NATO może nakazać rozmieszczenie żołnierzy na granicy polsko-ukraińskiej