WS utorzyla stersotyp ze zyd jest krzywdzony w mierze takiej ze pamietaja ja pokolenia. A co z chrzezcijanstwem? Przeanalizuj to w co wierzysz i pomysl jeszcze raz. Kosciol to tryb kapitalizmu. Tyraj do smierci i oddawaj czym sie poslugujesz a spotka cie zycie wieczned

0
0
Portret użytkownika JASIO

Międzymorze nie będzie

Międzymorze nie będzie jeszcze jedną strukturą abstrakcyjną, ale kontynuacją UE w jej strefie buforowej. Pogranicze różni się od interioru i nie ma w tym nic dziwnego. Problem w tym, że dla Brukseli, a głównie dla Berlina i Paryża, na wschód od Odry, zaczyna się Rosja. Teraz to się zmienia. Naszym podstawowym problemem zbilansowanie budżetu i  rezygnacja z rolowania długu publicznego. Jest potrzebne zacieśnianie więzi gospodarczych i wspólne stanowisko w relacji z Rosją, oraz Niemcami, USA, i Skandynawią.

0
0
Portret użytkownika jakob

a no dlatego , że pisali to

a no dlatego , że pisali to iluminaci , ci którzy włśnie te plany wprowadzają w życie . Dlatego "przepowiednie" NOstradamusa się spełniają, bo nimi nie są, tylko wielkim planem na przyszłość Smile

0
0
Portret użytkownika jm

jeżeli ma powstać takowa unia

jeżeli ma powstać takowa unia to tylko na zasadzie 100% równości członków każdy ma te same prawa i obowiązki
a nie kolejny euro-kouchoz pod zarządem najsilniejszego państwa

0
0
Portret użytkownika realista 53

idea ta jest jak najbardziej

idea ta jest jak najbardziej potrzebna i jak najszybciej do realizowania , nie zdziwilbym sie aby i inne nadbaltyckie kraje sie do tego dolaczyly od Baltyku PO MORZE SRODZIEMNE  , z drugiej strony mam pewne obawy czy te zalazki tej proby  nie sa z gory juz zaplanowane , przeciez w tamtym roku w Brukseli chciano unie podzielic  na tych leprzych i tych gorszych ;)  kraje europy wsochodniej mialy nalezec do II kategori unijnej...
czy znajdzie sie w Polsce polityk ktory wziolby w swoje rece tak powazna odpowiedzialna  i potrzebna sprawe do zalatwienia jakim by bylo zjednoczenie Slowian  - Miedzymorze - kraina slowian i wkoncu moze dostatku 
nie mowie o miodzie plynacym rzekami  Wink ale z czasem  ;)  moge sie zalozyc ze Rydzyk bedzie na "NIE" jezeli sie ta sprawa rozwijac bedzie....to wywiadowca zachodu ....a te jego radio to rowniez czesc podsluchu....
 

0
0
Portret użytkownika Arni

JAk jakikolwiek polityk

JAk jakikolwiek polityk weźmie tą idee w swoje ręce to na pewno nic z tego nie wyniknie. Polityka to system mafijny powstały na bazie talmudyzmu.
Wielka Słowiańszczyzna może się odrodzić tylko na dawnych zasadach współplemiennych.

0
0
Portret użytkownika Alien1974

Kolejna Unia oparta o co tym

Kolejna Unia oparta o co tym razem? Nie będzie żadnej unii, bo świat tego nie wytrzyma, Ziemia tego nie wytrzyma. Światu czy Ludzkości potrzebna byłaby ekspansja na nowe terytoria, bo Ziemia to nie jest balon. No zaraz, zaraz...powie ktoś, że przeludnienie to mit, a większość terenów na Ziemi są niezagospodarowane- no i ma racje. To w końcu jest przeludnienie czy go nie ma? W obecmym systemie panującym na Ziemi to przeludnienie jest, choć może się wydawawć, że go nie ma. No wiem, to, co napisałem to jakieś kuriozum i tak faktycznie jest, bo obecny system i systemy panujące na Ziemi to KURIOZUM. Lepiej było się umówić, że rozwalimy wszystko, żeby później mieć co robić, nie byłoby wojen i ludzie by nie gineli. A tak mamy to co mamy; mordujem, gwalcimy i burzymy, by znowu mówić "rodźmy dzieci", by budować i produkować, aż przybędzie kolejny "mesjasz" typu Lechu, by rozkraść wszystko i by ludzie, którym wcześniej mówiono "rodźcie dzieci" dziś umierali wyjadając odpady ze śmietnika. Może ktoś w końcu wyjdzie i powie: "mamy dość celebrytów u władzy, władza ma być jednorazowa". Gdzie nie spojrzeć to ludzie, którym już w kołysce czytano bajki Marksa i Engelsa, żeby ich przysposobić do rządzenia. A skąd się wzięła ta klanowość w szeregach rządzących? No jak od kogo, głupie pytanie - od kapłanów. Ludzie uwierzyli Kapłanom, którzy reprezentują Boga i są Kapłanami całe praktycznie swoje życie, a ich jedyna robota to BREDNIE powtarzane od tysięcy lat i Politycy to przejęli w imię zasady, z kim przystajesz takim się stajesz i cyrk trwa. Do następnego poczytania.

0
0
Portret użytkownika Rodak

Warto popierac powstanie tego

Warto popierac powstanie tego Międzymorza, aby nie dopu ścic do konwergencji Rosji i Niemiec.
Moim zdaniem słuszna byłaby teza, żeby  znieśc granice między wszystkimi panstwami na świecie, ale moze sie to stać  pod warunkiem  zabrania władzy wszelkim oligarchom i tajnym organizacjom wykorzystującym swoje wpływy
 Czy to jest utopijna idea ?  Moze w tej chwili, ale w koncu Ziemia jest jedna i nie może tak byc, aby kilka osób władało  wszystkim co jest na Ziemi i mówiło kto może, a kto nie może życ, bo oni nie są bogami, a tylko z powodu  nagrabionego majątku uzalezniaja ludzi  i każą im robnic rzeczy, któych nigdy by nie wykonali, a więc trzeba im odebrac wszelkie majątki i wplywy na innych, bo wszystko jest wszystkich.

0
0
Portret użytkownika 250

Rozpad UE to kwestia czasu

Rozpad UE to kwestia czasu lub też  miliona dodatkowych uchodźców. Mam nadzieję że w tym momencie będziemy przygotowani i utworzymy sojusz z krajami słowiańskimi, oprócz Rosji.

0
0
Portret użytkownika Konfederacja Słowiańska

Istnieją dwie wizje

Istnieją dwie wizje Słowiańszczyzny
Istnieją dwie wizje Słowiańszczyzny:
1. Unia Słowiańska - twór zbiurokratyzowany, zunifikowany, zintegrowany z NATO, zamerykanizowany i podległy Ameryce, narzucający ludności język śmiertelnych wrogów Słowian - język angielski - jako jedyne narzędzie porozumiewania się, zarządzany przez nie-Słowian i uprzywilejowujący w życiu polityczno-gospodarczym i społeczno-kulturalnym nie-Słowian.
2. Konfederacja Słowiańska - porozumienie polityczne suwerennych narodów słowiańskich i ich państw, które nie są w NATO i UE, nie są też w Unii Eurazjatyckiej, lecz zajmują wspólne obronne stanowisko tak wobec Zachodu, jak i wobec Rosji, deklarując jednocześnie i realnie dążąc do współdziałania z narodem niemieckim i z narodem rosyjskim, udzielenia sobie wzajemnie z tymiż narodami gwarancji pokoju i bezpieczeństwa. Konfederacja preferowałaby stosowanie języków słowiańskich - w tym zwłaszcza języka rosyjskiego - w polityce, gospodarce i dyplomacji, a przede wszystkim w kontaktach pomiędzy zwykłą ludnością.
Wizja nr 1 nie służy budowie odrębności Słowiańszczyzny i jej współdziałania z sąsiadami, lecz wciągnięciu narodów słowiańskich w wojnę z Rosją w interesie nie-słowiańskiego Zachodu.
Wizja nr 2 może być podstawą do dyskusji pomiędzy Polakami-Słowianami i innymi narodami słowiańskimi, w której nie powinni jednak brać udziału zawodowi "NATO-mani" i kliniczni rusofobi.
Przybliżenie problemu:
Nasza odpowiedź: Konfederacja Słowiańska http://polski.blog.ru/211569507.html
"Nowy Przegląd Wszechpolski" o sojuszu z Rosją http://polski.blog.ru/204482275.html 
Słowiańszczyzna i Rosja http://polski.blog.ru/126388051.html

0
0
Portret użytkownika Zenek :)

"Istnieją dwie wizje

"Istnieją dwie wizje Słowiańszczyzny:

1. Unia Słowiańska - " czyli kondominium żydonazistowskie pod brytyjskim nadzorem albo

"2. Konfederacja Słowiańska - " czyli Socjalistyczna Republika Radziecka Polin pod równie nazistowskim zarządem.

Ja tam podziękuje za oba KONIE TROJAŃSKIE i zaczekam na Lacha i jego armie Nieśmiertelnych Brachów.

0
0
Portret użytkownika Angelus

...i jeszcze Unia

...i jeszcze Unia Ero-Azjatycka, w której składzie będą wszystkie kraje Grupy Wyszechradzkkiej z Rosją, Chinami i Indiami... To jedyna alternatrywa dla zachodniego syjonizmu.. Wymieniona przez ciebie Konfederacjka Słowiańska bez Rosji, Chin i Indii to Konfederacja Dziadów i Żebraków Bez Przyszłości, ale zawsze można pomarzyć..
 Ci co o tym marzyli skończyli w Smoleńsku i tak skończą wszystkie inne próby takiej "Konfederacji"..
 Trzeba myśleć a nie marzyć...
Realnie...

0
0
Portret użytkownika Konfederacja Słowiańska

Angelus napisał: ...i jeszcze

[quote=Angelus]
...i jeszcze Unia Euro-Azjatycka, w której składzie będą wszystkie kraje Grupy Wyszechradzkkiej z Rosją, Chinami i Indiami... To jedyna alternatrywa dla zachodniego syjonizmu..
[/quote]
Niestety, już w maju 2014 r. prof. Dugin w wywiadzie dla konserwatyzm.pl mówił tak:
"Putin otoczony jest przez tych, których my nazywamy „szóstą kolumną”. Nie są to jego przeciwnicy, tylko jego zwolennicy, są jednak włączeni w zachodnie sieci wpływu. Są to liberałowie, starający się zachować związki z USA. Jest to także skorumpowana elita, posiadająca konta bankowe na Zachodzie. Dokonują oni systematycznego sabotażu. (...) To jedna sieć tego samego proamerykańskiego, atlantyckiego towarzystwa. Ręce i nogi Putina są związane przez szóstą kolumnę. Może on działać jedynie w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. W pozostałych okolicznościach jest blokowany. W ostatnim jednak momencie się budzi. Mam nadzieję, że obudzi się i teraz. Dlatego, że spać dalej byłoby zbrodnią... Wszystko wówczas jednocześnie się zawali. Jego osiągnięcia są dość kruche. Szósta kolumna do dziś przenika wokół niego wszystko.  Różnica między Rosją a Zachodem (w tym także Polską) jest następująca: w Europie elita jest atlantycka i na jej czele stoją również atlantyccy przywódcy. W Rosji elita także jest atlantycka, tylko Putin jest inny. To prawdziwy Rosjanin. To szansa. To jednak tylko, niestety, szansa, nic ponadto."
A dzisiaj duginiści utworzyli w Moskwie "Komitet 25 stycznia" ze Striełkowem na czele, która to "Trzecia Siła" chce spróbować zapobiec Majdanowi w Rosji i jej rozpadowi, a wobec putinowskiej władzy będzie zachowywać chłodną neutralność.
W jaki sposób obecna Rosja, rządzona przez "szóstą kolumnę proamerykańskiego atlantyckiego towarzystwa", zagrożona Majdanem i rozpadem, a przede wszystkim krachem gospodarczym, może być - jak Pan pisze - "alternatywą dla zachodniego syjonizmu"?
Chyba tylko na zasadzie: zamienił stryjek siekierkę na kijek.
Dlatego pomysł Konfederacji Słowiańskiej jest bardzo dobry, nie ma potrzeby go kwestionować i ośmieszać.
 

0
0
Portret użytkownika Angelus

Logiczne i prawdziwe. Nie

Logiczne i prawdziwe. Nie ośmieszam KS, lecz uważam, że pomijanie Rosji putinowskiej jest przedwczesne. Dokąd Putin ma władzę, to własnie przez Polskę może ją utrzymać i wzmocnić albo... stracić..
 Jest ta jebana 6-sta kolumna to fakt i umacnia się a to żydostwo...:(
 Sądzę, że ostatni zamach na szefa GRU nie był z inicjatywy Putina jak złośliwi go oskarżają, lecz przez VI kolumnę...
 Ten gest wobec europejskich żydów też bhył znamienny, jakby chcial ich jeszcze skokietować, ale się nie udało...
 Ale gdyby hipotetycznie Polacy wybralli Putina na Prezydenta Polski...:))

0
0
Portret użytkownika Syisue

Sorry, ale nieby dlaczego

Sorry, ale nieby dlaczego język rosyjski ? Już nas raz rusyfikowano a potem w szkole był obowiązkowy ten język. Po pierwsze nie odetniemy się od świata, a ze światem trzeba się komunikować w języku przyjętym za międzynarodowy, po drugie kto w tej konfederacji ma przewodzić bo jeśli nie Polska to nie ma to sensu.

0
0
Portret użytkownika OMEN

Taa... @Syisue-Też tak myślę.

Taa... @Syisue-Też tak myślę. Czas Rosji, jako przywódczyni słowian już minął. Kosztowało to słowian hekatombę ofiar. Więc językowi rosyjskiemy mówimy NIET! Trzeba znaleźć język słowiańsi, który byłby najłateirjszy do nauczenia się przez wszystkich słowian w konfederacji. Moim faworytem jest CHORWACKI, lub SŁOWEŃSKI.Oczywiście byłby to główny jęzuk urzędowy na terenie konfederacji, bez wypierania języków lokalnych. Przynajmniej w początkowej fazie istnienia konfederacji.Organem nadrzędnym , stanowiącym prawo,itd, itp byłby oczywiście  WIEC .

0
0
Portret użytkownika Konfederacja Słowiańska

Lepiej, żeby dobry czas dla

Lepiej, żeby dobry czas dla Rosji wreszcie nadszedł, bo to ułatwi też realizację wizji niepodległej Słowiańszczyzny.
Językowi rosyjskiemu mówimy "TAK", również i z tych względów, o których Pan mówi - ze względów historycznych.
Zawsze Polska dźwigała się do góry we współdziałaniu z Rosją (z plemionami ruskimi, z Moskwą), a upadała, gdy zaczynała z Rosją walczyć. Poza tym, generalnie, Rosja była obrończynią Słowian. Niech Pan łaskawie nie utożsamia Rosji bolszewickiej z Rosją, a tzw. ludzi radzieckich z Rosjanami.
Jeśli chodzi o ofiary, to źródłem naszych największych ofiar był zawsze Zachód. Wystarczy tylko wspomnieć I i II wojnę światową, a między nimi rewolucję w Rosji. To dzieła państw zachodnich i zachodnich ośrodków ponadnarodowych.
Język chorwacki czy słoweński nie może być wspónym językiem międzysłowiańskim, gdyż te narody są zbyt małe, a np. język słoweński ma 46 narzeczy i nazywany jest w Nonsensopedii "prawdopodobnie największym nieporozumieniem jakie powstało w całej historii języków słowiańskich, jeśli nie świata: http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/J%C4%99zyk_s%C5%82owe%C5%84ski

0
0
Portret użytkownika Angelus

Zaimponowaleś mi rozwagą i

Zaimponowaleś mi rozwagą i obiektywizmem dotyczącym Rosji.
Tak to właśnie jest: Walcząc u boku Rosjan zwyciężaliśmy; walcząc z nimi stawaliśmy się kundelkami żydonazizmu.. Rosjani zawsze byli obrońcami Słowiańsczyzny, do czasów podrobionych żydoniemieckich Romanowów...

0
0

Strony

Skomentuj