Nietypowe zmiany pola magnetycznego Słońca, już wkrótce będzie miało cztery bieguny