Potencjalna utrata pola magnetycznego Ziemi to nowe zagrożenia dla rodzaju ludzkiego

W czasie ciszy wyborczej, czyli w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów aż do chwili zakończenia głosowania, polskie prawo nie zezwala na prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w wyborach. Publikacja jakichkolwiek komentarzy mających taki charakter, może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny. (Art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, DZ.U. 2011 Nr 421 poz. 112 z późn. zm.)