Media odkrywają, że śmierdzący smog, jak co roku zalega w całej Polsce

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Polskojęzyczne telewizje informacyjne mają problem, bo wspierana przez nich opozycja dokonała samozaorania i to jednocześnie. Aby jakoś o tym nie mówić zwykle mówi się o pogodzie, a teraz innowacyjnie propaganda rozpoczęła szerzenie teorii, że trwa jakiś wyjątkowy "Alarm Smogowy".

Polska ma to nieszczęście znajdować się w strefie klimatycznej, która wymaga stosowania ogrzewania nawet przez pół roku. To niestety niesie za sobą smutne konsekwencje. Ogrzewanie kosztuje, a skoro Polska węglem stoi, to najpopularniejszym paliwem stosowanym do ogrzewania domów jest właśnie węgiel.

 

Swoją drogą aby utrzymać nierentowne górnictwo cena tego paliwa w naszym kraju jest wyjątkowo wysoka. To trochę tak jakby w Kuwejcie cena litra benzyny wynosiła znacznie więcej dla Kuwejtczyków niż dla wszystkich innych. Drogi polski węgiel kupują zatem lepiej sytuowani i zagranica, dla której jest on dostępny po 85$ (357 zł) za tonę. Polak przez podatki, musi zapłacić przynajmniej dwa razy tyle.

Smog, czyli śmierdzące trujące powietrze, towarzyszy nam zatem co roku ponieważ jako społeczeństwo jesteśmy biedni. Dla 90% ludzi nie wchodzi w rachubę ogrzewanie elektryczne, ponieważ elektryczność jest w Polsce znacznie droższa niż na bogatym zachodzie. Nierentowne jest też ogrzewanie olejem opałowym,ponieważ przez windowaną ciągle akcyzę, jest to bardzo drogie paliwo. Gaz jest nadal droższy od węgla, co odstrasza wiele osób i już chyba nawet nikt nie wspomina o pozyskiwaniu go z łupków.

 

Prowadzi to do oczywistej konkluzji, że Polacy chcieliby wygody jaką daje ogrzewanie gazowe, elektryczne czy olejowe, ale po prostu ich na to nie stać i dlatego zmuszeni są do kopcenia węglem, bo mimo, że bardzo drogi, to wciąż jest najtańszym dostępnym paliwem. Na dodatek Polacy kupują coraz więcej tańszego niż krajowy, rosyjskiego i czeskiego węgla, o wątpliwej jakości, co dodatkowo pogarsza problem ze smogiem. Wystarczy, że robi się bardzo zimno i Polska znajduje się pod wpływem jakiegoś niżu i przy niemal bezwietrznej pogodzie, nie ma szans na "przewietrzenie" miast i miasteczek. Dlatego jak co roku przy takiej kumulacji czynników na zewnątrz śmierdzi jak w wulkanie i lepiej nie przebywać tam jeśli się nie musi.

 

Zdaniem mądrali z polskich mediów, rozwiązaniem może być upowszechnienie gazu jako paliwa pierwszego wyboru przy ogrzewaniu domów. Nie da się jednak jednocześnie czegoś opodatkować i upowszechnić. Poza tym to nagłe wychowywanie Polaków, aby porzucili węgiel jest podejrzane, bo można to odebrać jako lobbing i sprzyjanie tym, którzy właśnie ten gaz, czy to ze wschodu czy z zachodu, planują nam sprzedać. Dopóki jednak gaz będzie drożał, nadal na ulicach naszych miast i wsi będziemy czuli przede wszystkim siarkę zamiast świeżego powietrza i nic nie da się z tym zrobić.

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 4.9 (7 votes)


Komentarze

Portret użytkownika Anioł Prawdy

https://www.youtube.com/watch

https://www.youtube.com/watch?v=-RTZt73PiE4

„CO Wy o tym MYŚLICIE? Co się dzieje z POLSKĄ?
CZY STAŁA SIĘ POLIGONEM EKSPERYMENTALNYM?
JEDYNE SPOŁECZEŃSTWO W UE, KTÓRE MÓWI „NIE” POLITYCE CHAOSU TO POLSKA. Jedyne społeczeństwo w UE z silnymi wartościami NARODOWYMI to POLSKA.
JEDYNE SPOŁECZEŃSTWO W UE, KTÓRE MÓWI „NIE” EKIPOM RZĄDZĄCYM KIEDY ZACZYNA SIĘ BUDZIĆ ŚWIADOMOŚĆ TO POLSKA.
I nagle ….
2015 – IZRAELSKI KNESET OBRADUJE w KRAKOWIE
2016 – DOWÓDZTWO NATO OBRADUJE W WARSZAWIE
2016 – DOWÓDZTWO RELIGI ŚWIATOWEJ OBRADUJE W KRAKOWIE
2016 – POJAWIAJĄ SIĘ „DZIWNE” MGŁY SMOGOWE (media mówią, że pył znad Sahary!)
2016 – KOD wraz z PIS i PO SKŁÓCAJĄ POLAKÓW DO GRANIC ABSURDU
2016 – PREZYDENT WYMUSZA SZCZEPIENIE POLSKICH DZIECI ZABÓJCZĄ SZCZEPIONKĄ PNEUMOKOKOWĄ (afera korupcyjna, szczepionka wycofana z innych krajów, najwyższa toksyczność obok MMR i HPV)
2016 – PREZYDENT WYMUSZA SZCZEPIENIE POLSKICH DZIEWCZĄT ZABÓJCZĄ SZCZEPIONKĄ HPV, KTÓRA POWODUJE BEZPŁODNOŚĆ
2016 – ODSZKODOWANIA DLA ŻYDÓW ZA PRZEŚLADOWANIA WOJENNE
2016 – POLSKI PREZYDENT NAZYWA PUBLICZNIE POLSKĘ „POLIN”
2017 – POLSKI SEJM PO, PIS, KOD ZAPRASZA OKUPACYJNĄ ARMIĘ US
2017 – NAJWIĘKSZE STĘŻENIE SMOGU W CAŁEJ UE

KIEDY ZACZNIESZ MYŚLEĆ?
KIEDY ZROZUMIESZ CO SIĘ DZIEJE?”"
(jarek-kefir.org)

0
0
Portret użytkownika lipka

I pewnie o to chodzi.

I pewnie o to chodzi. Najpierw trzeba zadać temat, potem wałkować go aż wszyscy uwierzą, że to prawda, na koniec jeszcze bardziej przykręcić ludziom śrubkę i wyciągnąć od nich ostatni grosz na tzw. ekologię. Samorządy będą mogły wziąć na lichwiarski procent kolejne kredyty. Potem powiedzieć ile to milionów wszystko kosztuje, odpowiednie faktury, zapisy w księgach... stanowiska i znów niektórzy pożyją na odpowiednim poziomie.

2
0
Portret użytkownika ktomek

Dlaczego ludzie palą śmiećmi,

Dlaczego ludzie palą śmiećmi, bo zostali obdarci przez podatki i opłaty. Większość prodoktó ze sklepu zawiera plastik, szkło, metale, papier wszystko to podlega recyklingowi za który jeszcze dopłacamy. Polak już dawno wyprzedził myślowo bande z Wiejskiej.

2
0
Portret użytkownika Normin

Ożeż JASSNA ......

Ożeż JASSNA ......

Że wam się chce całymi latami pitolić o pitoleniu i pierd..lić o farmazonach... czyli bicie piany o niczym... bo myślenie boli... I tak na każdy temat...!!! Jedyny cel - produkcja G...!!! By nadzorcom LICHWiA się "kręciła"...!!!

/Pokażecie idiocie palcem smugi na niebie - a debil wam wypali, że tam nic nie ma...!!! Itd. itp.!/ ..............................................

Czy ciężko zrozumieć, że większość Cześków produkujących DYM ma to w DU..IE... , że ścierwa od koryta tym bardziej mają to w... Jeśli parchy mówią, że im zależy... to znaczy, że jest zupełnie inaczej...>>> Czytajcie Odkrywanie PRAWDY 2, 3, 4, 5, i Programowanie Umysłów 1- dotąd aż zrozumiecie...>>>

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/odkrywanie-prawdy-2-obrzezany-system-12-stkowy-zmanipulowany-zodiak-rownik-galaktyczny >>>

__________________________________________________  

Na temat SMOGA i DYMA... czytajcie również dotąd aż zrozumiecie...!!! >>>

Smog – to paliwo lata w powietrzu!

Smród i mgła z siwego dymu to stały ele­ment pol­skiego zimo­wego kra­jo­brazu. Coraz wię­cej mówi się o tym, że to szko­dliwe. Ale – jak to z rze­czami oczy­wi­stymi bywa – nikt nie zasta­na­wia się, czym wła­ści­wie jest dym i czy naprawdę musimy się wędzić?

Dym to palne gazy uwal­niane z węgla i drewna w miarę ich pod­grze­wa­nia. One nie są jakimś tam smrod­kiem, lecz war­to­ściową czę­ścią tych paliw – w każ­dej tonie węgla jest 300kg gazów, w tonie drewna: ponad 700kg!

Szko­puł w tym, że te gazy palą się dopiero w tem­pe­ra­tu­rach rzędu 400-500st.C. W pra­wi­dłowo obsłu­gi­wa­nym pale­ni­sku są takie tem­pe­ra­tury, więc dym w więk­szo­ści się spala i u wylotu komina widoczne są (nie­mal) prze­zro­czy­ste spa­liny. Tak wygląda poprawne, eko­no­miczne spa­la­nie węgla i drewna.

ekonomiczne-spalanie

Nie­stety w więk­szo­ści jeste­śmy nauczeni tylko nie­eko­no­micz­nego pale­nia – tj. łado­wa­nia dużych ilo­ści paliwa pro­sto na żar. W efek­cie takiej poli­tyki tem­pe­ra­tura w pale­ni­sku jest zbyt niska, aby dym mógł się spa­lać. Dla­tego komi­nem wyla­tują siwe kłęby duszą­cego gazu – opa­rów smoły węglo­wej lub drzew­nej. Potem wszy­scy oddy­chamy wła­snym i cudzym nie­spa­lo­nym paliwem!

Przyczyna kopcenia – fatalny sposób palenia

Przy­czyna kop­ce­nia – fatalny spo­sób palenia

Stąd wła­śnie biorą się nie­mal wszyst­kie pro­blemy zwią­zane z ogrze­wa­niem: duże ilo­ści sadzy, smoły, zaty­ka­nie się komina, wybu­chy, wycieki smoły na ścia­nach komina, a przede wszyst­kim kosz­marne mar­no­traw­stwo paliwa, któ­rego czło­wiek nawet nie jest świa­dom! Latami prze­pala tonę, dwie lub kilka ton paliwa wię­cej niż naprawdę potrze­buje i niczego nie podej­rzewa – bo prze­cież wszy­scy robią to samo!

Eko­no­miczne spa­la­nie – jak to się robi?

Eko­no­miczne spa­la­nie węgla i drewna to nic odkryw­czego, po pro­stu prze­ci­wień­stwo mar­no­traw­stwa. Polega na spa­la­niu węgla i drewna w cało­ści, czyli wraz z pal­nymi gazami. Gdy owe gazy zostaną spa­lone, wtedy komi­nem nie ma prawa wyle­cieć nic innego jak (nie­mal) przej­rzy­ste spa­liny. Jest na to kilka metod.......!!! >>> Czytaj całość!!! >>> http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/ >>> A teraz zastanówcie się dlaczego ta WIEDZA jest ukrywana... dlaczego łuczone ścierwa na każdym kroku i w każdej dziedzinie ŁŻĄ i mataczą... zawsze na NASZĄ szkodę... ???!!! 

2
0
Portret użytkownika lipka

W mojej małej miejscowości

W mojej małej miejscowości kiedyś w każdym domu był piec albo nawet dwa lub trzy, w zależności od wielkości "chałupy" bo to były te kaflowe w pokojach a w kuchni stała kuchnia węglowa z fajerkami. Paliło się węglem, drewnem, brykietami albo innymi patykami. Po wylocie dymu z komina określało się pogodę na najbliższe dni i takie tam różne inne wróżenia z dymu. Teraz takich domów, w których pali się taką metodą jest może kilkanaście bo większość "pali" gazem. Czy nie ma smogu? Jest tylko skąd u licha on się bierze bo już głupia jestem. Może to jednak sztuczna mgła czyli smog.

1
0
Portret użytkownika Paweladn

Nie zdajesz sobie sprawy co

Nie zdajesz sobie sprawy co piszesz. 1500 mg/m3 pyłu  w Rybniku to po porostu trucizna i tyle. Żadnej polityki tu nie wplatajcie. U mnie w Nowym Sączu jest o wiele lepiej maks. 500, uśmiecham się od ucha do ucha, a dzieci 1,5 i 2,5 chorują. BOKI ZRUWAĆ IDIOCI.

1
0
Portret użytkownika Zenek ;)

"

"

„CO Wy o tym MYŚLICIE? Co się dzieje z POLSKĄ?

CZY STAŁA SIĘ POLIGONEM EKSPERYMENTALNYM?

 

JEDYNE SPOŁECZEŃSTWO W UE, KTÓRE MÓWI „NIE” POLITYCE CHAOSU TO POLSKA. Jedyne społeczeństwo w UE z silnymi wartościami NARODOWYMI to POLSKA.

JEDYNE SPOŁECZEŃSTWO W UE, KTÓRE MÓWI „NIE” EKIPOM RZĄDZĄCYM KIEDY ZACZYNA SIĘ BUDZIĆ ŚWIADOMOŚĆ TO POLSKA.

 

I nagle ….

2015 – IZRAELSKI KNESET OBRADUJE w KRAKOWIE

2016 – DOWÓDZTWO NATO OBRADUJE W WARSZAWIE

2016 – DOWÓDZTWO RELIGI ŚWIATOWEJ OBRADUJE W KRAKOWIE

2016 – POJAWIAJĄ SIĘ „DZIWNE” MGŁY SMOGOWE (media mówią, że pył znad Sahary!)

2016 – KOD wraz z PIS i PO SKŁÓCAJĄ POLAKÓW DO GRANIC ABSURDU

2016 – PREZYDENT WYMUSZA SZCZEPIENIE POLSKICH DZIECI ZABÓJCZĄ SZCZEPIONKĄ PNEUMOKOKOWĄ (afera korupcyjna, szczepionka wycofana z innych krajów, najwyższa toksyczność obok MMR i HPV)

2016 – PREZYDENT WYMUSZA SZCZEPIENIE POLSKICH DZIEWCZĄT ZABÓJCZĄ SZCZEPIONKĄ HPV, KTÓRA POWODUJE BEZPŁODNOŚĆ

2016 – ODSZKODOWANIA DLA ŻYDÓW ZA PRZEŚLADOWANIA WOJENNE

2016 – POLSKI PREZYDENT NAZYWA PUBLICZNIE POLSKĘ „POLIN”

2017 – POLSKI SEJM PO, PIS, KOD ZAPRASZA OKUPACYJNĄ ARMIĘ US

2017 – NAJWIĘKSZE STĘŻENIE SMOGU W CAŁEJ UE

 

KIEDY ZACZNIESZ MYŚLEĆ?

KIEDY ZROZUMIESZ CO SIĘ DZIEJE?”"

(jarek-kefir.org)

5
-1
Portret użytkownika kolo21

Według ekologów, ekogroszek

Według ekologów, ekogroszek już nie jest eko.To co się dzieję to istny Monty Python.Jeszcze dodam, że Polscy specjaliści ogłaszają możliwą awarie elektrowni weglowych, budowanych jeszcze za Gierka.Będzie sabotaż jak ta lala.

4
0

kolo21

Portret użytkownika Kimbur

Miasto Łódź, sobota: atak

Miasto Łódź, sobota: atak chemtrailowy zmasowany; niedziela: ogłoszenie ataku smogu. Umieszczam informację w komentarzu w Dzienniku Łódzkim - znika szybko jak tysiące drzew dużych i zdrowych wyciętych przez kilka ostatnich lat w tym ładnym (ale zaniedbanym) mieście nazwanym "miastem meneli" (aktor Linda) a ostatnio jako "Łódź k...a" (aktor Pazura na zlecenie prezydent miasta).

4
0
Portret użytkownika dziadek ze wsi

Policzcie ilość domów tych co

Policzcie ilość domów tych co kopcą plus do tego dodajcie fabryki, dodajcie szklarnie i inne kotłownie. Wynik odejmijcie od ilości samochodów osobowych plus ciężarówki autobusy koparki i inne sprzęty tego typu. Tyle cywilizacja. Szkodliwość wulkanów jest zależna od siły wyższej. Zatem co mamy? Mamy małą kopę gówna dodaną do dużej kopy gówna. Niby nic. Mnie ciekawi czy małe gówno może przechylić poziom masy krytycznej? Nikt tego nie wie na tej planecie. Zasadnicze pytanie jest tylko takie; ile ziemskie środowisko wytrzyma zanim jebnie. Oglądnijcie sobie biednie dzieci najnowszy z 2016 roku film Snowpiercer, jest to obraz właśnie o tym zagadnieniu, czyli o masie krytycznej i próbach manipulacji jej poziomem. Nowe dzieła sztuki są dobre i zrozumiałe dla nowych pokoleń, rozumiem i akceptuję ten stan rzeczy. Przekaz filmu jest oczywisty; masoneria nawet czymś tak abstrakcyjnym jak ''masa krytyczna'' próbuje manipulować.

1
-1
Portret użytkownika kolo21

Polski węgiel sprzedawany do

Polski węgiel sprzedawany do Rosji, a od Rosji kupowany za podwójną cene gorszej jakośći, i opychany w Polsce.Elektryczne ogrzewanie odpada, bo na Money już pisali o kryzysie energetycznym i możliwości zamknięcia elektrowni węglowych.I kupno od Niemców prądu o100% droższego od krajowego.A Niemcy i Austria starają się o przejęcie Polskich kopalń.I co jest ciekawe że same Niemcy, z używają 50% Węgla,co w całej Uni Europejskiej.Odkupią od nas kopalnie, walić będą go do swoich elektrowni i następnie opychając prąd do nas.To jest tak chory rząd, że słów brakuję.Jesteśmy całkowicie pod faszystowskim buciorem.Z tego co wyniuchałem w necie.Unia planuję, całkowity zakaz palenia papierosów i likwidację fabryk tytoniowych.To samo odnosi się starych samochodów, powyżej 10lat.! biliard długu publicznego.I Niemcy jak komornik, zajmą całą Polskę. w ramach rekompensaty.

5
-1

kolo21

Portret użytkownika lipka

Przekaz tego filmu jest

Przekaz tego filmu jest oczywisty ale z innych powodów; po pierwsze ludziom trzeba mówić prawdę i w tym filmie takie próby prawdomówności były ale po kilunastu latach, gdy w ludziach wzięły górę ich najniższe instynkty; po drugie nie da uszczęśliwić wszystkich, ci co zdecydowali się na opuszczenie pociągu "arki" skończyły się śmiercią a to i tak nie powstrzymało jednostek od zniszczenia pociągu. Geniusze widzą szkodliwość działania opłacanych naukowców i polityków, którzy podejmują decyzje w imieniu milionów, zamrożenie planety to skutek ich nieznajomości długotrwałych efektów podjętych działań.

Zgadzam się z opiniami, że obecny smog to efekt coraz większej liczby samolotów, które spalają w wysokich warstwach atmosfery ogromne ilości paliw, do tego dochodzą działania niby mające powstrzymać wydumane ocieplanie klimatu i wypuszczanie do atmosfery związków potęgujących i tak zły stan tej atmosfery a to tak jakby pożar gasić benzyną.

Bogaci zapewne mają plan awaryjny na przetrwanie, ale nie będzie to jak w filmie i nikt nie powołany do takiej arki się nie dostanie, nawet przez przypadek.

1
0
Portret użytkownika czela

Węgiel,,samochody,to

Węgiel,,samochody,to zanieczyszcenia i C02.....? Dziwne, że nikt nie wspomni o samolotach. tak te "samolociki" dwu i czterosilnikowe benisie np. Taki dwusilnikowy spala w przeciągu godziny tonę paliwa. Tonę i my w tym toniemy! Spalinki takie czyściuteńkie...bo wysoko okolo 10 km nad Ziemią! Tylko że się schładzają i opadają wraz z przechłodzonymi drobinkami lodu i innymi dodatkami. Tak chemitralowa zawiesina opada i blokuje ruchy powietrza, trując nas i przyrodę , kto patrzył na liście dębów, kasztanów  minionej jesieni nie teraz to wie oczym mówię. 

Wrócmy do samolocików, Lotów takich sa w roku miliony doliczając wojskowe i transportowe. Ile ciepła emitują w wysokich warstwach atmosfery?! Potem zdziwienie że zanikły prądy strumieniowe w partjach wyższych atmosfery. Zanikły i opadające wyziębione oparysilników z dodatkami blokują ruch ciepłego powietrza w górę i powstaje smog. Londyn już przekroczył zanieczyszczenia rocznego poziomu, a gdzie niby jest jeden z największych portów lotniczych?Trzeba patrzeć w niebo bo niezłe piekło nam szykują. Kto nie wierzy w chemitral niech przyjedzie na Pomorze Środkowe i wzroku z nieba nie spuszcza to zobaczy.

 

 

6
0

Cel

Portret użytkownika Kimbur

Popieram i podpisuję się pod.

Popieram i podpisuję się pod. Do tego dodajmy: rakiety, torpedy, bombki, miny, środki wybuchowe i inne guano wystrzeliwane przez wojska w ramach wojen i ćwiczeń.

I doliczmy chemtraile.

2
0
Portret użytkownika Angelus Maximus Rex

tA DOLICZONA NA KOŃCU

tA DOLICZONA NA KOŃCU PRZYCZYNA, SAMA W SOBIE NIE JEST SMOPGIEM, ALE POPRZEZ SWOJĄ NANOKOLOIDALNĄ NATURĘ "DOCISKA" GAZY CYWILIZACYJNE NAD LUDZKIMI SIEDZIBAMI!

A RZĄD KURWA UDAJE GREKA!!!

5
0
Portret użytkownika aurore

Od wieków jest zima a jak

Od wieków jest zima a jak jest zima to jest zimno i ludzie palili w piecach, palą i palić będę, ciepłownie były, są no i chyba będą, ale pewności to już nie ma. Z kominów leciał dym ze spalania węgla, drewna, koksu i czasami nawet jakiegos śmiecia. O smogu w naszych miastach to w zasadzie nikt nie słyszał a dlaczego? Bo istaniły tzw korytarze powietrzne. Tak budowano miasta i tak zagospodarwywano przestrzeń aby zostawic miejsca dzięki którym było dobre wietrzenie i wymiana powietrza. Pamiętam były w moim  mieście miejsca gdzie bez wzgledu na porę roku, pogodę zawsze wjało jak na przysłowiowym dworcu w Kielcach. Teraz jak wiadomo buduje się wszędzie gdzie tylko się da...markety, biurowce, domy, osiedla itd i dawno zabudowano wspomniane korytarze. Dlatego smog będzie bez względu na eko bełkot i to czym ludzie będą palić.

5
0
Portret użytkownika Dr Piotr

Wybaczcie piszący o paleniu

Wybaczcie piszący o paleniu śmieciami, ale chyba nie macie pojęcia o paleniu w piecu...palenie śmieciami to bzdura, można ich użyć co najwyżej na podpałkę i tyle, bo spalają się błyskawicznie i nie dają odpowiedniego ciepła do rozgrzania pieca, nawet drewnem kiepsko się pali, jak się chce nagrzać sensownie piec, bo schodzi go dużo więcej niż węgla, o śmieciach nawet nie wspomnę. Wychodząc z założenia, że palenie śmieciami ma sens, to każdy biedny musiałby mieć całe sterty i wysypiska śmieci do dyspozycji przy domu, żeby ogrzać ich paleniem mieszkanie. A tych opon to skąd ma niby nabrać tyle, czyżby w każdym mieście były wielkie składy zużytych opon do wzięcia dla każdego, albo może wielkie wysypiska plastiku do palenia? Mieszkam w średnim mieście i widzę czym ludzie palą, bo sam mam też piece kaflowe w domu...palą węglem, koksem lub drewnem czy brykietami i tyle. Więc jak coś już sensownie robić "pro-eko" to zaprojektować dobre piece węglowe i filtry kominowe dla każdego domu.

Dajecie się łapać na medialny temat zastępczy i tak modny teraz eko-terror w UE.

Obie Ameryki, Azja, Afryka i Australia mają wyjebane na ekologię w większości dziedzin i żyje im się spoko, tylko malutka Europa naiwnie myśli, że uratuje swoimi działaniami świat i wprowadza ten debilny eko-terror dla mieszkańców.

A że w większości dziedzin ekologia to bzdura, niech poświadczy to analiza zadymienia przeprowadzona podczas wybuchu wulkanu na Islandii kilka lata temu...jak oszacowano erupcja wulkanu wyemitowała do atmosfery tyle zanieczyszczeń w ciągu kilku dni, ile emitowały by wszystkie samochody na świecie przez 30 lat! Teraz się zastanówcie, ile jest czynnych kopcących wulkanów na świecie i jakoś żadnej katastrofy ekologicznej nie ma...a my dajemy się dobijać eko normami i debilnymi zakazami np. w motoryzacji idąc w niepotrzebne koszty i bzdury.

A co do Polski, to jak ktoś tu już napisał...jedyny i najlepszy pomysł tu, to energia geotermalna i nic innego!

8
-1
Portret użytkownika Zenek ;)

Przecież tu nie chodzi o

Przecież tu nie chodzi o ekologię a

MAKSYMALIZACJĘ PODROŻENIA KOSZTÓW PRODUKCJI CZEGOKOLWIEK
by ta była NIEEKONOMICZNA i NIEKONKURENCYJNA z ......
dopiszcie sobie sami(*) Acute

a co za tym idzie europa pogrążyła się w biedzie, głodzie i wojnach o przetrwanie.

 

(*) - bynajmniej NIE O CHINY TU CHODZI a ..... Acute

4
-1
Portret użytkownika Takitam

Kolejny atak unijny na polski

Kolejny atak unijny na polski węgiel. Lepiej dla Unii by było jak byśmy brali drogą i niby czystą energię elektryczną z merkellandu. Merkellandii przeszkadza też nasza jedyna duża elektrownia na północy Polski - Dolna Odra pod Gryfinem, opalana węglem. Tylko że w dzisiejszych kotłach węglowych spalanie jest tak udoskonalone, że spaliny to praktycznie CO2 i para wodna - tak samo jak w kotłach gazowych ponieważ pyły dymnicowe są skutecznie wyłapywane w cyklonach i elektrofiltrach. Ale przecież dawniej większość ogrzewania w miastach - to w każdym mieszkaniu były kaflowe piece węglowe, ale smogu raczej nie pamiętam. Muszą być inne przyczyny. Być może to co napisał w swym poście Anioł Prawdy - palenie śmieci spowodowane ich drogą wywózką.

7
-1

Strony

Skomentuj